Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Reidar Christiansen

[#62094] Knut Vatnebu i Flosta og Torkild Lia i Fjære. Odel i Asdal i Bamble?

Recommended Posts

Guest Per Reidar Christiansen

En halv hud i Asdal i Bamble var i 1617 på hendene til Torkjell Gunnarsson på Lia i Fjære, sønn av jorddrotten Gunnar Amundsson på Lia og Bringsvær i samme sogn.Torkjell Lias gods i Asdal var trolig i den nedre gården, ikke i Øvre Asdal. For det første oppgis Nedre Asdal i 1624 uttrykkelig å være giftegodset til Ola Amundsson på Midt-Tjore i Fjæres nabosokn Landvik og for det andre var 1/2 hud i Nedre Asdal omkring 1680 eid av en Ola Torkjellsson i Fjære. Sistnevnte var imidlertid ikke en etterkommer av Torkjell Lia. Faren, Torkjell Olsson på Håbbestad, var et resultat av at Torkjell Gunnarsson døde og at enka deretter giftet seg med Ola Hallsteinsson på/fra Håbbestad i Fjære. Torkjell Olsson ble dermed oppkalt etter sin mors forrige ektemann. Som et resultat av denne godsvandringen mistenker jeg at jorda i Nedre Asdal kan ha stammet fra Torkjell Olssons morfar, en Knut på Vatnebu i Flosta.Mine kilde til de angitte slektssammenhengene er delvis Anne Tone Aanby: Fjære bygdebok, bd. 2, s. 143-144. Før jeg tar fatt i mer tidkrevende studier vil jeg høre om andre i forumet har mer inngående kjennskap til hvem Knut Vatnebu var. Det er også interessant å få avklart hvem Ola Amundsson på Midt-Tjore var gift med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dette var interessant. Jeg har pr. nå dessverre ingen ytterligere opplysninger om Knut Vatnebu, utover at bygdeboka for Holt (Sv. Svensen, 1940) på s. 280 meddeler følgende:'I 1612 blev Knud Vatnebu tiltalt 'for at hand rebellit Oluff Garta med en kniv. Sonitt 2 1/2 rd.'.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Kan Ola Halststeinsson Håbbestad være identisk med den Olluff Hallstennsen Watneboe som er nevnt i Odelsmanntallet 1624? Han eide 'paa hanns quinndes och stiffbørnns wegne (...) till oedell i Wattnebo 1 h 2 ksk'. Dessuten: I Trøgdall i Wissedall 1/2 h, i Farsøe i Sannickedall 1/2 h, i Klep i Øisted sogenn 2 ksk, i Ribe i Fierde sogenn 2 ksk, panndtet i Wattneboe 10 ksk, (...) eigen panndt i Torduold i Fierde sogenn 1h'.Han er også nevnt med 'oedell i øffre Hougenn, i Wisedall i h'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Riktig observert, Oddbjørn! Parten Ola Hallsteinsson på Vatnebo har i Farsjø, skriver seg fra fra Torkjell Gunnarssons far, Gunnar Amundsson, som eide her 1610-11. Også Klepp-parten bør skrive seg fra Gunnar, som i 1610 og 1612 (men ikke 1611) var eier av 1 hud i denne gården.Spørsmålet er hva som er kildebelegget for å hevde at Ola og Torkjell var gift med en datter av Knut Vatnebu. Oppgis det eksplisitt i en kilde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kjenner ikke noe mer til Knut Vatnebu, men det var også en annen oppsitter på Vatnebu i aktuelt tidsrom: Bjørn (jf. forfatterne av Dypvågbøkene, Sophus Jenssen/Daniel Danielsen, skal han være nevnt på Vatnebu i 1590-årene). En av hans sønner, Thord Bjørnsen Vatnebu, er nevnt i 1624 med et odelsgods i gården på 2h - samt 4ksk i pant i Simonstad på Vegårshei. Det ser ut til å være hans etterkommere som ble sittende på Vatnebu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den halve huden Ola Hallsteinson eide i Trydal i Gjerstad kan jo kanskje være interessant. Om denne parten var hans egen eller konas (eller stebarnas) går vel ikke tydelig fram i odelsmanntallet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dette kan selvsagt være et uinteressant spor mht. å finne opphavet til Torkjell Gunnarssons/Ola Hallsteinssons kone, men jeg kan jo like godt ta med de øvrige med eierparter i Trydal i 1624:Gundleg Anndersenn Østre Røyseland i Søndeled 1/2 h (pantegods), Oluff Annonndzenn Trydal 2 h (odel), Sirj Borgersdaatter Trydal eier sammen med sine barn hennes salige manns odel i gården 2 h, Olluff Lauridtzenn Hyrtte (Hørte) i Landvik i huds pantegods i 'Hougenn i Thrøgdall i Gierrestad sogenn'.----------Skattematrikkelen 1647 - Vatnebu i Flosta (4 1/2 h):Thord Wattneboe eiger och bruger 2 huder. Christen Thordtzen eiger och bruger paa hanns quindes og hinndes børns weigne 1 hud. Leyer aff Holstenn Haabestad 1 hud. Prestenn eiger 1/2 hud'.Hallstein Håbbestad bør vel være sønn til Ola Hallsteinsson?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Reidar Christiansen

Fjære bygdebok kan nok svare på hvorvidt Hallstein Håbbestad er sønn av Ola Hallsteinsson. Mitt anliggende i denne omgang er å kartlegge eiere til Asdal-gårdene i Bamble i forbindelse med sluttføringen av en artikkel om ættene på Asdal og Tangvall i Bamble. Forhåpentligvis finner jeg Knut Vatnebu ved å gjennomgå min samling av avskrifter og kopier av diplomer fra Agder. Et besøk på RA eller SAK kan nok også hjelpe :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.