Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jostein Børnes

[#62135] Hva betyr ' antaget til Lotz 1775'(ref sjømillitære ruller)

Recommended Posts

Guest Jostein Børnes

I sjømillitære ruller 1749 - 77 under gården MØGSTER (i Austevoll) så kan vi foreksempel lese at: ' Niels Eliassen er innrullert i 1766 under gården Møgster og hans alder er da oppgitt til 19 år- videre står det å lese(tror jeg) ' antaget til Lotz 1775'??mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else B. Rustad

Forslag: Ansatt som los 1775.Mvh Else B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiDet høres svært fornuftigt ut. Takker for god svar.På Møkster stod LOTZ bak flere av personene i militærrullen, derfor var jeg usikker.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

'Å bli antaget' betyr vel i dette tilfellet helst at han har blitt godkjent/anerkjent som los, antakelig etter å ha avlagt en form for sertifisering/prøve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Tor,Takker for presiseringa. Det var nytt for meg at losene ble godkjent/blei sertifisert så tidligt som fra ca 1750 - og oppover mot 1800 talet. Siden vi nå er inne på loser så kan jeg nevne de som fremkommer i de sjømilitære rullene jeg har for hånden:På MØKSTER: 1) Mons Torchildsen innrullert i 1751 med oppgitt alder 28 år, f 1723 2) Knud Andersen innrullert i 1756 med oppgitt alder 25 år, her er det tilføyd ' Giestgiver i Baches.'dvs gjestgiver i Bakkasund 3)Niels Eliassen se innlegg 1På KALVE: 1)Johanes Nielsen bodde på Kalve i 1749 da denne sjømillitære rullen startet med oppgitt alder 34 år dvs født i 1715 2)Lars Nielsen oppført med alder 52 år i 1949. Om han står det tilføyd ' død 66' 3)Niels Larsen innrullert i 1756 med oppgitt alder 27 år (noe utydeligt så er ikke helt sikker) 4)Niels Johanesen innrullert i 1771 med alder 27 år med tilføyelsen ' antaget til lotz lægd 2 juny 1774'På KLEPPE I AUSTEVOLL 1) Peder Pedersen med oppgitt alder 63 år i 1749 hvor det er tilføyd 'død 1770'På STOREBØ: 1) Iver Halvorsen innrullert i 1771 med oppgitt lder 46 år født i 1725.Det synest jeg ble mange loser i Austevoll på de gårdene hvor jeg har kopi av orginalene sjø millitære ruller for perioden 1949 - 1777.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Tor,Takker for presiseringa. Det var nytt for meg at losene ble godkjent/blei sertifisert så tidligt som fra ca 1750 - og oppover mot 1800 talet. Siden vi nå er inne på loser så kan jeg nevne de som fremkommer i de sjømilitære rullene jeg har for hånden:På MØKSTER: 1) Mons Torchildsen innrullert i 1751 med oppgitt alder 28 år, f 1723 2) Knud Andersen innrullert i 1756 med oppgitt alder 25 år, her er det tilføyd ' Giestgiver i Baches.'dvs gjestgiver i Bakkasund 3)Niels Eliassen se innlegg 1På KALVE: 1)Johanes Nielsen bodde på kalve i 1749 da denne sjømillitære rullen startet med oppgitt alder 34 år dvs født i 1715 2)Lars Nielsen oppført med alder 52 år i 1949. Om han står det tilføyd ' død 66' 3)Niels Larsen innrullert i 1756 med oppgitt alder 27 år (noe utydeligt så er ikke helt sikker) 4)Niels Johanesen innrullert i 1771 med alder 27 år med tilføyelsen ' antaget til lotz lægd 2 juny 1774'På KLEPPE I AUSTEVOLL 1) Peder Pedersen med oppgitt alder 63 år i 1749 hvor det er tilføyd 'død 1770'På Storebø: 1) Iver Halvorsen innrullert i 1771 med oppgitt lder 46 år født i 1725.Det synest jeg ble mange loser i Austevoll på de gårdene hvor jeg har kopi av orginalene sjø millitære ruller for perioden 1949 - 1777.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiDet siste innlegget kom dessverre dobbelt, det kan tas bort.Siden losene i Austevoll er nevnt så kan også de fra Sund nevnes, data plukket ut fra de samme sjømillitær ruller 1749 - 1777:Gården Nipa: Niels Olsen innrullert i 1756, med oppgitt alder 26 år oppgitt 'død 1775'Gården Kausland: Salmon Olsen med oppgitt alder 37 år i 1749Gården Glesnes: Lars Gregoriussen innrullert i 1763 med oppgitt alder 18 årGården Mittveit: Peder Olsen med oppgitt alder 27 år i 1749Gården Telle: Mons Willumsen med oppgitt alder 23 år i 1749 Hans Kaaresen med oppgitt alder 49 år i 1749 Grim Olsen med oppgitt alder 22 år i 1749 Grim Hansen med oppgitt alder 21 år i 1749 Niels Olsen med oppgitt alder 19 år i 1749 ???? Hansen med oppgitt ALDER 20 ÅR I 1749Gården Hummelsund: Niels Olsen 34 år i 1749 med tilføyelsen ' iboende matrikkel ilag på Søre Tvedt' Knud Omundsen med oppgitt alder 32 år i 1749 oppgitt 'død i 1770' Lars Omundsen med oppgitt alder 26 år i 1749Gården Varøy: Christoffer Olsen med oppgitt alder 37 år i 1749 oppgitt 'død i 1774'. Ole Christoffersen innrullert i 1776 med oppgitt alder 36 årGården Tyrnesvik: Ole Johannesen med oppgitt alder 34 år i 1749(litt usikker på om han)Gården Lerøy: Mons Mikkelsen med oppgitt alder 38 år i 1749 med tilføyelsen ' død 1776'Forstår egentlig ikke at sistnevnte er oppført som los da Lerøy er et godt stykke fra Marsteinen.Eg er ellers litt forundret over antallet personer som har fått nevnte tilføyelsen 'lotz ' bak navnet i Sund og Austevoll.mvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Kystverket sine sider har interessant lesning om emnet: http://www.kystverket.no/?aid=9030946 Der står bl.a. føgende:LosvesenetDe første bestemmelsene om losvirksomhet stammer også fra Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet. Dessuten foreligger en del konglige retterbøter som kommenterer losenes rettigheter og plikter. Allikevel er det først etter den nordiske krig, som herjet tidlig i det attende århundre, at et organisert losvesen vokste frem.Etter ti 10 år i krigstjeneste i flåten, blant annet under Tordenskjolds ledelse, fikk Gabriel Christiansen aksept for å tufte et selvstendig losvesen i Norge. Han skrev til regjeringen i København om de dårlige losforholdene i Norge, og ga en utførlig beskrivelse av hvordan han mente problemene med losingen burde løses. Blant annet vil han tilsette kongelige loser som skulle grundig eksamineres, og avlegge ed for å få sin lospatent. Christensens forslag ble i hovedsak akseptert og den første norske losforordning forelå i 1720. Etter 5 år forelå en revidert forordning - konklusjonen var en anerkjennelse av den nye institusjonen; Losvesenet var kommet for å bli.KonkurranselosingTil tross for at losvesenet ble organisert i statlig regi, ble ikke betingelsene for de enkelte losene særlig bedret. De var i en viss forstand selvstendige næringsdrivende, som konkurrerte om oppdragene – den som ”kapret” innkommende skip først fikk losoppdraget. Slik var losene selv ansvarlig for sin egen inntekt, mens det offentlige fastsatte regler, gebyrer og sertifiserte losene. ”Utdanningen” måtte de selv stå for, og ofte var losene selvlærte. Farvannskunnskapen ble ervervet gjennom egen erfaring, så vel som overføring innad i familier. Losyrket gikk nemlig ofte i arv ved at sønn fulgte far i tjenesten Slik ble losvirksomheten drevet, uten betydelige endringer frem mot slutten av det nittende århundre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.