Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Riksen jr

[#60295] Jens Clausen, Kulstad, Vefsen (f 1754) - hvor ble han av?

Recommended Posts

Gjest Knut Riksen jr

Var Jens Clausen som bodde på Kodvåg ved Saltstraumen (Bodø) i 1801 fra Kulstad i Vefsen?Bygdebok for Bodin har hatt en tro at Claus på Kodvåg var fra Brønnøy. Dette har jeg ikke funnet noe belegg for (ref mine funn referert til nedenfor). Denne antagelsen må ha kommet av at man har funnet noen navnebrødre fra Brønnøy samt at en av forloverne synes å ha vært fra Brønnøy.I kirkeboken for Vefsen er en Jens Clausen døpt i Dolstad kirke 23. juni 1754 (2.trinit): [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071004620692.jpg>LenkeJens' far er Claus Jacobsen fra Kulstad.I folketellingen for Vefsen i 1769 finner vi igjen familen på Kulstad:LenkeHer må alderen nok være feil. Jens står oppført med 8 år, altså født ca 1761. Dette kunne ha vært en yngre bror som var født etter Jens i 1754. Men jeg har ikke funnet noen Jens Clausen født i 1761 i kirkeboken for Vefsen. Heller ikke den søkbare oversikten på Familsearch (transkripert oversikt fra overnevnte ministralbok) har noen Jens Clausen i denne perioden: LenkeOvernevnte søk viser heller ikke noen Jens Clausen død i Vefsen for denne perioden.I folketellingen i 1801 finner man 4 Jens Clausen i Nordland (når man foretar søk på Jens + *laus* bør gi de fleste navnevarienter). To er fra Brønnøy. Begge har jeg 'sjekket ut' tidligere. En er fra Vågan, men er nok litt for gammel. I tillegg har jeg funnet en Jens Clausen Rieber på Vevelstad som også er født i 1754: Lenke Denne Jens er fra Brønnøy, og sønn av en Claus Torsen på Ormøya. At man har trodd at Jens fra Ormøya havnet i Bodø kan skyldes at han ikke er lett å finne i folketellingen i 1801 (skrevet Jens Riber_clavissen)Alderen til Jens på Kodvåg i 1801 er 47 år. Altså født i 1754.Av andre momenter som styrker tesen at Jens på Kodvåg var fra Kulstad er at Jens' elste sønn er Jacob. (Navnet på farfaren til Jens på Kulstad). Ser videre at de øvrige barn er oppkalt etter foreldre eller besteforeldre i familien.I 1801 folketellingen ser det ut som ingen i familen er igjen på Kulstad (eller i området). Det vises også til debattinnlegg 59486

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heidu finner han her med familie hos FrodeLenkeSom du vil se er han fra BrønnøySteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Han er ikke nevnt i noe skifte i Vefsn. Det siste livstegnet er ved folketellingen i 1769. Begravelseslistene i kirkeboka de påfølgende tiårene mangler i perioder.En annen ting er på hvilket grunnlag man mener at Jens Clausen Løp var fra Brønnøy. Kildegrunnlaget her er uklart. Skjebnen til Jens Claussønner født i Brønnøy i 1750-årene burde kartlegges nærmere. Skiftene for Brønnøy vil trolig være et sted å begynne.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiser at jeg har sjekka han i Brønnøy selv. og kommet fram til at han ifølge skiftet til faren var på Havn i Tjøtta i 1788. (egentlig Vevelstad).han er 50 år i 1801. (født 1754, se dåps lenke nedenfor) [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f11820&gardpostnr=206&merk=206#ovre>Lenkebåde han og en Ole Klausen er på den gården (ikke søsken). Legg merke til at han har mellomnavnet Ribe (Riibe) og han er gift for 2. gang. Foreldre het Klaus Thorsen og Berit Hansdtr skifte i 1788 på Envolden, Brønnøy.Så for å få han helt sikkert at det ikke er han som kom til Bodin. siden denne Jens har Ribe som mellomnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heifor ordens skyld begravelse 68 år gammel Lenke se høyre side omtrent midt på siden.alder stemmer jo bra med han du har funnet født i Vefsn.SO

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Fra skifter for Brønnøy var Jens Ribe Claussen f. 1754 Brønnøy hjemme paa Ormøya i 1781, og paa Havn i Tjøtta i 1788. Skiftene er 1781 etter Elen Nilsdtr. Ormøya (mora) og 1788 etter Claus Thorsen Envollen (faren). Denne Jens g. 1782 Alstahaug kirkebok med enka Maria Jørgensdtr. Havn og han døde der i 1812. Jeg har sett noen ganger hvor en mann fra Vefsn eller andre steder paa sør Helgeland er sagt aa vaere fra Brønnøy. I 1801 var han gift 1 gang og kona 2 ganger. HVEM VAR NAVNE BRøDRE OG FORLOVERNE FRA BRøNNøY?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Hei Steinar, Geir og Margaret!Jens Riibe Clausen er et feilspor ift. hva som tidligere har vært skrevet om Jens Clausen på Kodvåg. Frode har mye av sin informasjon om denne familien fra meg. Jeg tok i sin tid utgangspunkt i Bygdeboka for Bodin som ved nærmere granskning har vist seg å inneholder feil på denne personen. Antagelig har man tolket kirkeboken for Bodin slik at en av forloverne var fra Brønnøy . (Skriften er utydelig her), og dermed antatt at Jens var fra Brønnøy. Brønnøyskiftet i 1788 viser ytterligere at Jens på Kodvåg neppe befant seg på Havn i Tjøtta. Han giftet seg også i Bodin kirke to år før. Som nevnt har vi Jens Ribe Clausen bosatt i 1801 på Vevelstad, mens den andre befant seg på Kodvåg på samme tidspunkt. Også han gift, og ikke med samme person. I prosessen hvor det nå er fastsatt at det er to Jens Clausen født i 1754 fant jeg også feil i Vevelstadboken.Tilbake til Jens Clausen på Kodvåg og om han er samme person som Jens Clausen fra Kulstad. Alderen til Jens på Kodvåg ved død stemmer ikke med folketellingen i 1801. Han kunne derfor være født også i 1750. Jeg har derfor søkt også på alle Jens Clausen i dette tidsrommet, uten å finne noen aktuell kandidat.I Bodinboken er andre hustru til Jens på Kodvåg oppgitt til å være Agnes Roggersdotter. Dette må også være feil. (ikke rart man blir villedet). Steinar nevner at hun het Ane Mikkelsdatter. Dette er også det navnet som er oppgitt i skiftet etter Jens Kodvåg i 1818. Når jeg ser i mine notater ser seg at jeg har noter at hun er fra Hagfors i Vefsen!!Du Steinar skriver videre at hun kanskje kan være søster til Anders Mikkelsen på Stokka ved Nesna. Det kan virke sannsynlig. Jeg har muligens notert meg feil, for jeg har skrevet Andreas Mikkelsen på Stokka. Jeg finner ingen Mikkelsen på Stokka i 1801. Hvor var han fra?Så langt ser jeg ikke noe som svekker muligheten for at Jens Clausen på Kodvåg var fra Kulstad i Vefsen, heller tvert om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

En annen kandidat man burde sjekke nærmere, er den Jens Clausen som døpes i 1755 som sønn av Claus Alvsen Salhuus. Venstre side, høyre kolonne, nesten nederst: LenkeMvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Margaret har kanskje oversikt over hvor han ble av? Du har jo god oversikt over Brønnøy og Sømna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiførst bare en liten sak. I Bodø finnes det en øy som heter Brønnøy så det kan være at forloverne var derfra. Det er faktisk over 85 skifter derfra i Saltenskiftene.fant Andreas Mikkelsen Stokka her og det framkommer her at hans kones mor er søster til Maren Davidsdtr LenkeDet er jo og en del av gårdene i Vefsn som var i Nesna/Hemnes på dette tidspunkt.Hvordan er det med de militære rullene før Jens dør i 1818 i Bodin, er det noen som har sjekket dem?Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Når ble Jens Clausen gift med Ane Mikkelsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

At min tippoldemor Elen etter farens død bodde hos Andreas Mikkelsen på Stokka ser nok ut til dette var andre årsaker/relasjoner enn at dette kunne ha noen sammenheng med Jens' andre kone. Andreas Mikkelsen var gift med Elen K. Jensdatter som var kusine til Elen:LenkeForøvrig takk Steinar for denne tydeliggjøringen av rett Mikkelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Brønnøy ved Bodø gir jo ytterligere oppklaring av misforståelsen om linken til Brønnøy og søndre Helgeland. Dette henger mer på greip. Den andre forloveren var også fra Bodø.Lenke(forlovet 6. august 1786 og gift 27. desember 1786)Tidspunkt for 2. giftemål til Jens med Ane Mikkelsdatter har jeg ikke. Men nå som bøkene er på nett er det litt lettere å søke..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Han giftet seg i hvert fall med Agnethe Rokkertsdatter den 27. sept. 1811: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Ja denne linken står det klart Agnethe og ikke Agnes.Jeg har tidligere fått kjennskap til at denne Agnethe døde 25. juni 1845 (Bodinboken). Men når jeg ser i Kirkeboken er nok dette en annen. Lenke Synes dette bør leses som Agnes og ikke Agnethe. Hun bosatt på Mørkved.Ser kan da se ut som Jens da kan ha blitt gift tre ganger? Hvis Ane Mikkelsdatter er oppført i skiftet må dette være nummer 3, og ikke nummer 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heibare et lite innsmett. Anders Andersen som er forlover til Jans og Maren er fra Trondeng og for ukjente så er det ikke langt fra Bodinkirken (på nordsiden av den)Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Det var Agnethe/Agnes Rokkersdatter som jeg hadde notert meg iflg Bodin boken var fra Vefsn.Finner en Agnes datter av Rokkert Joensen Hagforsen døpt i Vefsen 9 april 1758 (se s 123 øverst) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Til din saksopplysning Steinar. Jeg var selv i bryllup i Bodin kirken i forrige måned og har bodd flere år i Bodø, men dette var ny kjennskap. Den andre forloveren, Anders Ingebrigtsen, synes å være fra Bodøsjøen. Det er også like ved.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heihadde en tante på Skei og en farmor i Bodø, og har selv bodd i Bodø i over 20 år.Hadde ikke vært annet valg hadde jo Parelius og Falch vært to alternative slekter å søke i. Det er jo nok av dem i dette områdetEllers så er Maren Davidsdtr etterkommer på minst en av mine tipperSteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Jens Claussen f. 1755, sønn av Claus Alvsen og Gullov Kristensdtr. Udtorget (Torget ytre) Brønnøy d. 1818 gift 1787 Berit Jonsdtr. fra Sømna. De bodde paa Aanvika Sømna. Vi har et skifte fra 1796 etter Ole Jonsen Simleaunet (Namdal NT skifter) som sier hans halvsøster 'Gaula' Kristensdtr. var død. En sønn var Jens Klaussen Aanvika. So you can eliminate him.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Ser ut som jeg nå har funnet den endelige beviset på at Jens Clausen fra Kulstad i Vefsn er den samme som Jens på Kodvåg i Salten:Som det fremkommer av folketellingen for Vefsen i 1769 hadde Jens følgende søsken: Jacob, Anders, Paul, Lisbeth og Margrethe.På Korsvigen, Tjøtta i 1828 er det skifte etter Anders Clausen. Her fremkommer søstrene Lisbeth (gift og bosatt på Utdnes i Vefsn) og Margrethe (gift og bosatt i Herø). Jacob og Paul nevnes ikke (antagelig døde uten barn). I tillegg kommer (født etter 1769) søster Maren som er enke og bosatt i Vefsn. Til sist men ikke minst: Jens Clausen. Død, men: ”skal ha barn i Saltens fogderi”.God natt til alle og takk for hjelpen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiFant Klaus og Sara her, legger den inn i tilfelle du ikke har den. Lenke forlovelse nestnederste 'ramme' Dom Epic 1746. på høyre sidehalvdel.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Takk igjen Steinar,Jeg fant også mer om Jens sine aner i Vefsen. Legger det under innlegg # 59486 som førte meg på det rette sporet. Her er også mer informasjon om familien. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.