Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#62145] HO; Ole Jørgensen BRØGGER f 1703 gm Magdalene Pedersdtr SØNDERBORG,

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Hei,Magdalene Pedersdtr SØNDERBORG ( - † før 1751) blir gift med Ole Jørgensen BRØGGER (ca 1703 - † 1768). Det kan vi lese ved skiftet etter Magdalenes tante Kirsten Jensdtr Loss i 1733 [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=33&storleik=>Lenke og LenkeOpplysninger: 'Ovenstad: Brügger(Brygger), Ole f.ca 1703 i Norge. U.off ved 2. Bergenske nasj.inf.regt i 1716 etc.... Ble 1751 kpt.ltn ved Nordhordlendske Livregiment, Dimittert 1765 med 80 rdl i pensjon. Død feb. 1768. Gift (1): Magdalena Sønderborg. Gift (2) 31/4 i Strandebarm med Eva marie Segelscke, f. 1727, døpt 22/1 så. i Strandvig krk. dattter av gen.maj. Christian Wilhelm Segelcke''Ole Jørgesen Brøgger, utskrevet 1717, hjem med komaniet 30.09.1719, Fra ? til NOPDko (Opdalske kompani, GREEN) , til NMNHcda (Mellem Nordhordlandske kompani, HØYELSE) etter 29.12.1719'Han ble g 2. gng i 1751 i Strandik med Eva Marie Segelcke LenkeHan døde i Hosanger i 1768: Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeSkiftet etter Ole Brøgger er omtalt i denne tingboken fra 1770 http://digitalarkivet.uib.no/DA/nhl1770.htmRelaterte debatter: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Kan det være at de faktisk ble g i Hosanger?Se her [url="http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb39c.htm>http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb39c.htmhttp://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb40d.htmhttp://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb40e.htmForøvrig er det en Johannes Brøgger eller J.L. Brøgger, som nevnes rundt 1700, mens Oles far skal hete Jørgen.videre (etter Magdalenas død) http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhltgb43_57.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Alltid flott å kunne gå til Anita eller Pers nettsider, for en del av jobben har jo de ofte gjort; LenkeSå da gjenstår det bare å finne primærkildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Her får vi da også vite at Magdalena var 62 år da hun døde, og dermed født langt tidligere enn vi har vært klar over, ca 1687. Ole Brøgger var imidlertid ikke født før i 1703, så barna kan vel neppe ha vært født tidligere enn 1720 (da var Ole ca 17 år).Det burde vel være et skifte i forbindelse med at Ole inngikk nytt ekteskap i 1751, men det kan jeg ikke finne.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei,Utfra den siden var Eva Marie mor til alle barna, og eldeste sønnen Christian Wilhelm BRYGGER er døpt 13 Nov 1751, Hosanger.Da tror jeg vi kan konkludere med at ekteskapet mellom Ole Brøgger og Magdalena Sønderborg var barnløst, eller i hvertfall var der ikke barn som vokste opp. Det er vel derfor det heller ikke er noe skifte.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Arnfrid,Innlegg 5: samme lenke til v. øverst blir Løytn. Bryggers kiereste gitt Sacramente 3. mai s.å. (antagelig berettet), i Hosanger annexkirke, Hamre prestegjeld. Men det så du kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

De er vel merksame på at Ole J. Brøgger truleg _ikkje_ var Malene Pedersdotter sin første ektemann?? Ho var nemleg først gift med bonden Anders Monsson Børdal, busett Børdal i Samnanger; jfr. det eg nyleg skreiv i innlegg 135 i tråden om Sønderborg-borna:Henta frå opplistinga av Sønderborgborn i bygdesoga for Fusa (band II):a) Malene 18 år i 1706 - g. Anders Monsson Børdal i Samn.,Ein finn sjølvsagt mykje meir om dette paret i Samnanger I.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det gjenstår en liten detalj for å kunne bevise at det er slik vi har skrevet i rettingene til Samnanger-soga, nemlig å finne vielsen mellom Ole Brøgger og Magdalena Sønderborg. Poenget er at hun var ugift ved skifte etter Anna Jensdtr Loss i 1729. Da var Peder Hansen hennes formynder. Hadde hun vært gift ville ektemannen vært oppført som formynder. Hun er imidlertid g med Ole Brøgger ved skiftet etter grandtanten i 1733.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK.Vi bør finne Ole Brøgger og Magdalena Sønderborgs vielse. Var den før eller etter 1729?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Kanskje denne databasen kan vera til hjelp mtp. mogelege felles born/ særkullsborn av Ole Brøgger og Malena Pedersdotter, jfr. innlegg (5)?LenkeJa, eg veit at Malene Pedersdotter er oppgjeven som ugift ved skiftet etter grandtanta i 1729, men dét tyder likevel ikkje at ho _ikkje_ kan ha vore mor då ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg limer her inn nokre innlegge frå tråd # 61076 om Sønderborg-barna:Først eit innlegg frå Ivar Vaksdal, Dalekvam, 11.1.2010 20:19Ole Jørgenson Brügger g.m. Malena Pedersdtr. SønderborgI Sollieds skifteavskrifter har eg kanskje 'snubla' over opphavet hans; om det då har interesse her sidan ho døde barnlaus? og dei ikkje bar Sønderborg-ætta vidare. Likevel, her er det eg fann:Skifte etter faren 1703: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1033&innhaldid=1&storleik=>LenkeSkifte etter mora 1730: LenkeSå to i frå meg: Terje Hatvik, Os i Hordaland, 12.1.2010 00:31 og 14:45Dette med at Ol(l)e Jørgenson Brügger vert erklært myndig den 23/11 1719 (som det står i skiftet frå 1703, sjå lenka ovanfor) tyder på at Ole Brügger var minst 18 år gammal då, og kan hende 25 år.Etter dåtidas lover var ein mann først rekna som myndig når han fylte 25 år. Mellom 18 og 25 vart ein rekna som mindreårig, men ikkje umyndig; og då var det ein 'curator' som førte tilsyn med pengane/ formuen (- kanskje ei grei ordning også for ein del av dagens unge med dårleg økonomisk styring??).Slik eg forstår det kunne bli erklært som fullt ut myndig når ein var atten, men ikkje før. Erklæringa av 23. november er difor høgst sannsynleg attenårsdagen til Ole: - Myndig og med full råderett over farsarven (... endeleg!)I så fall var han fødd _seinast_ den 23. november 1701, men Ole Jørgenson Brügger _kan_ også vera fødd sju år tidlegare, den 23. november 1694. Og i så fall vert det langt mindre aldersskilnad mellom han og ektefellen Malene Pedersdotter Sønderborg, f. 1688. Vidare, - for å utdjupa litt om dette med lavalder (myndigheitsalder) og curator:Etter Kgl. forordning av 1619 vart myndigheitsalderen sett opp frå 20 til 25 år; jfr. Magnus Lagabøte si landslov, som slo fast at aldersgrensa fom. 1270 var 20 år. Og frå 1604 vart kvinner, gifte som ugifte, rekna som umyndige; uansett alder. Også sinnsjuke var umyndige.(Norske kvinner hadde i mangt og mykje ei friare stilling i høgmellomalderen enn i unionstida med Danmark. I høgmellomalderen var det elles slik at enker eller enkjemenn under 20 år likevel kunne stå for eige vergemål, dvs. at ho eller han kunne rå for seg sjølv som myndige.)Ugifte kvinner her i Noreg vart først igjen rekna som myndige frå og med 1863, for gifte kvinner først frå 1888. Aldersgrensa for å vera myndig vart senka frå 25 til 21 år ved lov av 27. mars 1869, vidare ned til 20 år i 1967 og ned til 18 år i 1978. (NB! Merk elles at utviklinga i alderen for å vera myndig ikkje er samanfallande med utviklinga av stemmerettsalderen før me kjem til 1967. Som kjent fekk menn alminneleg røysterett ved stortingsval i 1898, kvinner fekk avgrensa rett i 1907, - full røysterett i 1913. Røysterettsalderen her til lands var 23 år fram til 1946, då han vart sett ned til 21 år. Frå 1967 har stemmerettsalder- og myndigheitsalder vore lik).Sitat følgjer:''Som en følge av den høyere lavalderen fra 1619 ble det utpå 1600-tallet innført et nytt rettsinsitutt: Kuratel. De umyndige ble delt i to grupper: gruppen mellom 18 og 25 år ble kalt for mindreårige, og de ble regnet for personlig myndige, (jfr. her erklæringa i Sollieds skifteavskrifter av 23/11 1719 om at Ole Brügger er myndig). Men en kurator skulle føre tilsyn med den mindreåriges formuesforvaltning. Kuratel ble først avskaffet ned Vergemålsloven av 1927.''(Sitatet er henta frå s.236 i Norsk Historisk leksikon, 2, utgave, Oslo 1999).Eg konkluderer difor med at omtala Ole Jørgenson minimum fylte 18 nemnte novemberdag i året 1719.Og så eit frå Arnfrid Mæland som fastslår at Ole Jørgenson ikkje kan vera fødd før 1699:Arnfrid Mæland, Postboks 54 Sandviken, 5812 Bergen, 12.1.2010 19:40 og 19:53Jørgens 2. kone Gundele ble det skiftet etter i 1699 Lenke og Lenke så Ole Brøgger må være født etter det.Hans 1. kone Else hadde arvingene sine på Jylland. 1. ekteskap med Else Andersdtr i 1674 Lenkemulig det er Else som dør her i 1679

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.