Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kristian Fjeldsgård

[#60846] Norsk Slektshistorisk forening, 75 år for lenge siden

Recommended Posts

Gjest Kristian Fjeldsgård

I forbindelse med NSFs feiring av de 75 første år (1926-2001) ble det annonsert at de ville gi medlemmene en samling av seglene fra prinsehyllingene i 1591 og 1611 som jubileumsgave.Nå har vi passert 5 årsjubileet for denne datoen og nærmer oss de 10 år. Kan vi forvente oss en dato for utgivelsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elin Galtung Lihaug

Det er dessverre vanskelig å sette en dato på det nåværende tidspunkt. For tiden jobber vi med å øke kvaliteten på seglene som er blitt scannet. På grunn av at blyanttegningene av seglene i sin tid ble dekket med et lag med lim for å være holdbare, har dette gitt litt dårlige scans. 'Finpussing' av scans gjøres i Photoshop, og dette er et nokså møysommelig arbeid. Artiklene som skal inngå i boken, er langt på vei ferdigskrevet, men det gjenstår bl.a. resymeer på engelsk. Boken vil komme, men det er usikkert hvor mange måneder det vil ta å gjøre den ferdig. Norsk Slektshistorisk Forening beklager sterkt forsinkelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Kristian:Jeg vil minne om at informasjon om seglutgaven og denne forsinkelsen er meddelt alle medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening flere ganger gjennom Genealogen. Om du er medlem av NSF forutsetter jeg at også du har mottatt denne informasjonen.Om det derimot er slik at enkeltmedlemmer av foreningen er i villrede om stoda og ikke finner frem til hvordan foreningen kan kontaktes (kontaktinformasjon finnes på www.genealogi.no), så kan jeg videreformidle denne type henvendelser.Nå har allerede Elin gjort fyldestgjørende rede for stoda, hvor altså kravet til høy kvalitet er hovedårsaken til den lange forsinkelsen. Men da man ikke kan påregne at representanter for styret har anledning til å svare i dette debattforumet, vil nok det beste være å henvende seg direkte til foreningen.Avslutningsvis vil jeg gjerne presisere at det ikke fant sted noen hylling i 1611, men derimot året før. Vektig kunnskap om dette og seglene er altså verdt å vente på, og dette vil bli en flott gave til alle av foreningens medlemmer. Som kjent: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Takk til Elin for svaret.Til Are:Jeg er medlem og har faktisk fått med meg at Genealogen har meldt om forsinkelsen, men det jeg spurte om var faktisk om det nå finnes en tidshorisont å vurdere ut fra.Muligens har jeg truffet en øm tå siden du henger deg opp i en skrivefeil, men jeg antar at det er flere enn meg som ser fram til en viktig kildeutgave som dette vil bli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Kristian, spørsmålet ditt er helt ok. Den forklaringen Elin har gitt, har ikke stått på trykk i Genealogen, etter det jeg vet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Kristian:Dette er ingen øm tå. At seglutgaven er forsinket har vi jo levd med i snart 7 år. Det du kaller en skrivefeil, representerer en faktafeil, ellers ville jeg ikke ha korrigert den (dvs gitt en presisering), noe jeg gjorde som en del av en positiv avrunding av mitt innlegg ovenfor. Her må du ha oppfattet min presisering som kritikk, men vi ønsker vel begge to et høyt presisjonsnivå på det som fremsettes på trykk, gjør vi ikke? :-) Det er nettopp derfor det tar litt tid med seglutgaven, man ønsker jo et høyere presisjonsnivå og høyere kvalitet.Hovedpoenget er at om man er på jakt etter offisiell informasjon, så bør man henvende seg til direkte til den det gjelder. Til dette bruk er DAs debattfora rett og slett uegnet, da det ikke finnes noe organisert varslingssystem som gir beskjed til NSFs styre eller mulige talspersoner for styret. Dette altså om man er på jakt etter offisiell informasjon.Det er forsåvidt ingenting i veien for å diskutere NSF og foreningens publikasjoner på DAs debattforum, men da får det hele karakter av være dels unøyaktig og dels 'hearsay' (noen har hørt noe, andre har hørt noe annet). Er man heldig så blir man informert av en representant for styret, slik Elin har gjort ovenfor. Men man kan like gjerne kun motta løse informasjonesbiter og fragmenter av det svar man kunne ha fått ved å henvende seg på vanlig måte.Ellers har Genealogen meldt fra om at seglsprosjektet går videre uten tidsrammer, da disse har sprukket. Det kan være at det er behov for mer offisiell informasjon rundt seglprosjektet, når det gjelder status, siden det er en liten stund siden vi har skrevet om dette nå.Tore:Ja, selve substansen i spørsmålet til Kristian er det ingenting i veien med, men om det er slik at man forventer offisielle svar fra NSF på DAs brukerforum, så må konsekvenesen være at dette brukerforumet først må overdras til NSF. Først da vil det være betimelig å avkreve foreningen for offisielle svar her.Det er heller ingenting i veien for at hele fremdriftshistorikken til seglprosjektet gjøres offentlig, men om man skal bruke tid på dette (altså hva er de direkte årsakene til forsinkelsene fra år til år fra 2000 til 2008), så kan det jo hende at man stjeler tid fra å ferdiggjøre prosjektetet.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Are, arbeidet startet 2001 (ikke 2000, men i 2000 foregikk det planlegging). Jeg synes NSF er tjent med å forklare årsaken til utsettelsen.F eks forklare at et par personer er misfornøyd med kvaliteten på seglbildene fra 1610 og derfor vil retursjere bildene. Denne retursjeringen av 1610-seglene, som er uhyre svakt begrunnet, har nå tatt 6,5 år. Har det vært fremdrift disse årene ? Ingen vet. Kan man ikke ta scanningen på nytt? Selvsagt. Kan man ikke digitalfotografere segltegningene i steden ? Selvsagt. Hvem foretar retursjeringen ? Samme person som har besluttet at arbeidet skal utføres ? Er det kildekritisk korrekt å foreta en retursjering ? Neppe. Men det er altså dét man vil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tore:Planlegging er også endel av arbeidet. Etter det jeg husker foregikk de første sonderingene med påfølgende intensjonsavtale i august 2000. Mulig jeg husker feil. Derfor er det også greit om f.eks. du eller andre retter disse spørsmålene direkte til foreningen. Detaljer rundt fremdrift eller mangel på sådan kan jo da besvares av de som sitter med ansvaret for dette. Det kan man jo vanskelig gjøre her, slik spørsmålene fremkommer.Jeg kan forsåvidt videreformidle, men vil nok heller se det som mitt ansvar å finne plass til en omtale i det kommende Genealogen, da blir det nemlig lik informasjon til alle medlemmer av foreningen.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Are, det hjelper jo lite med lik informasjon til alle hvis informasjonen er mangelfull og uklar og dessuten dekker over de egentlige problemene. Har man f eks noensinne synliggjort hvem som har ansvaret ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Are, du kan få lov til å videreformidle til rette organ et spørsmål fra meg, som knyttes til Elins opplysninger i innlegg 2:Når og av hvilket organ er det fattet beslutning om å retursjere de innskannede segltegningene fra 1610 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tore (9):Dette ansvar er jo greit. Det til enhver tid sittende styre har jo det overordnede ansvar for de prosjekter som foreningen er involvert i. Enkeltstående oppgaver og prosjektledelse kan settes ut til andre underveis, men det er jo alltid styret som gjennom årsmøtet må gjøre rede for den til enhver tid eksisterende aktivitet.Etter det jeg kan se har ingen enkeltmedlemmer henvendt seg til årsmøtet i forbindelse med denne saken, men styret har med visse mellomrom gjort rede for status for seglprosjketet i forbindelse med møter i foreningens regi og via Genealogen.Om noen ønsker mer utdypende informasjon er det i grunn bare å ta kontakt med foreningen. Som nevnt finnes kontaktinformasjon på http//:www.genealogi.no , så intet skulle være til hinder for å kunne melde sin interesse. Da sekretæren for øyeblikket har sommerferie vil det mest naturlige være å sende en e-post til formannen eller nestformannen.Da gjenstår det kun å se om du eller andre vil benytte seg av denne helt vanlige muligheten til å skaffe seg fersk informasjon før vi publiserer en statusrapport i Genealogen til høsten. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Are, du tilbød deg i innlegg 8 å viderformidle spørsmål, vel, du har fått ett fra meg. Løper du fra dine egne ord eller vil du videreformidle spørsmålet ? For du har jo slett ikke besvart spørsmålet. Du virker jo ganske fjern i forhold til det saken dreier seg om.Altså: når og av hvilket organ er det besluttet å retursjere de skannede segltegningene fra 1610 ?Den retursjeringen det er snakk om, innebærer en forandring av utseendet til segltegningene i Riksarkivet. Saken er høyst kontroversiell, for seglbildene skal altså forandres av en eller annen eller flere personer.Are, hvis du mener at det vedtaket jeg spør om, er fattet av NSFs styre, så opplys gjerne om det - men sjekk først !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tore (12):Her har nok innleggene gått om hverandre. Ja, jeg videreformidler selvfølgelig. Har jeg sagt jeg skal, så gjør jeg det. Det skulle bare mangle. Spørsmålet ditt er viktig og det burde styret kunne svare deg på, om de får en henvendelse. Nå har du altså bedt meg videreformidle i steden for selv å rette din forespørsel direkte og da gjør vi det på den måten.Men du forventer vel ikke at styret skal diskutere slike spørsmål som dette her på debattforumet i en slags ad-hoc-stil?? Noe slikt vil i så fall være en svært uortodoks måte å håndtere ditt spørsmål på.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

nei, jeg mener naturligvis ikke at styret skal delta i dette forumet; -når det gjelder spørsmålet mitt, så antar jeg selv at svaret er at intet organ har foretatt det vedtaket som har ført til det retursjeringsarbeidet som nå gjennomføres.Og ingen har hatt anledning til å stille de kritiske spørsmålene til retursjeringsarbeidet før det gjennomføres:Hvem skal kontrollere at det ikke retursjeres vekk heraldisk informasjon fra segltegningene ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Jeg vil gjerne hefte på et spørsmål her, siden del av diskussionen går på at man bør henvende seg til til foreningen med spørsmål via hjemmesidens kontaktopplysninger. Er det mulig å forbedre svarfrekvensen på henvendelser til sekretæren for NSF via mail? Jeg har tre-fire ganger henvendt meg via maillenken i løpet av det siste året, uten noen gang å få respons, siste gang en gang sent i vår.Mht å forbedre skanningene av segltegningene vha Photoshop, så syns jeg at man her sender et problematisk signal til medlemmene av NSF mht kildetroskap. At skanningene som Elin ovenfor sier er blitt dårlige pga at limoverflaten gjør dem utydelige(?) er naturligvis et problem, men en retusjering vil altid innebære en fortolkning og dermed risiko for feil, hvilket vil forringe utgivelsens autensitet. Med så mange år som er gått siden arbeidet begynte er det god sjanse for at teknikken mht skanning eller fotografering har kommet så mye videre at det vil gi bedre resultater uten at man behøver å retusjere noe som helst. Og selv om man gjerne vil ha ut et flott resultat så kan og skal det jo ikke se bedre ut enn originalen?Mvh. en som påtenker medlemskap, men nå er litt i tvil, Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Gine!Du skal da normalt få svar ved å henvende deg til NSF, uansett om dette er via sekretæren, styret eller en av redaksjonene. Siden dette tydeligvis ikke er skjedd så må det forbedringer til. Jeg vil undersøke dette nærmere.Dine øvrige merknader mht seglprosjektet kan jeg videreformidle på samme måte som jeg vil for Tores merknader.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.