Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#62047] Barna til Adrian Rockertson Falkner(ca 1500-1596)

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Blant mine aner har jeg Adrian Rockertsen Falkner, og jeg ser at det er full forvirring i mitt slektsprogram om hvilket ekteskap en del av barna hans tilhørte. Jeg har til og med også flere kilder på enkelte av barna at de skal være fra 1. eller 2. ekteskap. Jeg tar barna ut fra slik som jeg har dem i hvert enkelt ekteskap, og så vil jeg at dere andre skal komme med innspill:Adrian var først gift med NN Corneliusdatter som døde etter 1526. Allerede ved første barn er det noe som skurrer i det jeg har skrevet, for det barnet blir født ca 1530(moren må jo da i det minste ha levd til ca 1530). Barn:1)NN Adriansdatter født ca 1530. Kilde: 'Vær hilset mine børn' av Øystein Røtvoll Angell.2)Cornelius Adriansen Falkner født ca 1540, og død 20.02.1572. Kilde: Vær hilset mine børn'. På Simon Ellefsens hjemmeside er han ført i Adrians 2. ekteskap ser jeg, men det er jo her naturlig at han var oppkalt etter sin mors far Cornelius?3)Rickert Adriansen Falkner født ca 1540. Kilder: 'Geistligheten i Nord-Norge 1536-1700' av Svein Tore Dahl og 'Vår hilset mine børn' av Øystein Røtvoll Angell. Problemet er bare det at han er født etter enkelte av barna som jeg har fra Adrians 2. ekteskap.4)Wibike Adriansdatter, og der mangler jeg kilde. Henne har jeg også ført som datter i begge ekteskap. Hva er riktig?5)Michael Adriansen Falkner født ca 1530, og død etter 160 Gift med NN Godtskalksdatter. Kilde: 'Vær hilset mine børn'.Barna jeg har fra Adrians 2. ekteskap med Margrethe Pedersdatter:6)Peder Adriansen Falkner født ca 1530-1538. Kilder: Frode Holthes hjemmeside og 'Vær hilset mine børn'. Nå er vel han oppkalt etter morens far Peder og det er vel 100 % sikkert at han var barn av Adrian i det 2.ekteskapet, og han er vel født nærmere 1538 enn 1530. Han døde 29.08.1569, og var gift med Gunhild Sevaldsdatter7)Anna Adriansdatter født ca 1540, og død etter 1601. Gift 1 med Giert Borgerson som var kirkeverge i Bergen. Gift 2 med Claus Henrikson Mitzov som døde 08.07.1595. Kilde: 'Vær hilset mine børn'.8)Johan Adriansen Falkner. Her mangler kilde9)Helvig Adriansdatter Falkner, og hun var gift med Hartvig Madsen. Her mangler kilde10)Wibike Adriansdatter som jeg også har fra Adrians 1. ekteskap.11)Michael Adriansen Falkner født ca 1530 i Bergen eller Trondheim. Kilde: 'Vær hilset mine børn'. Han var altså barn i 2.ekteskap, og er født før enkelte av halvsøsknene i 1. ekteskap? Her er det noe som skurrer. Kilde: 'Vær hilset mine børn'.Jeg har vært på Simon Ellefsens hjemmeside, men da ble jeg bare mer forvirret. Dessuten har han kun barna fra 2.ekteskapet såvidt jeg kan se. Noen som kan rydde opp i kaoset om hvilke barn som tilhører hvilket ekteskap her? Det som ikke er kildebelagt kan være informasjon fra sider på internett som jeg ikke har notert som kilde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Det beste her er vel å konsultere den store artikkelen om Falch-slekta som sto i NST i 2002. Jeg har dessverre ikke det aktuelle heftet for handa.Lie, Erik, (1972–). 'Falch'er i flere farvann. En undersøkelse av Falch-slektas hjemstavn, dens første generasjoner og deres næringsveier.' NST 38 (2002): 143-197.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Aasmoe

Erik Lie hadde i NST XXXVIII hefte 2 en artikkel om Adrian Rotgertssøn og hans barn, hvor han gikk gjennom det som var kjent av kilder. I tilfelle du ikke har lest den kan det være opplysninger her som kan gi svar på noen av spørsmålene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Arnt Åsvang tok også for seg den slekten.Det er jo en spennende slekt, da utrolig mange har sine røtter i denne familie. Etterkommere ble inngiftet i utrolig mange kjente familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har jo heftet der Erik Lie skriver artikkelen 'Falher i flere farvann', men han er også usikker på i hvilket ekteskap enkelte av barna til Adrian hører hjemme. Nå ser jeg jo at jeg tidligere har oversett noe i den artikkelen, og det er at Margethe Pedersdatter født ca 1500 antagelig tidligere var gift med en Paul som hun hadde sannsynligvis hadde barna Gjertrud, Cornelius og Henrik med.Ut fra det Erik Lie skriver så kan vel barna Petter og Rickhert iallefall plasseres i Adrians 1. ekteskapKan ikke se at Erik Lie skriver noe om Cornelius Adriansen, men jeg har notert meg at hans mor saksøkte lenseherren Ludvig Munch for å ha mishandlet Cornelius til han døde. Han døde jo i 1572, da kan vel ikke moren være noen annen enn Margrethe Pedersdatter?Erik Lie er usikker på i hvilket ekteskap sønnen Michael hørte hjemme, og jeg kan ikke se at han plasserer disse under noen av Adrians koner: Vivicke, Helvig og Johan(de to siste er Erik Lie usikker på om var barn av Adrina).Arnt Åsvangs hefter gir jo en del informasjon, men jeg har inntrykk av at han skriver mest om etterkommerne til fogden Peter Jacobsen Falch. Dem skal jeg se nærmere på senere for noen jeg forsker for. Det er mulig at biblioteket her jeg bor mangler et hefte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

God morgen Anne Lise,- så nettopp din interessante tråd om FALK/FALKNER.Mener å huske at en Gudrun JOHNSON HÖIBO på 1960-tallet kom ut med en bok om slekten.Skal se naermere på dette når jeg har tilgang til mine notater.Selv har jeg brukt en god del tid på å söke etter Adrian's 'opphav' her i 'De lave land'. Er derfor interessert i den henvisningen som Kristian HUNSKAAR nevner i # 2 - fra NST 38 ('2002') s. 143-197.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Aasmoe

Etter hva jeg kan se argumenterer Lie for at den Cornelius som ble mishandlet av lensherren var Cornelius Povelsøn, som var stesønn av Adrian Rotgertssøn. Sønnen Cornelius Adrianssøn er omtalt på side 186.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Her er en samling linker om familien Falck. De er litt mer i moderne tid enn hva som er utgangspunktet, men de kan være greie å nevne, slik at de er presentert:Falch / Falck / Falk [url="http://www.nose.dk/Norge/falch.html>http://www.nose.dk/Norge/falch.htmlFalch II http://www.nose.dk/Norge/falch2.htmlFalch III http://www.nose.dk/Norge/falch3.htmlFalch IV http://www.nose.dk/Norge/falch4.htmlFalch / Falk http://www.nose.dk/Norge/falk.htmlFalk II

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Uansett må Erik Lies artikkel regnes som standardverket om Adrian Rotgertssøn Falch og hans nærmeste etterslekt. Han viser til og diskuterer hva som har vært skrevet før, og når han da konkluderer (s. 190) med at Adrian med sikkerhet hadde seks sønner og ei datter, samt at han holder muligheten oppe for barna Vibeke, Helvig og Johan (som altså ikke kan dokumenteres som Adrians barn), så må en ta utgangspunkt i det. Disse tre (Vibeke, Helvig og Johan) dekker nr. 4, 8, 9 og 10 i innlegg 1. Se s. 189-190 hos Lie, der han viser hvilke kilder som dokumenterer deres eksistens. Om de virkelig var Adrian Falchs barn, synes det håpløst å plassere dem i riktig ekteskap.Så vidt jeg leser Lie (s. 183) er det også bare en gammel gjetning at Adrians første hustru var ei Corneliusdatter.Er ikke også nr. 5 og nr. 11 i innlegg 1 samme mann? Disse ca.-fødselsårene som du opererer med, tror jeg ikke du skal bry deg så mye om, for det synes åpenbart at dette bare er gjetninger - jeg kan ikke se at det finnes kilder som dokumenterer alder på Adrians barn.Enten nr. 5 eller nr. 11 må strykes og erstattes av den Jens Adriansen som døde i 1567 (Lie, s. 186).Nr. 1 var ikke kvinne, men mann, og døde også i 1567 (Lie, s. 186-187).Hvilket ekteskap de forskjellige tilhørte, synes ganske uklart. Lie (s. 186) skriver at Adrian må ha ektet Margrete Pedersdatter senest 24. august 1569, og ut fra det, behøver hun naturligvis ikke være mor til noen av hans barn. Sønnene Petter og Michel hadde riktignok døtre ved navn Margrete, men Lie skriver at Petter definitivt ikke var sønn av Margrete Pedersdatter (s. 186).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svarene. Ja jeg har fått mye å tenke over her. Jeg trodde jo jeg hadde skrevet inn informasjon fra nevnte artikkel fra NST hefte 3 for 2002, men der manglet altså en god del i mitt slektsprogram. Har fått skrevet inn litt mer i dag. Ja Erik Lie skriver at det er en gammel gjetning at Adrians første hustru var ei Corneliusdatter, men han skriver vel også at en ikke kan se bort fra det.Når det gjelder Mickael Adriansen så hadde jeg han som nr. 5 i 1. ekteskap, og har sett på feil ekteskap da jeg skrev han inn en gang til. Der har jeg(og hadde også i går) Jens Adriansson Falkner død 04.10.1567, og han døde av pest hos sin søster Anna i Bergen. Erik Lie skriver at en som het Absalon ikke har nevnt det, men at det var sannsynlig at Jens døde av pest. Jens ble født etter 1530.Linkene du la ut også Otto kan bli til nytte, men jeg syns det er vanskelig å finne frem på Simon Ellefsens hjemmeside.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Nei, vi kan ikke se bort fra at hun var ei Corneliusdatter, for det finnes rett og slett ikke kilder som sier noe om det. Derfor kan vi heller ikke se bort fra Olsdatter, Nilsdatter eller alle andre patronymer heller. Det beste vil derfor være å la det stå fullstendig åpent.Hadde jeg hatt behov for å registrere denne slektskretsen, ville jeg registrert samtlige barn med ukjent mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Absalon Pedersøns dagbok:1563, desember, 27, Døde Berta her Melkers dotter om huilken før er sagd, som var borgemesteren ved naffn Adrian hustrw vdj Vorfroe oc S: Mortens kircke. 29. Vart hun begraffuen i S: Mortens kircke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Anita! - Så sant det er riktig å identifisere 'borgemesteren ved naffn Adrian' med borgermester Adrian Rotgertssøn i Trondheim, tror jeg du har kommet med en stor genealogisk nyhet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

'om huilken før er sagd' viser kanskje tilbake til en innførsel fra 1558: 'Pridie Martinj var her Melchior til S: Marten sat aff sit embede, di de fem embede bleue forstyrt och han drog i Tyskland.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

La oss da ta for oss Adrian Rotgertssøns kjente barn:1. Peter - født senest 1537: Fra Stephen Boroughs dagbok 26/8-1557, Vardøhus: 'I met first with the Dutchmen, among ehom was the Borrow-masters sonne of Dronton'. Dersom det er Peter det henvises til, var han altså tilstede på Vardøhus som handelsmann og må da ha vært minst 20 år gammel. Gift mann med 2 umyndige barn i 1569.2. Rockert - født ca. 1542. Immatrikulert Rostock 1562, vanligvis var man ca. 20 år gammel ved immatrikulering. Kannik i Trondheim 1570-1597, prestevigsling minst 25 år, sogneprest Ørlandet.3. Anna - født senest 1547. Levde som gift kvinne i Bergen 1567, minst 20 år gammel.4. Cornelius - født senest 1549, tilstede på Bergenhus 24/8-1569 og diskuterer russerhandelen, må vel da ha vært minst 20 år gammel. Død 20/2-1572 hos sin søster Anna i Bergen (Absalon Pederssøn).5. Michel - født senest 1549, borgerskap i Bergen 1574, vel da ca. 25 år gammel. Stevner, sammen med sin svoger Claus Mitzow g. Anna, Peters drapsmann for herredagen i Bergen 1/7-1585.6. Jens - død 4/10-1567 hos søsteren Anna i Bergen (Absalon Pedersøn)7. NN - død 12/10-1567 hos søsteren Anne i Bergenog så 3 andre mulige barn:8. Johan Adrianssøn nevnt som borger i Trondheim i et diplom datert så tidlig som 20/12-1559 (om han da er ca. 25 år, er han født senest 1534 - og kan være den samme som NN?)9. Wibike Adrians - i 1597 kom det fram at Adrian hadde bygget et nytt hus som sto melleom huset til enken Margrethe Pedersdatter og Wibike Adrians hus.10. Helvig Adriansdatter, nevnt 1597, 1605 og 1615 (hvor?)Nr. 1-5 er da helt sikkert fra Adrians første ekteskap.Nr. 6 og 7 er sannsynligvis fra første ekteskap, dersom de da ikke var i 3-4 års alderen. I så fall ville det være mere naturlig at de oppholdt seg hos sine foreldre i Trondheim, og ikke hos sin halvsøster i Bergen.Nr. 8-10 er usikre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for interessante og informative innlegg her. Ja her blir det noen forandringer i slektsprogrammet mittt, og i dokumentet hvor jeg skriver inn det jeg forsker for en annen på disse Falchene. Dette må jeg sette meg ned og studere, og skriver eventuelt med senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her ble det en liten trykkfeil og d og r-tasten er litt for nært hverandre, og jeg skriver selvfølgelig mer senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Greta Storm Ofteland

Er det noen som har mer informasjon om Rockert (Rickert)- født ca. 1542. Immatrikulert Rostock 1562. Jeg ser at en søster heter Anne. Har lenge lurt på om denne Rockert(Rickert) kan være faren til Anne Richertsdatter i Bergen (Petanne) gift med Cornelius Olsen og deretter Claus Ratken en gang mellom 1616 og 1620. Hun kan ha bodd hos slektninger i Bergen før hun giftet seg. Er antagelig født en gang mellom 1570 og 1590. (Er usikker på om prester (Rockert) giftet seg på den tiden. Noen som vet om dette har vært diskusjonstema tidligere i eller utenfor dette forum? Mvh Greta Storm Ofteland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Joda, etter reformasjonen var det fritt fram for prester til å gifte seg og få barn (i stor utstrekning hadde de holdt friller og fått barn også før reformasjonen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Presten Rottgert (Rockert, Rickert) hadde sønnen Adrian på Vikstrøm på Hitra, f. ca. 1587. Øvrige barn later ikke til å være kjent, men det kan neppe utelukkes at det var flere. (Jfr Lies artikkel i NST.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Flytter denne opp igjen, så jeg kan legge ut lenke til debatten på Slektsforumet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Må visst flytte opp denne enda en gang for å få lenken til å virke når jeg prøver å legge inn lenke til denne debatten i en annen debatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Jeg legger denne her også, da jeg ser at flere har lagt inn Berta Melkersdatter som Adrians første hustru:Absalon Pedersøns dagbok: 1563, desember, 27, Døde Berta her Melkers dotter om huilken før er sagd, som var BORGEMESTEREN ved naffn ADRIAN hustrw vdj Vorfroe oc S: Mortens kircke. 29. Vart hun begraffuen i S: Mortens kircke.Det er tydelig at dagboken nå er korrigert, det står ikke lenger borgemester men ORGEMESTER, og det blir noe helt annet. Nemlig organist:Absalon Pederssøn Beyer, Oration om Mester Geble, del II, s.56 (skrevet etter biskop i Bergen Geble Pederssøns død 9/3-1557): Ja S.M. Giæble formanede oc de Tydske Prædicantere, at de flitteligen vilde prædicte Catechismum, Hvilket Her Johan til Vor Frue: H. Christopher Mitius til S. Morten oc H. MELCHIOR til S. Halvard flitteligen gjorde.1558. 3 Octobris ... 1559 Pridie Martinj var her MELCHIOR til S: Marten sat aff sit embede di de fem embede bleue forstyrt och han drog i Tyskland.1563, 31 Augustus: 31. Den tid de fem tyske embeder vore wed macht her vdi Bergen skomagere, skinnere, bagere, gulsmeder, Bardskerer, da hafde de først en kircke standendis der som nu er Per Jonsons klerkis Jon Tomesons Raadmands søns kolhage oc der omkring, ved naffn S: Michels kircke, muren synes ennu i jorden, den kircke bleff affbrut, saa var dem vnt aff Bysperne S: Haluars kirke den brugte de i mange aar, paa huilken de hafde Bysp Aslag Boltz friheder oc andres, de kallede prester aff Tysland at vere deris sielesørger i same [66] kirke. I dett aar mand screff 1549 bleff hid kalled en prestmand ved naffn MELCHER PELGRIM huilken som motte rømme aff Soltuedel den stad i lante marken, hørendis til Chyrfyrsten aff Brandenborg i det hand hafde forkrenkit sin egen pige, oc var her sielesørger i nogle aar, Men siden att Erlig oc velbyrdig mand Christofer Walkendorp forminskede deris priuileger som de hafde til denne dag brugit roligen, i det att de baade hafde dennom forkrenckit, oc siden vilde icke suere kongelige Maiestatt koningen Christian den tridie til Norrige oc Danmarck, mend forne Christofer nedbrød deris stræder, hus haffuer och bolige, saa at de embismend som tilforen laage vdi skørleffnit oc raadde dennom selffue motte giffte sig oc suere kongen huldskab och troskab, da drog forne her MELCHER til Tysland och kom til Greffuen aff Emden, Saa var her en ORGANIST til Vor Fröe oc S: Morten, hand drog til Tysland der som her MELCHER var fick der hans dotter, giorde Bryllup oc kom hid med henne, oc der hun var kommen hid fødde hun barn huilked som hasteligen dødde endog at det syntes at vere vel til passe paa denne forscreffne dag. oc ligger hun nu sielff saare syg vnder guds veldige handt huad hand vil med henne, giøre. [68]1563, desember, 27. Døde BERTA her MELKERS dotter om huilken før er sagd som var ORGEMESTEREN ved naffn ADRIAN hustrw vdj Vorfröe oc S: Mortens kircke. 29. Vart hun begraffuen i S: Mortens kircke.Jeg kom altså likevel ikke med noen stor genealogisk nyhet, så nå må vi nok forandre slektstavlene våre igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.