Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Nygaard

[#58982] Korrektur av 1801-tellingen

Recommended Posts

Gjest Lars Nygaard

I Riksarkivet er vi nå i sluttfasen av et omfattende korrekturarbeid på den digitale versjonen av folketellingen i 1801. Når arbeidet er gjennomført (etter planen før sommerferien i år), vil en ny versjon av hele tellingen bli lagt ut i Digitalarkivet. Vi har allerede kontrollert alle bostednavn/gårdsnavn i tellingen mot originalkilden, og har korrigert et betydelig antall registreringsfeil. På tilsvarende måte foretar vi nå en gjennomgang av feil som brukerne har meldt inn gjennom korrekturfunksjonen ('blyantene') i Digitalarkivet. De fleste av disse meldingene gjelder personopplysninger.Siden det trolig vil bli mange år til neste gang vi har ressurser til en systematisk sjekk av meldinger om feil i 1801-tellingen, vil vi gjerne ha med flest mulig meldinger og korreksjoner denne gangen. Vi vil derfor oppfordre dere brukere til nå å melde ifra om opplysninger dere 'vet' er feil i denne tellingen! Frist 15. mai 2008.Dere kan melde inn feil på en av to måter:- ved å benytte korrekturfunksjonen i Digitalarkivet (anbefales!), eller- ved å legge inn meldingen som et innlegg under dette temaet i Arkivforumet I det sistnevnte tilfellet må dere huske å oppgi prestegjeld/by, sokn/gate, gård/hus og person som feilen gjelder for, og selvfølgelig hvilken opplysning som skal korrigeres til hva.De som melder inn feil, bør merke seg følgende:- Ikke alle feilmeldinger vil resultere i korreksjoner i tellingen. Hver melding sjekkes mot originalkilden, og dersom det viser seg at den feilmeldte opplysningen er en tydings- eller registreringsfeil, blir den korrigert. Opplysninger som viser seg å være i samsvar med kilden, blir ikke korrigert, selv om de kanskje er feil i virkeligheten. Digitalarkivets oppgave er å tilgjengeliggjøre opplysninger fra arkivmaterialet så kildetro som mulig. Det er opp til brukerne å vurdere motstridende kildeopplysninger opp mot hverandre.- Feilmeldingene vil ikke bli besvart, så melderen må vente til den nye versjonen av tellingen blir lagt ut i Digitalarkivet for å se om meldingen ble tatt til følge eller ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

I Holmestrand sogn i Botne prestegjeld har et stort antall tegn blitt erstattet med bokstaven k. Det er for mange forekomster til at det vil være hensiktsmessig å benytte korrekturfunksjonen.Se også debatt 26064: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Slektsnavn som slutter på dt har i mange tilfeller (de fleste?) blitt konvertert til dtr-endelse. F. eks. har Smidt blitt til Smidtr, Arenfeldt til Arenfeldtr etc.Her er det også så mange forekomster at korrekturfunksjonen er lite hensiktsmessig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

I Tynset prestegjeld har ikke bare etternavn som Brandt blitt til Brandtr, men samtlige datterendelser på -dr, som det er på alle i originalen, har konsekvent blitt konvertert til -dtr som endelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Mulig at jeg har oversett tidligere informasjon om denne fristen, men denne tellinga er antakelig mikrofilmet, og kanskje finnes det fotokopier rundt omkring, og da hadde det kanskje vært mulig å organisere en korrekturlesning av frivillige - det burde ikke være noen stor jobb hvis man tar for seg et prestegjeld eller to, og lesbarheten er brukbar.Men på denne tiden av året, og med en frist på bare tre uker blir nok det vanskelig. Tidspunkt og lengden på fristen kunne med fordel vært en annen.Det er synd om dette toget går uten at noen rekker det, eller vet at det går (temaer i dette forum drukner i skifter på Vestlandet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Geir, det er ikke en organisert korrekturlesing av hele 1801-tellingen som er målet her, men at brukerne melder inn feil de har merket seg ved tidligere bruk av tellingen, f.eks. knyttet til egen gård eller egen slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Nei, det er blir nok ikke noen organisert korrekturlesning, men det er det det kunne og burde det ha vært. Det hadde bare krevd at Arkivverket varslet i god tid, og tok belastningen med å rette et større antall feil som ble meldt inn. Noe mer organisering fra Arkivverkets side hadde det ikke krevd for å dekke områder der andre kan organisere.Avskriften har dessverre et rykte som upålitelig. Om dette stemmer generelt har jeg av naturlige grunner ikke kontrollert, men jeg har i alle fall ved tilfeldige oppslag funnet noen feil selv, og mener også å huske å ha lest om en relativt høy feilprosent.Den mest graverende feilen jeg fant er også rapportert av andre i tema 1261, en feil som vel også bør være funnet ved kontroll av gårdsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Dei systematiske kontrollane av 1801-teljinga som har vore føreteke syner at kvaliten er rimeleg god. Sjå t.d. Sjå t.d. Lenke Men her finst eitt unntak, gardnamna. Grunnene til at det er mykje feil her er at teljinga vart registrert frå kopiar av innbundne protokollar. Gardnamnet står i margen og var ofte berre delvis syneleg på kopiane. Rygh vart brukt, men det var grenser for kor mykje tid me kunne bruka på kontroll. Til det hadde me for lite ressursar. Det vart registrert ca 1000 personar pr arbeidsdag og korrekturlest/kontrollert ca 2000. Dette er faktisk svært mykje meir enn det seinare prosjekt har klart, utan at eg trur kvaliteten er det minste dårlegare, med unntaket nemnt. Talet på rapporterte feil kan kanskje vera ein indikasjon. Det er rapport 666 feil i 1801-teljinga, 1551 i 1900-teljinga. Den siste er sjølvsagt vel dobbel så stor som 1801-teljinga, men det er vel i alle høve ein svak indikasjon på at det ikkje er meir feil i 1801-teljinga enn i 1900-teljinga.Etter at prosjektet var avslutta med å laga ei ny statistisk bearbeiding mot slutten av 1970-åra, vart teljinga primært brukt til forsking ved Historisk institutt. Då vart det gjort nokre automatiske forandringar. Teljinga var i utgangspunktet registret med berre store bokstavar. Dette var før PC-en sine dagar og me var tvungne til å bruka punchekort til retting. Der hadde ein ikkje små bokstavar. Her vil de sjå at eigenamn t.d i yrke ikkje har fått store bokstavar. Den andre forandringa var at det vart gjort eit forsøk på å standardisera patronymendingar (sen, dtr). Grunnen til dette var at me dreiv automatisk lenking av teljinga mot kyrkjebøker. Dermed er ikkje desse endinga ordrette slik dei står i teljinga, men det har også ført til at Brandt er blitt til Brandtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

En sammenlikning av dataregistreringesfeil mellom Ft-1801 for Lilleelvdalen sokn (Lilleelvdalen, nedre Folldal og Atnelien) i Tynset prestegjeld som jeg fant, med mulige tolkingsfeil, [og i hakeparentes Ft-1865 for Jølster. Jølsters tall er klipp og lim fra lenken som det vises til i innlegg 8 Lenke ]Tellingen omfatter totalt 1199 personer [2580].Det er feil i navnene i 23 [10] tilfeller, av disse er 14 [6] så alvorlige at personen bli vanskelig å identifisere:Hansen for Stensen, 3X Inger-Ingri, Xstensdtr-Estensdr, Halvorsen-Haldorsen, Marit-Mari, Lars-Carl, Larsdtr-Carlsdr, Stensdtr-Estensdr, Pedersen-Simensen, Xstopersdtr-Xstensdr, 2X Olsen-Jonsen.Da regner jeg ikke med 3X Torsen-Toresen, Siversen-Syversen, Blotstrupsen-Blostrupsen, Jacobsen-Jakobsen, Olssdtr-Olsdr, Lusia- Lusie, Johnsdtr-Jonsdr.Dessuten har Mille Erlandsdr falt helt ut. Jeg tipper det er et styre- eller kontrolltegn som er årsaken der.Ft-1865: [Ols. for Nils., Andersd.-Abrahamsd., Eline-Oline, Cili-Eili, Abrahamsd.-Johannesd., Jouise-Louise].Det er gitt feil tall eller alder i 2 [11] tilfeller: 40 for 70 år og 84-87.Ft-1865: [20 for 29, 10-19, 93-95, 22-29, 48-42, 25-75, 28-22, 58-52, 85-25, 77-71, 78-70, 65-66].I tillegg kommer altså konverteringen fra -dr til -dtr (også Brandt-Brandtr). Feil utført av tellerne er det sannsynlig flere av enn antall feil oppstått under dataregistreringen.Dette er eksempler fra kun navne- og aldersfeltene. Skulle man påstå at dette er gjennomsnittet for tellingene, vil ft-1801 ha 1,92% registreringsfeil for navn, hvorav 1,17% er vanskelig identifiserebare mot ft-1865 0,39% og 0,23%. Og for alder 0,17% mot 0,43%. Den uteglemte personen er ikke med i disse tallene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Jeg ingen problemer med at arkivverket ikke bruker '14 dager på å undersøke hva som skjuler seg bak en fluelort', så jeg håper det jeg skriver ikke tolkes som kritikk av det arbeidet som er gjort. Hvis Arkivverket skal bruke store ressurser på tellinga, hadde det vært mer interessant å bruke dem på få lagt den ut i skannet form, enn på korrekturlesning utover det som er på gang.Statistikken som er lagt ut er interessant fordi den tyder på at det kan være en eller to prosent feil, og at en vesentlig andel er av en type som er uønsket for slektsgranskere. Om det er en eller to prosent spiller mindre rolle så lenge det finnes feil som skaper problemer for identifisering eller hvis alderen er feil. Den eneste løsningen jeg ser på kort sikt er 'privat initiativ' for å få til en korrekturlesning av større eller mindre deler, og det burde være mulig å få til - i alle fall hvis det finnes kopier. 100% riktig blir det vel aldri, men det mulig å komme et skritt videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Blir lenkeadressene berørt på den nye Ft1801-versjonen?Selv om det opprettes nye forekomster, håper jeg at lenkeadressene forblir de samme på de gamle forekomstene, også på gårdsnivå.Er det fare for at lenkeadresser i andre tellinger og kilder i DA skal endres?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Lenkjer blir forandra, men det vil ikkje gjelda mange personar. Me diskuterer for tida korleis me likevel skal syta for at gamale lenkjer vil fungera. Det vil truleg innbera at gamale lenkjer går til gamal versjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Jeg vil bare løfte opp dette temaet for om mulig å få med flere feilmeldinger for sjekking og evt. korrigering. Se innlegg 1 øverst! Fristen forlenges til 1. juni 2008.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

I folketellinga for Trysil mangler en hel matrikkelgård - Tekta. Jeg har ikke kontrollert opp mot originaltellinga, så jeg vet ikke om glippen ble gjort i 1801 eller ved nyregistreringa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Spissformulert ved jeg ikke om det for Christianias vedkommmende er flere korrekte enn gale navnvarianter. Som i innlegget over vet jeg ikke om hvor feilen ligger (trolig en kombinasjon). Mangler er det også, spesielt gjelder dette losjerende Vaterland. (En gruppe som var enkelt å identifisere er ugifte mødre).Men å knytte kommentarer til alle disse (som uansett er et tall med 4-siffer), hadde ikke vært mulig innen fristen.Jeg skjønner godt at mange har problemer med å fine 'sine' i Christiania i 1801-tellingen. (Men uten underholdningsverdi er navnene ikke)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Hålåsæter

I Vågå i Oppland ble gården Weggum registrert som Heggum. Jeg lette meg gul og grønn og fant den ved et tilfelle. Helge H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Et annet problem som det burde gjøres noe med gjelder Gran i Oppland der 1/3 av personene (ca 1800 av ca 5400) ikke har noe etternavn, typisk barn som mangler farsnavn. Her kan man med fordel gå gjennom og sette inn et farsnavn etterfulgt av stjerne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

I Solum mangler også to gårder, Stokkan og Høyset. Det kan se ut som disse to gårdene sto fraflyttet på tellingstidspunktet, men det hadde vært fint å få sjekket det ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Resultatet av korrekturen er nå lagt ut med mulighet for å vise koder.Finnes kodelisten`på nett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Kodane er teksta med lablane frå kodelista. Kjører du frekvenstabell for variabelen for heile landet får du også kodelista.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Det hadde vært fristende å bruke kodene i Hushald til å forsøke å fylle inn manglende farsnavn som påpekt i (17), men det vil vel kreve like mye jobb som å gjøre det manuelt. Det hadde også vært interessant å se på muligheten for å utnytte kodene til å kunne søke på familieforhold i tillegg til navn, men det har du vel tenkt på allerede.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alvin Andreassen

Under Tromsøe har man ikke fått rettet opp at Selnæss har blitt til Solnæss, og Tennnæss har blitt til Sennæss. Selnes og Tennes er begge gamle gårder i Balsfjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Geir: prinsippet er at det er det som står i originalen som skal stå hos oss. Difor trur eg ikkje me skal børja leggja på farsnamn. Du kan sjølvsagt bruka kodane til å søkja i, som alle andre variablar. Så kan ein også tenkja seg at hushaldskodar blir brukt direkte i søk på same måte som rolle i kyrkjebøker. Det kan koma, men først er det ein del andre ting eg gjerne vil ha gjort med 1801-teljinga, og kanskje til og med med dei andre. Her finst ein koda versjon også av 1865 og 1900-teljinga.Alvin: Det vil alltid ver ein del feil att også etter ein korrekturrunde. Dei som har greie på slikt påstår at ein skal vera glad om 2/3 av feilane er rydda bort. Legg det inn på korrekturblyanten, er du snill.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Etter korrekturen av gardsnavn som ble foretatt i fjor er jeg overrasket over å fremdeles finne en gard som heter ']0402300800000shunds Annex'. Disse feilene burde være enkle å finne maskinelt.Har lagt inn feilmelding under Vardal prgj, garden heter Rambekk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Etter korrekturen av gardsnavn som ble foretatt i fjor er jeg overrasket over å fremdeles finne en gard som heter ']0402300800000shunds Annex'. Disse feilene burde være enkle å finne maskinelt.Har lagt inn feilmelding under Vardal prgj, garden heter Rambekk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.