Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#59103] Jens Andreas Sørenson Friis, fødd 1821 - cand.theol. og professor i finsk språk?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Prestesonen Jens Andreas Sørenson Friis frå Førde, fødd i Sogndal i Sogn 2.5.1821, vart cand.theol. i 1844 og sidan professor i finsk språk. Han skal ha vore ugift, og me ser han budde 1875 ''professor'' i Munkedamsveien i Christiania, men kvar vart det av han? Dato og stad for dødsfallet hans?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Han døde i Kristiania den 16.2.1896 og ble ordinær professor i lappisk og kvænsk i 1874 Han sto embetet fram til kort før hans død,men var svekket på grunn av sykdom fra 1892. Han giftet seg aldri men hadde en sønn utenfor ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Hege Sofie for nok eit flott og nyttig innlegg. Med dette har eg dei opplysningane som eg treng om Jens!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

God aften,- er på reisende fot og har fra annet hold blit gjort oppmerksom på denne tråden.Kommer tilbake med et informativt svar på et senere tidspunkt.MvhThomas Friis Konst

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Jens Andreas' far, prest (i Sogndal ?), 'Søren Friis' (født rundt 1785 ?), hvem var han, og hvem var hans foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Per: Søren Hjelm Friis var sønn av sogneprest til Hafslo Niels Friis (født i Svendborg 1 aug. 1741- død 17 mai 1814) og hustru Birgitta Christine Hjelm (1740- 1820). Søren var sogneprest født 1781 på Hinderå Prestegård i Nærstrand der faren da var sogneprest. Kapellan i Hafslo under faren Niels, og residerende kapellan til Vaage og Haus. Seinere sogneprest til Sogndal og Førde. Gift med Charlotte Louise Cammermeyer. 11 barn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Hege Sofie BULL's innlegg # 2;Har du ytterligere opplysninger om Jens Andreas FRIIS's sönn som var födt utenfor ekteskap?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Nei, ikke annet enn det som står i boka til Guttorm Friis... Der står det at moren til sønnen het Gro Larsdatter Moen (1840-1913). Sønnen het Jens Alexander født 7/6-1875 - død 15/4-1959. Han var bosatt i Oslo, var ugift og hadde ingen livsarvinger.Er du i slekt med noen av disse søskene Friis?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(7:) Takk, Hege ! Sogneprest Niels Friis giftet seg altså med enken Birgitte Christine Hielm (1739/40-1820) etter ('formanden' ?) Peder Jacobsen Pavels, som døde på Hjelmeland (Rogaland) i 1777.Både Peder J. Pavels mor Brynhild og hans kone Birgitte Christine bar etternavnet Hielm/Hjelm, og var antakelig begge prestedøtre fra Hjelmeland i Rogaland. Kjennes foreldre til disse to (Brynhild f.c1705? og Birgitte Christine f.1739/40) ?Brynhild Hielm og Jacob Pavels var i tillegg foreldre til Claus f.c1735? (bosatt i Farsund) og (antakelig) Brynhild f.c1742 (enke på Sande i Hjelmeland i 1801).Kjennes forøvrig opphavet til sogneprest Niels Friis (1741-1814) fra Svendborg ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Bare hyggelig, Per! Joda, Niels Friis giftet seg med Birgitte Christine og 'adopterer' hennes barn fra første ekteskap.Birgitte Christines foreldre var Søren Pedersen Hjelm (16 apr. 1697 - 20 nov. 1767) og Gidsken Kristine (el. Kirstine)Storch (1694- 1777).Jeg har Niels Johannessen Friis (1706 - 1741, Svendborg) og Elisabeth Brejnholm (døde i 1772) som Niels Friis sine foreldre...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for mange spennande og nyttige innlegg om Jens Andreas Friis. Eg har vel etter kvart fått tak i dei opplysningane som eg treng for føremålet mitt, men det er utruleg kva som går an å finna når ein først leiter...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(13:) Kan Birgitte Christine Hjelm's første ektemann Peder Jacobsen Pavels sin mor Brynhild Hjelm (med sønnene Jacob, Paul, Peder og Christopher) være søster av Søren Pedersen Hjelm, far til Birgitte, mao. slik at hun første gang var g. med sin fetter ?For Søren's foreldre er vel sognepr. i Hjemeland fra 1697 Peder Sørensen (c1655-c1730) fra Lista og Margrete Jonasdatter Hjelm (1674-1741) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Jo, jeg har Peder Sørensen og Margrete Jonasdatter Hjelm som foreldre til Søren...Og det er riktig at de var søskenbarn...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Eg har òg litt vanskar med opphavet til Nils Nilsson Friis og kona hans, og eg spekulerer på om du Hege Sofie eller andre kan svara på nokre av desse konkrete spørsmåli:* Nils Nilsson Friis var fødd i Svendborg 31.7.1741 som son av kjøpmann Nils Johannesson Friis i Svendborg og kona Elisabeth Breinholm - finst det opplysningar om OPPHAVI til Nils Johannesson Friis og Elisabeth Breinholm? Kjenner ein farsnamnet til Elisabeth Breinholm?* Birgitta Christine Hjelm var dotter av sokneprest Søren Pederson Hjelm til Hjelmeland, visstnok ogso barnefødd i Hjelmeland, og kona Gidsken Kirstine Johannesdotter Storch og fødd i Hjelmeland kring 1739 - kjenner ein OPPHAVET til Gidsken Storch, og kva med ein fødsels- eller dåpsdato for Birgitta Christine Hjelm?* Peter Jacobson Pavels vert oppgjeven fødd 4.5.1724 som son av sokneprest Jacob Clausson Pavels og kona Brynhild Pedersdotter Hjelm frå Hjelmeland - kjenner ein OPPHAVET til sokneprest Jacob Clausson Pavels? Og kvar var Jacob Pavels sokneprest? Kvar var Peter Jacobson Pavels fødd?* Til sist: Finst det ei oversikt over Peter Jacobson Pavels' yrkesmessige biografi?Eg takkar på ny for den framifrå hjelpi eg har fått med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jacob Claussøn Pavels (død 1777) skal være født i Kristiansand i 1697.Gidsken Kristine/Kirstine Storch (1694-1777) skal være datter av Johannes Samuelsen Storch fra Flekkefjord (sønn av tollbetjent S. Everts. S. der), kapellan i (Sør-?)Audnedal (VA) 1697-1707, senere sogneprest i Søgne, død i Sør-Audnedal 1709, og Birgitta Nielsdatter Riberg, datter av sogneprest i Audnedal, Niels Pedersen Riberg, g. 1664 m. Gidsken Mentzdatter Darre (som før hadde vært g.m. Mogens Hanssøn Blix).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Jeg har toller i Svendborg, Johannes Nielsen Friis (1665-1734) - han ble begravet 22.januar i Nikolai kirken i Svendborg som far til Niels. Moren var Birthe Tønnesdtr. Rosenberg (1681-1758) (har henne også som Birgitte, men navnet har vel samme opphav).Foreldrene til Elisabeth var forvalter på Taasinge, Thomas Sørensen Brejnholm og hustru Anne Marie. Så farsnavnet hennes blir vel da Thomasdtr... :-)Har det samme som Per på Gidsken K. Storch og hennes familie. Når det gjelder Birgitte Christine/Christina så har jeg henne født i 1739 ( Guttorm Friis sin bok), (men i den andre Friisboken og i farfars notater står det ca 1740) på Rennesøy Prestegård. Jeg har henne død i Gloppen 5.januar 1820.Jeg kan dessverre ikke hjelpe mye til med Peder Pavels familiebakgrunn. Men Birgitte Christine gifter seg med Peder Pavels 17.2.1760 i Hjelmeland Kirke. Han skal ha vært 35 år og hun 20 i følge Guttorm Friis. Året før de giftet seg var han befordret fra res. kap. i Ås i Akershus til sogneprest i Hjelmeland som onkel og svigerfar Søren Hjelm fra sa seg til fordel for ham. De fikk 9 barn (hvorav 4 døde som barn). Ved hans død i april 1777 skal han ha vært 52 år, var han prost (fra 1771) til Hjelmeland. Til sammen i 18 år i følge Birgitte Christine i et brev gjengitt i Guttorm Friis sin bok. I Nordahl-Olsens bok om Friis-slekta står det at Peder Jacobssen Pavels var født 5 mai 1724 og død 19 april 1777.Det står og at Jacob Pavels døde som sogneprest til Hjelmeland i november 1748.så man kan vel anta at Peder ble født der....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Per og Hege Sofie for nye interessante innlegg.Eg vil freista trekkja opp linjene for Hjelmeland sokneprestombod:* Peder Sørenson Hjelm sist på 1600-talet og framover...* Jacob Clausson Pavels kring 1724 og framover..., døydde som sokneprest til Hjelmeland i 1748* Søren Pederson Hjelm må vera komen til Hjelmeland som sokneprest etter Jacob Pavels i 1748 (etter før å ha vore sokneprest til Rennesøy?) og hadde stillingi til framimot 1760...* Peter Jacobson Pavels frå kring 1760 til 1777...Høyrest dette rimeleg ut?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Fant et tillegg i Guttorm Friis sin bok om familien Hjelm og da finner jeg denne slektsrekken fram til Birgitta Christine:1.Jens Pederssøn sogneprest til Hjelmeland fra ca. 1600 2. hans sønn Jonas Jenssøn Hielm var sogneprest der fra 1608 3. hans sønn: Jens Jonasøn Hielm sogneprest der ca 1640-48 (står vitterlig 1740-1748 i boka, men og at han dør i 1648) 4. hans sønn igjen: Jonas Jenssøn Hielm sogneprest i Hjelmeland og prost i Ryfylke - døde i 1697 5. hans datter Margretta Hjelm var gift med Peder Sørensen sogneprest til Hjelmeland som døde i 1730. 6. deres sønn igjen: Søren Hielm sogneprest til Rennesøy i 1737 og fra 1748 sogneprest i Hjelmeland. 7. hans datter Birgitte Christine gift med sogneprest til Hjelmeland Peder Pavels.Så viss vi antar at Jacob Clausson Pavels overtar som sogneprest etter Peder Sørensen som sogneprest i 1730 til Søren Pederson Hjelm overtar i 1748 og at han går av ca 1759 da svigersønnen overtar så har vi vel en komplett liste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Hege Sofie for ein spennande liste.Men då sit me att med eitt spørsmål: Dersom Peter Jacobson Pavels var fødd i 1724, då kan han IKKJE vera fødd i Hjelmeland! Kvar budde Jacob Pavels på den tidi? Kristiansand??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hege Sofie Bull

Dessverre der må jeg nesten melde pass... Kan se om jeg finner noen opplysninger i dagbøkene til Niels Friis og Jacob Pavels Friis i løpet av helga..Ville nå bare nevne ut ifra et kvinneperspektiv at min formoder Birgitte Christine fikk det danske landhusholdningsselskaps sølvmedalje for 'husflid i henseende til tøiers forfærdigelse' og på baksiden skal det visst stå ' Fliids og Vindskibeligheds Belønning til Fædrelandets bedre flor'. :-) I følge Niels Friis sin dagbok...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.