Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#57811] Christen Kragstad, Kolbjørnsvik 1693

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

Ved 1701-manntallet i Arendal hadde en familie bopel på ’Langsevnæset’. Det var Lars Nielsen, f. 1646, sønnene Niels Larsen f. 1680 (oppholder seg i England), Ellef Larsen f. 1681 (tjener på Christiansand), og Konens søstersøn: Lars Christensen, f. 1693 på Hofsøe i Øyestad. Konen selv, Marthe, og datteren Johanne var ikke nevnt.For kort tid siden fant jeg begravelsesinnførselen til Lars Nielsens Marthe i 1725, hun er da oppgitt 82 år gammel. Det er muligens litt overdrevet, men hun er trolig født før 1650. Min gamle hypotese falt da sammen med et brak. Jeg har ingen ledetråder til Marthes patronym, hun er ført som sal. Lars Nielsens Marthe ved begravelsen.Min hovedinteresse er Lars og Marthe, men jeg trenger en ny vinkel for å komme videre, og kaster meg derfor over søstersønnen. Øyestads kirkebøker går tilbake til 1692, men er til dels ”meget slæt ført”, for å sitere Landgraff. Uansett er det bare en Lars Christensen døpt i Øyestad i 1693: Christen Kragstads sønn Lasse, døpt 2. april 1693. I kirkeboka (side 4) ser vi at Christen da bodde i Kolbjørnsvik. Halvparten av fadderne var leselige, men navnene sa meg ikke noe. Det virker ikke utenkelig at han eller hans kone kan ha flyttet ut til Havsøya i løpet av de 8 neste årene.Kandidat nummer 2 er paret Christen Larsen / Maren Larsdatter. De får en sønn Christen på høsten 1694. Men de døper flere barn siden, navnet Lars gjenbrukes første gang i 1696. Det virker derfor mest sannsynlig at den første sønnen døde spe. Den tredje muligheten er selvfølgelig at Lars Christensen var sønn til en innflytter fra utenfor sognet.Det er skrevet ganske mye om Havsøya-folket. Jeg håper noen har anledning til å slå opp og hjelpe i identifiseringen.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Hei Per! Jeg har Hisøy historielags (v Ulrik kirkedam & co) bok om Havsøya, men ikke her jeg er på ferie. Kommer tilbake til saken! - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk skal du ha. Jeg venter i spenning. Timingen av spørsmålet var dårlig, men jeg fant hullet mens jeg holdt på med noe annet.mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne-Lise Toft Eddie

Hei. Finne-Grønns Arendals Geistlighed omtaler denne familien på side 9. Hvis du ser under rettelser finner du at Marthes patonymikon er Thomasdatter. Videre finner du hennes søster omtalt på side 42 i boka Havsøy, Arendals vugge utgitt av Hisøy historielag.Mvh Anne-Lise Toft Eddie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Anne-Lises referanse til Kristen Tharaldsens omtale i Havsøy-boka bør være sentral for deg. Der kalles Marte 'Thomasdatter Mæsel'. - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

I Foss' 'Arendal byes historie' (nytrykk) s 140 omtales postmester John Andreas messel. I omtalen av hans aner står: ''Af et Dokument i Arendals Msæum, forefunden blandt Hans Chr. Foss' Papirer, er nylig gjort den for genealoger interessante Opdagelse, at en Mand ved Navn Thomas Jørgensen Messel, der var Sønn af Jørgen Olufsen Messel, var gift med Ellef Gunlegsens Datter Bergitte, og at han var eier af Braastad.' - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk skal dere ha. Det er akkurat slik jeg har hatt oppføringen min til for kort tid siden. Da skrev jeg på en artikkel der jeg nevnte apoteker Peder Jespersen Gram i Arendal, og la inn en passus om at Peders kone hjalp meg til å finne Ellef Larsens kone. Det endte med at jeg gjorde noe så dumt som å 'sjekke en god historie'.Da viste det seg dessverre at Lars Nielsen Marthe skulle være født på 1640-tallet (se innlegg 1), dvs omtrent jevngammel med Birgitte. Og en ulykke kommer sjelden alene - Birgittes bror Christen Ellefsen Landvik døde i 1693, mens Lars Christensen som sagt var født i 1690. Dette var før fryseteknikkens tid.Det endelige sammenbruddet i hypotesen fikk jeg nettopp fra en venn. Jeg ba ham sjekke Frolandsboka om antydede fødselstidspunkt for barna til Jørgen Olufsen. Det sto bare indirekte. Da det ble skiftet etter Jørgen i 1671, sto det at alle døtrene hadde fått brudeutstyr, bortsett fra Gunhild, som var mindreårig. Gunhild er oppført som barn nr. 7 av 9. Tomas er nr. 8 og Ole nr. 9. Trolig er disse tre umyndige i 1671.Den gamle hypotesen må derfor være feil, og jeg prøver en ny start gjennom å idetifisere Marthes søster som etter det jeg kan skjønne bør ha vært gift med Christen Kragstad. -Per-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Det jeg lurer på nå, er Finne-Grønns begrunnelse for å gi Marthe patronymet Thomasdatter. Har han resonnert seg frem, eller har han oppgitt noen kilder han har funnet navnet i?Jeg er selvfølgelig også svært interessert i hva som sies om søsteren på side 42 i Havsøy, Arendals vugge.Saken er nemlig den at Marthe tilhører samme generasjon som Ellef Gunleiksens barn. Og fadderbruken hos Ellef Larsen og hans barn er konsistent med det en ville forvente om Marthe var datter til Ellef! Jeg innrømmer det gjerne, det er en vill tanke (og selvfølgelig bare en av mange mulige løsninger). Men her tror jeg en må være sikker på at alle konklusjoner er trukket på grunnlag av kildedokumenter og ikke bare på eldre genealogers oppfatninger. -Per-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Jeg lurer på om ikke det er Kristen Tharaldsen som har skrevet i Havsøy-boka. Skulle du forsøkt å få kontakt med ham? Mener å huske at han har tillitsverv i DIS-AA, så kanskje du finner hans epost på deres hjemmeside? - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Mail til Kristen Tharaldsen er avsendt. Jeg er spent på resultatet.Sønnen Ellef Larsen var en spennene fyr. Som ung var han en av Arendals moteløver, og spankulerte rundt i byen med parykk. Han var skipper, og ble tatt til fange i 1712 av røverstatene. Morten Brinck forteller at han skrev til kongen om et tilskudd på 1000 daler til løsepengene. Selv hadde han 600, og familien kunne bidra med 900 (aner vi en liten skatteunndragelse her når Lars i 1701 er beskrevet som en fattig mann som livnærer seg ved å skrive for folk? I så fall er den strafferettslig forfalt nå).Jeg kjenner til tre barn etter Ellef - det kan ha vært flere, men neppe som vokste opp. Den eldste, Agnete, ble født rundt 1716, jeg har ikke funnet dåpen hennes. Da nummer to, Jørgen, ble født i 1719 bodde familien på Gjesøya i Tromøy sogn. Men presten møtte ikke opp som avtalt til dåpen, så de fikk dispensasjon til å døpe ham i Arendal i stedet. Marthe ble født i 1721, da hadde familien flyttet tilbake til Arendal. Ellef død i 1722, og enken Aase Jørgensdatter giftet seg opp igjen med ølbrygger Peter Mathias Bøg. -Per-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg løfter frem denne debatten fordi gode hjelpere har gitt meg et stort puff fremover. Søstersønnen Lars Christensen fra Havsøya er nemlig funnet.Han var sønn av Christen Larsen Havsøy f. ca. 1649 gift med Inger Tomasdatter, død i barselseng 1698.Ut fra skiftet hadde de følgende barn: Birte 1676 Inger 1679 Marte 1682 Niels 1685 Hans 1687 Tomas 1690 Lars 1692 Hans 1698Birte var antagelig hun som blir gift med Christen Christensen Havsøen i 1701. Han var 34 år i 1701. De får sønnen Christen Christensen i 1701. Inger ble gift med Lars Jeppesen. Sønn: Niels Larsen 1704I 1701 er Christen Larsen registrert på Havsøen. Niels er i Kristiansand hos skipper Erik Kielsen Thomas samme sted Lars i Arendal hos Lars Nielsen Hans på BråstadPå Bråstad satt Torje Hansen som leilending på et av brukene i 1701. Kona hans het Maren Thomasdatter! Øyestad-boka har ingen opplysninger om Marens opphav.Den endelige verifiseringen mangler fortsatt, men det er svært sannsynlig av Marthe, Maren og Inger var søstre. Med forbehold om at Maren kan ha en annen far enn de to andre (hun kan ha vært 5 -8 år eldre), ser det ut som om Finne-Grønn hadde rett i den ene påstanden sin – Marens patronym var Thomasdatter. Den andre påstanden, om at foreldrene hennes var Thomas Jørgensen Messel / Havsøya og Birgitte Ellefsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Kristen Tharaldsen beskriver - i Havsøyboka - på s 42, en innfiltring av Havsøy og Mæsselslekter, og med noen av de søskenrelasjoner som du antyder. Men dette bør du studere uten at jeg siler stoffet.... - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Tharaldsen har nok her støttet seg på Finne-Grønn.Finne-Grønn har nok i sin tur brukt skiftet etter Inger til å identifisere Marthes patronym. Han har valgt bort den teoretiske muligheten for at Inger og Marthe hadde samme mor, men ulik far, trolig ikke noen stor feil. På bakgrunn av alle kryss-ekteskapene mellom Messel- og Havsøya-familiene er det ikke så rart at han har regnet Marthe og Inger som barn av Tomas Jørgensen og Birgitte Ellefsdatter.I 1701-tellingen for Havsøya står Christen Larsens sønn Lars oppført som boende hos Marthe og Lars. Yngstesønnen Hans står oppført om boende på Bråstad. Og ganske riktig, ved oppslag i Øyestad-boka er Torje Hansen Bråstad (1648-1708) oppført som gift med en Maren Torjesdatter. Den tredje søsteren er nok identifisert, men boka sier ingenting om hennes familietilknytning.Som så ofte, et eksperiment eller en observasjon kan slå i stykker 100 ekspertuttalelser. Marthe gravlegges 2. nov. 1725, og er da oppgitt 82 år gammel. Hun blir da omtrent jevngammel med sin påståtte mor, og det tror jeg ikke på, selv med innlagt slakk i aldersangivelesene i begravelsesoppføringer tidlig på 1700-tallet!Vi har sjekket ut en rekke Thomaser i Arendalsdistriktet uten resultat så langt. En del gjenstår fortsatt.Jeg vil ikke kategorisk avskrive Thomas Jørgensen Messel / Gjennestad som Marens far, men det fortsetter at han var noen år eldre enn de vanlige aldersangivelsene, og det må være i et første ekteskap, før han ble gift med Birgitte. Enda lettere ville det være dersom Thomas første kone hadde vært gift fra før, og Marthe var fra det ekteskapet, mens Inger og Maren var Thomas barn. Noe slikt første ekteskap er i dag ikke kjent, og det blir derfor bare en hypotese blant mange andre som venter på utsjekk.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Ved gjennomgang av Kristiansands borgerbok har en ny kandidat dukket opp. Thomas Hansen på Asdal fikk i 1653 privilegium på Rygene laksefiskeri, han var da trolig allerede borger i Kristiansand.Øyestad-boka er sparsom med opplysninger om Thomas. Den skriver at han var gift med Tørres Christensen Asdals enke Anne Jørgensdatter Messel i et barnløst ekteskap (Messel-familien dukker dermed opp igjen). Tørres døde ca. 1647, og det er sannsynlig at Thomas og Anne var gift i 1653, siden han da bodde på Asdal.Det er likevel et lite rom for at Thomas kan ha fått Marthe, Maren og Inger i et tidligere ekteskap. Jeg er derfor på jakt etter ytterligere opplysninger om Thomas.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.