Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Margrete Gilhuus

[#59709] Loslekten og Krokstadslekten i Eiker

Recommended Posts

Gjest Anne Margrete Gilhuus

Lurer på om noen her kan si meg om det er en forbindelse fra Krokstadslekten på Eiker til Loslekten fra samme sted?Den første jeg har funnet på Krokstad gård var Peder Pedersøn Krokstad. Hans sønn igjen het også Peder. Hans sønn, som overtok gården het Gunder Pedersøn Krokstad. Født i 1697, død i 1753Jeg har funnet ut forlengst at det er forbindelse fra Loslekten til Hans Kristensen, lensmann på Lærum i Sande i Vestfold. Vet ikke nøyaktig når og hvor han var født, men han skal ha dødd omkring 1655, på Østre Lærum i Sande.Det er jo nærliggende å tro at Krokstadslekten har forbindelse til Loslekten, men dette har jeg altså ikke vært i stand til å finne ut selv, da må ligge mange år tilbake i tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

du kan jo f eks sjekke om det står noe i Engedahls og Nielsens store artikkel om Lo-ætten, trykt i Norsk slektshistorisk tidsskrift 1998

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Anne Margrete:Jeg kjenner ikke til noen Lo-forbindelse her, og om den er kjent er den nok omtalt i artikkelen til Jan Fredrik L. Engedahl og Jens Petter Nielsen i NST 1997 (først utgitt 1998?).Jeg kommer inn på Simen Pedersson Krokstad (f. 1691) gift 16. juni 1720, med Anne Arnesdotter fra Horsrud. Da blir vel Simen en eldre bror av din Gunnar (Gunder). Jan Engedahl har opplyst meg at foreldrene skal hete Peder Pedersson og Gunild Simensdotter. Har du noen kilder eller årstall knyttet til disse?Samtidig finnes det en Hans Olsson som bruker av en Krokstad-gård i 1636 (diplom), men det er kanskje flere bruk ved navn Krokstad?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Tore og Are.Jeg tror jeg fikk en kopi av den artikkelen dere nevner som sto i Norsk slektshistorisk tidsskrift fa 1998.Jeg skrev her inne at jeg var litt i tvil om Lisbet Hansdtr. Lærum var i slekt med meg som jeg trodde, og da var det en som sendte meg en kopi av den artikkelen, så da fikk jeg er hvertfall bevis at hun var det! :-)Til Are: Jeg tror det bare var et bruk på Eiker som het Krokstad den gangen, men helt sikker kan jeg jo ikke være! Mener at Krokstad ikke ble delt opp før på begynnenelsen el. midten av 1800-tallet.Men om jeg er interessert i nevne artikken, hvor får jeg tak i den? Eller er det noen som hhar den og kan sende meg en kopi?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiDet er skifte etter Gunder Pedersen Krokstad og der nevnes broren Simen Pedersen Krokstad:'Krogstad Nedre Skifte 6.7.1753 Gunner Pedersen død e. Randi Nilsd. Barn: 1. Nils 23, bor Øvre Lysager. 2. Ansten 13. 3. Peder 9. 4. Amund 3 ½. 5. Kistine 16. Verger: Faderbroder Augustinus Pedersen Lysager Nedre. Faderbroder Simen Pedersen Krogstad. Fadersøsters mand Hans Clausen Korsgaarden.'Etter faren Peder Pedersen er det skifte her:'Krogstad Skifte 12.6.1725 Peder Pedersen død, Gunnild Simensd. Barn: 1. Amund m. 2. Gunder m. 3. Augustinus m. 4. Giertrud gm. Arne Arnesen Grefsrud. 5. Marthe Pedersd..'(NB: Jeg har notert at det er usikkert med barna i dette skifte, men vet ikke hvorfor akkurat nå).Etter denne Peders far er det igjen skifte i 1690:'Krogstad Skifte 18.6.1690 Peder Pedersen død. Barn: 1. Peder Pedersen. 2. Aase Pedersen. 3. Kari Pedersen. 4. Gullou Pedersen. 5. Torbiør Pedersen død, tilstede hennes sønn Tommes Augustinussen. Samt bemelte døtres mender: Borger Gundersen smed, Hans Eknes og Jens Temte.'Etter kona Gjertrud Tommesdatter er det også skifte i 1687:'Krogstad Skifte 11.4.1687 Gjertrud Tommisd. død. Peder Pedersen. Barn: 1. Peder Pedersen. 2. Aase Pedersen. 3. Karen Pedersen. 4. Gollou Pedersen. 5. Torbiør Pedersen død, var gm. Augustinus Hansen, barn: a) Tommis Augustinussen.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Hei Egil.Akkurat det du skriver her tror jeg jeg har fått forlengst av Jon Torp. Men takk skal du ha i allefall! :-)Kopierer det du skrev her for sikkerhetsskyld! ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Hei igjen Egil!Nå har jeg sjekket med sleksprogrammet mitt. Og noe av det hadde jeg og noe ikke. Og det jeg ikke hadde fra før, er nå lagt inn med henvisning til hvem jeg har fått opplysningene fra! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Hei igjenJeg ser nå at min usikkerhet ang. skiftet i 1725 (5) i hvert fall knytter seg til en manglende sønn Simen Pedersen. Denne Simen er nevnt som farbror til Gunder i skiftet 1753.Tilbake til ditt utgangspunkt har jeg ingen aner for Peder Pedersen (d.e.), dermed heller ingen kobling til Lo-slekten. Hans kone Gjertud Tommesd. er jeg usikker på, men hun er vel kanskje en mulig dtr. av Tommes Sanden eller Tommes Hauge (se også denne: http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe)Peder Pedersens (d.y) kone Gunhild Simensdatter har jeg som datter av Simen Amundsen Lysaker og Maren Asgautsdatter (Skifte etter Eli Simensdatter 1746: Skifte forlangt av Augustinus Pedersen Lysaker etter hans avdøde moders søster). Simen Amundsen har jeg notert var sønn av Amund Jonsen Solberg og Magdalena Olsdatter (se brukerforum nr 38159 og 38106).Heller ikke etter disse har jeg noen koblinger mot Lo-slekten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Jeg har i allfall skrevet i mitt sleksprogram at Pedere Pedersøn Krogstad var gift med Gjertrud Thommesdtr. som var datter av Tommes Sanden. Men dessverre har jeg ikke notert kilden til disse opplysningene! Likeledes har jeg skrevet inn at Peder d.y`s kone var Gunhild Simensdtr., og foreldrene hennes stemmer med det du opplyser her. Om Amund Solberg har jeg ikke notert at farsnavnet hans var Jon, og heller ikke notert noen kone på ham.Men nå begynner jeg å tvile på at det er noen koblinger her til Loslekten, men tenkte at det var naturlig siden de kom fra samme sted! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Anne Margrete:Dette er den aktuelle artikkelen:Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). 'Lo-slekten fra Eiker.' NST 36 (1997): 3-58.Heftet kan bestilles fra NSF ved å sende en e-post til sekretar@genealogi.noAre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Takk skal du ha Are!Men jeg må først sjekke i rotet mitt å se om det var kopi av den artikkelen jeg fikk for noen år siden! ;--)Pst! Du har ennå ikke holdt det du lovet, å sende meg opplysning om hvor slekten din kommmer inn i Lærumslekten! ;-) Det var på morsiden din så vidt jeg forsto?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Hei igjen Are!Fant den i en av Lærum-ringpermene mine! Det var som jeg trodde da! Og alt som sto der har jeg fyllt ut i Lærumslektsprogrammet mitt forlengst.Men siden jeg er lettere angrepet av teflonhjerne, husker jeg ikke hvem som sendte den til meg! Men det må ha vært flere år siden, for jeg husker jeg fikk den i posten, da jeg hadde den gamle Performa`n (Mac) min, som det tok en uenderlighet å laste ned ting fra nettet på! ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

(1) Her spørres det etter en forbindelse fra Krokstadslekten på Eiker til Loeslekten. Hvis jeg forstår spørsmålet riktig med at det spørres om Gunder Pedersen har forfedre i Loe slekta så er ikke det kjent for meg.(3) Jeg kan ikke si det sikkert, men tror Krokstad ble delt på 1720-tallet. Hans Olsen nevnt 1636 var gift med Peder Pedersen (d.e.) søster Else.(8 og 9) Det kan se ut som om Gjertrud Tomesdatter, var datter av Tomes som var bruker på Lille Stenset og Bruberg (Nedre) Eiker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Du har nok rett! Jeg tror ikke lenger at det er en slik forbindelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Anne Margrete:Har jeg lovet meg bort? Ikke bra, kortversjonen er som følger: Min morfar Einar Skjervik, har en linje som går gjennom sin mor (Tilla Øgården 1869-1958) via Ve-gårdene i Sande til Siulsvolden (Syversvolden) midt på 1700-tallet, og derfra kommer jeg til Hannevik. Som kjent var Ola Eivindsson (Evensson), gift med en datter av Kristoffer Rasmunsson på Skjeldrum i Skoger, og denne igjen med Liv(e) Hansdotter, datter av lensmannen Hans Kristensson på Østre Lærum i Sande.Jeg har kommer med utfyllende opplysninger knyttet til kretsen rundt Hans Lærum i to hefter av Gjallarhorn (nr. 35 og 39), hvor jeg fremsatte en hypotese (nr. 35) om at Hans Kristenssons farmor kan være av Skjervenslekt, gitt godsforhold. I Gjallarhorn 39 har jeg utdypet to forbindelser mellom slekten på Åsnes og slekten på Lærum. Men disse artikleen har du kanskje lest allerede?Om du opplyser og/eller sender meg din e-postadresse så kan jeg kompletter rekken fra Hans Kristensson til meg selv for deg. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Jeg glemte jo å opplyse at Hans Olsson nevnt i 1636 har sitt opphav på Berg i Ramnes, som sønn av Ola og Mari. Mari dukker opp som jordeiende i 1613 blant odelsbøndene i Råbygge skipreide. Hans har to brødre og en søster, hvor en av brødre brukte Krokstad i 1624, vel Laurits om jeg ikke husker feil.Her kan Jan korrigere og eventuelt supplere.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

(14) Anne Margrete, selv om jeg ikke kjenner til noen forbindelse, så er ikke det det samme som om den ikke finnes ;-)(16)Dette tar jeg på sparket Are, her må nok du opplyse meg. I mine notater har jeg dem først på Krokstad, siden på Berg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Jan (17):Vi har vel snakket om dette før, men omkring 1610 skal i hvert fall Ola og mari være på plass på Berg. De flytter ikke tilbake til Krokstad, derimot har de først én sønn (Laurits i 1624!?) og så Hans Olsson i 1636-1647+ på Krokstad.Hvilke årstall og bosted har du på Ola og Mari i forbindelse med Krokstad? Jeg vet vi har snakket om saken fra 1609, men er det andre opplysninger du sikter til?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

(18) Jeg har fortsatt stoff som ikke er systematisert som muligens vil kunne gi noe mer en følgende. Oluf/Olaf Tordssøn, Krogstad 1591-1611. Når det gjelder 1611 så henger han nok igjen i kildene. Hans Olsen, Krokstad 1617-1649. Kan ikke huske å ha sett Laurits som bruker på Krokstad, han er riktignok nevnt der i 1624. Hvis jeg ikke husker feil havnet han også i Ramnes etter hvert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Margrete Gilhuus

Are, da stammer du fra samme damen som min mann gjør, nemlig Live Hansdtr. Lærum! ;-) Jeg stammer fra hennes bror Hans. :-) Jeg har nok ikke lest dine innlegg i Hjallarhorn tror jeg, da det er en god stund siden jeg sa opp abonementet mitt der.Du kan prøve denne e-mailadr. min: angilh@hotmail.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Ovenfor i innlegg (15) har jeg fått skrevet 'Kristoffer Rasmunsson på Skjeldrum i Skoger'.Dette ble feil, riktig gårdsnavn er selvsagt Jordbrekke. Jeg tenkte to generasjoner lenger tilbake, da Hans Kristensson jo var en sønn av Kristen Jakobsson på Skjeldrum.Gårdene/plassene Siulsvolden og Hannevik jeg nevner ovenfor ligger i Strømm eller nåværende Svelvik kommune.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.