Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lill Juelsen

[#61669] Nils Pedersen på Kallestad husmannsplass under Skoklefall, Nesodden

Recommended Posts

Gjest Lill Juelsen

Jeg har 4 barn som heter Anna-Sofie, Kristian, Karl og Lovise. Disse vet jeg er søsken som antakelig vokste opp på Kallestad. Jeg finner dem ikke der i folketellinger, men antar at foreldrene kan komme fra Mygrønningen/Mygrodningen, muligens på Glenneplass i Frogn hvor de ser ut til å være å finne i 1865 og 1875? Dersom dette er korrekt, heter foreldrene Nils Pedersen og Maren Martinsdatter, evt. Olsen. Barneflokken er i så fall større og inkluderer Hilda og Josefine.Kan noen bekrefte om dette er samme familie og når de kommer til Kallestad/hvor lenge de blir der?Mvh Lill Juelsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Disse folkene har jeg endel på. Det blir for mye å ta alt på en gang så jeg deler det opp og tar det etter som det passer. Siden de flyttet frem og tilbake mellom Myggrønningen (i dag heter det Myrvold) og Kallestad kommer det litt hulter som bulter, så du får litt å sortere.Jeg har endel på Maren Sofies familie bakover, men jeg vil først starte med tiden rundt vielsen hennes og framover i tid.Nils Pedersens kone, Maren Sofie Martinsdatter bodde med sin familie på plassen Hagan under Mellom-Dal i Frogn da hun fikk et uekte barn:Drøbak, født: , døpt: 26.7.1868, Mathilde, uekte, foreldre: pigen Maren Sofie Martinsdatter Mellomdalsplass, udlagt som barnefar: ungk og dagarb Nils Pedersen fra Silbodal, nå på Mdalpl. Vigsel i Drøbak, 14.2.1869, Nils Persen, 25, Silbodal i Sverige / Mellomdalsplass, pigen Maren Sofie Martinsdatter, 25, Mellomdalsplass. Hans far: husmann Peder Olsen i Silbodal, Hennes far: husmann Martin Langen Hennes far heter her Martin Langen, han hadde vært bruker på Langen men bodde da på Hagan u Mellom-DalNå kommer det jeg har på Myggrønningen. f. 2.1.1872 Frogn : Ella Josefine, husmann Nils Pedersen og Maren Sofie Martinsdatter, Glenneplass f. 3.12.1874 Frogn : Anna Sofie, husmann Nils Petersen ( 1845 ) og Maren Sofie Martinsdatter ( 1845 ), Glenneplass 1875-tellingen Om Josefine har jeg notert: Død og begravet i Johannes menigh. Xiania 9.12 / 13.12.1900 som Josefine Westling f. 1872 Nesodden, gift med Rørlegger Gustav Westling, bosted Tivoli.f. 1.4.1878 Frogn : Lina Katrine, husmann Nils Pedersen og Maren Sofie Martinsdatter, GlenneplassDød 19.4.1881 og begr. 28.4 N.K. Lina Kathrine Nilsdatter f. 1.4.1878 i Frogn, bp: Skoklefald-eie, husmann Nils Pedersen Kallestad.Konfirmert i N.K. : Anne Sofie Nilsdatter f. 3.12.74 Glenneplass, bp: ibidem, Nils Pedersen og Maren Sofie Martinsdatter, Glenneplass18.4.1890 er Anne Nilsdatter Glenneplass fadder i en dåp for folkene i Høiden under Garder.Konfirmert i N.K. : Lovise Petrine Nilsdatter f. 28.2.81 Kallestad, bp: Myggrønningen, hm Nils Pedersen og Maren Sofie Martinsdatter, MyggrønningenKonfirmert i N.K. : Karl Johan Nilsen f. 1883 Kallestad, bp: Glenneplass, Nils Pedersen og Maren Sofie Martinsdatter.Konfirmert i N.K. : Kristian Martinius Nilsen f. 1886 Frogn, bp: Myggrønningen, husmann Nils Pedersen og Maren Sofie MartinsdatterFamilien bor her i 1900, 1903 blir stedet solgt av eieren Hans Glenne. De nye eierne kaller stedet for Myrvold. Nå kommer det jeg har på Kallestad. f. 23.2.1881 og dpt. 21.8 i N.K. : Lovise Petrine, husmann Nils Pedersen ( 1843 ) og Maren Sofie Martinsdatter ( 1843 ), Kallestad u. Skoklefald.f. 22.12.1883 og dpt. 10.4.1884 i N.K. : Karl Johan, husmann Nils Pedersen ( 1845 ) og Maren Sofie Martinsen ( 1846 ), Kallestad u. Skoklefald.Konfirmert i N.K. : Hilda Mathilde Nilsen f. 27.5.68 Mellomdal Frogn, bp: Kallestad, hm Nils Petersen Kallestad og Maren Sofie Martinsdatter.Død 12.2.1884 og begr. 17.2 N.K. Hilda Mathilde Nilsdatter f. 1868 i Frogn, bp: Kallestad u. Skoklefald, husmann Nils Pedersen Kallestad.f. 21.3.1886 og dpt. 13.6 i N.K. : Kristian Martinius, husmann Nils Pedersen ( 1845 ) og Maren Sofie Martinsen ( 1844 ), Kallestad, Skoklefald-eie.Viet 15.7.1905 i N.K : hustømmermann Nils Aleksander Olsen f. 1886 Bærum, bp: Sandaker, og Lovise Petrine Pedersen f. 1881 %Kallestad%, hans far: August Olsen, hennes far: Nils Pedersen.Viet 14.3.1906 i N.K : veiarbeider Kristian Martinius Nilsen ( Pedersen ) f. 1886 Frogn, bp: Kallestad, og Petra Kristine Magnusdatter f. 1879 Hatt,husmann Nils Pedersen, fisker Magnus Berntsen.f. 28.4.og dpt. 3.6.1906 i N.K. : Åse, dagarbeider Kristian Martinius Nilsen og Petra Kristine Magnusdatter, bp: Kallestad.Død 7.7.og begr. 12.7.1910 v N.K. gift husmann Nils Pedersen Kallestad f. 1843 Sverige, bp: Kallestad.f. 20.9.10 og dpt. 1.1.1911 i N.K. : Inger, Kristian Martinius Nilsen og Kristine Petra Magnussen, bp: Kallestad.f. 21.11.1911 og dpt. 7.4.1912 i N.K. : Synnøve Margrethe, tømmermann Nils Olsen ( 1886 ) og Lovise Nilsdatter ( 1881 ), bp: Kallestad.Det var det jeg hadde på Kallestad. Maren Sofie døde på en eiendom i Flaskebekk, Aasheim gnr.2 bnr.126:Død 29.1.1927 og begr. 5.2 N.k: Maren Pedersen f. Martinsen, enke, f. 24.12.1843 i Frogn, bp: Åsheim Flaskebekk, enke etter husmann Nils Pedersen Kallestad, alderdomssvakhet.Det for holde for i dag. Tar jeg feil om jeg sier at Anne Sofie Nilsdatter i denne tråden er identisk med kona til Anton Juelsen/Juliussen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Karl Johan, Josefine og Hilda vet jeg ikke mere om.Anne Sofie mistenker jeg å være kona til Anton Juelsen, flott om du kan bekrefte eller avkrefte dette. Har ikke mer på henne enn det du allerede har.Kristian og Lovise har jeg litt mere på:f. 20.3.og dpt. 7.6.1908 i N.K. : Kristian Magnus, dagarb. Kristian Martinius Nilsen og Kristine Petra Magnusdatter, bp: Skjønhaug.Jeg tror dette er Skjønhaug i Flaskebekk, men helt sikker er jeg ikke.Senere er Kristian å finne på Arbeiderboligen/Boligen, også den under bnr.2 på Flaskebekk. Det skal ha vært en trekkfull og dårlig bygning hvor det var mange folk og trangbodd. Den lå der hvor det nå er en liten parkeringsplass ved bussholdeplassen ved siden av Flaskebekktjernet.f. 18.4.og dpt. 20.7.1913 i N.K. : Kirsten, arb. Kristian Martinius Nilsen og Petra Kristine Magnussen, bp: Boligen.Det var det jeg hadde på Kristian, men søsteren Lovise bodde også i Arbeiderboligen etter at hun fikk en sønn på Berger:f. 26.10.1905 og dpt. 25.12 i N.K. : Reidar Alexander, hustømmermann Nils Alexander Olsen ( 1886 ) og Lovise Petrine Pedersen ( 1881 ), Bergerf. 3.10.og dpt. 25.12.1907 i N.K. : Ragnar Norman, Nils Aleksander Olsen ( 1886 ) og Lovise Petrine Pedersen ( 1881 ), bp: Boligen.f. 15.10.1913 og dpt. 22.3.1914 i N.K. : Øivind Lorange, snekker Nils Olsen og Lovise Nilsen, bp: Flaskebekk.Dette var alt jeg hadde framover i tid. Du får sortere og fordøye dette så tar vi Maren Sofies slekt bakover senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Hei Espen,Wow, dette ble mye nytt! Takker og bukker! Av dette blir det nok noen nye spørsmål;-):Jo, det er riktig at Anton og Anna-Sofie er ektepar.1. I 1865 ligger Myggerøning plads i Fron Sokn, Drøbak prestegjeld, distrikt nr 3, Skovfjerdingen skoledistrikt, her bor Nielsens fra Rødenes. I 1875 finner vi Mygrønningen i Frogn herred, krets nr 3, bostad 35, gård 250b. I 1900 finner vi Mygrydningen i Frogn herred, krets nr 4, gård under nr 50, bruksnr 2.Se de ulike gårdsnummer osv. Er dette samme gårder – eller er det ikke. Kjenner noen nøyaktig beliggenhet?2. Familien Nils og Maren har litt ”uryddige” boforhold, det ser ut som om de flytter fram og tilbake mellom Kallestad og Mygrønningen (under Glenne?). Har du noen oversikt (forklaring) over dette?3. Du sier at Marens far er Martin Langen. Kan han hete Olsen? På gården Mygrydningen i 1900 er nemlig Maren oppført med Olsen til etternavn. Her opptrer også en fosterdatter Guldborg Nilsen.4. Vet du om Guldborg er av samme familie?5. Ingebret og Andrine har så vidt jeg kan se følgende barn: Johan Martin født ca 1845, Anne Helene f. 1848, August og Annette? Født 1853, Jens født 1856 og Antonette født 1859. Er dette korrekt?6. Anne Helene Ingebretsdatter har så vidt jeg kan se følgende barn: Anton Juliussen f. 1871, muligens Anton Josefsen f. 1872, Karl Johan Mathiasen f. 1875, Henrik Halvorsen f. 1887, Anna Elise Kristiansen/Lauritsen f. 1890, Kristian Lauritsen f. 1891.7. Familien i spm nr 6 ble boende på Sønderstøen under Digerud,Hallangspollen? Hvordan kan man finne ut mer om dem? Kan det finnes andre kilder enn Soots legat?8. Kjenner du til søsken av Nils Pedersen Kallestad? Eksempelvis Katrine?9 Vedr Maren: Er det hun som er tjener på gården Tverkeglen i Solbergfjerdingen i Frogn 1865? Der bor hun i så fall sammen med et ”legdslem” på 12 år med samme navn som ”far” til kommende svigersønn, Julius Pettersen.10 Hvor ligger gården Skjønhaug. Hvor ligger gården Nome.11. Ble Hilda Mathilde Nilsen konfirmert 1883? Og Lovise i 1896? Karl Johan i 1898?12. Ang Boligen var nok den i rimelig god stand i 50-årene, idet Flaskebekk legekontor med dr Zapfe skal ha holdt til der.13 Jeg har to dødsdatoer for Andrine: Andrine Kastellet f. 1816 i Bekkevoll (Nordby i Ås) døde i mai 1889 og Andrine Jensdatter dør på Kastellet juni 1894. Hva er rett.14. Andrine Jensdatter – kom hun fra Frogn eller Aas.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Ja her var mange spørsmål, jeg skal svare så godt jeg kan. All info bør du uansett selv sjekke, henvisning til de kirkelige hendelsene har du jo fått. Jeg har ikke gransket disse selv som en familie, opplysningene er et bi-produkt av annet arbeid. Det du får av meg må du regne som annenhånds informasjon, og det er du som må bevise om tipsene holder vann.Så til spørsmålene:1, Dette er samme plass. Det er snakk om to forskjellige matrikkelsystemer, vi skiftet nummersystem i 1880 åra. 250b er fra før skiftet og 50 er etter skiftet og er det systemet vi fortsatt bruker. Om du kikker i gårdshistorien for Frogn vil du se at gammelt og nytt nummer er oppgitt for hver gård. Myggrønningen hørte under gården Glenne i Frogn. Om du kjører til Dal og mot Nesoddtangen vil du rett etter N.Dal kjøre opp en bratt bakke. Glenne øvre og nedre ligger ved Blylagveien som er skiltet til høyre rett etter toppen. Fortsetter du Rv mot Nesoddtangen ca 250 meter kommer du til en vei inn til venstre, det er skiltet til NAFs glattkjøringsbane. Du vil først kjøre forbi noen av Gardergårdene før du kommer til Kai og Slottet. Om du kommer til glattkjøringsbanen har du kjørt noen hundre meter for langt. Dette er omtrent nøyaktig der det ble knivstukket og slått i hjel en østeuropper for litt siden.2, Generelt flyttet folk på denne tiden ofte, uten at det forklarer noe. Han er nevnt som husmann begge steder, men husmann kunne også være så mangt. Vi kjenner ikke vilkårene eller avtalene han hadde med eierene av plassene. Det kan ha sammenheng med at det i Flaskebekkområdet var veldig mye aktivitet med is-eksport, nybygging m.m. og at det var muligheter for lønnsarbeid.3, Ja, faren het Martin Olsen. Han kommer senere når jeg tar for meg tiden før Nils og Maren Sofies vielse.4, Nei det vet jeg ikke. Det var vanlig å ta til seg uekte fosterbarn fra Xiania. Dette kunne være for å avhjelpe slektninger og kjentfolk, eller det kunne være helt ukjente. Men jeg så nå at Guldborg også flyttet med til Kallestad. Konfirmasjonen forteller hvem foreldrene var:Konfirmert i N.K. : Guldborg Nathalie Nilsen f. 15.4.96 Xiania, bp: Kallestad, ugift buntmakersvenn Gustav Frithjof Nilsen og pike Nikoline Andersen.5, Dette må du sjekke selv ut i fra henvisningene du har fått.6, Samme som ovenfor.8, Det er en Katrine Pedersen som fadder i en dåp på Kallestad. Dette er det eneste jeg har som passer. Det står at hun var fra Aker, så hun var vel på besøk i anledning dåpen:f. 23.2.1881 og dpt. 21.8 i N.K. : Lovise Petrine, husmann Nils Pedersen ( 1843 ) og Maren Sofie Martinsdatter ( 1843 ), Kallestad u. Skoklefald, faddere:Karen Johanne Torkildsen Saltboden, Katrine Pedersen Kallestad ( av Aker ), Julius Eriksen Berger, Karl Eriksen To, Martin Kristiansen Skoklefaldstrand.9, Jeg vet ikke, jeg har ikke registrert noe bosted på Maren Sofie i 1865. Det er derfor godt mulig at det er henne. Men vent med spørsmål som gjelder tiden før 1869, til vi er nogenlunde ferdige med tiden etter Nils og Maren ble gift.10, Nøyaktig hvor Skjønhaug ligger vet jeg ikke, men det er vel en av villatomtene i Flaskebekk. Nome mener jeg ligger i Gamle Skoklefaldvei på østsiden av Flaskebekktjernet.11. Karl Johan 1893 Nesodden, Lovise Petrine 1895, Hilda 1883 Nesodden. Dette har du fått før og du kan få det bekreftet ved å se i kirkeboka.12, Vel det var jo også en grunn til at den ble revet, og det var ikke fordi man skulle bygge nytt. For der huset sto ble det en grusplass, og den plassen er der fortsati dag.Spørmål 13 og 14 burde vært i tråden om Kastellet.13, Se innlegg 31 i tråden om Kastellet, du har fått svar der som du kan kontrollere mot kirkebøkene.14. Ås omfattet til engang på 1820 tallet Frogn, Drøbak, Ås, Kroer, og Nordby.Om det stemmer at hun er født i Bekkevold, så var hun fra Nordby i Ås. Var hun fra Paris under Fløyspjeld, så var hun fra Frogn i Ås. Etter 1820 tallet var hun i Frogn. Uansett er alt innenfor et ganske lite område.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Takk skal du ha, Espen. Jo, mange spm - og det må jo sjekkes mot kirkebøker. Men nevner at vi har alvorlig sykdom, derfor ville dette ikke vært mulig uten deg, det hadde ikke vært tid - uten dine shortcuts og hjelp. Og det er til stor glede!Så - din innsats blir satt stor pris på.. Dette forumet - og din hjelp - er helt fantastisk. Mvh Lill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Hei, nå kommer det etterhvert litt mer fra tiden før 1869. Først vil jeg bare si at Martin Olsen døde på Glenneplass 6.10.1889 som enkemann og fattiglem. Det er oppgitt at han er født 1814 på Dalen i Nesodden. Dette er feil, men det er ting som tyder på at han har bodd på Dalen i barndommen. Dette er Graneruddalen ved Fjellstrand. Dette må jeg komme tilbake til senere fordi det er motstridende opplysninger og feil i kirkeboka, og det var flere personer med samme navn som faren (Ole Olsen), moren er ført både som Olia og Berthe. Dette ser vi på senere. Martin Olsen var gift med Helene Hansdatter, de var blant annet husmenn på Langen under Havsjødalen i Frogn. I gårdshistorien om Langen står det: 'Martin Olsen og Helene Hansdatter, flere av deres barn var født på Sjødalsplass, så de hadde bodd der før de kom hit. Noen barn som de hadde mens de var på Langen: Olaus Ferdinand, Mathea Julie, Maren Sofie, Hans, Johan og Hilda'.De hadde tidligere altså bodd på en plass under Sjødal i Oppegård.Jeg har funnet en innføring i kirkeboka fra tiden de var på Langen:Konfirmert i Drøbak 1864, Mathea Julie Martinsdatter Langen f. 1849 Sjødalsplass, husmann Martin Olsen hustru Helene Hansdatter Langen.Denne konfirmasjonen bekrefter det som står ovenfor.Men de har i årene mellom Sjødalsplass og Langen også bodd på en plass under Kai i Frogn, dette er ikke langt fra Myggrønningen. Det er to konfirmasjoner i Drøbak som vitner om tiden på Kai:Konfirmert i Drøbak 1859, Maren Sofie Martinsdatter f. 1843 Kaiplass, Martin Olsen hustru Helene Olsdatter Kaiplass.Konfirmert i Drøbak 1862, Karen Lovise Martinsdatter f. 1846 Kaiplass, husmann Martin Olsen hustru Helene Hansdatter Kaiplass.Ca. 1863/64 har familien flyttet til plassen Hagan under Mellom-Dal, du finner de der i 1865-tellingen. Martins kone døde der like før folketellingen:Død 12.12, Begr 17.12.1865, Drøbak: kone Hellene Hansdatter, 51 år, Mellomdalsplass.I gårdshistorien står det at Helene trolig var datter av Hans Hansen Mellom-Dal.Maren Sofies bror ble konfirmert 1868:Konfirmert i Drøbak 1868, Olaus Ferdinand Martinsen f. 1853 Langen / Mellomdalplass, husmann Martin Olsen og hustru Helene Hansen Langen.Dette var det jeg hadde om familien på Sjødalsplass, Langen, Kaiplass og Hagan. Jeg har som sagt noen spor når det gjelder Martin Olsen før dette, men tar det litt senere da jeg må sjekke flere av opplysningene mot hverandre.Helene Hansdatter har jeg ikke mer på, men sjekk ut det som står i gårdshistorien rundt Hans Hansen Mellom-Dal. I den basen jeg har er som regel ikke bøndene på gårdene tatt med da intensjonen har vært å samle opplysninger om husmenn, tjenestefolk og arbeidere som det ellers ikke står så mye om i bygdebøkene. Gårdbrukerfamiliene er jo ellers godt beskrevet der.Kommer tilbake med mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Ved begravelsen til Martin Olsen står det fødested 'Dalen på Nesodden'. Dette må være feil, og den eneste kandidaten jeg har funnet er Martin Olsen døpt 3.11.1814 av foreldre Ole Olsen Røerplass og Berthe Engebretsdatter på Nesodden.Den samme Martin ble konfirmert 1830, han kalles da Martin Svestad, så han var vel i tjeneste der. Dåpsdato er identisk med dåpen ovenfor så dette er samme person, men morens navn avviker. Ved denne konfirmasjonen er moren oppgitt å hete Olia (Ole og Olia Bråten under Flateby). Dette viser at Martin tjente på Svestad mens foreldrene bodde på Flatebybråten.Martin hadde en bror, Ole, som ble konfirmert 1827, bosted er da Granerudplass. Og året før er det en Ole Granerudplass fadder i en dåp 19.nov.Denne Granerudplass kan godt ha vært Graneruddalen, og kan være grunnen til at Dalen på Nesodden ble oppgitt å Martins fødested ved begravelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Takk skal du ha, Espen. Vet du forresten om man kan finne ut når Anton og Anna-Sofie Juelsen kjøpte Gjerstad på Flaskebekk i første halvdel av 1920-årene - og hvor finner man i så fall slike opplysninger?Mvh Lill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Hei Lill, jeg viste ikke at de kjøpte Gjerstad fordi jeg kun har opplysningen om Gunnar Williams dåp 1915 fra kirkeboka som indikator på at de var bosatt der.Men smør deg med litt tålmodighet Lill, i løpet av året skal pantebøker og panteregister legges ut slik som kirkebøkene. Da vil du meget trolig finne mer om dette.Litt på siden, jeg husker noen brødre Julsen fra Flaskebekk med en brannsjef som far. Det er vel mulig samme slekt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Javel. Nei, jeg kjenner ingen brannsjef.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Espen, du sier at ifølge bygdeboka skal Helene Hansdatter være Hans Hansens som overtar Mellomdals datter. Det har jeg også sett. Født 1814, død 1865, 51 år gammel. Andre sier at hun er pleiedatter av Hans Hansen og kona Marthe, uekte datter av Marthes søster Anne. som Hans og Marthe skal ha tatt seg av. Helene skal i så fall være datter av Hans Hansen Thoug i Nordby som skal være soldat ved det Nordre Follougske companie. Da døpes hun 03.07.1803. Jeg har fått det til at det må være to Helene på Mellom-Dal ifølge gårdshistorien. Dødsdato som du her nevner stemmer ikke med den andres fødselsdato og alder.Hva mener du om dette?Mvh Lill

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Jeg har ingen formening om hvem hennes foreldre er, jeg har bare gitt deg en opplysning fra gårdshistorien. Det jeg er sikker på er at den Helene som døde i 1865 er din person, jeg har kun hatt interesse i henne på grunn av plassene hun bodde på og har ikke satt meg inn forholdet på Mellom-Dal. Forøvrig er aldersavvik i forskjellige kilder helt vanlig.Den Helene som døpes i 1803 er vel mulig identisk med Helene Hansdatter Mellom-Dal som 18 år gammel gifter seg med enkemann Hans Olsen Kjøya i 1820 i Ås. Disse fikk sønnen Andreas i 1821 og solgte samme år Kjøya.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Takk for tilbakemelding, Espen!Det kan se ut til å bekrefte at det er to Helener. 'Min' Helene gifter seg jo med Martin Olsen Langen.Forfatteren av bygdeboka kan jo virke ha visst om to Helener på Mellom-Dal og kirkebokproblem i og med at han benevner 'min' Helene som sannsynlig datter av Hans Hansen.Uansett, de to Helener er av samme familie, så også skjebnen til den eldre Helene er av interesse.Jeg skulle gjerne ha visst konkret at 'min' Helene er Hans Hansens datter, men det er kanskje ikke mulig å finne fler data på dette..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Vedr Mygrønningen og Mygrodningen som sies å være samme sted under Glenne i Frogn, senere med navnet Myrvold, bruk nr 7.Når jeg ser på et lokalt kart synes jeg Glenne og dagens Myrvold ligger langt fra hverandre. Er det sikkert at det er riktige benevnelser her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Hei, din Helene burde være mulig å finne døpt.Myrvold ligger helt i ytterkant av Glenne. Gårdsnummeret er indikasjon god nok og Myrvoll er også beskrevet/plasert under Glenne i gårdshistorien, der kan du også lese om eiendomshistorien til hver gård og yttergrensene til hovedbøle. Den avstanden er ikke så veldig stor mtp hva de opprinnelige gårdene en gang rådde over og hadde behov for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Jeg fant ikke kirkebok for tidspunktet ca 1814 for Helenes dåp, dessverre. Heller ikke funnet hennes konfirmasjon...Takk for informasjonen om Myrvold/Glenne. Vet du hvem som er eier av gården Glenne/Myrvold idag?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Kirkebøkene for Ås dekker jo dette.Det er øvre og nedre Glenne, har ikke navn.Heller ingen navn på eiere av Myrvold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Nå er jeg visst treg, hvis 'min' Helene Hansen født 1814 er født på Mellom-Dal, skal hun da finnes i kirkebøker for Ås?Eller mener du at man skal lete etter den Helene som dør 51 år gammel i Ås kirkebok istedet for Drøbak?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

'Min' Helene da antatt å være født av Hans Hansen og Marthe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Inntil en gang på 1820 tallet tilhørte Frogn under Ås prestegjeld og dekker 1814. Drøbak lå også under Ås.Generelt ved leting etter personer i dette området burde du også ta med de nærmeste prestegjeldene. Det var en del i Frogn som brukte Nesodden, du kan finne Nesoddinger i Frogn og både Nesoddinger og Frognfolk kan du finne i Drøbak. Det var ikke alltid det var lettest å bruke egen soknekirke. Det området hvor Myrvold ligger heter Skaubygda, dette tilhører Frogn, men geografisk er det en del av Nesoddlandet. Før bilens tid var det enklere å reise herfra til Nesodden kirke enn til Frogn, spesielt om vinteren.Når du går inn på kirkebøkene finnes det flere lenker i menyen til venstre, en av disse heter 'soknehistorikk', der kan du finne ut hva som finnes av kirkebøker og hva de inneholder.Om du ikke finner en kandidat i Ås, hadde jeg fortsatt søket på Nesodden og Kråkstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

Om det er slik at Helene fra 1803 var den uekte som ble fostret hos HH på Mellom-Dal, så tar bygdeboka feil vedrørende Helene på Hagan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Espen Tjernshaugen

..og hun kan da teoretisk komme hvor som helst fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Ja, jeg finner ingen kirkebok for Drøbak for 1814 og heller ingen kirkebok for konfirmasjonstidspunktet, ca 1828 . Jeg har ikke fått forklaring eller kilde på utsagnet om at Annes uekte datter født 1803 ble fostret opp hos Hans og Marthe. Fant du giftemålet mellom Helene Hansdatter og Martin Langen(med alder)? Foreldres alder står vel ikke ved barns dåp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lill Juelsen

Ja, jeg finner ingen kirkebok for Drøbak for 1814 og heller ingen kirkebok for konfirmasjonstidspunktet, ca 1828 . Jeg har ikke fått forklaring eller kilde på utsagnet om at Annes uekte datter født 1803 ble fostret opp hos Hans og Marthe. Fant du giftemålet mellom Helene Hansdatter og Martin Langen(med alder)? Foreldres alder står vel ikke ved barns dåp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.