Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#59320] Noen Au(g)en-/Øwen-/Even-problemer, Vegårshei og Holt (1700-tallet)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Dette er en ny tråd som delvis er spunnet ut av denne: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=58972&sok=&nr=3&antinnlegg=55#anker>LenkeMin ane Ewen Ewensen (navnet skrives forskjellig i ulike kilder) ble døpt i Vegårshei Dom. 13 p. Trinit. 1743. Foreldre: Augen Ewinds(øn) og Helge Aasoldtr. Faddere: Helge Myre, Svenning Uberg, Ole Gerulsen Aas, Ingebor Ewensd. og Ingebor Olsd. Windholmen.Jeg har funnet følgende søsken:Asjier Ouensdtr. (foreldre: Ouen Efvensen Uberg eye og Hellie Aasulsdatter), døpt 1(?) December 1748.Gieruld Auensen (foreldre: Auen Evindssøn Ubergs eje og Hellie Aasols datter), døpt Februarij 2den 1752.Foreldrene ble trolovet i Vegårshei Dom 10 p. Trinit 1741: Øwen Ewindsen og Helge Osulsdatter. Caut: Tiøstel Aas og Torgius Ellefsen Wærreland. Vielse Dom 3 Oculi 1742: Augen Ewensen og Helge Aasosdatter.---------------Så langt - så vel. Familien er behørig omtalt i Hallvard Tveitens Vegårsheibøker, men der er det mange feil og misforståelser. Det er derfor vanskelig å stole på de opplysningene som blir gitt om det videre opphavet.Tveiten hevder f.eks. at Even Evensen (altså faren) ble født i 1712, og at foreldrene var Even Evensen Ormshammer-Vindholmen (1668-1731) og Kirsten Kjetilsdtr. Disse foreldrene er antakelig korrekte, men det var en annen Even som ble født i 1912 - nemlig sønn til Gunder Evindsen Taxeraas og Kirsten Kittilsdtr. Tveitens feilslutning skyldes en feillesning. Han har nemlig tolket navnet Gunder som 'Aunden' (en slags variant av Auen).Tveiten hevder videre at Even Evensen (som altså ikke ble født i 1712) hadde følgende søsken:1. Ingeborg Evensdtr. Vindholmen (1692-1775) g.m. Torvild Olsen Skotkjær.2. Ola Evensen Vindholmen-Steinsland-Fjellvik g. 1724 m. Ingeborg jensdtr. Songedal (1684-1761).3. Guri Evensdtr. g. 63 år gammel i 1764 m. Nils Andersen Stranda i Hommelsgård.4. Ola Evensen d.y. Vindholmen-Fjellstøl (1702-1762) g.m. Marte Andersdtr. (enke etter Grunde Ingebretsen Rundholt).5. Knut Evensen Hasledalen-Røysland (1703-1763), gift 3 ganger: 1) Berte Taraldsdtr., 2) m. Johanne Olsdtr., 3) m. Aashild Olsdtr.------------------Når det gjelder den Even Evensen som giftet seg 1742 med Helje Aasuldsdtr. (som for øvrig var fra Gjerslia), hevder Tveiten at dette var hans andre ekteskap, og at hans første kone var ei Berthe Aanonsdtr. fra Fjære. Hun skal ha avgått ved døden i 1741. Noen Berthe Aanonsdtr. er imidlertid ikke begravet i Vegårshei. Tveiten påstår dessuten at det i dette ekteskapet også skal ha vært en sønn ved navn Even Evensen, f. i 1736 og død 39 år gammel i 1775. Han skal ha vært gift med Karen Gjeruldsdtr. og bodd på plassen Bjaarmyr. Her har Tveiten igjen feillest en kirkebokinnførsel. Det var riktignok en Augen Evindsen Biaarmyr som ble begravet i Vegårshei 12/8 1775, men han var 72 år - ikke 39! Tallet 39 står riktignok innført bak '72 Aar' på kirkebokbladet, men det er løpenummeret før den sist begravede i 1775.Min hypotese er at denne Augen Evindsen, som altså bør være født rundt 1703 er faren. Det spørs om Even Evensen f. 1736 overhodet har eksistert. Han er i hvert fall ikke døpt i Vegårshei. Et lite problem som det uansett kan være problematisk å få innordnet i sammenhengen, er følgende fra 4. mai 1766: 'Ewind Bjaarmyrs dødfødte Pigebarn'.-------Til slutt: Det er mulig at Even Evensens første ekteskap ble inngått i Holt. I hvert fall har jeg i klokkerboka fo Holt sett at en Øwen Efensøn giftet seg der '3 Søndag efter 3 Konger' 1727 med Bergette Aanonsdatter. Ved trolovelsen 3. Advent 1726 skrives navnene Øuen Efuenssøn og Bertte Aanons Datter, og kaveringsmennene er Berul Solberg og Elling (ant. Solberg). Det kan ikke sees at de har fått barn døpt i Holt.La meg til slutt legge til at Uberg-eie nok skal være plassen Klovstøl, og at den Even Evensen som ble født i 1743, flyttet til Holt og ryddet en plass i Skjerholt-skogen (Bløyta). Han var g.m. Gunhild Larsdtr. Hytta u/Aas, og deler av etterslekta er tidligere diskutert her:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten pussighet som jeg glemte å ta med:Jeg har ikke funnet noen av Even Evensen Ormshammer-Vindholmens barn (f. +/- 1700) døpt i Vegårshei. Og der er det kirkebokdekning f.o.m. 1695 (Vegårshei var da anneks til Gjerstad).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ewen Ewensen og Helje Aasulsdtr. må ha hett et barn i tillegg til de som er nevnt i innlegg 1 (Ewen, Asjier og Gjeruld). 21/7 1776 gifter nemlig en 'Aasol Ougensen fra Wegaardshei' seg med Birthe Torgiusd. Skierkholt. De får sønnen Aanon Aasulsen døpt 1/3 1777, og blant fadderne er Øwen Ougensen Skierkholt.Denne fadderen må være identisk med min ane Øwen Øwensen Skjerkholt-eie (Bløyta), og altså Aasols bror. Aasol Øwensen SkjerkholtEje er dessuten fadder når Øwen Øwensens tvillinger Karen og Lars blir døpt i Holt 2/5 1784. Dessuten ved dåpen til følgende av Øwens barn: Lars 17/7 1785 (Aasol Øwensen TvedeEje), Karen 20/2 1788 (Osul Øwensen TvedeEje), Ouen 26/12 1793 (Aasul Øuensen), tvillingene Gisle og Helje 12/3 1796 (Aasul Auensen Skjerkholteie). Jeg kan jo legge til at ohså Gjerulf Øwensen Tvedeeie er fadder ved et par av disse dåpshandlingene.Jeg kan imidlertid ikke finne Aasol Øwensen/Augensen døpt i Vegårshei. Han bør være f. ca. 1745-50.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har forsøkt å følge de geografiske sporene etter brødrene Even, Gjerulv og Aasul Evenssønner i Holt etter hvert som de dukker opp ved div. kirkelige handlinger.Even Evensen giftet seg altså i Vegårshei med Gunhild Larsdtr. Hytta i 1783, men allerede da bodde han på Skjerkholteie i Holt - og det hadde han gjort i hvert fall fra 1776. Skjerkholteie vil her si plassen Bløyta, som lå helt opp mot Vegårsheis grense. Her ser det ut til at han ble boende resten av livet, og sønnen Gjeruld (1791-1879) overtok plassen.Aasuld Evensen bor også noen år på Skjerkholteie, i hvert fall fra han gifter seg i 1776 med Birthe Torgiusdtr. og fram til 1785. Da finner vi ham på Tveite-eie (uvisst hvilken plass). Der bor han også i 1788 - men i 1796 er han tilbake på Skjerkholteie.Gjerulv Evensen giftet seg i Holt 1775 med Maren Rolfsdtr. (Mari Rollefsdtr.), og fra da av og fram til midten av 1780-årene bor han på Angelstad-eie (uvisst hvilken plass). Fra ca. 1785 og i hvert fall til 1796 er 'adressen' Tveite-eie.Brødrenes kjente barn:* Even Evensens og Gunhild Larsdatters barn: 1. Lars f. 1784 (tvill.), 2. Karen f. 1784 (tvill.), 3. Lars f. 1785, 4. Karen f. 1788, 5. Gjerulf f. 1791, 6. Ouen f. 1793, 7. Gisle f. 1796 (tvill.), 8. Helje f. 1796 (tvill.).* Aasul Evensens og Birthe Torjusdatters barn: 1. Aanon f. 1776.* Gjerulv Evensens og Maren Rolfsdatters barn: 1. Helje f. 1776, 2. Helje f. 1778, 3. Aanon, f. 1781, 4. Rollef f. 1786.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant nettopp begravelsen til to av brødrene Evensen:Gjeruld Auensen Tvedeje ble begravet 12/5 1802, 60 år gammel.Even Ouensen Skjerkholteie døde 21/1 1819, 75 år gml. og ble begravet 29/1.Han var antakelig gift en gang før ekteskapet med Gunhild Larsdtr. i 1783. I hvert fall hadde Eiwen Øwensen SkjerkholtEje og Karen Gierulfsdtr. sønnen Øwen til dåpen i Holt 17/1 1773. Det løser i såfall det problemet Hallvard Tveiten har skapt ved å operere med to brødre med samme navn - den første gift med Karen Gjeruldsdtr. og den andre gift med Gunhild Larsdtr. Det må ha vært samme mannen som var gift to ganger. Jeg finner imidlertid ikke vielsen mellom Eiwen Øwensen og Karen Gjerulfsdtr. verken i Holt eller Vegårshei.Karen Gjerulfsdtr. må være død en gang mellom 1776 og 1783, men jeg har problemer med å finne begravelsen. Det nærmeste jeg foreløpig har kommet, er ei Karen Gjærulfsdtr. Angelstad som blir begravet i Holt 28/3 1776, 34 år gammel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En foreløpig oppdatering etter et par nye funn (jeg velger her å 'normalisere' navnene):Even Evensen Uberg-eie (Klovstøl), f. ca. 1702, død på Bjormyr u/Hommelsgård 1775; muligens g. 1) 1727 i Holt med Berthe Aanonsdtr. (jf. Tveiten fra Fjære); g. 2) 1742 i Vegårshei m. Helje Åsuldsdtr. Gjerslia (1715-1787).Barn:I. Even Evensen, f. 1743 på Uberg-eie, død 1819 på Skjerkholt-eie (Bløyta) i Holt; g. 1) 1765 i Vegårshei m. Karen Gjeruldsdtr., ant. død 1776 i Holt; g. 2) 1783 i Vegårshei m. Gunhild Larsdtr. Ås-eie (Hytta), f. 1761. Bosatt på Bjormyr i 1765. Må ca. 1770 ha flyttet til Skjerkholt, der han ryddet plassen Bløyta. Barn 1. e.: 1. Dødfødt datter, Bjormyr mai 1766, 2. Even Evensen, f. 1773 i Bløyta. Barn i 2. e.: 3. Lars f. 1784 (tvill.), 4. Karen f. 1784 (tvill.), 5. Lars f. 1785, 6. Karen f. 1788, 7. Gjerulf f. 1791, 8. Ouen f. 1793, 9. Gisle f. 1796 (tvill.), 10. Helje f. 1796 (tvill.). Alle født i Bløyta.II. Åsuld Evensen, f. ca. 1745-50 (ant. Uberg-eie), g. 1776 i Holt m. Berthe Torjusdtr. Skjerkholt(eie?). Barn: 1. Ånon Åsuldsen, f. 1777 på Skjerkholt-eie. Familien registrert på Skjerkholt-eie 1776-1784 og på Tveite-eie 1785-ca. 1790, på Skjerkholt-eie 1796.III. Asgier Evensdtr., f. på Uberg-eie 1748. Videre skjebne ukjent.IV. Gjeruld Evensen, f. på Uberg-eie 1752, død på Tveite-eie i Holt 1802; g. 1775 i Holt m. Maren Rolfsdtr. Angelstad(eie?). Barn: 1. Helje Gjeruldsdtr., f. 1776 på Angelstad-eie, 2. Helje Gjeruldsdtr. f. 1778 på Angelstad-eie, 3. Aanon Gjeruldsen, f. 1781 på Angelstad-eie, 4. Rollef f. 1786 på Tveite-eie. Familien er registrert på Angelstad-eie 1775-begynnelsen av 1780-årene - deretter på Tveite-eie (i hvert fall t.o.m. 1796).----------Hallvard Tveiten har i Vegårsheislektstavler også med to sønner som begge var døpt Alv (f. i 1750-årene; begge døde som små). Disse har jeg ikke funnet i noen andre kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Even Evensens første kone, Karen Gjeruldsdtr., KAN ha vært fra Holt. Det blir døpt tre Karen Gieruldsdøtre der i perioden 1741-1744 (men ingen i Vegårshei): 1. Kari Geruls Datter Londe 22/10 1741. 2. Kari Geruls datter Sonsdal 3/11 1743. 3. Kari Geruls dat. Sonsdal 13/12 1744. Nr. 3 og 4 var nok søstre, og ant. døde nr. 3 i løpet av første leveåret.Karen Gjeruldsdtr. Lunde ble konfirmert i 1757, mens Karen Gjeruldsdtr. Sundsdal ble konfirmert 15 år gammel i 1759. Karen Gjeruldsdtr Lunde giftet seg i Holt i 1768 med Stian Jensen Angelstad, og det må følgelig være hun som ble begravet 34 år gammel i 1776.Den hypotesen jeg dermed vil lansere, er at Even Evensens første kone kan ha vært den Karen/Kari Gjeruldsdtr. Sundsdal som ble f. i 1744. Hun bør i så fall fremdeles være død mellom 1773 (da sønnen Øwen ble født) og 1783 (da Even giftet seg på nytt). Begravelsen er foreløpig ikke funnet verken i Holt eller Vegårshei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, ja - nå oppdaget jeg nettopp at Karen Giærulfs. Sundsdalen giftet seg 9/10 1783 med Tellej Joensen Østeraa, så da må nok hun også avskrives.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Beklager, men jeg pøser på med et innlegg til - to nye kirkebokfunn:Øuen Ougesen Skierkholt, begr. 31/1 1773, '4 ug'.Karen Gierulfsd. SkierkholtEje, begr. 7/4 1783, 55 år gml.Den lille sønnen til Even og Karen døde altså kort tid etter fødselen, og det ser ut til at Karen var betydelig eldre (f. ca. 1728) enn sin mann (f. 1743). Men hvor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg får vel slenge på et innlegg til med det samme. Det ble nemlig døpt ei Kari Geruldsdr. Smørbech i Holt 26/9 1728! Mora er 'Indled' i kirken et par uker senere som 'Geruld Smørbechs Kone'. Faddere ved dåpen: Ingebor Midbø, Ellef Østebø, Knud Midbø, Anne Ousel og Margrethe H....(?).Smørbekk var en plass under Midtbø - og lå ikke langt unna verken Vegårshei-gårdene Ås, Hommelsgård og Uberg, og også svært nær Skjerkholt-eie (Bløyta). Jeg har en formnemmelse av at dette må være 'blink'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nok et par interessante kirkebokfunn fra Holt:Gjerul Smørbech fikk også disse barna:Døpt 13/1 1726 Øuen Gerulsøn Smørbech. Faddere: Anne østebøe, Ellef Østebøe, Suenning Uberg, Olle Olsøn Østebø, Kirsten Smørbech.Døpt 11/4 1730 Helje Gerulsd. Smørbech. Faddere: Kari Ousel, Taral Midbø, Olle Ousel, Anne Ousel, Gon(d)bor Midbø.At navnet Øuen også forekommer her, gjør det ikke usannsynlig at Even (Øuen) Evensen og den første kona hans, Karen Gjeruldsdtr., kan ha vært i slekt med hverandre på en eller annen måte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå funnet opplysninger ved skiftet etter Even Evensens (altså far til den E. E. som ble f. 1743) første kone, Berthe Aanonsdtr., i skiftekortkartoteket på SAK:Ø. Rob. sk. prot. nr. 10, fol. 196b - Hummelskaar i Vegaardshei, Pl. 'Lien u/Hummelsgaard':Birthe Aanonsdtr. (død) g.m. Ougen Eivindssøn. Det ser ikke ut til at de hadde barn, for den eneste arvingen som er oppført, er: 'Tore Aanonssøn Hougen i Øyestad'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

'Hougen i Øyestad' sier meg ingenting. Vegårsheiboka hevder altså at Berthe Aanonsdtr. var fra Fjære. Dette kan for så vidt henge sammen, i og med at Fjære på det aktuelle tidspunktet tilhørte Øyestad prestegjeld.Det nærmeste jeg foreløpig kommer m.h.t. å plassere 'Hougen' i geografien, er en plass jeg har funnet på kartet i Landvik - nokså midt mellom Tønnesøl og Helleland (vest for Vigelandsvatnet). En annen måte å beskrive geografien på her, er at Haugen ikke ligger så langt vest for Nævesdal i Øyestad - og bare litt nord for grensa mellom Fjære og Landvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Det var også en familie i Tvedestrand hvor navnet Ouen forekom. Jfr Hans Olaf Aanonsen: Hus og innbyggere i gamle Tvedestrand hadde de hus i Østerkleiv (hus nr 9) Sitat: 'Huset skal være bygd av snekker Ouen Olsen omkr. 1745, senere noe modernisert, men karakteren i behold. Sønnen Ola og sønnesønnen Ouen var begge snekkere, og bodde i huset. Ouens datter, Gurine, giftet seg med rigger August Kristoffersen og fikk huset etter faren (Ouen dy)'Den nevnte Ola (Ole Øwensen) var gift 17. juni 1781 med Guri, datter av Gunsten Nilsen Tangen og Marte Salvesdatter Sundsdalen. De skal ha fått følgende barn: Marthe (1781), Gunwor (1783), Helwig Marie (1786), Ingeborg Marie (1789), Øwen (1791), Gunsteen (1793), Ingeborg (1795) og Gunsten (1801)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, jeg har vært borti den familien så vidt. Jeg kan imidlertid ikke se noen kobling til 'mine' Ouen sånn umiddelbart - men en eventuell forbindelse kan jo selvsagt ligge lengre bakover i historien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ola Ouensen fra Tvedestrand ble døpt i Holt 24. juni 1754: Olle, sønn til Ouven Olsøn Stranden. Også de fleste fadderne er fra Tvedestrand: Chiersten Jensd. ibd (= 'Stranden'), Alløv Olsd. ibd., Ole Torkildsøn, Aanon Rasmussøn, Lars Tors: Tvede.Jeg tror nok jeg foreløpig vil holde denne Ole Ouensen 'utenfor' :o)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det har etter hvert nå falt på plass en del brikker. La meg derfor gå tilbake til utgangspunktet.Even (Augen m.m.) Evensen (ca. 1703-1775) giftet seg altså første gang i Holt i 1727 med Berthe Aanonsdtr. fra Fjære/Øyestad. Uvisst når og hvor hun døde, men det er skifte etter henne på plassen Lia u/Hommelsgård i 1741. Antakelig var dette ekteskapet barnløst. Even giftet seg så 1742 i Vegårshei med Helje Aasuldsdtr. Gjerslia (1715-1787). Det var minst 4 barn i dette ekteskapet: Even, Åsuld, Asgier og Gjeruld.Hallvard Tveiten hevder altså at Even Evensen var sønn til Even Evensen Ormshammer-Vindholmen (1668-1731) og Kjersti Kjetilsdtr. Jeg føler meg relativt sikker på farsforbindelsen her, men mora er jeg ikke så sikker på. Tveiten mente jo at Even ble født i 1712 - men det var en annen Even! Og han var sønn til ei Kjersti Kjetilsdtr. Spørsmålet blir så hva slags dokumentasjon det er mulig å finne m.h.t. hvem som var Even Evensen Ormshammer-Vindholmens kone.Tveiten hevder videre at Even Evensen hadde følgende søsken:1. Ingeborg Evensdtr. Vindholmen (1692-1775).2. Ola Evensen Vindholmen-Steinsland-Fjellvik.3. Guri Evensdtr. (f. ca. 1701).4. Ola Evensen d.y. Vindholmen-Fjellstøl (1702-1762).5. Knut Evensen Hasledalen-Røysland (1703-1763)Men hvor er Even og søsknene døpt? Jeg kan ikke finne dem i Vegårshei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Igjen en av mine lange enetaler om slekta mi, men det får stå sin prøve.Nytt spor: I den eldste klokkerboka for Holt, som starter på slutten av 1699 og går fram til begynnelsen av 1705, finner jeg følgende interessante dåp:Den 20 Trinitatis (5. oktober) 1704: Knud Øffuensen Vesteruig. Faddere: Anne Schiercholt, Olle Olsen Schiercholt, Knud Kidelsen Lia, Olle Schreder (?), Thorbør Gjeruldsdater Lunde.Den 26 Trinitatis 1704: Indleyd Øffuen Vesteruigs Kone.Jeg har også funnet 'Øffuen Vesteruig og Kone' et par ganger i kommunikantlistene (i 1701 og 1702).Det mest interessante ved dette er at Vestervik også er en av de gamle husmannsplassene under Skjerkholt (altså nok en Even Skjerkholt-eie).Hvem kan så denne Øffuen/Even Vestervik være sønn av?I Holtsboka s. 714 (Skjerkholt) nevnes i 1661 en Erik Evensen på Skjerkholt-rønningen og en Knud Olsen i Vestervik. Blant husmennene i 1664: Erik Evindsøn Rønningen (f. 1608) og Knud Evindsøn (f. 1614), ant. Vestervik. Sistnevnte heter i 1666 igjen Knud Olsøn og er 50 år, mens førstnevnte - som også er 50 år - kalles Erich Effuensøn. Blant husmanssønnene: Effuen Erichssøn 12 år, Oluff Erichsøn 10 år, Arne Erichsøn 8 år.Antakelig er den eldste husmannssønnen, Effuen Erichsøn (f. ca. 1654) identisk med den Øffuen Vesteruig jeg har funnet på begynnelsen av 1700-tallet. Han og kona har nok hatt flere barn enn Knud, men de må være f. i 1699 eller før/ i 1705 eller senere. Øffuens kone har kanskje hett Targ(i)er. I hvert fall er ei Tharger Vesteruig fadder 21 Trinitatis 1701 for Thorbør Olsdatter Skiercholt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her kommer dagens (eller snarere nattens) Øwen-innlegg.Ei Gurj Øffuens dater Rosseland var til nattverd i Holt 14. Trinitatis 1715. Hun kunne vel tenkes å være ei datter til Øffuen Vestervig. Ellers synes Vestervik-familien noe mindre aktuell om en tar i betraktning at det går over 60 år fra de kirkelige handlingene og registreringene som er nevnt i forrige innlegg, til Even Evensen dukker opp på Skjerkholt-plassen Bløyta. Han må ha flyttet dit med den første kona rundt 1770.Jeg må ellers korrigere noe jeg skrev i innlegg 6, der jeg hevdet at det var Even Evensen som hadde ryddet plassen Bløyta. Det kan han nemlig ikke ha gjort, siden ei Anne Bløyta var til nattverd i Holt allerede i 1725 og 1726. Hvem hun har vært, vet jeg ikke - men hun må på det tidspunktet antakelig ha vært ugift eller enke, siden hun er nevnt alene. Det var dessuten en Ole Bløyta som betalte 1 ort til kirkens ombygning i 1755. Han står riktignok oppført under Grændsen, men jeg tror nok likevel det må være den samme Bløyta-plassen.-------------Det var for øvrig skifte på plassen Hytta (under Aas, Vegårshei) - som ikke ligger så langt fra Bløyta - etter Even Evensens svigerfar nr. 2 i 1791-92. Lars Nielsen Hytta var da død, og arvingene var enka Targie Gislesdtr (Trydal) og barna Niels, Gunnild, Ebbør, Gurie og Live. Gunnild er da g.m. Even Ouensen Bløden - og Ebbør med Knud Larsen Smørbek (en slektning av Even Evensens første kone?).Jeg velger så å vende tilbake til Ormshammer-sporet:I skifteprotokoll nr. 7 (fol. 290b) for Østre Robyggjelaget er det et skifte på Ormshammer. Datoen er 14/10 1703, og det er Tohene (Tone) Øfvensdatter som er død. Rejer og Anders Øfvenssønner er da nevnt som hennes 'samsøsken', mens Even Øfvensen Hofland (Haugland) og Ole Øfvensen Skarstøl er hennes halvsøsken. Det går ellers fram av skifteteksten at det ble Ole Efvensen som kom til å overta Ormshammer. Først hadde 'Rejer Efvensen i Holt' solgt åseteretten i Ormshammer til Ole 14/10 1693. Deretter solgte Anders Efvensen Røe (som senere giftet seg på Skarstøl/Skorstøl i Gjerstad) jord som han disponerte i gården, til Ole 12/3 1697. Rejer bodde på Heirefjell under Båsland, og han er i 1701-manntallet omtalt som oppgiver i masovnen (ved Baaselands jernverk, altså).Even Øfvensen knyttes her til 'Hofland'/Haugland - nærmere bestemt (jf. H. Tveiten og også Dypvågboka) Vindholmen - og han er nok, når alt kommer til alt, den mest sannsynlige far til Even Evensen (ca. 1703-1775).MEN: Det er fremdeles en gåte hvor Even og søsknene kan være døpt +/- år 1700. Og det kan ennå ikke fastslås med sikkerhet hvem som var deres mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant nettopp en interessant kirkebokinnførsel 3. trinitatis 1728 i Holt KB. Der var 'Øuen Efensøn Ousel' og kona til nattverd. Det ser altså ut til at Even kan ha holdt til på en husmannsplass under Ausel rett etter vielsen. Jeg har ikke funnet ham i kirkeboka for Holt etter dette, så da har nok paret flyttet til Vegårshei, der det altså er skifte etter Berthe Aanonsdtr. på plassen Lia u/Hommelsgaard i 1741.Ikke lenge etter må de så ha flyttet til Klovstøl u/Uberg. Tveiten beskriver Even Evensen som 'den fattigste mann i bygda'. Det er uvisst hva han bygger det på, men hen hevder altså også at på Klovstøl bodde familien i jordhytter.Da Even Evensen døde i 1775, bodde han - som vi har sett - i Bjormyr under Hommelsgård - den plassen som sønnen Even Evensen hadde vært plassmann på fra 1763 (jf. Tveiten) og fram mot 1770, da han altså flytter til Bløyta u/Skjerkholt.------------Om Bløyta - oppfølging av innlegg 19: Det hadde altså bodd folk i Bløyta lenge før Even kom dit. Anne Bløyta er nevnt i kommunikantlistene i hvert fall i perioden 1725-1729. Hun må nok på et eller annet vis ha vært knyttet til den Aanon Joensen Bløyta som ble døpt i Holt 3. trinitatis 1728 (altså samme dato som Even Evensen 'Ousel' og kona var til nattverd). Mora blir introdusert etter dåpen som 'Jon Karlsøns Kone' - og dermed er det også mulig å finne vielsen. Den 7. april 1728 ble nemlig Joen Karlsøn og Gunnild Aanonsdtr. gift i Holt. Ved trolovelsen var Peder Schiercholt og Anders Rønningen forlovere. Og faddere for sønnen Aanon Joensen Bløyta var Anne Rønningen, Olle Ellingsøn Schiercholt, Salve Grensen, Olle Olsøn Rønningen og Helie Olsdtr. (Lunde?). Paret fikk også ei datter: Anne Joensdtr. Schiercholt ble døpt 25/6 1730 - og fadderne var Anne Rønningen, Taral Midbø, Anbiør(n) Schiercholt, Ingebor Heija og Jahane Angelsta.Spekulativt spørsmål:Kan Joen Karlsen Bløytas kone, Gunnild Aanonsdtr., ha vært ei søster av Even Evensen sr.'s første kone, Berthe Aanonsdtr. fra Øyestad? Og kan i så fall det være en grunn til at Even Evensen jr. senere overtar plassen? Og hvem var den Ole Bløyta som betalte 1 ort til kirka i 1755?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Oppfølging av forrige innlegg - plassen Bløyta. Et par funn av Gunild Bløyta i kirkeboka fra 1720 bekrefter at det nok var hun som hadde tilknytning til plassen - og ikke hennes senere ektemann Joen karlsøn.1. søndag etter påske 1720 er hun til nattverd, og 11. trinitatis samme år er hun fadder for Sofia Aauoldsdatter Medby (Sofie Aavoldsdtr. Midtbø) - sammen med Gundbør Ouesel, Tarald Medby og Germond Møglebost.Hun har vel enten vært søster eller datter til den Anne Bløyta som ser ut til å ha bodd på plassen samtidig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.