Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tore Johansen

[#58823] Tyding av dåpstekst i arnisjonsmenigheten i Kristiania

Recommended Posts

Gjest Tore Johansen

Jeg må be om hjelp nok en gang. Christine Ingebrichtsdtr, kona til den Jens Eriksen jeg fikk bekreftet i går Ble Konfirmert i Nannestad 22-10-1837, nr. 667 her:[url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7666&idx_id=7666&uid=ny&idx_side=-145>LenkeHun ble døpt i Kristiania, og jeg tror det må være hun jeg har funnet her, Garnisjonsmenigheten, døpt 15-06-1823, nr. 38:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Hei Tore!Eg kan ikkje gå god for at alt er rett, men...Christine Ingebretsd. hjemmedøbt. F[oreldre]. Enken Karen Tostensd. i Fjerdingen og Barnefader efter egen Tilstaaelse Ungkarl og Steensætter Ingebret Svendsen ibid. F[adderne] Ellen Olsd., Konen Oline Jonsd., Lise Christiansd., Anders Amundsen, Hans Jacobsen, Harald Biørnsen.Den 3die Decb. 1823 anmeldt til Amtet som Blodskam, da Karen Torstensdatter er Ingebrigt Svendsens Stedmoder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Takk til deg Gunnar, når jeg ser fasiten så ser det ut som du har truffet godt med tydingen. Der fikk jeg en utfordring å jobbe videre med med. Når, hvordan og hvorfor havnet hun i Nannestad f. eks. og hvem var foreldrene? Om noen kjenner til dette stedet Fjerdingen er jeg takknemlig for tips.Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Her er det som står i tukthusets fangeprotokoll om moren:Christiania Tukthus Fangeprotokoll 1809-182631. Mai 1824[Navn] Kari Tostensdatter[Dom]1824 23de Martz Høiesteret og kongl Resol af 10de Mai 1824[Forbrytelse] Blodskam[benådet til] Kongens Naade[bosted] Christiania[Kommentarer] Ifølge kongl naadigst Res af 10de Sept 1827 paategnet Friheden den 13 October 1827-. Udgaaet til Chria. Maa ej begive sig ud af Aggershuus Amt som er hende forkyndt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Faren er beskrevet i Akershus slaveris stambok:Akershus Slaverie Stambok:Engebret SvendsenCivilEfter Høyesterets Dom afsagt den 23de Martii 1824 tildømt at miste sit Liv ved Halshugning; men ved Kongl. Naadigst Resolution af 10de Mai 1824 formildet derhen: at Angieldende hensættes til Fæstnings Arbeide paa Kongens Naade. Fødested Christiania, Sprog Norsk. Alder 25 ½ Aar, Højde 63 ¾ Tommer, Øjne Blaae, Øjenbryne mørke, Andsigtet gladt, Haar bruunt, Skuldre Lud, Arme og Been middelmaadige.Efter Kongelig Naadigst Resolution af 10de Sept 1827 skienket Friheden paa den Betingelse at hvis han lader sig finde i Aggershuus Amt, da gaaer den gienvundne Frihed tabt. Løsladt den 6te October 1827 og givet Pass til Moss i Smaalehnenes Amt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Rettssaken for høyesterett og de kongelige benådningene er referert i Rigstidende:Rigstidende no. 29 1824:[Høyesterettsdom av] Den 23de Marts Petersen – som beskikket Actor mod Bjerregaard – Engebreth Svendsen og Karen Torstensdatter, tiltalte for Blodskam.Ved Aggershuus Stiftsoverretsdom af 23de Februar d. A., som Actor havde indanket til Stadfæstelse, var kjendt for Ret: Bythingsdommen bør ved Magt at stande.Ved den af Byfogden i Christiania, Secretair Fr. Riis, og Meddomsmænd under 27de Januar 1824 afsagte Dom var kjendt for Ret: De Tiltalte, Ungkarl Engebreth Svendsen og Enken Karen Torstensdatter bør for Blodskam straffes paa Livet ved at halshugges; Saa bør de ogsaa, een for begge og begge for een, udrede de at denne Action lovlig flydende Omkostninger, hvorunder Actor Procurator Gudes Tilkojmende for Udlæg til Skrivmaterialer bestemmes til 12 sk. og Defensor Procurator Schmidts Sallarium til 6 Spd.Dom: Stiftsoverrettens Dom bør ved Magt at stande; i Sallarium til Actor for Høiesteret, Advocat Petersen, betale de Tiltalte Engebreth Svendsen og Karen Torstensdatter, een for begge og begge for een, 10 Spd.Rigstidende No 44 1824Under 23de Marts sidstleden (Rigst. No. 29) ere Ingebrigt Svendsen og Karen Torstensdatter af Christiania dømte i Høiesteret til at have deres liv forbrudt, fordi de med hinanden have avlet Børn, uagtet Karen Torstensdatter har været gift med Ingebrigt Svendsens afdøde fader. Den idømte Straf har det naadigst behaget Hans Kongl. Majestæt, ved naadigst Resolution af 10de Mai, derhen at formilde, at han hensættes i nærmeste Fæstning og hun i nærmeste Tugthuus paa Kongens Naade.Rigstidende no. 80 1827:Ved naadigst Resolution af 10. f. M. har Hans Kongelige Majestæt befalet løsladte af vedkommende Strafe-Anstalter: Karen Torstensdatter og hendes Stedsøn Engebret Svendsen, der for med hinanden begaaet Blodskam ifølge Høiesteretsdom af 23d Marts 1824 og kongelig Resolution af 10de Mai næstefter ere indsatte paa Kongens Naade, den Førstnævnte i Tugthuset og den Anden i Slaveriet, under Betingelse af at den gjenvundne Frihed ansees forbrudt for Karens Torstensdatter, naar hun maatte begive sig ud af Aggershuus Amt, der anvises hende til fremtidigt Opholdssted, og for Engebret Svendsen, naar han maatte lade sig finde i dette Amt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Hei Torgrim! Takk for mye informativ informasjon, og det så tidlig på morgenen.Det er bare en ting jeg stusser litt på her, og det er etternavnet til Engebret, ved dåpen til Christine og her i dommen er det Svendsen. Ved Cchristines senere vielse oppgis farens navn som Ingebricht Hansen [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=529&idx_id=529&uid=ny&idx_side=-178>Lenke, nr. 18.Står det Løcheneie på oppholdssted på Christine her eller tar jeg feil? Når Jens og Christine døper sitt første barn står det da Løcheneie på henne om jeg ikke er helt på jordet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Hun ble konfirmert i Nannestad i 1838:Nannestad kirkebok 1838Konfirmerte No 667 – Christine Ingebrigtsdatter Løkenstuen, født I Christiania [...uleselig] d 15. juni 1823 Det står mere om henne også i kirkeboken, virker som en gløgg og oppvakt jentunge - sin traurige begynnelse til tross

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Takk igjen Torgrim. Er det Løkenstuen det står, da er det vel ingen tvil om at det er rett person jeg har. Hva mener du med at det står mer om henne i kirkeboken, utover det som står ved senere døpte barn, og ekteskap? (det som ellers står ved konfimasjonen er vel noe om framvist attest på dåpen, om jeg ikke tar feil).Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Jeg tenkte på 'karakteren' hun fikk ved overhøringen - 'Meget god Kundskab og Opførsel' - det var nok ærlig ment den gangen, jeg har sett prester gi ganske anderledes harde karakteristikker til de håpefulle. En av mine formødre fikk karakteren 'stupidissima' av presten - 'den aller dummeste' - med tillegget 'har gaaet om igien 2de Gange'...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

'Fjerdingen' var en slags forstad til Christiania, idag ville det vel blitt kalt en bydel. Det var flere norske byer og prestegjeld som hadde 'Fjerdingen'. Nøyaktig utbredelse for Christianias 'Fjerding' har jeg ikke, men kanskje noen andre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Hvis du f. eks. går inn i folketellingen av 1801, finner du en Karen Tostensdatter der, ugift tjenestepike, med bolig nettopp i 'Forstaden Fierdingen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg er blitt gjort oppmerksom på denne og kan kanskje fylle ut litt forhistorie om det skulle ha interesse;Grenaderen Svend Taraldsen og Christine Johansdatter ble trolovet 11.01.1794, viet 09.02.1794 i Enebakk. De flyttet først til Christiania hvor Ingebreth ble født i 1797, døpt i Slottsmenigheten 06.05.1797. Ved folketellingen 01.02.1801 finner du familien i Lachegaden No. 39 & 40 i Aker.Christine Johansdatter dør i 1804, begravet i Slottsmenigheten 18.05.1804. Deretter gifter Svend Taraldsen seg 14.03.1811 med den Karen Tostensdatter som Torgrim henviser til (tjenestepiken hos tidligere kusk, nå kanthugger Peder Nielsen i Fierdingen). Men allerede samme år døde Svend, begravet i Slottsmenigheten 28.12.1811.Muligens kan dette ha interesse (forhåpentligvis uten trykkfeil, både tastatur og mus trenger nye batterier)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Takk igjen Torgrim for forklaring på 'Fjerdingn' Innlegg 10: Trodde et øyeblikk jeg hadde oversett noe, det ser ut som hun skikket seg bedre enn mange andre man har sett karaktersatt i den sammenheng ja. :-)Og til Geir, dette var jo flott, jeg er lydhør for alt du måtte vite om disse. (venter med spenning på nye batterier) I alle fall ga det meg åpningen på og førfølge de videre bakover.Skulle det være noen der ute som kjenner til hvordan det gikk videre med Engebret Svendsen som ble forpasset til Moss så hadde det vært fint.Christine Ingebrichtsen skal ifølge BB for Nannestad dø i 1867, men jeg har ikke med min beste vilje klart å tyde dødsinnføringen i aktuell kirkebok. Presten skrev mildt sagt uforståelig for meg. Så om noen skulle 'snuble' over den innføringen tar jeg gjerne i mot tips. Gjerne også enkemannen, Jens Eriksens omgifte med Inger Marie Jensdtr., f. 1852 i Ullensaker. Eventuelt også om Karen Tostensdtr. er å finne gjen i Nannestad. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kan vel med stor grad av sikkerhet si at ingen av nevnte personer er født i Christiania og ligger således utenfor mitt arbeidsområde. Grenaderen (og andre soldater tilknyttet Akershus) har jeg ikke begynt å søke hjemstedet til utover de hvor jeg har kommet over tilfeldige opplysninger/tilleggsinformasjon.Jeg sitter med en følelse at jeg har svart på noe tilknyttet noen av disse personene før, men det kan ha vært en sak med paralleller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Johansen

Du skal ha takk for det du har bidratt med Geir, det er mye å nøste ut ifra der. Det er bare slik at her kom så mye hjelp at jeg like godt kastet ut et finmasket garn i håp om mer. :-) Jeg skal begynne å se på dete nå.Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.