Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anita Holck

[#59155] Grønvold: Slægts-krøniker 1500-1800, har noen denne?

Recommended Posts

Gjest Anita Holck

Den 9. Juli 1744 er det skifte etter Haagen Otto Grønvold på Steinshorne, haug, Øvre Eiker. Han var gift 3 ganger, 2. gang med Abigail Dop, og etterlot seg fra dette ekteskap bl. a. min ane, datteren Anne Lange Haagensdatter Grønvold, 12 år i 1737, 19 år i 1744, dvs. f. 1725.Haagen skulle muligens være sønn av en Morten Haagensen Grønvold (om hvem jeg ikke vet noe) og Else Elisabeth Berntsdatter Orning - som igjen skulle være datter av Bernt Eriksen Orning og Sissel Børgesdatter Juel.Har noen denne boken og kan sjekke for meg? Jeg er interessert i informasjon om denne Morten Haagensen Grønvold, kan denne Haagen være hans sønn og evt. om det sies noe om hans aner.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John O. Svenning

Hei! Har tidligere lånt boka, har notert at Haagen Otte Mortensen Grønvold, f. 1695 Stord d. 1760, er sønn av Morten og Else Elisabeth. Mvh John

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg har boka. Det er flere problemer her:1. Den er ikke til å stole på.2. Den er tjukk og mangler register.Jeg har foreløpig ikke funnet noe, men jeg skal notere navnene og lete seinere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jo, det er riktig som John skriver, jeg fant det i stamtavlene bakerst. Men det står ingen flere aner på Martinus (Morten) Grønwalld (Grünwald), annet enn at han formenes at være af den urgamble, baltiske (liflandske) Sverd-Ridder Æt v. Grünwald (kom via Skåne til Norge). Det står at han var over måte høy og sterkbygget.Haagen Otte skal ha blitt kalt 'Haagen Skakke' pga et 'Pallaskhugg'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hirsch skal ha nevnt ham (Martinus) som løytnant i 1690 (fenrik 1680).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Takk for svar! Da må jeg vel gå ut fra at denne slektsrekka er riktig?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

I Olai Ovenstads militærbiografier er det oppslag på både Haagen Otto Grønvold og Morten Haagensen Grønvold, men det står ikke noe om at de var far og sønn (det betyr ikke at de ikke *kan* ha vært far og sønn).Hos Ovenstad finner du i alle fall litt om de militære karrierene til disse to Grønvold'ene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Anita spør om en slektsrekke i Grønvolds slægtekrøniker er rett. Kanskje det, men ikke fordi den er publisert av Grønvold. Hvis den er rett, må det være fordi Grønvold fant den i en eldre trykksak, som igjen er rett. Grønvolds slægtekrønike er ett av de aller mest kjente slektshistoriske svindlene i hele Norden. Det som står der, må anvendes med den største forsiktighet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Jeg spurte fordi det var den eneste kilden jeg visste om som kanskje kunne gi meg svar.Nå har jeg fått informasjon om at Ovenstad også har litt om disse Grønvoldene (takk Kristian), jeg visste ikke hva som var Morten/Marinus Grønvolds yrke.Kjenner noen til om det i det hele tatt finnes andre kilder (skifter el.l.)og hvor i Norge jeg skal lete (Bergensområdet)?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiFra skiftet i 1744 fremkommer bla. følgende opplysninger:Stenshornet Skifte 9.7.1744 Cornet Haagen Otto Grønvold død, enke Madam Johan Samuelsd. Ingen livsarvinger: 1. egteskab m/Marth Kristina Christophersd. en sønn Jørgen Christophersen Grønvold. 2. egteskab m/Abigal Dop 6 barn: Johan Christopher 15. Bent Orning 9. Marthe Kirstine 24. Anne Lange 19. Karen Grønvold 13. Johanne Elisabeth 22.Ingen av barna har navnet Morten, men vi har jo en Bent Orning her.I Berg og Skjeberg pantebok er også nevnt noe om Grønvold (av Sverre Nygaard, Halden): SIDE 72b Kornet Haagen Otto Grønvold har av Ltn. Otto Budde fått betaling for arv i løst og fast med videre efter hans afdøde kiæreste og min sv.mor Sal. Karen Nielsd. Thune. Arvet noe i Carlsøen. 26-1-1739.Et annet skifte fra hans første ekteskap viser også en farbror Christopher Orning:Grønvold Skifte 2.2.1713 Marthe Cathrine Christophersd. Stenshorn død. (Også skrevet Kristine) Kvartermester Haagen Otto Grønvold. Jørgen Christophersen den lille sønn. Dødes fader Christopher Svendsen Stenshorn. Christopher Orning som faderbroder til barnet. Se og skifte s. 28 – 302 og 475.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Barnet må vel hete Jørgen Christopher (Haagenssøn). Jeg har vært borti dette siste skiftet tidligere og mener det står 'Captain Orning som er faderbroder ...'Det må vel bety at en av Haagen Grønvolds brødre har tatt navnet etter sin mor, som da muligens er en Orning.Det var vel en Bernt Orning som senere ble oberstløytnant og som var gift med en Anna Lange. Hun skulle være død 1725, samme år som Haagen døper sin datter Anne Lange. Kan han være en bror?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiEr nok enig i at det bør være Jørgen Christopher, men jeg har ikke orginalskiftet.Ellers døper cornet Haagen Otto Grønvold datteren Johanne Elisabeth 8. januar 1721 i Nes i Akershus her: LenkeFadderne er: Major Orning, Leutnant Grønvold, Major Ornings kone, Leutnant Grønvolds frue, jomfru Margrete Orning.Jeg har notert at denne Johanne Elisabeth dør (begraves?) 19. januar 1721.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Hei igjen.Leutn. Grønvold er også fadder når Major Bernt Orning døper sin datter Ulrica Christina 28. januar 1719 i Nes: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Jeg har funnet følgende barn (med mor Abigael Dop): 1.Marthe Kirstine, 10/12-1719, Eiker, Buskerud 2.Johanne Elisabeth, 19/2-1722, Eiker 3.Karen, 21/5-1724, Eiker 4.Anne Lange, ikke funnet i Eiker, men f. 1725 iflg. foreldrenes skifter 5.Johan Christopher, 17/8-1727, Eiker 6.Bernt Orning, 8/1-1730, Eiker 7.Karen, 25/2-1731, Eiker 8.Karen (Kassi), 29/6-1732, Eiker 9.Bernt Orning, 14/11.1734, EikerMen ingen Orning eller Grønvold er fadder for noen av disse barna.Da er det altså ytterligere en Johanne Elisabeth 8/1-1721 i Nes, AkershusJa, ja, det skal vel ikke være lett når alle faddere heter bare major og leutnant og ingen har patronymikon.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Haagen kalles ved barnas dåp 'Cornet'. Hva slags militær betegnelse er dette? Høyere eller lavere rang enn løytnant, f. eks.?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Solli

Det står ganske mye om Grønvoldslekten i Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, men det vet du sikkert.Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Takk Marianne - nei det viste jeg ikke.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Hei!Hadde Aschehoug lagelig for hånden. Her står: 'E. A. Thomles undersøkelser viser at Grønvold stammer fra fenrik Morten Haagensen Grønvold, f. ca. 1658, bosatt på gården Høiland i Stord 1701, gift m. Else Elisabeth Orning (1657-1725). Av deres 13 barn beholdt to sønner navnet G., resten kaldte seg Orning: Haagen Otto Orning (1687-1743) på Stenshorne på Eiker,som kornett, og dragonkaptein Frederik Christian Grønvold (1691-1757) i Tune.' Sistnevntes sønner, oberstløytnantene Fridrich Martinus, Gullaug i Lier, og Bernt Christian Grønvold på Uleberg i Brunlanes ble stamfar for hver sin gren.Aschehoug henviser til Personalhist. Tidsskrift, bd. 8, E. A. Thomle 'Lidt om den norske slægt Grønvold', Fr. Grønvold, Slægts-krøniker bd. 1-2 og C. M. Munthe, Morgenbladet 1925.Til slutt et spørsmål: Har disse Grønvold noe å gjøre med kona til presten i Nøtterø, Laurits Christopher Thue (1655-79), gift m. Anniken Eriksdtr. som noen gir navnet Grønvold, hvilket Thomle avviser ble brukt i samtiden jf. mine gamle notater fra artikkelen hans? Den gangen var jeg ikke klar over en sammenheng med egne aner og leste derfor artikkelen mest for den generelle interessen.Se Lenke under nr. 8Evt. også Finne-Grønn, S.H.: En gammel Vestfoldslegt. Falck'erne av Tønsberg og slegten Thue.' NST 2 (1929) pp 125-127. i NST 8: s. 49. Har ikke selv disse artiklene så kan ikke her og nå huske nærmere om de er relevante for Grønvold- eller Thue-slekta, ant. mest den siste, men har bare skrevet henvisningene opp som påminnelse. Det er sikkert noen som vet mye mer om det har relevans.Mvh. Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Gine!Takk for all informasjon!Dessverre kan jeg ikke svare på spørsmålet ditt angående Grønvold/Thue - , men jeg har en kobling mellom Grønvold og Thune: Haagen Otto Grønvold var gift med Abigael Johansdatter Dop, datter av sogneprest i Tune Johan Christiansen Dop, død 1719 og Karen Nielsdatter Thune (Flor?), datter av Niels Mogensen, sogneprest i Tune.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Ja, da fikk jeg vel delvis besvart spørsmålet mitt:Haagen Otto Mortensen Grønvold, 14 år i 1701, er sønn av 'forrige Fendrich' Morten Grønvold, 43 år i 1701 og bosatt på Høyland, Stord i Manntallet 1701 for Søndre Bergenhus amt..Og siden de fleste barna kaller seg Orning, antar jeg at dette er morens navn.Og siden de kaller eldste sønn Bernt, går jeg ut fra at hennes far er en Bernt Orning.Og siden de kaller nesteldste sønn Haagen, går jeg ut fra at faren er den omtalte Morten Haagensen Grønvold.Om denne Bernt Orning er den samme som Bernt Eriksen Orning gift med Sidsel Blrgesdatter Juel, er en annen sak.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Hva er det med boka som er svindel, er det mange feil i den ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Cappelen

Tatt på sparket og så vidt jeg husker, er både gjengitte bilder og dokumentsitater forfalskninger. Visstnok ble dette ikke oppdaget i den/de første anmeldelser av krønikene, men så grundig avslørt av en erfaren genealog. Jeg mener å huske at hvis du ser nøye etter på gjengitte fotografier av portretter, og leser en del av sitatene, så kan også en som er skeptiker og ikke-genealog etterhvert få et inntrykk av at det er flere ting som ikke stemmer helt.Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Tislevoll

Er bildet av Bernt Orning også forfalskning ? Ja, er veldig mykje skryt av personene osv.V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.