Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kristinn Hegna

[#58547] Oppslag i dansk folketelling 1890

Recommended Posts

Gjest Kristinn Hegna

I november fikk jeg storartet hjelp her [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=53517>Lenke til å finne en ane som hadde gjemt seg bort.Det gjelder Otter Steen født i Larvik 1831. I innlegg 21 i denne debatten er han funnet i folketellingen 1890 for Aarhus amt, Hasle herred, Vejlby sogn, oppslag 121 (Sindssygeanstalten i Aarhus). Jeg antar at de fleste opplysningene fra folketellingen ble notert i debatten, men nå skal jeg be om kopi av journalen fra arkivet i danmark, og da er det viktig at alle detaljer er med.Jeg klarer ikke å komme inn på Arkivalier online

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingvild Hansen

Kristinn,Jeg har slått det opp på arkivalieronline, oppslag 121 har adressen: data/folketaelling/FT1890/01005/00602.tifGår ut fra at det er det du har bruk for.Om Otter Steen står det: løbenr. 19, Mand, Alder 58, Ugift, Trossamfund Folkekirken, Fødested Norge, Erhverv Skibskaptajn, Erhvervssted Samme som Fødested, 2. Forplejningsklasse.Tælling 1. Februar 1890.Hilsen Ingvild

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Å, tusen takk! Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kommer inn... Veldig fint å få hjelp, - takk igjen. K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Du må først ha dødsattesten før du kan få tak i hans journal, den befinner sig i Sundhedsstyrelsens Arkiv på Rigsarkivet i København, da Amtslegen(Fylkeslegen) altid skulle sende en kopi dit, les denne tråd i linken under spes. Jørgen Green's innlegg (han er ekspert på arkivalier - hvor, hvordan man finner hva), på dødsattesten vil bl.a. typisk stå dødsårsaken samt hvor og når han døde.http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?4,359927,359966#msg-359966Ettersom det var fremlagt attest fra Byfogden i Larvik vdr. innskrivningen av hans død og begr. i Larvik Kirkebok finnes det ant. også et skifte etter han i Byfogdens Arkiv og kanskje også en dødsattest på Statasrkivet i Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Takk, bente, det var nyttige opplysninger. Jeg har lest på Dis-Danmark, men jeg ser at der dreier det seg om en sak som er mindre enn 75 år gammel.Min tippoldefar døde for over hundre år siden og ble innlagt på psyk.sykehus for over 125 år siden. Tror du de samme reglene gjelder?Jeg skrev til Landsarkivet for Nørrejylland for å be om journalen og da fikk jeg følgende svar:'I anledning af Deres henvendelse af 3. april 2008 kan vi oplyse, at besvarelsen af Deres forespørgsel vil medføre mere omfattende undersøgelser, end landsarkivet kan påtage sig som tjenstligt arbejde. Den eneste mulighed, vi derfor har for at hjælpe Dem og de mange andre mennesker, som hvert år søger oplysning om deres slægt, ejendom eller hjemegn, er at yde vor service som vejledning på landsarkivets læsesal. Se åbningstider nederst på siden. Benyttelsen er gratis. Hvis det ikke er muligt for Dem at komme på landsarkivets læsesal, og hvis De ikke ad anden vej kan få undersøgelsen foretaget, er der mulighed for, at landsarkivet kan formidle kontakt til en privat arkivundersøger, der vil udføre arbejdet mod sædvanligt honorar - f.t. DKK. 125,00 pr. time (excl. moms). Dersom De ønsker en sådan ordning, bedes De fremsende besked herom sammen med de eventuelle yderligere oplysninger, De måtte være i besiddelse af (navne, årstal, datoer eller lignende).Med venlig hilsenChr. R. Jansen Landsarkivar'Skulle tro de ville nevnt det hvis de ønsket kopi av dødsattesten - eller tror du det muligens er noe de tar seg betalt for innenfor den tiden de bruker til oppdraget? Jeg vet når og hvor han døde (Vejlby, Hasle, Aarhus Amt 22.2.1907) og han ble begravet i Vejlby.Kristinn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Byfogdens Arkiv - er det i Kongsberg? Kan man sende mail dit og spørre etter kopi av skiftet kanskje? Det var vel neppe noe å arve og ingen mindreårige arvinger...K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Sperrereglerne gjelder nok ikke vdr. din oldefar.Uansett om 'han intet eide' som det bruker å stå, skal det skiftes etter han.Vdr. Landsarkivet i Viborg som det fremkommer foretar de ingen undersøkelse overhode, men formidler kontakt til en forsker mot betaling om du ønsker å ber dig gi dem tilbakemelding og fremlegge de dataer du alt har, derfor vil en dødsattest være lurt å ha da den også kan være påført f.eks. et journalnr. - avdelingsnr. pårørende o.s.v.1.bud må være å undersøke mest muligt på arkivet i Kongsberg hva de evt. har av opplysninger vdr. saken hos Byfogden i Larvik hans arkiv.Her kan du lese selv hva Statsarkivet gjør:[url="http://www.arkivverket.no/kongsberg/publikumstjenester.html>LenkeHer er link til Rigsarkivet i København vdr. bestilling av dødsattest fra Sundhedsstyrelsen, det kan være det koster noe, jeg vet ikke:http://www.daisy.sa.dk/NgDetaljer.aspDu kan jo sende dem en mail å spørre vdr. pris:http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivetHer er link til http://museumpsyk.dk/admin/default.aspHer er beskrivelse og arkivnr. på patientjournalerne som må utfylles ved bestillingen for å få en kopi:http://www.daisy.sa.dk/NgSerier.aspPrøv å spør på Dis-Danmark i Forum 'Hjælp til Opslag' om det er en vennlig sjæl som skal på Landsarkivet i Viborg og være behjelpelig med oppslag i patientjournalene og sende dig en kopi, opplys kort om hans navn fødselsdato o.s.v. og sett med linken over til Jydske Asyl, så vedkommende kan se referanserne til arkivalierne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Nå så virket linkene til Daisy ikke, da må du selv gå inn å søke:På 1.linje utfor Arkivskaber skriv: Jydske Asylvdr. dødsattest skriv: Sundhedsstyrelsenhttp://www.daisy.sa.dk/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Tusen takk, igjen, Bente, supre råd! Nå har jeg gjort omtrent alt du har rådet meg til, så nå venter jeg en uke og ser om det kommer en dødsattest fra København og et skifte/byfogdattest fra Kongsberg.Deretter kan jeg begynne å se om jeg får bestilt journalen fra Jydske Asyl :-)K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

I dag fikk jeg svar fra Rigsarkivet i København: 'Som svar på Deres e-mail af 11. april 2008 kan vi meddele, at dødsattester for landsognene indtil 1920 opbevares i pågældende landsarkiv, i Deres tilfælde altså i Landsarkivet for Nørrejylland (mailbox@lav.sa.dk).'...så da var det bare å sende den same henvendelsen til dem, da.Kristinn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Ja det må du så, men det er jo noe rart da når de har denne liggende i Dansk Arkivalieinformationssystem Daisy:Arkivserie Dødsattester. Jylland 1840 - 1980Navn(e): Dødsattester. Jylland (officielt)Dateringer: Arkivserien er dannet i perioden: 1840 - 1980 Eksemplar: Fysiske enheder: Arkivinstitution: Original, papir m.m. 1959 fysiske enhed(er)vis/bestil RigsarkivetFra Til Arkivskaber(e) 1840 1980 SundhedsstyrelsenMvh Bente Aaris

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Ja, det er rart - og jeg viste også til dette i e-posten, men jeg får bare se hva de svarer i Nordjylland. Følg med i neste episode...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Jeg fikk svar fra landsarkivet i Nørrejylland. De svarte at 'landsarkivet kun udsteder attester uden beregning til retlig brug. De bedes derfor oplyse til hvilket brug, De ønsker attesten udstedt. Såfremt De ønsker det, kan landsarkivet dog udfærdige fuldstændige udskrifter af kirkebogen. Prisen er 388,- pr. stk.' Jeg sa igjen hvorfor jeg ønsket kopi av attesten og da svarte de at disse attestene ikke var avlevert fra Vejlby sogn enda. Så nå har jeg sendt mail til Vejlby. Venter i spenning...K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bente Aaris

Jeg forstår det simpelt hen bare ikke, iflg. en af de beste på arkivalier i Danmark Jørgen Green, skulle Amtslegen(Fylkeslegen)eller han som skrev dødsattesten altid sende en kopi til Sundhedsstyrelsen (arkivet ligger på Rigsarkivet i København)bl.a. for å kunne fange opp epedemier, det er ikke det samme som utskrift af kirkeboken den er en bevitnelse på hvornår han døde og hvor og når han ble begravet og handler ikke om hva han døde av, det er ikke den du skal ha.Her er link til en tråd som omhandler samme spørsmål (men innenfor sperrereglen), prøv å send Jørgen Green en e-mail og forklar han saken fordi jeg tror nesten det har vært en uvitende person på Rigsarkivet som har svart deg.http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?4,378596,378714#msg-378714(Det er muligt du må kopiere og lime inn i adressefeltet selv, er ikke sikker på om hele er med)Mvh Bente

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Nei, ikke vet jeg. Hvem vet om det kan ha vært noen språklige misforståelser eller andre ting. I kirkeboken finnes det jo som regel ikke dødsårsak - det er det vel legen som skriver ut. Så når jeg blir bedt om å henvende meg til Vejle Sogn får jeg kanskje bare en kopi av sogneprestens skrivelse.Og tilfeldighetene ville ha det til at jeg fikk tilsendt en kopi av den fra Statsarkivet i Kongsberg i går! Jeg fikk også kopi av skiftet etter Otter Steen - som ga meg flere spørsmål enn svar. Tror jeg skal starte en ny tråd i den forbindelse, for der er det en del ting jeg ikke kan tyde og ikke får helt til å henge sammen.Men det sto altså ikke noe om dødsårsaken der. Bare dødsdato og begravelsessted/dato, og det visste jeg fra før.K

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Her er svaret fra Vejlby:'Jeg er desværre ikke i besiddelse af dødsattesten på Otto Steen. Jeg kan oplyse dig at, han er død d. 22 februar 1907 og begravet 28 februar 1907 af sognepræst Anders Geert-Jørgensen.Flere oplysninger (udover dem, du selv har skaffet) har jeg ikkeMvhAsger Staugaard Nielsen, Vejlby Kirkekontor'Merkelig. det må være en misforståelse et sted her, som du sier. Heter det kanskje ikke dødsattest i Danmark? Kristinn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Her er lenke til nytt tema om skiftet jeg nevner i (15) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.