Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane

[#59184] Johan Christopher Sørenson Holck (1780-1847) - kjøpmann Trondheim - biografi?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane

Prestesonen som delvis voks opp i Hafslo i Sogn, Johan Christopher Sørenson Holck, fødd i Venø, Ribe amt i Danmark 5.9.1780, døydde 21.1.1847, men dødsstaden er ikkje oppgjeven.Johan gifte seg to gonger, første gongen kring 1814, dato og stad ukjende, med Karen Christine .....dotter Tornquist, fødd 24.7.1781, uvisst kvar. Ho døydde 23.1.1839, uvisst kvar, og Johan gifte seg att (dato og stad ukjende) med Margrethe .....dotter Gottwaldt, som me ikkje veit noko meir om...?Johan skal ha vore kjøpmann i Trondheim, og fire born etter Johan og første kona er fødde der:* Agathe Johanne Johansdotter Holck, fødd i Trondheim (Vår Frue) 7.12.1814.* Amalie Christine Johansdotter Holck, fødd i Trondheim (Vår Frue) 5.12.1816.* Søren Hagerup Johanson Holck, fødd i Trondheim (Vår Frue) 4.7.1818.* Elisabeth Wilhelmine Johansdotter Holck, fødd i Trondheim (Vår Frue) 10.2.1822.Eg kan ikkje sjå at Johan Christopher Holck vart gravlagd frå nokon av kyrjene i Trondheim, og ikkje heller finn eg vigsli med første kona i Vår Frue der borni vart døypte.Er det nokon med lokal kunnskap eller med spesiell kunnskap om ætti Holck som kan hjelpa meg vidare? Kven var desse konene til Johan Christopher Holck?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Hej,Venø er en lille ø i Limfjorden og den ligger i Skodborg herred, Ringkøbing amt.Sognet tilhørte ifølge Wibergs præstehistorie Ribe stift.Hilsen, Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten, Berit og Michael for spennande innlegg.Eg les ved dødsfallet til Johan Christopher Holck at han var ''frå Trondheim'', og ved nærare ettersyn finn eg dødsfallet i Vår Frue for første kona hans, Karen Christine (Lenke).Men kvar kan dei ha gift seg, og kvar kom Karen Christine Tornquist ifrå? Og so var det andre kona då...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

I Norges apotek og deres innehavere er det en Henrich Christian Gottwaldt, født. 1-3-1774 i København, død 25-1-1815 i Kristiansund, druknet i sjøen ved Hinnekleven. Foreldre: Kirurg Martin Christian Gottwaldt og Cathrina Elisabeth Buschkocij.Etter farens død fikk han først privat undervisning, var så elev av Helsingør skole i 2 år og blev derefter antatt som disipel hos apoteker Stenberg, hvor han var i 6 1/2 år. Etter Stenbergs anbefalning kom Gottwaldt til assessor Myhlensteds aoptek og disiplinerte der i 1 1/4 år. Så studerte han hos professor Bekker fra 1799 til han avla farmasøytisk eksamen i København 16-5-1800 med karakteren enstemmig laudabilis.Han kjøpte Kristiansunds apotek og fikk bevilling til å drive det 3-3-1803. Gift 21-9-1804 i Tingvoll med Margrete Budde, født der 16-8-1776, død 26-12-1817 i Kristiansund, datter av sogneprest Christoffer Budde (f.19-10-1725 i Bamble, død 31-1-1795 i Tingvoll) og 2.hustru Margrete Holch (f.14-12-1743, død 1-1-1818 i Kristiansund).Det er vel sannsynlig at dette er foreldrene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for kjempebra funn! Og no har eg funne fødsli til Margretha B udde Gottwaldt i Kristiansund, 17.5.1805 (Lenke).Me kjem stadig nærare mål...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

..og far er Hans Christian Gottwaldsen (Budde) og mor er M. Hvem er M.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Her er nok Karen Kristines dåp i Tr.heim/Domkirken nr 69LenkeMvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Lange

Her er lysning og ekteskap øverst s.148.LenkeMvh Odd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Hei!Du bør nok sjekke Tandberg, Elisa: Ingeniørfamilien Swensen fra Vestre Moland. Oslo 1954 om du ikke alt har det. Dem du nevner er en sidelinje til Swensen-slekten, men Tandberg er i denne boka nokså nøye med henvisninger og mindre tekststykker også om sidelinjene. Min tipp3-oldemor er Wilhelmine Nicoline Christiane Holck, også født på Venø i Danmark året før Johan Christopher Sørenson Holck. Faren Søren Hagerup Holck var prest der en tid, han var gift med Elisabeth Anna Margrethe Budde. Jeg har diverse materiale om slekta bakover, men passer en syk far for tida så hvor mye jeg kan rekke å finne hvis ikke du alt er velforsynt den veien, vet jeg ikke. men jeg kan kontaktes på: ginepunktumolsenkrøllalfahotmail.comDet finns en artikkel i NST om Søren Hagerup Holck, mener jeg, mer om det senere om jeg får en stund. Men det er kanskje bare atterkommere av Johan Christopher Sørenson Holck du ser etter.Mvh. Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Hei igjen!IGI kan jo være nokså usikker, spesielt der det ikke er tatt fra kirkebøkene, men det finns altså en Karen Christiane Tornquist som er oppgitt som død 23 JAN 1839. Kan jo være et spor iallfall? LenkeMvh. Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Se bort fra forrige, Karen Christiane Tornquists dødsfall er jo funnet!Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Ting oppklares jo i en rasende fart her. Jeg kan allikevel bidra med følgende korte biografi fra Chr. Thaulows 'Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 Aarhundrede (omfattende ca. 1300 personer) afsluttet omkring 1876':'Kjøbmand Johan Christopher Holck, fød 5. Septbr. 1780, gift 1813 med Karen Kirstina Tungqvist, drev fra Begyndelsen af dette Aarhundrede en livlig Handel med Kortevarer i en Gaard i Strandgaden (nuværende Matzows Gaard, 1919) og fandt i sin Betjent, Ludvig Berg, en duelig Assistent. Denne indtraadte endog som Associe i hans Handel (1831) men udtradte igjen 1833. Efter Ildebranden i 1841, hvorved Holck tabte meget af sin Formue, solgte han Tomten til Jens A. Moe og etablerede sig i Graven i Nordstrøms forrige Gaard, hvor han døde faa Aar efter. Holck havde et Par ugifte Døttre, hvoraf den ene, Elisa Holck, siges at være afgaaet ved Døden i April 1882, 60 Aar gammel.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Lenke til Chr. Thaulows 'Personalhistorie for Trondhjems by og omegn i et tidsrum af circa 1 1/2 Aarhundrede (omfattende ca. 1300 personer) afsluttet omkring 1876'nevnt ovenfor LenkeMye spennende både der og ellers på sidene for Trondheim, ser jeg.Mvh. Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten, Arnfrid, Odd, Gine og Lars Steinar for mange spennande innlegg!Dei fleste opplysningane om denne huslyden kjem etter kvart òg på plass, men eg sit att med følgjande:* Dato og stad for vigsli til Johan Christopher Holck og Margretha Budde Gottwaldt (mellom 1829 og 1847 - kan henda i Trondheim)?* Dato og stad for dødsfallet til Margretha Gottwaldt Andersen (etter 1865 - kan henda i Moss)?* Dato og stad for dødsfallet til Christopher Munthe Andersen )etter 1865 - kan henda i Moss)?Eg takkar på ny for all god hjelp med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Det ser ut til å finnes stoff om Johan Christopher i Statsarkivet i Trondheim:Holck, Johan Christopher Trondheim 1813 pe 135 Holck, Johan C Trondheim 1814.1823 p/l 352 Holcks, Søstrens Amalie og Elisabeth legat Trondheim 1882-1931 st/leg(søk på Holck, Statsarkivet Trondheim).I boka 'Slegten Rynning' (av Fredrikke Waaler f. Rynning) står en liten notis om Margrethe Budde g.Gottwald og hennes mor:'Om deres (d.e. Karen Budde g.m. sogneprest til Vinger Sigward Irgens Friis Rynning og Antoinette Augusta Budde g.m. sorenskriver Sigward Irgens Kofoed) Mor Provstinde Budde f. Holck berettes, at hun døde av Græmmelse over at en 3dje Datter, hos hvem hun bodde, Fru Apotheker Gottwald, døde. De begravedes sammen i samme grav'. Dette kan stemme bra med dødsdato angitt i(7).Margrethe Albrechtsdatter Holck g. Budde tilhører en annen gren av slekten Holck enn Johan Christopher Holck. Hun var allikevel hans 'stebestemor' (g.m. hans morfar Christopher Budde i hans 2. ekteskap), og altså også kjødelige mormor til hans 2.hustru Margrethe Budde Gottwaldt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Hei!Fandt just på flg lenke http://home.online.no/~otjoerge/files/hamtotal.doc om slekten Hammond flg.: 'Kjøbmand i Trondhjem Johan Christopher Holck, født 05.09.1780, død 21.01.1847 og 1. kone Karen Christine Tornquist, født 24.07.1781, gift 1813, død 23.01.1839. Karen var datter af Gartner Nicolai Torenquist, født 1750, død ...06.1813 og Karen Kirstine Surland, født 1748, gift 1781, død 25.07.1813. Nicolai var gift 2. gang med Margrethe Gottvaldt. Margrethe var datter af Apoth. i Kr.sund Henrik Christian Gottvaldt, født 1774, død 25.01.1815 og Margrethe Budde, født 04.08.1775, gift 1804, død 26.12.1817.'Mvh Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Fant tilfeldigvis dette i DIS sin tjeneste Gravminner i Norge: Lenke (Gravminne over Karen Christine Tornqvist)Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Johan Christophers dåp på Venø på utsnittet nedenfor. Kilde: Arkivalier Online, Skannede kirkebøger (danske), Venø, oppslag 9.Mvh. Gine

bilete4893.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.