Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjell Halvorsen

[#58050] Eierskap til/råderett over Brukerforum ?

Recommended Posts

Gjest Kjell Halvorsen

24 mars 2008 er det 5 år siden Brukerforum ble stengt for en periode, med den følge at dets brukere ble nektet mulighet til å komme med etterlysninger og utveksle informasjon.Nedstengingen ble foretatt av dets daværende eier, Jan Oldervoll. Bakgrunn for denne ganske spesielle situasjonen, da han fant det opportunt å gjøre bruk av sitt eierskap på denne måten, er å finne i innledningen av Brukerforums tema nr 14087 Lenkeog hans begrunnelse for nedstengingen er gjengitt som sitat nedenfor.Jeg har to spørsmål til Arkivverket v/Digitalarkivet:Er dagens status mhp eierskap til debattfora fortsatt slik Jan Oldervoll ga uttrykk for i mars 2003, sitat: ’Slektsgranskarar er gjester i debattforumet. Debattforumet er mitt og ingen andre sitt. Eg har stilt det tilrådevelde for Digitalarkivet, utan vederlag. No er her gjester som tek seg fridomar eg ikkje tolererer. Difor har eg slått av brukarforumet. Alle tema som ikkje DIREKTE dreier seg om Digitalarkivet eller Statsarkivet i Bergen blir fjerna frå dette forumet. Tenesta kan koma til å bli opna.’ sitat slutt, eller er status endret siden 2003 slik at eierskapet er formelt tillagt Arkivverket ?Hvis svaret er status quo, er det diskutert eller finnes det planer om å gjøre endringer på dette forhold, til det bedre for gjester i Brukerforum, i framtida ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Debattforaene er bygd på programvare som opphavsmannen har sine rettigheter til, men Arkivverket har en drifts- og vedlikeholdsavtale der denne programvaren inngår.Debattforaene ligger på servere eid av Arkivverket. Serverne er fysisk plassert hos Arkivverket. Linjene fra serverne tilhører Universitetet i Bergen.Jeg er redaktør for debattforaene.De siste fem årene har debattforaene til Digitalarkivet vært tilgjengelige mer enn 99,9% av 24 timer x 365 dager i året. Nedetiden har hatt tekniske årsaker.I løpet av de siste fem årene har det vært flere angrep på de tjenestene som ligger i debattforaene, men konklusjonen har hver gang vært at de har fått fortsette.Det er ikke noen gitt å uttale seg for skråsikkert om fremtiden, men jeg føler meg trygg for at de tjenestene som tilbys gjennom debattforaene vil komme til å bestå i overskuelig framtid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Halvorsen

Takk til Yngve Nedrebø for rask respons og avklarende svar. Som sporadisk bruker av disse debattfora har jeg også registrert en udsedvanlig god statistikk på oppe-tid, i tillegg til den gode serviceinnstilling som preger Digitalarkivets medarbeidere på alle plan og i denne sammenheng bør redaktøren nevnes spesielt.Ditt utsagn om angrep på de tjenestene som ligger i debattforaene var nytt for meg (og kanskje andre) og hørtes litt kryptisk ut. Er det mulig å få forklart i kortversjon i hvilken form disse angrep har forekommet; verbalt gjennom innlegg i debattfora ? - evt datateknisk ? - kanskje intern budsjettkrangel ? - eller er dette gradert informasjon som Digitalarkivet ønsker å holde for seg sjøl ?Jeg hadde håpet at hendelsen med nedstenging av Brukerforum for 5 år siden hadde vært en tankevekker stor nok til at Arkivverket i løpet av den tiden som er gått, hadde fått til en endring av status, ref temaets tittel. Det er med beklagelse jeg registrer at dette ikke har skjedd, slik at den som sitter med opphavsrettighetene til programvaren som debattfora er bygd på, fortsatt er den som i praksis har full råderett over disse fora. Er det noen mulighet for at nevnte opphavsrettigheter etter en tid kan bli overført til Arkivverket, noe som vel er praksis for data som blir tilført feks Digitalpensjonatet fra ymse brukere, eller kanskje det skilles mellom program-makeres opphavsrettigheter til deres egen programvare kontra samme rettigheter til bidragsytere av digitaliserte data?Jeg er selvsagt enig med deg om første del av din konklusjon og nettopp derfor er jeg helt uenig i siste delen; så lenge det er status quo mhp eierskap til/råderett over Brukerforum, føler jeg meg IKKE trygg på at vi unngår en ny situasjon hvor dette forum av ulike årsaker for en tid kan bli tatt av lufta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg er blant dem som de siste 5 årene har kommet med kritikk av at staten driver et brukerforum for (i særlig grad) slektsforskning, siden jeg mener det ikke er en statlig oppgave. Siste gang kritikken ble fremført (av meg), mener jeg var i 2004. Da hadde DIS-Norge og NSF tilbud seg å overta forumet og drive det videre for egen regning. På den andre siden har jeg også forståelse for (mot)argumentet som ble lagt frem, (her noe fritt erindret :) at staten skal drive tjenester for de brede folkelag og at dette er et fint statlig tjenestetilbud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Jeg kan ikke følge konklusjonene i innlegg 3:'Jeg hadde håpet at hendelsen med nedstenging av Brukerforum for 5 år siden hadde vært en tankevekker stor nok til at Arkivverket i løpet av den tiden som er gått, hadde fått til en endring av status, ref temaets tittel. Det er med beklagelse jeg registrer at dette ikke har skjedd, slik at den som sitter med opphavsrettighetene til programvaren som debattfora er bygd på, fortsatt er den som i praksis har full råderett over disse fora.'Jeg har jo nettopp pekt på: 1) Serverne er våre og står hos oss. 2) Det finnes en avtale om drift og vedlikehold. 3) Jeg er redaktør (fra mars 2003). 4) Vi har hatt minimale driftsproblemer de siste fem årene.Dette skulle - etter min mening - vise at Arkivverket har den kontrollen som er etterlyst.Jeg kan selvsagt også gå mer i detalj om hva som har vært innholdet i angrepene mot de nettilbudene som presenteres i Debattforaene.Tore H. Vigerust har kommentert den ene typen i innlegg 4. De andre angrepene har nok mer hatt Arkivforumet i sikte. Blant annet har det vært pekt på at det er urimelig at det gis svar utenfor 'vanlig arbeidstid'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Urimelig for hvem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Halvorsen

Til (5),Takk igjen for ytterligere avklaring og presisering. Det er mulig jeg har misforstått eller overdrevet betydningen av hva opphavsrettighet til programvaren innebærer og det var ok å bli korrigert på det. Jeg tolker derfor denne presisering som en underkjennelse av Jan Oldervolls uttalte eiendomsrett til Brukerforum, gjengitt som sitat i (1). Det var nettopp denne presisering jeg hadde håpet at Digitalarkivet ville gi uttrykk for.Slik jeg ser det, var hendelsen i mars 2003 en ren gisseltaking fra Jan Oldervolls side, hvor gisseltakerens krav for å gjenåpne Brukerforum for normal drift, var at ’dei som har fått det stengt veit kva dei må gjera for å få det opna’. At Brukerforum etter en tid ble åpnet igjen, uten at jeg har fått det klart for meg hva som forårsaket dette, er en annen sak. Setter stor pris på at en vil bli spart for liknende hendelser i framtida !Jeg har ikke behov for ytterligere detaljer om innholdet i de angrep mot de nettilbudene som presenteres i Debattforaene.Forøvrig har jeg merket meg sammenfall i tid for din inntreden som redaktør og hendelsen som førte til stenging av Brukerforum for en tid – mars 2003.For min del anser jeg mine innledende spørsmål som tilfredsstillende besvart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Lunde

For noe skitprat! Hendelsen i 2003 var slett ingen 'gisseltaking', men en helt normal og berettiget reaksjon. Hvorfor ikke bare være glad for at noen er villig til å bruke tid og ressurser på oss og vår hobby?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.