Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#61654] Søgård i Øymark : Arild, Alf og Ahl

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Navnforvirring ang. navnet Arild, Alf og Ahl.Arild Søgaard ( vet ikke hans farsnavn ) gift med Birgitte fra Korsæt i Rokke, Berg. Sønnen Tord ARILDsen bor på Søgaard i 1664 og er 46 år ( f. 1618 ) I 1711 bor sønnen AHL Tordsen der.Gulbrand Hellesen Bergsjø Hemnes Høland var gift med Karen ALFsdatter Søgaard i Øymark og ga sølv for 26 rd. som festemøgave. I 1650 hadde Gulbrand fått 1 skippund i Qvisler i Aremark som hustruens farsarv.1647 : Qvisler biuger Arild Søgaard 2 skippund. ( Arild var da død, det må være enken Birgitte som eier )Tord Arildsen Søgaard ( f. 1618 ) og Karen Alfsdatter må da være søsken ? Hun giftet seg etter Gulbrands død ( skifte 14.9 1653 ) med Amund Tarraldsen f.ca 1632 på Kongstorp. De var brukere på Bergsjø et par år i midten av 1650 åra før de flyttet til Vennemo.Kan ikke se at navnet Arild er videreført ? Det forsvinner fra Søgaard, det er navnet Ahl som siden brukes. Hvem er denne Ahl som i flere generasjoner senere blir oppkalt. Kan Arild navnet blitt til Ahl ?! - I Sverige var / er navnet Ahl vanlig.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Gårds- og slektshistorie for Øymark, bind 1, s. 173-174:Arild Torsen f. ca. 1570, d. 1648?, g. m. Birgitte Lauritsdatter, død etter 1655 Barn:Tord, f. ca. 1618Ragnhild, d. etter 1693, g. m .Anders Kristensen Kirkeby og Truls SørensenTord Arildsen, f. ca. 1619, g. m. Anne Olsd. Skjørtorp, d. ca. 1688. Barn :Arild f. ca. 1657Ole f. ca. 1660 d. 1729, g. m. Berte Kristensd.Iver f. ca. 1663 d. 1732

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg har også stusset på navne-formen ARILD som ble borte. Det er nok rett at Ahl og Alf må ha tatt over. Men det er vel også grunn til å merke seg at ”den opprinnelige” navneformen ”HARALD” (exempel Haraldstad) ble svekket enda tidligere (dog uten helt å forsvinne).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Uff, jeg ser at jeg har skrevet at jeg ikke vet Arilds farsnavn, det er jo Tord, sønn av Tord Amundsen Anonby, ja,ja.Ang. Skattematrikkelen 1647 for Østfold, så ser jeg nå at for Idd og Marker er den tatt fra 1649 ! Så Arild var død før 1649. Qvisler ( #1 ) 1649 ( ikke 1647 ) Tar med disse også :Søgaard 1649 : Bergitte paaboer, schylder til bonndenn 2 pund, schylder 5, til Aremarch presteboel 2 schinnd. Byger ennchen Bergite Søegaard och henndis børn.Jahren 1649 : Tord paaboer schylder til Hellie Annunbye 1/2 pund, til Bergite Søegaard och henndis medtarffuinger 1/2 pund. Byger Hellie Annundbye och Bergite Søegaard huer sinn halffue part.Kaarsetter ( Rokke ) 1649 : Olluff paaboer, schylder til Arild Søegaard i Marcher huuder 3 , til Berrig presteboel 1/2 hud. Aff Fjeld øddegaard (?) Biuger sl Arild Søegaards arffuinge.Jeg har søkt på navnet Arild om det er noen Alf, Ahl form av det, men det har jeg ikke funnet.Alf ( lat. Aluerus ) derimot har Ahl. - Sveriges Släktforskarforbundets namnlista : Alf nordisk vanligst i Bohuslän och Dalsland ibland i formen Ahl.På denne siden er det mange eldre svenske og norske med navnet Alf : http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1801Det er for meg en gåte hvorfor Arild ble erstattet med Alf og Ahl. Her passer det vel med uttrykket ' Fra Arilds tid 'Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Ag. lenken til Alf navnet. (høyre s.) Innehåll : Ordboken A til Homlger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det er vel antakelig Birgitte Lauritsdatter fra Korsæt i Rokke (innledning av innlegg 1 og 2) , gift med Arild (Thordsen) Søgård som i 1664/66 har en 40 år gammel sønn, Lauridtz (event. bror av Thord) Arildsen som holder til på Kaarsetter i Roche [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=BD01MT60&gardpostnr=284&merk=284#ovre>LenkeDet er grunn til å merke seg at dette er eneste gangen Arild/Arildesen forekommer i Prestemanntalet 1664-66 for Nedre Borgsyssel prosti.Men det finnes en HARILD :

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Rita! Hvordan er det med transkriberingen av den kilden som oppgir at Gulbrand Hellesen ga sølvet som festemøgave? (innlegg 1)Kan det sjekkes om bokstaveringen av det som fører til ”ALFSDATTER” virkelig stemmer?IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Det har jeg hentet fra en slektsbok ? ,men det kan også gjenfinnes på denne nettsiden. Slekt i Østfold / Akershus S. 253 Den er stor, 6,50 MB. : [url="http://hem.bredband.net/b101451/download/ostfold.pdf>LenkeEn annen søster Rønnau Alfsdtr. død 1689 enken etter Guttorm Larsen V. Aslerud Trøgstad , ble gift med Ole Smedsen S. Langset Trøgstad i 1660. : ( Par 4 høyre )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Hva er egentlig begrunnelsen for at navnet Arild skal oppfattes likt med Alv? Dette får jeg ikke til å rime helt.At man kan tenke seg at Alv kan motsvare det svenske Ahl er lettere å tenke seg. Dog er vel ikke dette heller godt nok begrunnet.Mvh Are (pt Rygge)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Kristoffer Kruken hevder i Norsk personnamnleksikon at Ahl og Al er utgåtte varianter av Alv, norrønt Alfr, og at patronymikonet Ahlsen kan knyttes til Østfold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Sten:Takk for litteraturhenvisning. Det kunne uansett kanskje være greit å finne fram til eksempler på at navnene f.eks. har gått om hverandre.Mvh Are (Endelig på plass i Bergen igjen)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Kruken henviser selv (for navnet Alv) til følgende verk:Janzén, Assar: De fornvästnordiska personnamnen. Nordisk kultur VII (Stockholm-Oslo-København 1947), side 40, 63, 146, 161.Men den boka har nok ikke jeg i mine hyller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Stein innlegg 10:Siden Kruken på den ene siden sikkert har rett i at Ahl er avledet av ALV, så er det merkelig at han på den andre siden samtidig nevner Østfold eksplisitt, når det gjelder patronymikonet. – For her ser det ut til at avledningen kommer fra ARILD. Dette er i alle fall et faktum på Korsett i Rokke, når vi følger Søraard-etterkommerne (fra Arild) utover 1700-tallet. Der har vi både selve navnet og patronymikonet. (Jeg vil tro Rita kan nevne andre Arild-etterkommere i Aremark/Øymark)Ritas anliggende var hvorvidt også Karen (og Rønnau) ALFsdatter fra Søgaard kan være døtre av samme Arild.Jeg er ikke i stand til å finne noe konkret holdepunkt for dette i Atle S Langkiels artikkel fra Genealogen 2004 om bondearistokratiet på gardene Skog og Søgaard og deres adelige bakgrunn.På den annen side skulle jeg gjerne sett den som kunne hoste opp en ALF på Søgaard, som levde samtidig med Arild, - uten dette holdepunktet om at det finnes noen Alfsdøtre i Høland/Trøgstad som kobles til Søgaard i Øymark.Man bør vel kunne enes om at Rita har et vesentlig poeng, selv om ALV/ALF neppe kan sies å være avledet fra Arild i språklig forstand.Som kompetanseløs leser av 1600-talls-dokumenter synes jeg derfor det kunne vært artig å få kontrollert hvorvidt det virkelig står ALF i kildene. (Men her må jeg selv melde pass og heller ønske at andre kunne gjøre jobben).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Jeg skulle gjerne se argumentasjonen for at Kari Alvsdatter (g. Gudbrand Hallesen i Høland) og Rønnaug Alvsdatter (g. til Søndre Langset i Trøgstad) er døtre av Arild Tordsen, sønn på Anonby i Øymark.Rita viser til Tore Nygaards slektsbok på nettet. I den versjonen jeg har (2005) føres Gudbrand Hallesens hustru Kari Alvsdatter opp to ganger på s. 253, første gang som 'Kari Alfsdatter (fra Nes?), død ca 1653' og annen gang som 'Kari Ahlsdatter Søegaard i Øymark, skifte 14.09.1653'. Den første innførselen spiller vel på at hun kan være datter av Alv Olsen på Østre Nes i Høland.Så langt jeg kan se, kan ingen av de to Alvsdøtrene knyttes til Tord Arildsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

Jeg leste ikke # 1 godt nok. Argumentasjonen for Kari Alvsdatters vedkommende går altså ut på at Arild Søgård i 1647 eide 2 skpd i Kvisler i Aremark, samme gård der Gudbrand Hallesen i 1650 eide 1 skpd.Men Arild Tordsen fra Anonby må ha vært født rundt 1580, og da blir vel Rønnaug Alvsdatter Aslerud/S. Langset i yngste laget?Siste ord i forrige innlegg, Tord Arildsen, skal selvsagt være Arild Tordsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Men var ikke Rønnaug Alfsdatter enke da hun ektet Oluf Smedsen i 1660. Ble hun ikke gift med Guttorm Lauritsen i så tidlig som 1646.Så sent som ca. 1624/26 må Arild og Birgitte ha fått en sønn (Lauridtz Arildsen som havnet på Korsett i Rokke. Lenke i innlegg 6).Da er Rønnaugs alder faktisk i ikke noen indikasjon på at Ritas spekulasjon må forkastes.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Høyendahl

OK, men hva er argumentasjonen for at Rønnaug Alvsdatter skulle være datter av Arild Tordsen? Jeg kan ikke se at det framkommer av ovenstående.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Positive holdepunkter finnes tydeligvis ikke.Men denne ALF/ALV fra Søgaard(om han finnes?), ser ikke ut til å være noen husmann, -akkurat. Hvem skulle det være ??Da er det kanskje slik at Rønnaug og Karens (Alfsdøtre) påståtte Søgaard-tilknytting kun er basert på en farsarven på Kvisler i Aremark. – Og at det dermed finnes en annen arvetråd til Kvisler som IKKE går gjennom Arild Thordsen.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Så det er Tore Nygaard som står bak ' Slekt i Østfold / Akershus '. Det er nesten håpløst å finne hvem som er i slekt med hvem i Aremark, Øymark og Rokke ( Berg ) da skiftene først begynner 1802 og pantebøkene 1738 ( 1755- 1775 mangler )! I kontributionskatten 1660 Qvisler : Berøffuit, folchet affdøde Sig intet effterlad, haffue dog forledit aar betaldt paa Schatten penge 5 Dr. Tord Søgaard betalldt 10 dr. 1 1/2 mark 1 sk. Er ( diszuer )siden aff fienderne gandsche berøffuit och gaarden i grund Slet affbrenndt. ( diszuer ) hva er det ? Så var det navnet AHL.Dette må da være sønner av Tord Arildsen Søgaard f. ca 1619 ( 46 år i 1664 ). Søgaard 1711 : - Ahl Tordsen qvinde 2 børn og 1 tienestepige. - Iver Tordsen, hustru , 3 børn og 2 tienestefolch.Iver Tordsen Søgaard født ? g.m Pernille Nielsdtr. Klund Rødenes( Flevig i Øymark). Skifte etter Pernille Nielsdtr. 11 mai 1743 utlagt arv i Søgaard og Flevig i Øymark og Store Korset i Rokke.Ahl Tordsen født ? g.m ?!: Datter Berthe Ahlsdtr. skifte nevnt 4 mai 1733 g.m. Even Helgesen Anonby. De har en sønn som skrives Al, Ahl og Alv Evensen 1730 - 1758. Lars Ahlsen Søgaard 1682 - 1766 g.m. Johanne Olsdtr. Halvorsrud . Har sønnen Ahl Larsen 1724 - 1775 flyttet til Korset i Rokke og døde der. Anne Ahlsdtr. 1690 - 1753 Rud ( Rød ) i Øymark g.m. Rasmus Iwersen Rud. Har sønnen Ahl/Al Rasmussen 1726 - 1753. - Det kan være flere barn.Rønnau og Kari Alfsdøtre som bor i Trøgstad ??? Jeg har også sett dem nevnt som Ahlsdtr. i en slektsbok eller på nett ( glemt å skrive det ned ).Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Til dette med det håpløse grensdistriktet Øymark/Aremark/Rokke:Selv om mange kilder mangler, så skal det i det minste være mulig å rekonstruere alle familier 1762-1772, da gitt at avgangs-. og tilgangslister er bevart. Jeg sitter med kopi av Hovedlisten (1762) for Aremark. Skal sjekke om ikke dette er Aremark med Øymark. Hovedlisten vil jeg nok skrive i nærmeste fremtid, eller rettere sagt når jeg får tid. :-) Jeg kan svar på enkeltspørsmål innen dess, om noen trenger opplysninger herfra.Jeg kan også opplyse at jeg såvidt har tyvstartet med å registere alle giftermål i Aremark 1814-1834. Foreløpig er jeg kommet til 1821, og jeg benytter regnark.Etter det jeg ser er det liten gruppe Aremark/Øymark-interesserte på Digitalarkivet. Kanskje vi skulle organisere oss litt bedre?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Glemte visst å presisere at det er snakk om Ekstraskatten 1762-1772 ovenfor.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Det er flott at du engasjerer deg for Aremark / Øymark, Are. Jeg har gjennom mange år lett i kirkebøkene og pantebøkene for Aremark / Øymark så jeg kan dem nesten utenatt ! Noen gårder har folk med særegne navn som bla. Ahl. Noen skifter er det utdrag av i panteboken ,andre henvises det til folie ditt og datt i skifteprotokollene som er brent.Har mange uløste aner i dette område.Rita ( som har Guri Isaksens utgave av Ekstraskatten 1762 )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Guri Isakens utgave?Er dette en transkripsjon (også trykt og utgitt)?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Ja, den er trykt og utgitt. Guri Isaksen, Fredrikstad, har transkripert mye i Østfold : Fogdemantall 1664 ( IKKE for Aremark og Øymark )- Skoskatt 1711 - Skattemantal 1723 - Ekstraskatt 1762. De er tilgjengelige på biblioteket, mulig det fortsatt er noen til salgs.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Da er den ikke regulært utgitt, da hun ikke finnes på BIBSYS. Hvilke forskjellige bibliotek sitter med disse utgavene?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.