Jump to content
Arkivverket

[#61229] Ovenstad


Guest Kristin S. Aasen

Recommended Posts

Guest Kristin S. Aasen

Hei.Jeg ber om oppslag i Ovenstad ang. følgende personer Løytnant Heide i Hobøl antagelig gift med Lisbeth Harder, f. ca. 1675, offiser i Halden Johan Christian von Senden (1678-1768) og hans sønn Jørgen Harder von Senden.Hvis det fins flere Harder og Heiss, så vil jeg også gjerne vite det.Vil vite hva evt. står der.Disse oppslagene etter de personene er i tillegg til Asche og (Stange Heiss) som jeg har spurt i annet tema om oppslag i Ovenstad.Imøteser svar.mvh. Kristin

Link to comment
Share on other sites

Guest Ola Morken

Senden, Johan Christian von, f.ca 1678/79. Sønn av ltn Rudolf Christian Hanssøn von Senden.Sek.ltn, Pr.ltn og kpt.ltn. Tjestegjorde Smål.nasj.inf.rgmt Ø.Rakkestad linjekomp., Skjebergske komp. fra 1716. Avksjed 15.9 1751 med kpt.ltn grad. Tilstått pensjon s.å. begravet 20.1.1758 i Skjeberg. Gift med Marthe Regine Jørgensdtr. Harder, datter av presten Jørgen Harder. 1 sønn - 1 dtr.Senden, Jørgen Harder von. F.ca 1708 i Norge. Sønn av ovennevnte. Virket pr.ltn Hobølske komp 11.3.1737 . Kpt og sjef Vålerske landv.komp. 13.8.1747. Sjef Ryggeske 19.11.1757. major 4.1.1759. Avskjed 1.7.1767 med 262 rdlr og 24 sk årlig pensjon. Gift med Maria Sophie Thome, f.ca. 1723, død 1773, begr. 1.10. s.å. i Råde.Ang. Heide. Det omtalkes flere Heide.Klarer ikke å se noe som stemmer med fødselsår eller giftemål med Lisbeth Harder. har du noe mer detaljer, fornavn el.liknendne?Det omtales mange ved navn Heiss totalt 6 stk .

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristin S. Aasen

Hei Ola M.Takk for ditt innlegg.Jeg har ikke fornavn på løytnant Heide i Hobøl. Opplysningen er fra mitt tema nr. 61158 Sogneprest Jørgen Jørgensen Harder...Har du navn på de som har Heiss til etternavn?Er det noen som heter Harder i Ovenstad militærbiografier?mvh. Kristin.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ola Morken

Hei, Heiss, Friderich Sigismund,.f. ca 1717 i Holsten, død 6.10.1780. Sjef Enebakkske komp. gift med Maria iversdtr fra Stokk Heiss, Hans Sigismund, f. ca 1761 i Stokke. d. 1773 1837 Heiss, Johan Friderich, f. ca 1755 i Norge. Eidsbergske komp. Heiss, Otto friderich Sigismund, f. ? Overkrigskomm. 1811. Dødsfall ikke nevnt. Finner ingen Harder mvh Ola

Link to comment
Share on other sites

Guest Ola Morken

Heide i Hobøl kandidater: Heide, Peter Christian, f. ? Sek.ltn v. Hobølske komp. 1709. avgikk 1716. Ingen biografiske oppl.Mulig at denne er hans sønn: Heide, Ulrich Christian, f. 1711 i Hobøl. Fargerik militær som døde som oberst uten livsarvinger i 1785. Bodde på Heide Hytten ved Fr.hald mvh Ola

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Guest Ivar S. Ertesvåg

NSF held orden i huset, slik ein kan vente av ein seriøs organisasjon: Rettar først, så eksemplarframstilling.Men litt underleg er det at NSF berre reknar etterkomarar som arvingar. Men kanskje Ovenstad ikkje hadde sysken/syskenborn?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.