Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Olav Aasmundrud

[#60707] Garden Nordrog på Ringerike. Hvor lå den?

Recommended Posts

Gjest Lisbeth Randa

Hei!Kan det være feil skrivemåte? Og at gårdsnavnet er Nordroch?Mvh Lisbeth Randa

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Så vidt meg bekjent finnes det ingen gard i Norderhov som heter Nordrok (eller lignende stavemåter). Men det finnes en gard Nordrok i Søndre Land i Fluberg sogn. Peder benyttet kanskje Nordrog som et fast etternavn?Det finnes en Peder i passende alder på Nordrok i Søndre Land. Ole Halvorsen Nordrok og hans kone Anne Pedersdtr. som kom fra Askvik ble gift i 1736. De hadde følgende barn:1. Ole, døpt 4. søndag etter trinitatis 1737. Død 2.2.1738, 1 år, begravet 19.2.1738.2. Ole Olsen Nordrok, døpt 1. juledag 1739, død 1796. Han overtok garden Nordrok etter faren i 1766. Han ble gift med Marit Larsdtr. Klauvstad.3. Svend, døpt 15. søndag etter trinitatis 1742.4. Halvor, døpt 5. søndag etter trinitatis 1745. Død før 1756.5. Peder, døpt 11.4.1747.6. Anders, døpt 12. søndag etter trinitatis 1750.7. Lisbet, døpt 13.1.1753.8. Anne, døpt 20. søndag etter trinitatis 1754. Død før 1759.9. Halvor, døpt 25.3.1756.10. Anne, døpt D[ie] depr[ecatorium] publ[icarum] 1759.En teori kan være at sersjant Peder Nordrog var identisk med sønnen på Nordrok som ble født i 1747. Mitt tips for videre leting er: finn ut om sersjanten het Olsen som farsnavn, finn ut hvor han bodde når han giftet seg og finn ut hvor gammel han var (i folketellingen 1801 eller ved begravelse).Garden Nordrok er for øvrig omtalt i 'Boka om Land' bind V fra side 112.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Han kalles dessverre bare Peder Nordrog både ved trolovelsen og vielsen;Trolovelsen nederst på høyre side:Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Norderhov, Ministerialbok nr. 5 (1775-1789), Kronologisk liste 1780, side 93. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8525&idx_id=8525&uid=ny&idx_side=-95>LenkeVielsen, i nederste halvdel på venstre side:Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Norderhov, Ministerialbok nr. 5 (1775-1789), Kronologisk liste 1780, side 94. Permanent sidelenke: LenkeMen i dåpen til datteren Ane er foreldrene Peder Ols. Nordraag og Berthe Olsd., litt nedenfor midten på venstre side:Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Norderhov, Ministerialbok nr. 5 (1775-1789), Kronologisk liste 1787, side 201. Permanent sidelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Marie Abelgård

I Ringerikske slekter står det under gaarden Alme:Ole Veggersen Alme i ekteskap med Guro Christophersdtr. hadde 3 døtre og 3 sønner som nådde voksen alder. De fleste av dem blev gifte og bodde i Haug. Berte Marie gift med sersjant Peder Nordraak og hennes yngre søster Anne bodde på lille Alme som var fraskilt Søndre Alme i 1782 da Nordraak kjøpte stykket av sin svigerfar Ole Veggersen Alme. 'Løsningen' fant jeg ved å se på fadderne som tilsa at gaarden måtte ligge i Nærstad-, Rua- eller Almeområdet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Er løsningen da at Peder Olsson Nordråk har navnet sitt fra Nordråk i Søndre Land, men er svigersønn på Alme?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Aasmundrud

Mange takk for hjelpen,- jeg tror vi er på rett spor nå. Jeg gransker anene til min 'halv'onkel Søren Dehli. Min 'halv'tante, Anne Bolette Aasmundrud emigrerte til USA i 1899 og ble i 1901 g.m. Søren i Duluth, Min. Søren ble f.på Modum i 1867 og hans mormor var Berthe Marie Christophersdatter Glittre f. Lier 1805. Hun var datter av Christopher Christensen Glittre og Mari Pedersdatter. Iflg Lier gardshistorie kom Maris far, Peder Olsen Norstad, fra Ringerike f. 1747. Han kjøpte garden Nedre Åmot i Lier i 1800. Det synes rimelig sikkert at Peder kom fra Nordroch i Søndre Land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Peder og Berte Maria bodde på Åmot i Lier ved folketellingen i 1801: Lenke Han ble oppgitt å være 54 år gammel og det passer jo svært bra for den Peder som ble født på Nordrok i Søndre Land i 1747.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Siden det er rimlig sikkert at Peder Olsen kom fra garden Nodrok i Søndre Land, kan jeg bidra med litt om slekten til hans mor Anne Pedersdtr.Anne Pedersdtr. Nordrok ble født på Askvik og ble døpt 12. søndag etter trinitatis 1716. Hun ble trolovet 13.1.1736 og gift fest[um] purif[icationis Mariæ] 1736 med Ole Halvorsen Nordrok.Annes foreldre var Peder Rasmussen og Anne Lychsdtr. Askvik.Peder Rasmussen Askvik kom fra garden Hov i Søndre Land. Han ble født ca. 1671. Allerede i 1707 overtok Peder garden Askvik etter Annes far og det ble da oppgitt at han var forlovet med Anne. Da han vitnet i en rettsak i 1720 fortalte Peder at han var 51 år og at hans avdøde far Rasmus Pedersen hadde brukt garden Hov. Peder døde på Askvik og ble begravet 22.11.1731, oppgitt å være 60 år.Anne Lychsdtr. Askvik ble født på garden Askvik ca. 1685. Hun døde på Askvik 18.1.1763, oppgitt å være 78 år.Peder og Anne ble trolovet 12.9.1715 og viet festo omnium sanctorum 1715. De hadde følgende barn:1. Anne Pedersdtr. Nordrok, døpt 12. søndag etter trinitatis 1716.2. Peder Pedersen Askvik, døpt 13. søndag etter trinitatis 1720.Anne ble gift andre gang med Halvor Olsen Nordrok, trolovet 22. søndag etter trinitatis 1732 og viet 3. søndag i advent 1732. De hadde ingen barn. Halvor hadde i sitt første ekteskap sønnen Ole som ble gift med Annes datter.Anne Lychsdtr. var datter av Lych Michelsen og Ingri Olsdtr. Askvik.Lych Michelsen Askvik ble født ca. 1658 på garden Askvik i Søndre Land. Ved manntallet i 1666 var han hjemme hos faren på Askvik, 8 år gammel. Lych overtok som gardbruker på Askvik etter sin far i begynnelsen av 1680-årene. Lych døde på Askvik og ble begravet festo purificationis 1715, oppgitt å være 65 år.Ingri Olsdtr. Askvik ble født ca. 1648. Hun kom fra garden Nordre Lomsdalen i Søndre Land. Hun døde på Askvik og ble begravet 10.4.1731, oppgitt å være 83 år.Ingri fikk et barn utenom ekteskap med Peder Joensen. Han ble i 1673 ilagt bot for leiermål med Ingri Olsdtr. Samme år omtales han i en gjeldssak som 'Peder Joensen thienende paa Nordre Lomsdalen'. Ingri og Peders barn var:1. Marit Pedersdtr. Hov, født ca. 1673, død 1731.Lych og Ingri hadde to døtre:2. Anne Lychsdtr. Askvik, født ca. 1685, død 1763.3. Ragnild Lychsdtr. Granum. Hun ble gift med Niels Knudsen Granum i Søndre Land, han kom fra Lunde i Etnedal. (De er mine aner).Lych Michelsen Askvik var sønn av Michel Lychsen og Berte Helgesdtr. Askvik.Michel Lychsen Askvik ble født ca. 1614. Han var gardbruker på Askvik i Søndre Land. Ved manntallet i 1664 ble han oppgitt å være 51 år og i 1666 52 år. Michel døde etter 1669.Berte Helgesdtr. Askvik var enke på Askvik i slutten av 1670-årene.Michel må ha vært gift to ganger, første gang med NN Gudmundsdtr. Askvik. Hennes fornavn er ikke kjent. Michel er nevnt i et pantebrev i 1651 sammen med andre arvinger etter Gullou Østensdtr. Dvergsten i Gran. Navnene er oppført i en rekkefølge som indikerer at Michel var gift med en datter av da avdøde Gudmund Olsen Hov i Søndre Land som var sønn av Gulloug Østensdtr. og hennes første mann Ole Taraldsen Dvergsten.Michel og Berte hadde følgende barn som er kjent:1. Torsten Michelsen Øksne, født ca. 1654.2. Lych Michelsen Askvik, født ca. 1658, død 1715.3. Gunder Michelsen Askvik.4. Erich.5. Helge Michelsen Hasvoll.Michel Lychsen Askvik var sønn av Lych Gundersen Askvik som var gardbruker på Askvik i Søndre Land, nevnt første gang i 1618. Død på begynnelsen av 1640-årene.I koppskattmanntallet 1645 oppføres Ingeborg som oppsitter på Askvik. Det kan ha vært enken etter Lych.Lych hadde sønnene:1. Michel Lychsen Askvik, født ca. 1614, død i 1670-årene.2. Gunder.3. Rasmus.Lych var antakelig også far til:4. Datter, gift med Hovor Bjørnsen Skute.Gunder Jonsen Askvik var gardbruker på Askvik i Søndre Land omkring 1600. Det er ikke kjent hvem Gunder var gift med. Gunder hadde sønnene:1. Lych Gundersen Askvik.2. Haavard.Ingri Olsdtr. Askvik var datter av Ole Knudsen og Ragnild Pedersdtr. Lomsdalen.Ole Knudsen Lomsdalen ble født ca. 1610 på garden Ske i Søndre Land. Han ble gardbruker på Nordre Lomsdalen. Ved manntallet i 1664 ble han oppgitt å være 54 år og i 1666 55 år. Han døde i 1674, det ble holdt skifte etter ham 14.12.1674. Ved skiftet var gjelden så stor at den oversteg boets formue.Ragnild Pedersdtr. Lomsdalen døde ca. 1672, det ble holdt skifte etter henne 3.7.1672.Ole og Ragnild hadde følgende barn:1. Birgitte Olsdtr. Ske, født ca. 1642, død 1718.2. Ingri Oldsdtr. Askvik, født ca. 1648, død 1731.3. Mads Olsen Lomsdalen, født ca. 1650, død 1715.4. Aase Olsdtr. Nevnt i en rettsak 12.3.1714 som søster av Birgitte og Mads. Hun var da død og var blitt arvet av søsknene.Ole Knudsen Lomsdalen var sønn av Knud Nielsen Ske og hans første kone.Knud Nielsen Ske var gardbruker på Ske i Søndre Land, han overtok etter broren Erland i 1623 eller 1624. I en rettsak i 1713 framgår det at Erland og Knud var sønner av Niels Taraldsen Ske og at da Erland som var ugift ble slått ihjel arvet den yngre broren Knud hans gods. Knud eide i tillegg til Ske også gods i Nordre Lomsdalen, Søndre Lomsdalen og Søfferud. Han bodde antakelig i en periode på Nordre Lomsdalen, sønnen Anders vitnet i en rettsak i 1694 og sa at hans far eide og bodde på Nordre Lomsdalen. Knud er nevnt siste gang i tingbøkene i en rettsak 19.4.1653. Da hans andre kone Ingeborg ble nevnt i en rettsak 13.7.1657 ser det ut til at hun var enke. Men Knud Ske er imidlertid oppført i et militært mannskapsregister datert 16.8.1659, sammen med Guttorm Bratt hadde han ansvar for å utruste en soldat.NN Ske. Knut var gift to ganger. Det er ikke kjent hva hans første kone het eller hvor hun kom fra. Det er mulig at hun kom fra garden Sivesind på Toten.Knud og hans første kone hadde følgende barn:1. NN Knudsdatter Kjølset.2. Ole Knudsen Lomsdalen, født ca. 1610.3. Niels Knudsen Ske, født ca. 1615.4. Tarald Knudsen, født ca. 1624.Ingebor Andersdtr. Ske. var Knud Nielsens andre ektefelle. Ved manntallet i 1664 er enken Ingeborg oppført som bruker av Ske sammen med sønnen Anders. Hun døde før 5.6.1674.Knud og Ingebor hadde følgede barn:5. Anders Knudsen Hollingdalen, født ca. 1632.6. Erland Knudsen Ske, født ca. 1640.Knud Nielsen Ske var sønn av Niels Taraldsen og Aaste Eivindsdtr. Ske.Niels Taraldsen Ske var gardbruker på Ske i Søndre Land. Nils Ske er oppført i fogdens regnskaper for 1557/1558. Hvis dette var den samme som Niels Taraldsen, må han ha blitt svært gammel. Niels Taraldsen er nevnt i en rettsak i januar 1577 og siste gang i fogderegnskapene for 1614/1615. Niels eide også garden søndre Lomsdalen som han kjøpte i 1599.Aaste Evindsdtr. Ske er nevnt sammen med hennes mann Niels Taraldsen og hennes mor i en rettsak i januar 1577. I 1645 betalte Knud Ske koppskatt for sin mor. Hvis Aaste var mor til Knud, må hun ha blitt svært gammel. Hun var antakelig også en god del yngre enn Niels.Barn som er kjent:1. Erland Nielsen Ske, død ca. 1623.2. Knud Nielsen Ske.Niels Taraldsen Ske var sønn av Tarald Ske var som gardbruker på garden Ske i Søndre Land. Han er oppført i en skatteliste fra 1528.Aaste Eivindsdtr. var datter av Eivind og Anne Svendsdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Nordraak

Hei! Jeg mener også at det er høyst sannsynlig at sersjant Peder Nordrog på Ringerike, kom fra gården Nordraak på Vestsida av Randsfjorden i Fluberg, S. Land. Så man kan gå ut i fra at Peder var født der i 1747, som sønn av Ole Halvorsen Nordraak (1711-1780) og hustru Anne Pedersdatter f. Askvig (1716-1799) (Hans Skude (1915-2001) mente også at sersjant Peder Nordraak (Nordrog) ble gift med Berthe Marie Olsdatter Alme)Ole Arild V. har bidratt med aner for hans mor Anne, hvis mor også var Oles 'stebestemor'. Jeg viser ellers til 'Boka om Land', bind 5, side 112-123, med anetavle bak i boka. Se også 'Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag' nr 2 1988, side 115-123. Mvh Terje Nordraak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Aasmundrud

Hjertelig takk Ole Arild og Terje. Dette var mye mer enn jeg kunne regne med. Fra min side er nå denne debatten avsluttet. mvh Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.