Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Thorstensen

[#61926] Hjelp til oppslag i gårdshistorie/bygdebok for Brunlanes, Kjose i Vestfold

Recommended Posts

Gjest Rune Thorstensen

Jeg trenger hjep til et oppslag på gården Stor(e)myr i Tanum/Kjose. Jeg finner gården i 1865 og 1900 tellingen, men ikke i 1801.Den 25 august 1816 konfirmeres Søren Olsen Storemyr i Brunlanes. I 1829 giftet han seg i Slemdal/Siljan i Telemark, og da oppgis alderen til 27 år og fødested Storemyr i Tanum Sogn. Samme alderen er oppgitt da innflyttingen til Siljan er ført i kirkeboka der 04.06.1829.Jeg trenger altså hjelp til å finne ut om denne Søren Olsen er nevnt i bygdeboka på gården Stormyr, og om eventuelt foreldrene hans er nevnt der.Se forøvrig debatt nr.61890 i brukerforumet.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Storemyr er ikke gårdsnavn i Brunlanes, men etter det jeg kan se bruksnavn (vel opprinnelig plassnavn) to steder - under Aske og Nordre Omsland. Ettersom det er snakk om en kar som giftet seg i Siljan, er det vel mest sannsynlig at han kom fra Storemyr under Nordre Omsland.Skjønt - skal vi ta utsagnet om 'Storemyr i Tanum sogn' bokstavelig, må det være under Aske. Omsland er nemlig i Kjose sogn. Fordi Tanum var hovedsognet, slik at Brunlanes somme tider ble kalt Tanum prestegjeld, har jeg likevel mest tro på at det dreier seg om Storemyr under Omsland.Jeg har ikke bygdeboka tilgjengelig, men la meg dempe forventningene litt: Den er dårlig på husmannsfamilier, i alle fall før 1800.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk Kristian for et fint bidrag. Jeg ser i 1900 at det på det ene bruket står Aske østre,Storemyr og har gårdnr.19 bruk nr.5. Det andre bruket kalles bare Storemyr og er gård nr.149 bruk nr.6.I 1801 finnes det to bruk Asche, og på Asche østre finnes bl. a. en Ole Jacobsen.Lenke Mvh. Rune T

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frøydis Sørensen

Det blir f. en Søren her nr. 3 på høyre side.Fra gården Bjønnor KjoseLenkeHilsen Frøydis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk Frødis, men jeg tror nok han er for ung. Søren Olsen Storemyr ble konfirmert 25.08.1816, og jeg tviler sterkt på på om han var under 13 år da han ble konfirmert. Men du skal ha takk for bidraget ditt.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg beklager, det skulle selvsagt stå Frøydis.Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg ser av folketellingen i Siljan 1865 at det står Hedrum som fødested på Søren Olsen. I tillegg er alderen ved hans død i 1872 oppgitt til 70 år.Da finner jeg en kandidat i Hedrum født 04.10.1801 av foreldre Ole Sørensen og Maria Larsdtr.De finer jeg på gården Biøness i 1801.LenkeMvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Ja, da får du f.eks. se om du finner noen av søsknene til denne Søren i konfirmasjonslistene fra Brunlanes. Hvis du finner dem med bosted Storemyr, begynner det å bli orden i sakene!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Det skal jeg gjøre Kristian, selv om det jo også kan tenkes at Søren var i tjeneste på Storemyr da han ble konfirmert der. Jeg har vært borti flere slike tilfeller tidligere. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Husmann i Storemyr under Nordre Omsland 1800-1814 var Peder Sørensen (ca. 1744-1814), gift (1) med Ragnhild Olsdatter (ca. 1741-1789), gift (2) med Margrete Helgesdatter (1751-1804). Han ble etterfulgt av svigersønnen Ole Jensen (1790-1856) fra Eidanger, gift med Elen Pedersdatter (1785-1859). Jeg kan ikke se noen forbindelse mellom disse og Søren Olsen.Søren Olsen (f. 1801) fra Bjønnes står oppført uten ytterligere opplysninger i Hedrum bygdebok. Foreldrene var Ole Sørensen (1758-1829) og Maria Larsdatter (ca. 1758-1826). Av deres øvrige barn var Margrete (f. 1789) gift med Ole Isaksen i Rognlia under Bjønnes, Ingeborg (f. 1791) gift med Even Rasmussen på Ramsdal under Bonnegolt. Gunhild (f. 1793) gift med Jacob Jørgensen på Kroken i Kjose, Sibille (f. 1795) gift med Ole Olsen i Lia under Oklungen, og Lars (f. 1799) neste bruker på Bjønnes.Kanskje kan en nærmere undersøkelse av fadderne til barna til Søren Olsen Bjønnes' søsken avsløre om det var han som kom til Storemyr og senere til Siljan?Ref.: Bygdebøker for Hedrum og Brunlanes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hjertelig takk Kristian for nytt fint innspill. Jeg skal prøve å sjekke fadderne. Men jeg tillater meg et lite spørsmål. Vi var vel kommet frem til at det var snakk om to gårder Storemyr. Den ene lå altså under Nordre Omsland, og gir ingen klare indikasjoner på at Søren kom derfra. Men hva med bruket Stormyr som lå under Aske. Kan Søren være nevnt der? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Den første husmannen som nevnes (i alle fall i bygdeboka) under Østre Aske, var Jacob Olsen, som levde fra 1804 til 1869. Var han virkelig den første husmannen der, kan plassen altså ikke ha eksistert i 1816. At plassen var ny omkring 1830, virker rimelig, all den tid det ikke er registrert husmenn under Østre Aske i FT1801 (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk igjen.Bare for å være på den sikre siden. Nevner boken noe om hvorvidt gårdbruker på Aske i 1801, Ole Jacobsen, hadde en sønn ved navn Søren? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Nei. Det oppgis ingen barn mellom Anne Marie (f. 1800) og Jacob (f. 1804). Sistnevnte var han som ble husmann i Storemyr (fra 1833).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg ser i alle fall at Søren Olsen Bjønes er fadder i mars 1829 da søsteren Margrethe og ekteman Ole Isaksen døpte datteren Karen Kristine.Det var i så fall kort tid før ' min' Søren dukker opp i Siljan i juni 1829.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg vet ikke om det har noen sammenheng, men da Søren og Ingeborg døpte datteren Maren Andrea i 1840, var det en Inger Maria Bjønnes blant fadderne.Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Skjelland

Søren Olsens bror, Lars Olsen Bjønnes fikk datteren Inger Marie i 1822. (Kilde: Hedrum bygdebok)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk for den opplysningen Solveig.Da var 18 år gammel da hun eventuelt var fadder til Maren Andrea i Siljan i 1840. Jeg vet ikke hvor gammel man måtte være før man kunne bli fadder, men jeg antar at man måtte i det minste være konfirmert.Så dette kan kanskje være en ny indikasjon på at Søren kom fra Bjønnes.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Et annet interessant samentreff er det faktum at Ole Sørensen Bjønnes af Qvelde sogn giftet seg i Eidanger i Telemark 18.10.1786 (og Siljan/Slemdal lå under Eidanger tidligere) med pigen Maria Larsdtr. Buer. Da var det kanskje ikke helt tilfeldig at Søren havnet i Siljan.Se midt på høyre side i kirkeboka.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Fadderen (innlegg 16-18) er et viktig indisium, men forholdet omtalt i innlegg 19, ville jeg derimot ikke lagt vekt på. Bjønnes og nabogårdene ligger i en slik 'utkant' av Kvelde sogn at geografien tilsa vel så mye kontakt med Siljan og Eidanger (særlig Bjørkedalen) som med Kvelde. Bakke skolekrets, som Bjønnes er en del av, ble sågar overført til Porsgrunn kommune i 1964 og må nå regnes som en del av Eidanger. - At en gutt som vokste opp på Bjønnes kunne havne i Siljan, er derfor helt naturlig, også uavhengig av hvor foreldrene giftet seg. (Maria Larsdatters hjemsted, Buer, er for øvrig i Eidanger.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk igjen Kristian for din geografiske rettleiing. Det er ikke alltid lett å holde seg orientert om hvor man befinner seg i geografien. Jeg legger imidlertid ikke særlig vekt på noe av det som er kommet frem hittil.For som du selv påpeker så er det bare indisier. At en Søren Olsen dukker opp som fadder til sine søskens barn, er ikke uventet. Men så langt har jeg kun funnet ham beskrevet som Søren Olsen Bjønnes og Søren Olsen Krogen. Jeg har tilgode å finne ham som Søren Olsen Stormyr annet enn ved konfirmasjon, innflytting til Siljan og ved vielsen i 1829.Om Søren var på Stormyr i 1816 og i 1829, burde han vel stått som Søren Olsen Stormyr i fadderlistene.Dette er som å legge puslespill.Jeg mangler en brikke, og kan således ikke si at puslespillet er ferdig.Mvh. Rune T. :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her kommer nok et indisium. Da Søren Olsen og Ingeborg Christophersdtr. dødpte sønnen Christopher 25.02.1836 var Lars Bjønnes en av fadderne.Se nederst på siden i kirkeboka.Lenke Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Nei, det hadde jeg ikke sett. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på det.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rose DeRocher

Hi Rune I really appreciate all the research that you and all the others have done looking for my Søren Olsen Storemyr. Ketil Firing found me three Søren Olsen that were confirmed in Brunlanes: Søren Olsen Andvig (would this be the same as Anvik?) confirmed October 3, 1813. (This would be too young correct?) Søren Olsen Stormyr August 5, 1816 and Søren Olsen Biønnøe confirmed September 21, 1817. I checked 1801 census for Omsland and found two farms Nørde and Søndre. There were no Søren Olsen's that I could find, but on the Søndre Omsland there was an Ole Larssen and Kirsten Jensdatter that were living there. If he was born 1802 and maybe when the Stormyr farm was established between 1801-1816 and that is where the name came from. I am not an expert and would like to check the Brunlanes bygdeboker for the Omsland farm history to see, but it will take a while to order. The last time I waited over a month to get the bygdebok from our library. Thank you for listening and I would very happy to hear from you and what you think. Sincerely, Rose DeRocher email: rkkd123@aol.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.