Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#62048] Johannes Johannessen i Skuteviken i Bergen 1794 - kven var han? -fødd Eivindvik?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Eg står framleis ganske so fast når det gjeld å finna lagnaden til borni i pardfolket som er nemnt under tema #26673, so eg tenke eg ville gjera ein freistnad etter ein ny ''vinkel'':Johannes Johannessen, son av Johannes Larsson og Martha Eriksdotter, vigde i Hafslo i Sogn 24.11.1737, var truleg fødd ein gong i 1740-åri og var i 1794 busett i SKUTEVIKEN (24. rode?) i Bergen.Eg finn ingen høvande Johannes Johannessen som døydde i Bergen mellom 1794 og 1801, men Undersøkingskommisjonen Bergen frå 1804-1805 nemner ein Johannes Johannessen, 60 år, sjauar, fødd io EIVINDVIK, som tydeleg bur (eller budde - han vert sagt avliden i 1801!) nær Skuteviken (i 21. rode). Kan det vera han?Elles syner FT1801 for Bergen ein skolappar Johannes Johannessen i 22. rode nr. 75. Han er 54 år og har kone Siri Berentsdotter og to døtrer:* Karen Larsine, fødd Krosskyrkja 11.7.1790* Anna Johanne, fødd Krosskyrkja 28.11.1793Men mellom fadrane til desse borni finn me namn som Karen Johannesdotter og Magnus Johannessen, so kanskje er dette ein annan Johannes Johannessen, for han hadde ingen søsken med namn Karen eller Magnus...Derimot finn eg hjå FamilySearch at Johannes Nordstrand i Gulen og kona Martha fekk ein son Johannes døypt i Gulen 26.10.1743. Kan han vera ''vår'' mann?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

I Ætteboka for Lavik finnes hverken far eller sønn Johannes på Nordstrand. Men en Marte Endresdtr. var gift tre ganger i tidsrommet ca 1738 - 50.Ætteboken sier bruker i 1666 var en Johannes og i 1718 en Ole Johannesson. Dette kan stemme med 1701-manntallet der en finner en Ole Johannesson 40 år som oppsitter på Nordstrand med sønnene Johans og Hans. Lenke Disse sønnene er ikke nevnt i Ætteboken der han har tre sønner og tre døtre, og der sønnen Arne er den første som blir gift med Marte Endresdtr. Det paret har ingen barn - trolig fordi paret aldri har eksistert.I tillegg til den Johannes Olson som er 9 år i 1701, har FS en sønn til Ole Johannesson og Synneve Larsdtr. som er født i 1708 og dør 8.6.1743. Dette passer bra med Marte Endresdtr. neste ekteskap som inngåes 3.7.1744. De døper sønnene Ole i 1738, Endre i 1740 og Johannes i 1741 og 1743. Eg har ikke forsøkt å finne disse hendingene i de digetaliserte kirkebøkene.Ætteboken kan altså ikke hjelpe oss med å avgjøre om dette er den JJ som finnes i Skuteviken i 1801. Men Marte døper enda en sønn Johannes i 1748 da hun er gift for tredje gang med en Arne Hansson Avedal. Det kan tyde på at den Johannes som er født i 1743 døde som liten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Arnfrid og Terje for spennande innlegg.Etter Terje sitt innlegg er det tydeleg at Johannes og Martha i Eivindvik (Brekke) IKKJE kan vera dei eg leiter etter, og soleis vert òg den Johannes Johannessen i Bergen fødd i Eivindvik ''eliminert''.Kan det likevel vera skolapparen eg bør leita meir etter, eller kanskje er det andre?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristinn Hegna

Hei Lars,Jeg fulgte Arnfrids eksempel fra forrige debatt og så på eiendommen til Skolapperen i Bergis-prosjektet. Her er Rode 22, eiendom 75 [url="http://urban.uib.no/adr/adresse.php?target=frame&adr1=22&adr2=75>Lenke . Her ser det ut som om det bor en vægter Johannes Johannesen i samme hus allerede i 1785, men listen over døde fra Bergen viser at den mannen er 78 år gammel da

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristinn Hegna

Er det mulig at dette er skolapperens dødsmelding Lenke i Korskirken 1811?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristinn Hegna

Hans kone Siri Berentsdatter dør i 1810, i samme hus 22-75 Lenke . Hun er født i Voss, står det. Vet ikke om noen av disse opplysningene bidrar til å elliminere skolapperen eller det motsatte?Kristinn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Familien er omtalt i Haus-soga under Lone. Men da er det altså ikke dem som Lars er ute etter, og det var vel det du kom frem til også, Kristinn. Ja, konen er fra Vinje, Voss.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kristinn og Arnfrid for nye spennande innlegg. Men diverre syner det seg at denne skolapparen Johannes Johannessen var frå Lone i Haus (Arna), og då er det utan tvil feil mann...Det var då svært so vanskeleg denne huslyden skulle syna seg vera... Kvar er ''min'' Johannes Johannessen i Skuteviken?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

man må søke blant fadre. Vet du om broren Ole ble g og i tilfelle med hvem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Diverre, eg veit ikkje noko meir om lagnaden til Ole, anna enn at han ikkje var nemnd i skiftet frå 1794 og soleis må vera avlidi før, utan å etterlata seg born...Johannes hadde i 1794 berre broren Lars ''i Nordlandene'' og søsteri Astrid som var gift og busett i Bergen, men Astrid-namnet er jo heilt ukjent frå Bergen på den tidi...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg vil tro at hun evt står som Ester. Det blir g to Ester Johannessen i NK, en i 1779 og en i 1782. Har sjekket KB, men det står ingen ting om hvem fedrene kan ha vært. Finner heller ikke at de får barn, i hvertfall ikke ved første øyekast. Eller, vet du ektemannens navn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg vil tro at hun evt står som Ester. Det blir g to Ester Johannessen i NK, en i 1779 og en i 1782. Har sjekket KB, men det står ingen ting om hvem fedrene kan ha vært. Finner heller ikke at de får barn, i hvertfall ikke ved første øyekast. Eller, vet du ektemannens navn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Den ene Ester er f ca 1733, den andre ca 1758. Vet ikke hvordan det passer med 'din' Astrid. Levde Astrid i 1794?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Legger inn lenke til et tidligere tema om den samme familien - foreldre og søsken til Johannes i Skuteviken LenkeGrethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Her er kanskje skiftet hvor Johannes skal være nevnt i 1794? Ser i alle fall at avdøde Knut hadde en brordatter som het Astrid Pedersdatter, men kan ikke se at Astrid Johannesdatter og Johannes Johannesen i Skuteviken er nevnt her.Namn arvtakar: Knud, ErichsenGard: Qvam Veitestranden, nr.:5Husmannsplass:Yrke: Kaar og enkemandSkipreide: SolvornProtokoll/side: 11a-92Datering: 1795-1800Dato: 13.12.1794Eiga: 367 Dalar, 5 ort, 7 skillingGjeld: 54 Dalar, 4 ort, 6 skillingNetto: 313 Dalar, 1 ort, 1 skillingPersonar i skiftet :(1) Peder Erichsen Død Bror(2) Astrie Pedersdatter Brordatter(3) Kari Pedersdatter Brordatter(4) Agotthe Pedersdatter Død Brordatter(5) Anna 10 Aar Brordatterdatter(6) Boets gjeld Kreditor(7) Arne Erichsen Qvam Stein Gift med Kari(8) Ole And: Nyegaard Formynder for Anna(9) Erich Olssen Qvam ?hollen Gift med Astrie(10) Johannes Pedersen Myndig Brorsøn Kanskje ikke alle personene i skiftet er tatt med på nettet? Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Arnfrid, Kristinn og Grethe for nye spennande innlegg om denne huslyden. Johannes Johannessen gift med Elen Olsdotter kan nok òg vera ein god ''kandidat'', men eg kjenner ikkje til noki Ragnhild mellom søskeni hans...Når det gjeld skiftet frå 1794, so manglar fleire av ervingane i den versjonen som ligg ute på nettet. Eg vil her referera til følgjande innlegg som Yngve Nedrebø hadde under tema #26671:~~~~~~~~~~Yngve Nedrebø, SAB / DA, 25.12.2004 12:04 (5)Skiftet etter Knud Erichsen nevner broren Peder Erichsen, død, med flere arvinger, Anders Erichsen, i live på skiftetidspunktet, og søsteren Martha Erichsdatter, som hadde bodd i Bergen, men som var død, og hadde etterlatt seg: 1) Lars Johannessen, omtrent 30 år, i Nordlandene, 2) Astrie Johannesdatter, omtrent 30 år, gift, 3) Johannes Johannessen, boende i Skudevigen, Bergen.~~~~~~~~~~Aldrene til borni hennar Martha Eriksdotter er heilt klart feil, men namni bør jo vera rette, eller...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.