Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Stein Ole Kjær

[#60233] Skarprettere nordpå på slutten av 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Stein Ole Kjær

Noen som vet om det finnes noen oversikt/nedtegnelser over skarprettere i Finnmark på slutten av 1700-tallet. er på jakt etter en Hans Nielssen som opptrer i en dåp som fadder og benevnes som Mestermand.Stein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Det kan se ut til at de svenske skarpretterslektene også er de norske:o), nevnes blandt annet om en som var i Norge men kom tilbake. En hentet seg norsk hustru. Og noen flyttet permanent til Norge. Har lest i to dager på svenske sider, da det er mye mer interaktiv informasjon å hente: Skarpretterslekter: Meier, Wulf, Blom, Falk,Lind Sandberg, Brun, Wallin, Mathiasson, Berg, Fogel, Fogelberg.Sakset fra Anbytarforum: (Gå inn på emner, trykk yrke, så skarprettere:'I det 17de og 18de Aarhundrede sad saaledes forgrenede Skarpretter-Slaegter rundt omkring i Nordens Embeder, og naesten alle vare de af tysk Udspring og bar tyske Navne f. Eks Asthuusen, Buchner, Bröchner, Conrad, Helmschläger, Höcker, Ingemann, Koch, Langbösz eller Langboe, Liebeknecht, Mühlhausen, Möller, Niemann, Pflugh, Puhan, Reburgh eller Reberg, Seyler, Stengel, Suhr og Wagner.'Sakset fra svensk Anbytarforum:Nässjö C:2, s 48, år 1741, nr 17: 'd 24 Julij föddes herr [sic!] Skarprätteren Anders Bergz barn ifrån Gränna här uti Nässiö by N: Anders christ d 26 N. Anders [i högerspalten] Mod: Brita född Wimmark [i högerspalten] vitt: Sven i gummag dr Jonas Rytt. Westman [högerspalt - kvinnofaddrarna:] hustru Brita i Noreg p: Kirstin i noreg'Det ser väl ut som om det kan finnas ett Fogelgren under Fogel i denna anteckning. Jag hinner inte kolla fler ställen nu, men kan konstatera att jbgf:s avskrivare använder Folgel på fler ställen: 17371216 (Karl Magnus) Skarprättare - (Fogel) - - Gränna Stad 17411104 Ulrika Skarprättare Nils Fogel Katrina Andersdotter Gränna Stad 17450806 Skarprätt Dott Ulrika Fogel 010600 Gränna Stad Hej, jag har stött på en skarprättare som heter Nicolaus Fredriksson, även kallad 'norske niklas' enligt boken 'skarprättare, bödel och mästerman'... Han var verksam under 1770-talet,den 19 Sept. begrofs afskedade Skarprättaren från Upsala Anders Vulf Född år 1665 uti Närike, Halsberg Sochn och Knisbro= wad by. Fadren Sochneskräddaren thersammanstädes Nils Jacobßon. Modren hust: Anna. War hemma hos föräl= drarna tils han blef fullwuxen, tå han öfwade skräd= dare=handtwerk som fadren; men när han blef efterslagen af Wärfware, begaf sig undan, och kom til Swingarn Sochn här i Vpland, blef var ther Såldat allenast ett år (sedan?) gifte sig med sin första hustru Brita, aflade med hen= ne 5 barn. Blef så bårgare i danska Norrige uti staden B(örn?) i 7 åhr, och gifte sig ther andra gången med en gullsmedsdotter Brita Cornelia Beck, af- lade med henne 4 söner. Sedan elden gådt öfwer staden och tillika afbrändt 3 gårdar för honom them han fick med hustrun, jemte all annan ägendom, begaf han sig hit til Swerige, til sin broder Daniel Nilßon Wulf, som war tå Skarprättare i upsala, tiente honom 4 år; efter brodrens död blef han Skarprättare i stället, [f 45r] hade thet ämbetet 20 år til sin död; under hwilken tid han gifte sig tridie gången med sin nu efterlämna- de äncka Sophia Ersdotter, lefde med henne 7 år utan lifsfrucht. Barnen af the förre giften berättas wara döde. dödde af Wattusot och (Slem?), under thet han war på resan til Nerike efter undfånget afsked ifrån Skarprättare ämbetet, wid thet han tog Natthär- berge i Kälsta hos Nils Larßon här i Sochnen, som Skedde den 15 Septemb:r underwarande år, sedan han af? tonen förut lagt sig någorlunda frisk, doch alltid tilförene anfächtad af Slem(?) och upkastning, tå han lefwat 60 åhr. Vad är det för norsk stad som Anders Nilsson Wulf var borgare i?I Släktforskarförbundets årsbok 2005 s 64 nämner Bosse Lindwall att hustrun Sophia Eriksdotter (g 2)1729 27/3 i Uppsala (Uppsala E:1) med skarprättaren Alexander Meijer i Uppsala) ska vara född 1700 i Dannemora sn. Vad bygger denna uppgift om hennes födelseort på för källa? Hon finns ej 1700 i Dannemora sn födelselängd, men kan hon kanske vara den dotter Sophia till Erik Frimodig som föddes 10/6 1699 i i Bossarby, Dannemora sn, döpt 18/6 1699 ? Denne var möjligen ej bosatt i Dannemora utan på genomresa. Frimodig förekommer på andra resande undre 1700-talet.Det är märkligt att Anders Nilsson Wulf och hans broder Daniel Nilsson Wulf valde att bli skarprättare i Uppsala. Jag lutar åt att de hade någon anknytning till detta yrket redan tidigare via släktskap. Är deras far sockenskräddaren Nils Jacobsson i Närke en son till bödeln Jacob i Uppsala i vars hus det talades 'häktmakarspråket' (svensk rommani?) år 1669? Bödelns son Lasse Jacobsson var 1669 gift och det nämns en syster (NN) till LJ i domboken. LJ dömdes detta år till att avrättas, men ovisst om straffet verkställdes. Är de släkt med bödeln Olof Uf (~Wulf) i Skara och skarprättarsläkten Skarberg ?Vad hette bödeln Jacob i Uppsala mera? Har för mig detta nämnts tidigare på Rötter men troligen ligger detta väl under de censurerade bitarna.... Norrköping S:t Olai C:4 1719-1743 sid 37, GID 346.86.47000 Brude-folk Copulerade 1736 Januari? Skarprättaren i Nykiöping Anders Johansson Slatte och änkian Catharina Hofgren har hos Magistraten, och senare hvarit i Nykiöp. om afwittring och ledighet och har hos denna Stadens Magistrats attest. I marginalen: Wigda i Nykiöping. (Vissa ord kan vara feltolkade)Karlskrona bodde 1710 en skarprättare Hans Hanssons efterleverska (så tolkar jag texten) Johanna Olofsdotter. Hon är fadder till skorstensfejaren Jon Perssons (död 1709 9/9) dotter Maria 1710 16/1 i Kalmar sfs. Jon Perssons hustru är antagligen den hustru Annika Hansdotter som gifter om sig 1710 9/10 i Kalmar med skorstensfejaren Olof Henriksson. Jon Persson har också barnen Kerstin 1705 23/3 och Christina 1706 21/11 i Kalmar. kalmar sfs fb 1710 GID 75.108.95400Barnarp C:3, s 105; födelselängd år 1815: Eva Charlotta , född 24/12 1815, döpt 27/12 1815 [föräldrar:] Skarprättare Gustaf Blom och Hustru [NN] [faddrar:] Erik Andersson och Anders Jonasson i Kallarp. Hustru Maja Íngemarsdr pig. Anna Maja Jonasdr i KallarpJa, jag har funnit bevis (samtida vittnesmål i domboksmål) om att 'bödelsknekten' Erik Johansson Falck är densamma som Erik Johansson Ekeroth. Har inte skrivit av målen helt ännu då jag haft annat för mig senaste tiden. Kan iaf berätta att han var en mästerrymmare! Han rymde först 1732 efter att att fängslats för häststöld vid Väne häradsrätt. När han åter greps 1743 (då han kallat sig Erik Johansson Ekeroth, och det nämns om hans släktskap med bödeln i Örebro (=Johan Ekeroth)) lyckades han på försommaren 1743 åter igen rymma tillsammans med hästtjuvarna Berndt Widing och Mattis Rodin . Friheten blev inte så lång utan de greps redan i oktober och rannsakades. Men Erik gillade tydligen inte att sitta i bur så han rymde en tredje gång Därefter har jag inte funnit mer om honom, men förhoppningsvis höll han sig borta. I rannsakningen nämns även en soldat Fredrik Christiansson vid Majorens kompani av Västgöta-Dals regemente som vittnar att han givit några pass till Rodin på Bohus fästning. Har en känsla av att han är resande. Är han känd? Namnet låter bekant. Han borde gå att återfinna i mönsterrullorna för regementet.Är bödeln Johan Falk mer känd? Sonen Erik sägs vara född vid Gamla Kopparberget och Falun stad. Är Johan Falk densamme som skarprättaren i Göteborg Johan Eriksson, vars hustru Karin Jönsdotter bortrymde 1709 med nattmannen Anders Gabrielsson Mejer (skarprättaren Gabriel Alexandersson Mejers i Uppsala son) ?I Örebro finns på 1750-talet en skarprättare Palms änka Catharina, hon är född 1714 i Skara och bor på samma gård som skarprättare Anders Ekman.Släkten Ekeroth har kopplingar till Falun via Johan Fredrik Ekeroths far skarprättaren i Örebro o Göteborg Johan Ekeroth (död 1764), som uppges vara bror till 'bödelsknekten/bödelssonen' Erik Ekeroth alias Erik Johansson Falk, som ska vara född vid Falun och son till bödeln Johan Falk.Alexander Brandt borde vara son till skarprättare Erik Brandt i Västerås och dennes hustru Christina Meijer. Han var född ca 1726 och var en tid skarprättare i Falun, den förre, Alexander Fahlgren dog i maj 1752. 1753 19/1 dömdes Brandt dy. av Skedvi urtima först till döden för stöld tillsammans med volontären Daniel Skog. Detta blev ändrat till 40 par spö och 3 års straffarbete på Bohus fästning. Se också J G Ljungströms bok ang skarprättare, sid 122-123. Förmodligen var det för att sonen var på väg till fästningen som fadern Erik fick inställa sig i Falun för att förätta dödsstraffet i februari 1753 för de två barnamörderskor som nämns på sid 122.1751 var Alexander inblandad i en stöld av 4 hästar (Söderbärke urtima 19/9).Jag tror att det var pga domen 1753 som hans mors halvbror Alexander Meijer född 1733, fick ta över sysslan i Falun. Brandt och hans familj är ju också struken i hfl 1749-1762 (förmodligen 1753?) Och skarprättare Meijer har tillkommit. När den sistnämndes son Magnus föds innehar han i alla fall tjänsten.Hej, har gjort ett försök att 'sortera' Skånes skarårättare.. Skarprättare i Skåne Malmö Jörgen Wallon/Wellun - 1665 Chistoffer 1665-1674 Daniel Jönsson 1674-1685 Benedix Danielsson 1686-1706 Benedix Benedixson 1706-1717 Jöran Brun 1717-Landskrona Jörgen Wallon/Wellun 1665-1679 Daniel Jönsson 1680- Petter Nilsson Brun 1695-1701Kristianstad Mäster Morten Christen/Christian Olufsson 1680-1685 Benedix Danielsson 1685-1686 Daniel Jönsson 1686-1687 Hans Hansson Brun 1687-Ystad Oluf Mårtensson 1679-1684 Christoffer Mårtensson 1684-Helsingborg (Nils Andersson nattman?) Petter Nilsson Brun 1695-1709 (se även L-a) Werner Nilsson Wallin 1709-1728 Källor: Helsingborgs Stads Historia, Jan Agris En skånsk skarprättarfamiljZachris Andersson, skarprättare i Fahlun son Fredrik döpt 1725 i Stenbrohult k.a 11 april (CI:1 s 82) faddrana kom ifrån socknen. Modern till barnet ej antecknat.Skarprättare i Göteborg mellan 1704 och 1725 var Jonas Wessman, gift med Elisabet Hansdotter. Ulf Anderssons artikel om stadens skarprättare i Släkthistoriskt Forum nr 1 1984, s 15ff saknar uppgift om denna dotter Catharina. Där nämns bara sonen Christian (efterträdde fadern) och en son med okänt namn som var stadsbåtsman 1732.Upphittade skarprättare: skarprättaren Linds dotter Christina döpt 3 maj 1713 i Kalvsvik k:a (G)resande skarprättaren Petter Lindbom ohh Sara Nilsdotters dotter Kirstin född 26 april 1714, döpt 26/4 1714 i Nöbbele k.a [i Nöbbele sn, på gården Ryds ägor, låg den gamla avrättningsplatsen för Konga härad]källa: KGF:s databas (uppgifterna ovan är således i 2:a hand o´ch bör kollas i kyrkoboken, ty basen innehåller tyvärr alltför många inskrivningsfel)Den 20 jan 1769 Skarprättaren Fredrik Ohlsson för passad till Westmanland, genom Uppland. Den 6 aug 1772 Skarprättaren, hustru Juliana Strandberg för passad till Enköping.Nils Fredriksson fanns 1774 i Umeå. Hustru Anna Catharina Johansdotter, dot Marta Christina, son Johan Fredrik, dot Anna Stina och Jacob(inte angivet om det var en son). Paret får ytterligare en dotter, Christina Lovisa, under tiden i Umeå.Lunds landsarkiv förvaras bouppteckning efter skarprättaren Friedrich Müller (Möller) (g.m. Stina Jönsdotter) se Kristianstads stadsarkiv FIa:159, s 296 (år 1759) och bouppteckning efter skarprättaren Hans Caspar Mühlhausen se Kristianstad stadsarkiv FIIb:29, s 1232 (år 1733). Har själv ej hunnit studerat dessas innehåll ännu. Om skarprättarsläkten Mühlhausen (som uppenbarligen är en resandesläkt) se: resande GripenfeltSkarprättaren Friedrich Möller (Müller) har jag noterad som gift med Christina Regina Brun. Följande barn är funna till paret: 'Kristinastad sfs 1761 14/6 blev hemma döpt skarprättaren Friedrich Möllers o dess hustru Christina Regina Bruns dotter Eleonora. f 12/6.' samt sonen Johan Friedrich död 2 mån. gml i samma församling 1763-01-02. (Kristianstad sfs C:5) Detta rimmar alltså illa med en bou från 1759. Fanns det en son/namne som övertog sysslan?Stina Jönsdotter var gift 1:o 1734 22/11 med Johan Brun (1697-1748), skarprättare i Kristianstad, och 2:o 1751 19/4 med Friedrich Müller. Johan och Jöran Brun är söner till skarprättare Hans Hansson Brun (d 1706) och Regina i Kristianstad. Samma Regina som gifte om sig med Hans Caspar Mühlhausen! Alla hänger med, antar jag! Uppsala landsarkiv finns bouppteckning efter skarprättaren Alexander Mejer på Hörnet 7, Uppsala stad, år 1761 (g.m. Sofia Eriksdotter) se Uppsala rådhusrätt FIIa:19 nr 429 (finns även på mikrofiché hos SVAR: D68231) I Uppsala landsarkiv finns även bouppteckning efter skarprättarmästare Gabriel Meijer på Hörnet 7, Uppsala, år 1765 (g.m. Juliana Scharberg), se Uppsala rådhusrätt FIIa:21, nr 425 och FIIa:21, nr 541 (även ss fichékort: D68233).Skarprättarsläkten Mejer i bl a Stockholm o Uppsala är en av de äldsta resandesläkterna och har flera medlemmar inom yrket varför det skulle vara intressant att få en redogörelse för vad som är känt om denna släkt. En skarprättare Magnus Mejer i Stockholm i början av 1700-talet nämns även, han skall ha varit den som halshögg ministern Görtz (nödmyntens upphovsman) år 1719. Många ur resandesläkterna har verkat som skarprättare i Sverige och detta kanske kan vara intressant att notera för resandeforskare.'Jacob Möller en skarprättare presenterar sitt bevis ifrån Norrköping, att han har ett gunstigt förlov: begär bliva här i staden antagen. Blev beviljat, att han antager sin tjänst,...'. Stockholms stads tänkebok 2/5 1629.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Mestermann Sivert Tollefsen blir født i Vaaga 27 mai 1760. Far: Tollef Amundsen. Faddere: Amund Bur, Ola Holst???, Østen Houg???, Magnild Brygnu???, Ragnild HAndre kolonne, nr. 2Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Denne Hans Nielsen bor på Blåberget, og han står fadder på barnet til Jacob Hansen og Ane Mathisdatter. Ane Mathisdatter er av reisende qvensk slekt.Og som du ser over er Mathisen også et nevnt navn blant de svenske skarpretterne.Barnet blir kalt Mathis.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hans Nielsen Blaaberget dør i Talvik 4 april 1798, 42 år gammel. Han falt i sjøen. Han kan da ikke være far til Anna Maria Hansdatter. Sivert Tollefsen tar altså over embetet som mestermann.Side 2 nr.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Det kan se ut til at den siste skarpretteren i Alta, Sivert Olsen Forberget er født i Lom. Der er to født i aktuelle tidspunkt, har sendt en forespørsel til en mailbekjent. Er tilbake onsdag kveld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Tilbake etter en uke elvrfiske. Har vært raskt hjemmom,og innom nettet, og da begått en feil med hensyn til innlegg 6. Siste skarpretteren het Sivert Nielsen, ikke Sivert Olsen. Slik det ser ut så bor han i Skillefjord. Har ikke funnet mer på han.Mestermann Hans Nielsen Blaaberg trolover seg 29 august 1788 med Marthe Jonsdatter. Forlovere er Bødker Møller og Mons Blaaberget. Det ser ikke ut til at de får barn.Nr. 4 side 1 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9750&idx_id=9750&uid=ny&idx_side=-77>LenkeI 1795 gifter han seg med Berith Hansdatter, da som enkemann. Forlovere: Rasmus Jørgensen, Talvik og Mons Hansen Blaaberg.Nr. 6 side 2 Lenke1796 Marthe Maria Lenke1798 Mathias

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.