Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sol Kerry Johannessen

[#62057] Hvem er Jon Vadstein i Volda.

Recommended Posts

Guest Sol Kerry Johannessen

Jeg har en kar her som jeg ikke kan finne farsnavnet på. Han blir grl. 1.5.1765-68 år gml. Har en ganske stor barne flokk: 1.Berthe Jonsdtr. Vadstein dpt 25.02 1742, Peder dpt.6.101743. Elen Jonsdtr. dpt.21.3.1744. Ole Jonsen dpt. 20.3.1746. Jacob Jonsen dpt.10.5.1748, 1.g.25.7.1772 m Brithe Olsdtr. Brauteset, grl. juni 1773. 2.g.19.08.1774 i Volda m. Ingeborg Eliasdtr. Heltne (Disse hører til i mitt arbeid).Det blir født en ny Jacob dpt.21.6.17750 (det kan jo være ham som blir gift ovenfor) Knud Jonsen dpt.24.6.1752 Peder Jonsen dpt 16.02.1755. Anna Jonsdtr. dpt.15.04 1756. Ane Jonsdtr. dpt.24.06.1757 Jon Vadstens dtr. grl. 5.5. 1766- 8 år.Er der noen som kan hjelpe med foreldrene til disse barna til Jon Vadsten, det er alt jeg har.Hilsen takknemlig Sol .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Ottesen

Jon Olsen Vadstein var fødd ca 1711. Var gift med Anne Jakobsdtr. frå Brautaset i Ørsta f. ca 1720. Fekk i alt 10 barn, der 7 levde opp. Den eldste var Brite f. 1742 og den yngste var Anne f. 1757.Foreldre til Jon var Ole Olsen Vadstein f. ca 1666 og Elen Jetmundsdtr. frå Mo i Ørsta, f. ca 1673.Far til Ole Olsen var Ole Jakobsen Vadstein, f. ca 1624.Far hans var Jakob Simonsen Vadstein.Far til Jakob var Simon Knutsen. Truleg frå Storebotnen i Volda.Kjelde: Busetnadssoga for Volda, band 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

I innlegg 1 står det: Han blir grl. 1.5.1765-68 år gml. Da må vel alderen som er oppgitt ved død være feil,hvis den Jon Vadstein som Otto har i innlegg 3 er riktige mann(Født 1711).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Opplysningane i (1) ser ut til å vere ein del samanblanding mellom Jon Fransson Vadstein (ca. 1698-1765) og Jon Olsson Vadstein (ca. 1711-1789). Dei fleste av barna høyrer til sistnemnde, medan alder/dødsår (og minst eitt av barna) høyrer til førstnemnde. I tillegg er mange av dåpsdatoane feil. Så her må nok Sol ha ei opprydding.Ifl. busetnadssoga var det skifte etter både Jon Fransson og kona hans, Kari Olsd (d. 1759). Namn på attlevande born står venteleg der, med alder på dei umyndige. Skifte etter Jon Olsson eller kona er ikkje nemnt. Ein Jon Vadstein, venteleg Jon Olsson, er gravlagd her: Lenke (øvst til høgre)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Jeg skjønner jo at problemet mitt er at det er 2 Jon Vadsten. Jeg har tatt med de barna hvor Jon Vadsten var far innen det tidsrommet som tilsier en mor i bakgrunnen. Alle fødselsår er tatt fra scannet kirkebøker, stort sett latinsk dato, men bare Jon Vadsten. Fant så avskrift av kirkebøker fra Volda og satte da til de datoene som jeg ikke hadde. Har hele tiden regnet med at det var kun en Jon på Vadsten, derfor har jeg arbeidet slik, hadde jo ingen mulighet til å vite at det er Jon Fransen som ble født ca. 1697 og døde 1765-68 år, når det bare står Jon Vadsten. Fordi jeg ikke har funnet noe farsnavn og ingen mor til barna ba jeg om hjelp. Har ikke hatt noe bygdebøker så jeg vet ikke hva som står i dem. Det heter jo gå til kilden, her kirkebøker, men som ikke har gitt meg riktige oppl. fordi presten ikke har forskjell på Jon Vadsten og Jon Vadtsen. Så i går kveld under fadr. for 1751 dpt. Hans Hansen Furnes, første gang nevnt Jon Wadsten og Jon Olsen Wadsten. Etter kirkeboka kan jeg fremdeles ikke finne ut hvem er hvem sine barn, hjelp.Morgenfrisk Sol.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Kjeldene er også skattelister, pantebøker, skifte m.m., og her ville du nok funne at det var to Jon-ar på Vadstein. Bygdebokskrivarane har nok brukt alle desse kjeldene, og det er eit godt tips å leite fram dei aktuelle bygdebøkene.( sjå (3) )Elles: Kyrkjebokavskrifta gjev datoar både for dåp og for innleiing. Så langt eg kan sjå (berre stikkprøver) er det datoane for innleiing du har brukt. Kyrkjeboka gjev (stort sett) berre kyrkjelege dagar, så 'omrekninga' kan innehalde feil. Det kan du evt. sjekke i ein kalendar, t.d. her http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Om jeg skulle kommet meg til det du regner opp, så ligger det på statsarkivet i Trondheim og der har jeg vært flere ganger. Men hva gjør en når en har blitt en eldre ufør dame med tiden som gjerne vil holde på med sin altoppslukende hobby, en ber om hjelp.. Etter det du har lagt ut til bruk på debattforum har du din ene gren til felles med denne Bugge-familien jeg leter for. Mvh. Sol Kerry Johannessen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(8) Tja... det er ikkje så mange, uavhengig av kjønn, alder og førleik, som har tid til å sitje lange stunder på Statsarkivet innafor opningstidene deira. Det er då vi sender ein medhjelpar til arkiva - ofte kalla bygdebokforfattar. Når du (i (6)) seier 'gå til kilden, her kirkebøker', så vert det gale fordi kjelda er langt meir enn berre kyrkjebøkene. Bygdeboka er ei andrehands (eller tredje- eller fjerdehands, alt ettersom) kjelde for opplysningar. Men det er likefullt ei kjelde - og som kjelde til samanstilling av ulike data vert det førstehands (for samanstilligna, ikkje for dataene).Jon var eit svært vanleg namn: kvart 10. døypte gutebarn i Volda/Ørsta 1741-1760 og 7% av alle gutar/menn i FT1801. At det var to (eller fleire) samtidige brukarar med same førenamn på ein gard er korkje usannsynleg eller uvanleg.Trur ikkje eg har 'lagt ut noko til bruk på debattforum' (eller på digitalarkivet) - eller siktar du til eit spesielt innlegg eg har hatt ein gong?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Nei jeg vet det, men jeg så en anetavle med Kolbein Solmundsen og Elen Olsdtr. med dtr. Sissel, her er Synneve Kolbeinsdtr. Aambøe. Mvh. Sol.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Ingunn Selnes

Her er det vel helst Jon Fransen f. 1698 det er snakk om siden det i nr. 1 står grl. 1.5.1765. I Busetnadssoga for Volda b. 3 s. 594, står det at Jon Fransson i Heimigarden på Vasstein d. før 1.5.1765(skifte). Datoen er for skifte, ikke gravlegging. Han var g.m. Kari Olsdtr. f. ca. 1700 d. før 2.2. 1759 (skifte) fra Framigarden på Vasstein. De to gardene ligger hus ved hus. Barna er. 1. Frans f. ca. 1728-1815,2. Mette f. ca. 1729-1801, Ervik (nabogard), 3. Brite ca. 1730-1801, Tvergrova i Hjørundfjord, 4. Ole, Indre Folkestad, 5. Jon ca. 1737, Andersgarden Ytre Dravlaus, Dalsfjorden, 6. Anne ca. 1739, Øygarden (Strand!), Peder ca. 1743, tok over garden. Det står en del mer i boka, men du får heller låne eller kjøpe.Som enkemann gifta Jon seg igjen i 1760 m. enke Kari Steinarsdtr. ca. 1709-?, fra Ananiasgarden, Hjartåreitane. Hun gifta seg for 3. gang etter Jon døde.Hvis dette er riktig Jon så var han født i Hansgarden på Hjartåreitane,litt lenger inne i Austefjorden i Volda. foreldra var Anna Andersdtr. og Frans Jonson. Frans var kanskje fra Frøland i Hjørundfjorden. Foreldra til Kari Olsdtr. var Elen Jetmundsdtr. fra Mo i Ørsta og Ole Olsson frå Framigarden, Vasstein.Det som kan føre fram for å se om Jon Fransen er den rette, kan være om det er råd å følge slekta til barna hans framover mot kjent tid for å se om du kommer til noen du kjenner til. Ser ut til at de har holdt seg stort sett i Volda og Ørsta/Hjørundfjordområdet. Og det er bra med bygdebøker i området, og mer på gang. Lykke til, stå på og hold fram med hobbyen din!Mvh Randi Ingunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Randi (11): Sol (1) skriv (2.-3. linja) at det er slekta til Jakob Jonsson ho arbeider med. Og Jakob sin far var Jon Olsson, ikkje Jon Fransson.Sol (10): Det stemmer at Kolbein og Elen Åmbø er tipp-tipp...-ar, og at dei hadde ei dotter Synneve. Men noka Sissel høyrer vel ikkje til der(?). Og det er uansett ikkje noko eg har lagt ut på debattforum eller digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Hei igjen og takk for all hjelp, til Ivar S. så har du rett med at Synnøve er her på tavlen og Kolbein og Elen Åmbø er hennes tipp tippoldeforeldre også, har jeg tatt feil med Sissel så beklager jeg. Du har også riktig at jeg nå arbeider med Jon Olssen Vadstein sønn av Ole Olssen Vadstein gm Elen Jetmundsdtr. Mo i Ørsta. Så da er Kari Olsdtr. gm. Frans Jonsen Vadstein, Jon sin søster, riktig??Takk til deg også Randi Ingunn, der fikk jeg ett barn til, til Ole Olssen og Elen Jetmundsdtr. Er der noen som har fler barn til disse 2, tar jeg i mot med takk.Mvh. Sol Kerry.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johanne Eline Driveklepp

Har fulgt med i debatten. Jon Olssen Vadstein er min 4. tippoldefar. Kansje vi kan utveksle en del opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Jeg tror nok fam. som jeg gjør dette for er meget interessert, du kan bruke min mailadr. solkerryj@yahoo.noHun som jeg arbeider denne tavlen for, er født i Molde for 84 år siden hun har 2 døtre. Mvh. Sol Kerry Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Sol (13): Synneve døydde altfor tidleg og etterlet seg tre born som er nemnde i skiftet etter Kolbein.Og ja, ifl. busetnadssoga for Volda var Kari, g.m. Jon Fransson, syster til Jon Olsson.Randi (11), ein ting til: I Busetnadssoga for Volda viser datoane for 'død før' nok for det meste til jordfestinga, ikkje skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Ingunn Selnes

Det har nok gått litt fort i sene nattetimer i mitt innlegg nr. 11. Jeg hadde oversett det som stod i parantesen på andre linja i nr. 1 angående Jakob Jonsen og hans koner.Du Sol spør om flere barn av Elen Jetmundsdtr. og Ole Olsen. Barna er: 1. Brite f. ca. 1688, Johannesgarden Homborset (nabogard nærmere Volda), 2. Frans f. 1693, Ottagarden, Berkvika (utafor Volda),3. Ole f. 1698, Ose i Ørsta, 4. Jetmund f. 1700, Dyrdeigarden, Driveklepp i Volda, 5. Kari f. ca. 1700 som ble g.m. Jon Fransen, 6. Mette f. ca. 1705, Olagarden, Ullaland, Dalsfjorden og 7. Jon f. ca. 1711, bruker av Framigarden. Men dette får du sikkert mer informasjon om fra Johanne. Ellers skulle bøker for Ørsta og Volda dekke de fleste. I Volda står det igjen bøker for området rundt sentrum og utover den delen av Berkneshalvøya som hører til Volda. Det kommer forhåpentligvis ei bok til jul i år også.Jeg har også en Jetmund på Driveklepp blant mine aner, men jeg har det på en annen pc som jeg ikke har i nærheten nå. Jeg tror det var en Jetmund Rasmusson om jeg ikke husker feil. Lykke til med arbeidet for moldenserne! mvh Randi Ingunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sol Kerry Johannessen

Hei.Jeg takker for hjelpen med 2 Jon Vadstein, alt har falt på plass ser det ut for takker så mye for hjelp til å plassere de to karene.Mvh. Sol Kerry Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.