Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#60738] Rasmus Pedersen og Magdalena Lauritsdtr Galtung fortjener en slektsbok!

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Dette fantastiske ekteparet, sogneprest Rasmus Pedersen og hans hustru Magdalena Lauritsdtr Galtung, i Strandebarm, fortjener en slektsbok. Jeg vil prøve å administrere prosjektet.Det viser seg at flere av debattantene på forumet kan føre sine aner tilbake til Rasmus og Magdalena. Jeg håper at dere kan sende anerekkene deres til affi krøllalfa online dot noDebatten vil også foregå i denne tråden.Magdalena og Rasmus skal ha blitt viet i 1650 i Jondal kirke. Jondal hørte da til Strandebarm.Magdalena var datter av Laurits Johannesson Galtung, Torsnes (1587-1659) og Elisabeth Ottesdatter Orning til Vatne Og Valvatne (1590-1676).Rasmus var sønn av sin forgjenger i embedet, Hr Peder Rasmussen (ca 1600-1648) og Eline Nilsdatter (ca 1590-1658).Dette skriver Lampe om Rasmus Pedersen [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=394&innhaldid=16&storleik=>LenkeI 1681 var det et skifte etter Magdalena.Magdalena og Rasmus hadde barna Elen (1652-1732) gm Jan Jansen Bolstad Herborg (1658-1723) gm Jan Torkildsen Bolstad Peder (1660-1727) gm 1) Margreta Eliasdtr Skånevik, 2) Herborg Halsteinsdtr Rødi Hadde også uekte barn. Elisabeth (ca 1662-) Magdalene (ca 1664-) gm sogneprest i Eid Povel Hansen Glad Hans (1666-1745) gm Kari Olavsdtr BergeDere finner også opplysninger om sslekten på Anitas slektsside her

bilete5130.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette hadde falt ut i teksten i (1): Elisabeth Rasmusdtr var gm Søren Sørensen Hess, sogneprest i Strandebarm, hennes fars etterfølger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Synd du ikke startet med hans far, da hadde vi blitt enda flere. Her får jeg da bare melde pass-:(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Men da gjør vi jo det, Kjellaug. Altså:PEDER RASMUSSEN (ca 1600-1648) og ELINE NILSDATTER (ca 1590-1658).I og med vi ikke vet så mye om Elines aner, så blir jo ikke forskjellen så stor mht arbeidet bakover i hvertfall. Heller ikke Peders aner er vel sikre.Hva vet vi om disse to pr idag? Noen som kan oppsummere det...Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

slik ser starten ut:

bilete5131.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Dette har jeg notert om Hr Peder Rasmussen: Han var presteviet i 1611 som hjelpeprest i Strandebarm; var sokneprest der fra 1613 til han døde. Man antar at han er sønn til hr. Rasmus Pedersen som var sokneprest i Tysnes til omkring 1600.I følgje bygdesoga for Strandebarm, bd. I, side 358/359 (kapittel om sokneprestar i St.barm etter reformasjonen)står dette: 'Peder Rasmussen, 1613-48. (det er vel tida han var sokneprest) Namnet er ekte dansk, men det er mogeleg at han er son til Tysnes-presten Rasmus Pedersen (d.1601) Han er fyrst lærar ved Bergen skule og fekk i 1611 plass som kapellan hjå Søfting,og vart 1613 kalla som ettermann. Det er kanskje det beste skotsmål (skussmål) at me ingenting veit om han, endå han sat i embete i 37 år. Kona hans heitte Eline Nilsdotter og lever enno som enkje på Håbrekke i 1658. Peder var velhalden, åtte 6 laupar smør i landskyld i 1638. Me ser at han likeeins som føremennene dreiv sagbruk og timberhandel. Han døydde i 1648. Av borna kjenner me:I. Rasmus, som vart etterfylgjarII. Hans, som døydde som res.kap. i Fusa og har slekt etter seg der.III. Jørgen, som var med som student og forsvara København i 1659, seinare fullmekt hjå baron Rosenkrantz, og sist busett på Grindheim i EtneIV. Anna, g.m. sokneprest Abraham Jørgensen på Tysnes.' Om hans eventuelle far var hr Rasmus Pedersen vet vi jo ikke med noen sikkerhet.Sveio Bygdebok II: s.11.'Rasmus Pederson er nevnt som prest i 1597 i 'Tysnes det gamle Njardarlog' b I s. 533.'Noen mener denne presten het Rasmus Jonsson og at kona hans var Kristine. Her er det jeg har notert om hennes eventuelle opphav: 'Tysnes det gamle Njardarlog' b I s. 533 står det at Kristine ættet av Gaute Jonsson Dall, men det står ikke på hvilken måte hun var i slekt med han.Ernst Berge Drange: Tysnes gards og ættesoge, bind 1 side 508 (Håland) og bind 3 side 354 (Tysnes prestegard):'Sammenhengen er litt annerledes i følge Drange:'Presten Rasmus Jonson på Tysnes er nevnt 1586 (forlik om Ersvær) og 1597. Drange mener han er identisk med presten Rasmus Pederson som er nevnt som død i 1601 (som var et pestår). Rasmus (Pederson) var gift med Kristina som først hadde vært gift med en Aslak, og som ble gift tredje gang med neste prest, Jesper Madsson.Denne Kirstine av Dall-slekten, som Rasmus Pedersen kan ha vært gm, -kan hun være identisk med Jon Gautesen Sveen og Elin Eriksdtr Orms datter Kirsten, død før 1609, 'Hun arvet ikke fullt; hennes barn fikk av de andre arvinger nogen jordeparter' (i flg skiftet 1609 slik det er ref i Bakkevig).'Så vidt jeg vet har vi ikke funnet noen datter kalt Kristine blant barna til Hr Peder Rasmussen og Eline Nilsdtr.Rasmus har du over.Hans andre sønn Hr Hans Pedersen (1627-1687) ble gift med Anna Jensdtr Loss (ca 1638-1729) (ætta fra Loss, Hess og Landgrav)'Anna levde lenge etter mannen og da han døde flyttet hun til Hope og bodde der til sin død. De andre gårdspartene skjøtet hun etterhvert fra seg til barnene.'I geistlig skifteprotokoll Sunnhordland 2, fol. 67 er det registrert skifte etter Annæ Jensdatter Loss, sal. herr Hans Pedersens på Hope i Os 17. mars 1729.Yngve Nedrebø, SAB / DA, 25.9.2007 11:55 (2) 'Skiftet er datert 17. mars 1729 og nevner at ved skiftebehandlingen møtte sønnen Peder Hansen på vegne av seg selv, 'Søsters Mad. Maren Grevis og Myndlings Madem. Magdalenæ PedersDatter Synderborgs vegne'. Videre 'Hendis Datters Søn Sigr. Jens Pedersen Sønderborg' på egne vegne, og på vegne av fraværende brødre, samt Elen Synderborg, Samuel Synderborg samt 'Hendis Datter Datters EncheMand' løytnant Thune på vegne av sine to sønner, og 'Hendis Datter Datters Mand' Engel Engelsen på sin hustrus vegne.'Yngve Nedrebø, SAB / DA, 25.9.2007 12:55 (4) 'Jeg leser det slik: 1) sønnen Peder Hansen, 2) datteren Maren (Kruse) Hansdatter, gift med Rolf Greve i Bergen 3) datter (Elen Hansdatter) gift med Peder Pedersen Synderborg/Sønderborg, forvalter av Lysekloster, som hadde etterlatt seg barna Magdalene, Jens m. fl. sønner, Elen, Samuel, datter gift med løytnant Thune, og datter gift med Engel Engelsen.'Skal komme tilbake til Peder Hansson Tysse hans sønn, som vi allerede har nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette har vi nok kanskje klarlagt tidligere, men betyr skiftet etter Anna Loss at Lars Hansen ikke var sønn av Anna og Hans? Lenke Lars hadde jo barn, men de var vel ikke representert på skiftesamlingen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg mener at hadde Lars vært en sønn her, så hadde nok barna hans vært nevnt i skiftet. Jeg har heller ikke sett en eventuell sønn Lars nevnt andre steder enn i Anitas data. Hvor har hun det fra? Han har heller ingen datter Anna, som jo ville ha vært naturlig da.Dessuten ville det vel og ha vært unaturlig for Hr Hans Pedersen og Anna Jensdtr Loss å kalle sin første sønn for Lars! Elen er oppkalt etter sin farmor, Peder er oppkalt etter sin farfar. Navnet til Anna Jensdtr Loss sin mor kjenner vi ikke, det blir bare hypoteser å tenke seg at hun kan ha hett Maren ell. noe liknende. Hadde de fått en sønn til, skulle en vel ha trodd at de ville ha kalt han Jens. Jeg har ellers notert om dette ekteparet, Lars Hansen Fuse og Britha Rasmusdtr: 'Under gården Øpstad på s. 494-495 i Soga for Fusa-Hålandsdal og Strandvik I:'Det er to feil her i Fusasoga.Brita og Nils er satt opp som barn her, men det var de ikke.'Hvem som sa det og hvor de har det fra, vet jeg ikke (jeg skulle jo ha notert det den gangen jeg skrev det ned!!).Jeg har dette ekteparet i min data, men uten foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

I alle tilfeller ser jeg at hun har en Brita Sjursdtr som datter av denne Lars Hansen og Brita Rasmusdtr og både hun og Nils Larsen er jo veldig mye yngre enn de andre barna Anita har satt opp!Brita Rasmusdtr døde i 1716 og fikk en datter ca 1730, det er sprekt gjort-;) Det er tydelig noe som ikke stemmer her!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, jeg ser at Per spør om dette med Lars i min tråd om Jens Loss hustru Lenke og du svarer der i (31). Jeg har fjernet Lars fra slektsboken. Så får vi se om Anita kommer på banen med opplysning om hvor hun har det fra.Så var det Elisabeth Pedersdtr f ca 1623 (dtr av Peder Rasmussen og Eline Nilsdtr). Vet vi noe mer om henne?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ser at Lampe skriver at Abraham Jørgensen var født i Bergen ca 1610, og at han angir Ullensaker som et mulig slekts-/stedsnavn.Der er flere Jørgen i Bergen på denne tiden som kan være aktuelle. Kan jo kanskje tenke meg at faren var prest, men det vet jeg jo ikke sikkert.Kjenner noen til Jørgen Pedersen Flensburg, som døde i Bergen i 1687? Er han identisk med prest i Fana til 1687, Jørgen Pedersen? Han er jo kanskje for gammel til å være Abrahams far, men jeg bare tenkte...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Lampe nevner ingen datter Elisabeth, heller ikke Anne for den saks skyld: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Han nevner bare sønnene, har jeg tenkt, akkurat i dette tilfellet altså. Nei, jeg aner ikke hvem denne Elisabth kan ha vært.Nå får jeg en sending pr epost på Peders etterkommere med Herborg Halsteinsdtr, eller noen av dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg skal sende deg det jeg har og. Men det blir en stor fil!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Lampe har trolig heller ikke visst hvem Anne Pedersdtrs foreldre var, for her Lenke nevnes hun kun med patronym.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Han har nok ikke sett at Abraham og Rasmus kalte Elin for deres mor.Dette noterte jeg da det ble disskutert:'UBB-1650-06-28 Tittel: 1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken for å opptegne farens lovlige gjeld samt registrere boets midler. 'Originalen tilhører lærer Sjurd Røyrvik, Nordheimsund.Levde i 1658.'Men Elin kan teknisk sett ikke være mor til Abraham, hun må være hans svigermor: kona hans het Anne Pedersdtr. og det antas derfor at hun var datter til Peder Rasmussen og Elin Nilsdt.'Jörgen Hansen, far til Abraham, döde först i 1630: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=705&storleik=>LenkeHer er om Abraham:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Er det sikkert at det var Hr Jørgen i Hjørundfjord som var Abrahams far?Noen andre som kjenner til dokumentasjon for at Hr Peder Rasmussen og Eline Nilsdtr hadde en datter Elisabeth?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Abraham står som nr 7 blant barna dersom du klikker neste side på lenken om Hr Jørgen over.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, men vet vi med sikkerhet at det er den samme Abraham? Det står ingen ting hos Lampe under Abraham Lenke om hvem som var gans far.Kan vi finne en fødsel i Bergen i 1610, mon tro?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det blir vel vanskelig å bevise det, men det er jo et forholdsvis spesielt navn og de fleste prester hadde en far som var prest, men det blir jo bare hypoteser dersom vi ikke finner noe mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det var flere prester på Vestlandet med navnet Jørgen rundt Abrahams fødselsår 1610; om vi søker i NST prestehistorie får vi bl a disse treffene:Jørgen Jakobsen SP i Haus 1609-1639 døde 1646 Jørgen Mikkelsen Kolding RKAP Kinsarvik 1601-1608, SP Ullensvang 1608-1619 Får titte litt i Tingbøkene igjen, om der kan stå noe om slektskapsforholdet til evt Hr Jørgen i Hjørundfjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nå ligger der et utkast til manus her Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Dette ser bra ut, Arnfrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Er det noen som vet hvor det ble av Abraham Jørgensen og Anne Pedersdatters to barn, Peder og Anne. Lampe nevner dem som Jørgensen / Jørgensdatter LenkeOg jeg finner heller ikke Abraham eller Anne noen steder, men han skal ha vært prost i Sunnhordland i 1668. Hun skal ha levd i 1702.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.