Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#58898] Ole Erikson (1789-1870) - soldat frå Sogn til Eidsberg, Rakkestad og Skiptvet?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Ole Erikson (Wenjum), døypt i Hafslo i Sogn 18.10.1789, reiste som soldat i krigen mot svenskane og gifte seg første gongen i Eidsberg 22.4.1815 med Gunhild Olsdotter frå Sandbekk i Eidsberg. Ho var dotter av¤¤¤¤¤ (kven var foreldri hennar? - kan henda husmann Ole Larsson og kona Johanna Amundsdotter på ein plass under Rud søndre i Eidsberg - kanskje Sandbekk var namnet på plassen?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dåpen hennar? - kring 1789??)Ole og Gunhild tok visstnok over heimeplassen hennar under Rud søndre i Eidsberg der Gunhild d. 25.5.1819. Som enkjemann flytte Ole til Tue i Rakkestad, og 27.1.1827 gifte han seg att i Rakkestad med Anna Olsdotter frå Flatberg i Rakkestad. Ho var dotter av husmann Ole Andersson på ein plass under Flatberg¤¤¤¤¤ (namn på plassen? - opphavet hans?)og kona Ragnhild Sørensdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar?)og vart døypt i Rakkestad 27.9.1789. Ole og Anna slo seg først ned som gardbrukarar på Flatbergtangen, Flatberg i Rakkestad, men flytte i 1937 til garden Løstvet i Skiptvet der dei sidan budde levetidi ut. Ole d. som gardeigar på Løstvet 25.10.1870, medan Anna d. same staden som gardeigarenkje 7.7.1874. Me kjenner til tre døtrer etter Ole Erikson, ei frå første ekteskapet og to frå det andre:a. Elen Marie Olsdotter, fødd i Eidsberg 12.10.1817,¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? - vart konfirmert frå Flatbergtangen i Rakkestad 1833 – seinare lagnad? – flytte ikkje med faren og stemori til Skiptvet i 1837!)b. Inger Regine Olsdotter, fødd i Rakkestad 31.10.1829, døydde¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? – Skiptvet etter 1900!)Inger gifte seg i Skiptvedt 24.8.1860 med Amund Svendson frå Bjørkbekkhovd under Bjørkebekk i Aremark, fødd i Aremark 5.6.1833. Han døydde¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – Skiptvet etter 1900!)Inger og Amund tok over som gardbrukarar på heimebruket hennar på Løstvet i Skiptvet og fekk to søner i lag.¤¤¤¤¤ (sjekka talet på borni! – 1865: ein son Ole Anton, f. 1862, d. 1871 – ein annan son Johan August, f. 1869, d. 1872 – fleire??)c. Gunhild Marie Olsdotter, fødd i Rakkestad 22.6.1832,¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar? – flytte ikkje med foreldri i 1837, men er ikkje funni d. i Rakkestad 1832-1837!)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg er i utgangspunktet svært interessert i å finna svar på dei mange spørsmåli som er markerte i teksten ovanfor, og vonar at kanskje bygdebøkene for Eidsberg, Rakkestad eller Skiptvet kan ha i alle fall nokre av desse svari!?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øivind Larsen

Jeg tror du har helt rett når det gjelder foreldrene til Gunhild Olsdotter.Her er de i 1801: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f10125&gardpostnr=222&personpostnr=3514&merk=3514#ovre>LenkeVielsen til søsteren Berte 12.4. 1813: Østfold fylke, Eidsberg, Ministerialbok nr. I 6 (1807-1814), Ekteviede 1813, side 159.LenkeVielsen til broren Søren: Østfold fylke, Eidsberg, Ministerialbok nr. I 7 (1814-1832), Ekteviede 1821, side 213.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Det er nok snakk om Ruud Søndre i Trømborg, ser at en av forloverne i bryllupet til Ole og Gunhild i 1815 er Even Ruud, og han holdt til der.Det er godt mulig at Ole bodde der. Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Øivind og Dag for spennande innlegg.Eg er at båe søskeni ti Gunhild vart skrivne Sandbek då dei gifte seg, og ein av forlovarane til Søren i 1821 var netopp Ole Erikson Sandbek, so eg trur likevel at Sandbek må vera plass under Rud søndre, eller kva einer de som er lokalkjende?Eg finn likevel ikkje dåpen til Gunhild...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Sandbekk/Sandbæk var en plass under Torp (som Øivind fortalte).Den ligger såpass nær Rakkestad grense,så det er ikke utenkelig at Gunhild er døpt i Rakkestad.Det er også mulig at de kom flyttende til Ruud S. rundt 1800.Det var mange plasser under Ruud S.,men ingen (så langt jeg vet) som hadde navnet Sandbekk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Døpt i Rakkestad 6.des 1789

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for nye spennande innlegg! Men kva heiter då mor til Gunhild? Johanna Johnsdotter eller Johanna Iversdotter. Det er vel Ole og Johanna som gifter seg 14.3.1788 i Rakkestad (Lenke)?Men kva gardsnamn (eller plassnamn) er det Ole og Johanna har då dei gifte seg? Wæhle og Hoen?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Johanna Joensdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

På en annen side kan ette være feil Gunhild Olsdatter.Ifølge FT 1801 er foreldrene til Gunnhild Olsdatter på Rud S. Ole Larsen og Johanna AMUNDSDATTER, ikke Joensdatter.Det kan selvsagt være en feilskriing,men det gir grunn til å sjekke nærmere.Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øivind Larsen

Alle barna til Ole og Johanne er i døpt i Rakkestad, og Ole Larsen og Johanne JONSDATTER giftet seg i Rakkestad 11?.3. 1788. I tillegg til de barna som er nevnt i FT 1801, hadde de Sidsel Marie, døpt i Rakkestad 21.9. 1794. Ved alle dåpene (og vielsen) er moras etternavn oppgitt Jonsdatter. Det er nok skrevet feil i FT 1801 i Eidsberg.`Jeg har sjekket kirkeboka for Eidsberg for å se om det er noen barn med disse navnene og passende foreldre som er døpt i Eidsberg i det aktuelle tidsrommet. Der det ikke. Jeg er derfor ikke i tvil om at det disse i Rakketad som ved FT 1801 er kommet til Eidsberg. Jeg skal komme med lenker osv. i morgen hvis ingen andre legger det ut i mellomtiden. Jeg har ikke tid akkurat nå.mvh Øivind

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Vi er nok enige her.Har også sett etter i KB,og det er ingen andre som passer inn.Konfimasjon i 1805:LenkeDet er 2 Gunhild Olsdatter der,men den andre kommer fra Stompeslett og har helt andre foreldre.De finnes igjen i FT 1801 på Holdt.Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øivind Larsen

Vielse nr. 8: Ole Larsen Wæhle og Johanne Jonsdatter 14.3. 1788: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 5 (1784-1814), Ekteviede 1789, Trolovede 1788, side 260-261. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7&idx_id=7&uid=ny&idx_side=-132>Lenke For meg ser det ser ut til at Johanne har attest datert Bragnæs (Bragernes?) 14.1. 1788. Kan dette bety at hun er ansatt hos presten og evt. fulgt med ham til Rakkestad og at hun er født og/eller konfirmert i Bragernes? Dåp nr. 86: Gunild 8.12. 1789 (bosted Rakkestad prestegård): Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 5 (1784-1814), Fødte og døpte 1790, side 56-57. LenkeDåp 36: Berthe 9.4. 1792 (bosted Rakkestad prestegård): Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 5 (1784-1814), Fødte og døpte 1792, side 78-79. Lenke Dåp 114: Sidsel Marie 21.9. 1794 (bosted Bodahl): Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 5 (1784-1814), Fødte og døpte 1794, side 104-105. Lenke Dåp 113: Søren 13.11. 1796 (bosted Bodahl): Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 5 (1784-1814), Fødte og døpte 1796, side 120-121.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag og Øivind for fleire nye spennande innlegg. Det ser med dette ut til at opphavet til Gunhild Olsdotter er ''på plass'', og medan faren er frå Væhle i Rakkestad, kan det sjå ut som om mori Johanna Johnsdotter var komi frå Bragernes. Eg går utifrå at Guldberg var prest på Bragernes, eller kanskje var det han som flytte frå Bragernes til Rakkestad?Elles må det vel vera rett å seia at bustaden til denne huslyden litt ut på 1800-talet var Sandbekk under TORP og at dei då var flytte frå Rud søndre.Neste spørsmålet gjeld opphavi til Ole Andersson og Ragnhild Sørensdotter, som i 1801 var plassfolk under Flatberg i Rakkestad. Eg fann vigsli deira 8.12.1783 (Lenke), men der er båe oppgjevne med gardsnamn(!) LIND. Eg finn ikkje nokon gard med dette namnet i Rakkestad, men kanskje einkvan kan forklara namnet?Eg har ogso leitt gjennom dødsfall i Skiptvet frå 1900 til 1924, men finn nesten ingen dødsfall på Løstvet (Lystvet) og i alle fall ikkje Inger Regine Olsdotter og Amund Svendson. Kvar kan dei ha gjort av seg på slutten?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øivind Larsen

Dette kan være Johanne Jonsdatter:Konfirmasjon nr. 17/ 1775: Johanne Jonsdatter 16 år: Buskerud fylke, Bragernes, Ministerialbok nr. I 5 (1759-1781), Konfirmerte 1775, side 658-659. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8451&idx_id=8451&uid=ny&idx_side=-217>Lenke Dett kan være Johanne Jonsdatters dåp 4.2. 1759: Buskerud fylke, Bragernes, Ministerialbok nr. I 4 (1734-1759), Fødte og døpte 1759, side 291-292.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Tja.noen Lind finner jeg ikke i Rakkestad,derimot Lund.Det finnes noen med etternavn Lind,de fleste er militære av ulik grad.I 1750 fant jeg en Doctor Linden i Rakkestad,som døper sønnen Jens. Høyst sannsynlig er disse fra en eller annen husmannsplass som ble kalt Lind,uten at jeg klarer å stedfeste den.Det finnes i 1801 noen med navnekombinasjonen Olsen_Lind i Skiptvet.Kanskje noe der?Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Sandbekk: Har fundert litt over om Sandbekk er en Rud S.-plass eller Torp Ø. plass (Søren og faren Ole er med i mitt slektstre), eller om dette er en plass som skifter eierskap mellom disse 2 nabogårdene (Rud S., Torp Ø. og Glørud i Rakkestad er naboer).Jeg har antatt at Ole og sønnen Søren holder seg på samme plassen, Sandbæk u. Rud S., til etter 1865. De ref. til både Rudsplass og Sandbæk i kirkebøker.I matr. 1950 finner man 2 Sandbekk-bruk, under begge disse gårdene. Så kanskje har Sandbekk en gang blitt delt mellom de 2 gårdene.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Sandbekk: Har fundert litt over om Sandbekk er en Rud S.-plass eller Torp Ø. plass (Søren og faren Ole er med i mitt slektstre), eller om dette er en plass som skifter eierskap mellom disse 2 nabogårdene (Rud S., Torp Ø. og Glørud i Rakkestad er naboer).Jeg har antatt at Ole og sønnen Søren holder seg på samme plassen, Sandbæk u. Rud S., til etter 1865. De ref. til både Rudsplass og Sandbæk i kirkebøker.I matr. 1950 finner man 2 Sandbekk-bruk, under begge disse gårdene. Så kanskje har Sandbekk en gang blitt delt mellom de 2 gårdene.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Sorry for unødv. ekstra innlegg! Det er vel ikke noen mulighet for å rette opp slike feil her - som det er på dis.no - slektsforum?Fastholder at Ole Larsen, deretter Ole Eriksen og så sønnen/svogeren Søren Olsen bruker Sanbæk-plass u. Rud S. i Trømborg. Det er kanskje ikke så viktig om det var en Rud- el. Torp-plass, men f.eks. den Sandbæk-pl. hvor Søren er i 1865Lenkeser nok ut til å være en Rud S.-plass fordi innføring i FT 1865 av de 2 Sandbæk-pl. i Trømborg kommer rett etter Rud S. og langt fra Torp-innføringen.Å finne opphav til soldaten Ole Larsen som er på Væhle i Degernes ved vielsen, blir nok vanskelig. Har vel ikke noen info. om f.eks. fødselsdata? Soldat-ruller, komp.navnet er oppgitt?Denne disk. gav meg interessant ny info. om opphavet til farfars fars 2. kone! Takk for det!Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Gårds-/bruks-navnet Lind i Rakkestad er et mysterium. Også forloverne skal være fra Lind. En av dem med det ikke helt vanlige navnet Corfitz (selv om det forekommer en del på forskj. Rakkest.-gårder). I 1801-FT har vi Corfitz Michelsen på Grindestad N. Dette er jo en gård i nordre Rakkestad. Kanskje et spor der?Kand. til ettersøkte personer fra FS, men som jeg ikke finner igjen i kirkebøkene:Ole Larsen Koppen, f. april 1753;Ragnhild Sørensdatter Fladberg, f. 1. april 1753, d. 22. sept 1818;Ole Andersen Heen, f. 18. mars 1751, d. 9. mars 1809.Dette er kanskje pers.-info. hentet fra annen kilde enn kirkebøkene, kanskje en slektsbok. (Et 'villt' tipp blant slektsbøker i Rakkestad jeg ikke har sett er Fladstads......)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

LIND er nok skrivefeil i KB (3 ganger!) for LIEN. I 1801 finner vi på Lien Corfits-navnet + humenn Niels og Nielsen. De to husfruene på Lien i 1801 er henh.v. en Corfitsd. og en gjengiftet enke etter Corfits Olsen. Ant. har Ole og Ragnhild vært i tjeneste på Lien hos Corfits (før gåden ble delt med svigersønn Biering ?).Lien ligger rett NØ for Rakkestad sentrum og det passer geografisk ganske bra også. (Lien er forøvrig nabog. til den vakre Lund-gården - en alt. kand. - som man har på venstre hånd rett før R. sentrum når man kommer nordfra.)For å komme videre med hvor personene Ole Larsen, Ole Andersen, Ragnhild Sørensdatter kommer fra, må nok kirkebøker finleses. Ev. hjelp fra FS gir et undelig resultat.... Ev. kan mannsk.lister for Bierchs (?) og Guslands (?) kompanier på 1780-tallet gi noe om de 2 Ole'ene.Ragnhild kan være fra Fladberg. Jeg har selv noen 'tipper' på Fladberg, og har store problemer med å sortere fødsler, flyttinger, giftemål mellom Fladberg og nabogårder på begge sider av grensen mot Eidsberg.mvh Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Ad. innl. 13 & 14Prester Bragernes og Rakkestad, sl. av 1700-tallet:Jørgen Chr. Gul(d)berg, sognepr. Bragernes (FT 1801)Hans Hammond, sognepr. Bragernes: - 1782, Rakkestad: 1782 - 92. Rakkestads mest 'verdensberømte' prest .... !Mye tyder på at Johanne kan ha kommet til Rakkestad med prestefam. Hammond, f.eks. som barnepike. Og at presten skaffer henne og mannen en plass på prestegården. Etter Hammonds død i 1792 har de flyttet til Bodal.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Dette kan være Johanne Joensdatters foreldre viet i Bragernes 28. mars 1754: LenkeLegg merke til forloveren SØREN DRAMEN som også er fadder ved Johannes dåp. Ant. Johannes morfar.Forklaring på 'trykkfeil' ang. Johannes patroym i FT 1801: hennes far heter Joen Amundsen.Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Øivind, Dag og Egil for nye spennande innlegg om denne ætti. Opplysnngane som no er framkomne, synest fylla ut det eg mangla om bakgrunnen til denne ætti. No er det etterkomarane eller særleg døtrene til Ole Erikson, som står att å finna ut meir om, men kanskje er det som å leita etter den velkjende ''nåli''...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Glørud

Har sett litt på mulig info. om den ene av døtre til Ole E., Elen Marie - hvor jeg har mest 'egoistisk' interesse av oppdatering......Kan ikke finne henne i FT 1865. Hvis hun ikke er 'gjemt' under et HELT annet navn, synes hun å være død før 1865. Kan det ev. ha vært utvandring så tidlig?FS gir ikke noe holdepkt. for ev. ekteskap i Eidsberg el. Rakkestad. Men jeg kan jo ha lett for snevert ... ? Foreløpig konkl.: død før 1865.Farens venter uvanlig lenge med sitt 2. ektesk.! Han har jo et 2-årig barn og ville normalt snart ha skaffet seg ny kone til barnestellet. Men det var vel mormor (?) og mostre på bruket som tok seg av barnestellet?Et annet 'avvik': første pikebarn i neste ekteskap burde vært GUNHILD. Har det vært en tidligere Gunhild som døde liten?P.s.: Noe jeg skrev om Lien-gården - innl. 21 - bør modifiseres for ikke å 'dumme med helt ut' (?) for de lokalkjente. Det er vel slik at det er Biering-slekta som er den gamle slekta på Lien og går tilbake til R.stad-presten Biering på 1600-tallet. Jeg har jo faktisk også gått 3 år på skole med en Biering-Lien fra R.stad!Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.