Jump to content
Arkivverket

[#58150] Lund-slekt (Lund på Lundøy i Steigen)


Guest Johs H Hammer

Recommended Posts

Guest Johs H Hammer

I debatten om Olav Engelbrektsson og nærmeste krets,Lenkehar det framkommet en del opplysninger om Lund i Engeløy fjerding i Steigen og en slektskrets der, som jeg gjerne vil søke å kartlegge nærmere. Det samme gjelder eierforhold og bruksforhold til gårder slekten og inngiftede hadde.Jeg har ikke lest meg opp på bakgrunnslitteraturen ennå, men har med interesse lest ”Frang, Vik og Store Re…” av Per Christiansen.1 Gjertrud Guttormsdatter, søsken og foreldre. Ut fra Manderup Schønnebøls tavle satt opp for sin søknad om adelsskap, regnes det med at en (1.1) Karin Guttormsdatter g.m. lagmann i Steigen (1577-83) Christoffer Nielssøn Grønn var Manderups mormor. Som hennes foreldre regnes i samme tavle Guttorm Dalesson på Frang og ”Eline Trondsdatter til Lund i Nordlandene”.Når (1.2) Gjertrud Guttormsdatter ved rettssak mot sin bror i 1598 får Lund i eie, må vi kunne regne med at Gjertrud er Karin’s søster, og at det er Eline som innehadde Gjertruds mødrene gods i Lund (patronym, eierforhold).Det er nylig framsatt en opplysning om at en Oluf Guttormsen bodde på Lund, før Gjertrud overtok i 1598. Dette kan være (1.3) den bror hun lå i rettssak med.2 Barn av Karin Guttormsdatter I Manderups tavle er hans foreldre, (1.2.1) Gudrun Christophersdatter g.m. Peder Hansen Schønnebøl ført opp. Når Gjertrud i 1604 er i en sak med Peder, så opptrer han nok for Gudrun, vil jeg tro.Ut fra Handel i Steigen, side 27, opptrer en Peder Christophersen som skipper på Lund i 1645/46, samt at en Peder på Lund betalte jektetoll i 1631-33. Nå ser jo Kristoffer ut til å være et populært navn her på denne tida. Likevel - er det en sammenheng mellom denne Peder og Lund-ætta?Er det noen som kjenner til andre barn av Karin enn Gudrun?Jeg nøyer meg med dette i dag.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Opplysningar om Eline Trondsdotter til Lund med ektemann Guttorm Dalesson og etterslekta deira finn ein altså i debatten om erkebiskop Olav Engelbrektsson og den næraste slekta hans. Sidan dette er ein omfattande debatt og opplysningane er litt spreidd, så skal eg her lista opp dei innlegga som inneheld opplysningar om slekta på Lund i Steigen og elles i dette området.Innlegg (103), (114), (120).....(141), (240)......(247), (260)....(263), (364).....(371). Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Jeg har tatt meg den frihet å kopiere over Torbjørns siste innlegg fra debatten om Kretsen rundt Olav Engelbrektsson.'Hei Johs!Jeg ser at Synnøve er gitt en mann nr.2, men her KAN det være gjort feil. Her er hva Konrad Naustvik har meddelt meg om dette. Han er forøvrig bygdebokforfatter med meget godt kjennskap til områdene nord for Vestfjorden.Øllegaard Jacobsdatter, gift 1. med Hans Arentsen/Arnesen, nevnt som jektskipper på Tjelle i Ofoten fra 1649 til 1661. Disse må være foreldre til Karen Hansdatter som den 12.10.1673 ble gift i Skjerstad kirke med Peder Pedersen fra Oldereid, f.ca.1642 og bosatte seg på Vidrek (Ofoten)Etter at Hans var død ble Øllegaard gift med jektskipper Carl Eidissen fra Øvre Kvarv i Sørfold, f.ca.1633. Carl var kommet til Ofoten allerede før 1665. Han var også jektskipper og lensmann i Ofoten etter Øllegaards første mann,Hans.Det synes som om det er begått en feil i dokumentet fra København, og at Synnøve er kommet i stedet for datteren som ektefelle til Hans. Synnøve er forøvrig nevnt som enke i siste halvdel av 1630-åra og i 40-åra og siste gang i 1649. De ovennevnte opplysningene har jeg som sagt fått fra Konrad Naustvik, Lødingen'.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Ellers når det gjelder det omtalte makeskiftet, så virker jo ikke det omtalte brevet alt for tillitvekkende Lenke så jeg ser ikke bort fra at Torbjørn har rett i at det har blitt begått ein feil, dvs. at det er dattermannen som er ment i stedet for Synnøves egen mann. Kronologien tyder jo mye på at det er tilfelle.Ellers tror jeg kanskje det hadde lønt seg å prøve å kartlegge hvem som eier parter i de forskjellige gårdene som slekta synes å eie i. Dette kan være til god hjelp når det gjelder å finne fram til hittil ukjemte medlemmer av slekten. Det hadde selvsagt også vært av interesse å fått svar på hvorvidt Olav Guttormsson også hadde etterslekt?

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heidu spør etter barn av Karen, ifølge Smørslekten av Gjortheim hadde de og sønnen Svale Christophersen Grøn g. m. Anna Hansdtr Onarheimhar desverre ikke tilgang til manuskriptet som ligger på Miseet i Bodø slik at jeg får sjekket det ordentlig.SO

Link to post
Share on other sites
Guest Johs H Hammer

Finn, takk skal du ha.Ja, eiendommene må komme. Jeg har noe oversikt, men jeg kunne først tenke meg å se på slektstrinnet etter Gjertrud og Karen og deres bror (Oluf?).Bidragene fra Torbjørn er svært nyttige for meg. Jeg var kjent med Torkild Jensens antatte barn Søren og Maren, men ikke Ellen og Jens. Det er også mye av interesse i det øvrige han skriver.Men før vi kommer så langt har vi et utfordrende slektsledd.Steinar, takk for innspill ad barn til Karen. Da er det en Peder og en Svale å undersøke nærmere.Som barn av Karen Guttormsdatter har vi (1.1.1) Gudrun Christophersdatter. I tillegg er det hyptetisk en Svale (1.1.2?) og en Peder (1.1.3? Jeg bruker ikke energi her nå, men er interessert i andres bidrag her.Jeg er i dag mer interessert i Gjertruds eventuelle etterkommere.Gjertrud førte rettssak om Lund med sin bror i 1598 og vant denne. Hun førte en sak mot Peder Hansen Schønnebøl i 1604. Da bodde hun på Myklebostad. Per Andersson på Myklebostad hadde 6 våg i Lund i 1613. Så dør han, og en Petter Persson og Torkild Jensen overtar de 6 våg. Senere hadde Gjertrud igjen de 6 våg (1625).Ut fra disse opplysninene synes det nærliggende å trekke et par konklusjoner. a. Gjertrud og Per Andersson var gift. b. Petter Persson var sønn til Gjertrud og Per. Det er jo ikke akkurat logiske slutninger, men basert på eierforhold og patrnonymikon.Når Gjertrud dør ca 1631, er det Torkild som 'eier hele Lund'. Min beste hypotese er at Torkild var gift med en datter av Gjertrud. Min nest beste at Gjertrud ble gift på nytt med Torkild. Men det er ikke godt å forklare hvorfor Gjertrud 'tar tilbake' Lund fra Torkild i 1625.Jeg setter da opp som hypotese at Gjertrud (1.2) hadde en sønn (1.2.1?)Petter og en datter (1.2.2?) gift med Torkild Jensen.Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Johs H Hammer

Finn, Jeg antar som nevnt at hun er søster av Torkild Jensen.Jeg er klar over din hypotese og begrunnelse i innlegg (241) i tråden om Olav Engelbrektsson.Vi må gjerne ta den med som en hypotese. I henhold til denne - slik jeg leser innlegget - var Gjertrud gift med en Anders - i alle fall, med sønner Per og Jens, hvorav Per var far til Petter og Torkild sønn av Jens.Når Per hadde hele Lund i 1613, ville vel iht denne hypotesa ikke både Petter og Torkild overtatt da Per døde, men bare Petter.Men her er det sikkert flere som har meninger og belegg.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Mener du da kanskje at Gjertrud hadde ei datter som var gift med ein Jens og at det sistnevnte ekteparet var foreldre til Torkild og Synnøve, dvs. datterbarn til Gjertrud og Per (Peder Andersson)? Om det var Torkild som var inngift i familien, så ville det jo ikke gi Synnøve noen rettigheter til godset etter Gjertrud.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I følge Per R. Christiansen så skattet hustru Gjertrud i 1625 av følgende gårder:6 våg fisk i Lund,2 våg fisk i Hjartøya1 våg fisk i Husøya4 pund fisk i Skagestad og½ våg fisk i Øksnes.Til sammen utgjør dette 13 1/2 våg fisk i landskyld.Som vi ser, så er ikke Mårnes nemnt blant eiendommene til Gjertrud. Dette må trolig tolkes slik at Mårnes hadde vært Peder Andersson sin eiendom og at barna hadde fått arven sin etter ham i 1625. Ellers er det jo selvsagt grunn til å merke seg at Synnøve eier hele Hjartøya, dvs. 4 1/2 våg i 1647. Det siste tallet utgjør forresten nøyaktig 1/3 av størrelsen på jordegodset til Gjertrud, men sistnevnte eidde bare 2 pund i Hjartøya, så trolig hadde Synnøve fått noe som arv etter Peder Andersson?

Link to post
Share on other sites
Guest Frank H. Johansen

Hvis vi hopper hundre år fram i tid, så stammer jeg fra Jens Olsen som det ble holdt skifte etter 29/5-1755 på Lund i Ledingen. Hans kone var en Johanna Nilsdatter.Hans far var Ole Pedersen som det ble skiftet etter på Sommernes i Ledningen 25/5-1739.Ved skiftet etter Peder Jensen Stoby på Skar i Ledingen 20/4-1717, var enkens broder og verge Jens Olsen Lund.Jeg har ikke sjekket andre kilder enn skiftene for disse folka. Kan det være mulig å finne noen forbindelse bakover i tid her?

Link to post
Share on other sites
Guest Johs H Hammer

Finn, ad (10) Nei, det er jeg enig i.Men har vi godt belegg for å si at Synnøve fikk noe av godset etter Gjertrud? Jeg ser at hennes eiendom i Hjartøy kan brukes som belegg. Men det kan hun også ha makeskiftet med Torkild. Nei, det er ikke min beste hypotese. Det er at Torkild var gift med en datter til Gjertrud.Christensen har som en mulighet at Torkild var Per Anderssons stesønn. I tråd med ei slik hypotese var vel Torkild kanskje Gjertruds sønn? Dette blir vel da en fjerde hypotese.ad (11) Vel, jeg vil anta at det er en relasjon mellom Jens Eriksen, Torkild og Synnøve pga deres eie i Mårnes. Kanskje var Gjertrud tidligere gift med en Jens som var beslektet med Jens Eriksen???Frank, har du sjekket i M.B.Hansen Slekter i Steigen?

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Jeg tror en må bruke fantasien ganske godt for å kunne hevde at Synnøve ikke nedstammet fra Gjertrud. De 2 1/2 vågene som hun eidde i tillegg til de 2 hun måtte ha arvet etter Gjertrud i Hjartøya kan hun ha fått som giftingsgave.Også Hans Klausson på Helgeland må tilhøre etterslekten til Gjertrud, da han ett sted er ført opp med følgende eiendommer:1 pund 6 mark i Lund1 våg fisk i Hjartøy4 pund fisk i Skagstad.Ifølge P. C. Christiansen, så var dette i 1631, samme året som Gjertrud første gang blir omtalt som salig.(Ser forresten at jeg har summert våger og pund som om det var samme målenhet i mitt forrige innlegg).

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heihar Steigenboken på data, og når jeg får opp pcen med eldre versjoner av Word får jeg kaskje lest det som jeg skrev av fra Smørslekten.utklipp fra Steigenboken med litt tilleg fra mantallet 1660SommernesSommernæs 0,5 w. 1666 Status Førenamn Etternamn Alder Opsiddere Peder Jonsen 40 Sønner Christopher Olsen 20 Sønner Daniel Olsen 13 Knegter Carel Olsenn 251. Ole (Oluf) Pedersen, g. 1. m. Marit Jensdtr, g. 2. m. Maren Christophersdtr. Barn med Marit Jensdtr: 1 Karen Olsdtr (Olufsdtr) 1694 2. Peder Olsdtr (Olufsdtr) 1698 3. Jens Olsdtr (Olufsdtr) 1700 4. Ole Olsdtr (Olufsdtr) 1711 Barn med Maren Christophersdtr: 6. John Olsdtr (Olufsdtr) 1714 (Lund 5) 7. Hans Olsdtr (Olufsdtr) 1715 8. Christopher Olsdtr (Olufsdtr) 1719 9. Lars Olsdtr (Olufsdtr) 17232. Peder Trondsen, g. m. Berit Olsdtr (datter av Ole (Oluf) Pedersen g. m. Margrethe Christophersdtr 1.12), d. 1765, skifte 25.09.1765. Barn: 1. Maren Pedersdtr 1755 (Myklebostad 21,22) 2. Ole Pedersen 1758 3. Peder Pedersen 1760Ellers har Bodin Bygdebok en del om Schønnebølene i Steigen siden de og bodde der Hunstad/Mørkved Bind 5 og der 'Bodø ble til'SO

Link to post
Share on other sites
Guest Johs H Hammer

Vel, jeg har satt opp fire hypoteser. Jeg hadde ikke tenkt å teste dem skikkelig i dag. Men du har jo begynt Finn. Det er bra.Kanskje er andre hypoteser aktuelle. Men jeg tenker å teste de fire mot den empiri jeg kjenner.Hvis Synnøve var etterkommer etter Gjertrud, virker 'stesønn-teorien' for Torkild ift Per Andersson som mest aktuell.Jeg har argumentert noe mot at Per Andersson og far til Torkild var brødre. Petter burde da arvet Per i 1613, hvis han var sønnen.Jeg tror heller ikke hyptotesa om at Torkild var gift med Gjertrud står seg særlig godt.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I innlegg (247) i debatten om Olav Engelbrektsson kommer Johs med følgende utsagn;'Jeg er enig med Finn i at det ser ut til at Torkjell Jensen var gift med ei datter av Gjertrud. Likedan ser det ut til at Hans Clausen var gift med en søster av Torkjells kone. I så fall er det jo Torkjells kone som er av Skagstad/Lund-ætta, og ikke Torkjell.'Nå har jeg gått bort fra tanken om at Torkjell var gift med ei datter av Gjertrud, heller at han var en sønnesønn, eventuelt en dattersønn. Men hva er begrunnelsen for at Hans Clausson var gift med en søster av Torkjells kone?

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Til 6.Jeg får ikke helt tak på dette. Er dette den samme Christoffer Nilsson Grønn som var g. med Magdalena Jonsdatter, datter av Jon Guttormsen?LenkeMvh Karin

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiser dere i et av innlegene har har noe om Hans Arntsen og Øllegård Jakobsdtrpå Sund i Leiranger finner en (Slekta Vår) hadde en del om denne fåmiøien for noen år siden, og det sammen med skifter i Salten og Sør og Nordfold bygdebok får en følgende familie.A. Anders Jakobsen f. ca 1622 på Hjertøy i Nordfold (sønn av Jakob Hansen g. m. Synnøve Johnsdtr), brukte i 1647, 4 w (hele gården) og Bakke kloster bygger. Det er ukjent hvem han var gift med. Hans mor makeskiftet 2 våg i Liland mot 3 våg i Mårnes og 1 våg i Kjerringøy 1650 og senere i 1653, ½ våg i Bjelgam med 1 våg i Fjære. Han hadde en søster Øllegård g. m. Hans Arntsen på Tjelle i Balangen og en bror Kristen Jakobsen g. m. Berit Axelsdtr på Bjelgam i Ofoten. Han hadde i 1666, tienistedrenge Niels Arensen 23, Knegter Josep Andersen 22 Barn: 1. Christopher Andersen 1650 g. m. Else Isaksdtr, (Sund 2) 2. Karen Andersdtr ca 1672 g. m. Ole (Oluf) Johnsen, HelnesKanskje dette kan belyse slekten litt.Steinar

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Korreksjon til 19.Det skulle stått kun Christoffer Nilsson, for iflg.innlegg 111, jf. lenke i innlegg 19, er far til Svale Christoffersson, Nils Hana og ikke Nils Grønn. Det kan selvfølgelig finnes flere samtidige Svale Christoffersøner, men det er vel heller tvilsomt.

Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Nil Clausson Grønn var muligens gift med en Guren eller Inger Gautesdatter. Han var lagm. i Stavanger, men skal være nevnt på Bud i Romsdalen 6.9.1537 (DNXXII nr.247). Kristoffer Nilssin Grønn til Harestad var g. med Karen Guttormsdatter.22.81578 (NHD for 1578, side 124) krever Kristoffer Nilsson å få innløst Tegeland (Teigland?)i Sunnhordland som Gaute Ivarsson ga Vincent Lunge, han mente han var rett odelsmann dertil.Kristoffer Grønn eier i flere eiendommer i Rogaland, bl.a Kockegrunnen i Stavanger, som svigersønnen Peter Hansson, g. med Gudrun Kristoffersdatter, prøver å få tilbake i en sak i 1599.Manderup Pedersson Skjønnebøl til Bertens angir Karen Dal til Lund i Nordland som sin svigermor.Kristoffer Nilsson må isåfall ha vært g. 2 ganger, da enken heter Maren Pedersdatter og gifter seg opp igjen med Povel Skredder.Ref. Arne Kvitrud: Personer, familier og slekter i eller i tilknytning til Stavanger i perioden 1400-1599.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

'Manderup Schønnebøll til Bertnes' i Bodø sogn ble, sammen med andre oppfordret til å bevise sitt adelsskap (trolig på grunn av utvidede privilegier som adelen hadde fått). I forbindelse med dette lot Manderup utarbeide tegninger av sine forfedres våpenskjold (1647). Disse våpenskjoldene sendte han så over til Ove Bjelke til Østråt for videresending. Sammen med tegningene av våpenskjoldene var det også en skrivelse, dat. Skånland 17. jan. 1647. Bl.a. skriver han; 'Widere waaben er mig icke efter mine Sallige foreldre tilhande kommen, men af gaatt folck som endnu leffuer, bevislig at haffue seet her i Steige kirche for mine Forældris 16 fuldkomne Ahner paa Murenn att werre schildrett, hvilcke er aff den Laugmand, som sallige Fader haffuer Succedered, udslettid, Iligemaade er oc dennem til, Som Saadanne Waaben Udi Hendene hafft haffuer, mens altt Udi mine Umyndige Aaringer forrychet och ødelagt'Av Manderup beretning går det fram at han var sønn av Gudrun Christopherdatter Grøn og Peder Hansson Schønnebøl (d 1609). Gudrun Christophersdatter Grøn var datter av Karen Guttormsdatter og Christopher Nilsson Grøn (lagmann på Steig 1578 - 83), seinere i Stavanger). Karen var datter av Guttorm Dalesson og Eline Trondsdatter 'til Lund'. Videre forteller Manderup at Eline var brordatter til erkebiskop Olav Engelbriktsson (dvs. datter til Trond Engelbriktsson, der den siste var sønn til Engelbrigt Gunnarsson og Jorann (Ivarsdatter Aspa?). (Hypotesa mi er at mesteparten av jordegodset til disse personene er arv etter Jorann Ivarsdotter).Den Gjertrud Guttormsdatter vi debatterer her er da søster til Karen Guttormsdatter g.m. Christopher Nilsson Grøn, samt at de to søstrene ser ut til å ha hatt en bror, Olav som også bodde i Steigen. Dette til orientering for eventuelt nye lesere som det heter.Mesteparten av disse opplysningene er hentet fra en artikkel av N. Steene i NST B III (1932); Slekten 'Dal' til Frang.

Link to post
Share on other sites
Guest Johs H Hammer

Til Mihael (17), i den anetavle Manderup Schønnebøl benyttet ved søknad om adelskap, framgår det at Karen Guttormsdatter var gift med Christopher Nielsen Grønn. Denne kilden tilordnes visst ganske mye tillit.Opplysningen om Jacob som en sønn er interessant.Karin, hvis det er riktig at denne Christopher var gift to ganger og andre gang med en Maren Pettersdatter, så bortfaler Magdalena Jonsdatter som kone-alternativ. Takk for opplysningene i (22).Steinar (20), takk for bidraget. Dette var interessant! Hvor er kilden din til at Anders Jacobsen var sønn av Jacob Hansen?Finn (23), jeg har ennå ikke lest Stene. De slektsrelasjoner du skriver utenom parentesen er vel etablerte. At far til 'Eline Trondsdatter til Lund i Nordlandene' var en brordatter av erkebiskopen er vel så godt som fastslått nå.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.