Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Andreassen

[#62156] Sivert (Sigvart) Olsen og Anne Margrethe Larsdatter, Tromsø

Recommended Posts

Guest Leif Andreassen

Hei Disse to ble gift i Tromsø i 1818. Siverts fødeår og sted er usikkert, Anne er født i 1786 på Musvær, foreldre Lars Eriksen og Margrete. Sivert og Anne blir foreldre til (minst) to barn, Ole Kristian fra 1819 og Lars Andreas fra 1824. Begge født i Laukvik i Kaldfjorden. Ole Kristian bor senere i livet i Skarsfjord og Lars Andreas på Mellomjord. Jeg mangler en del opplysninger om Sivert og Anne: Hvor ble Sivert født og når ? Hvor og når døde han ? Hvor og når døde Anne Margrethe ? Hvor bodde de etter 1824 ?Har vært gjennom kb uten at finne noen som med sikkerhet er disse to.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Du tar opp et problem. Løkvik (Laukvik) ligger så langt ute at man vel ikke regner at stedet ligger i Kaldfjorden. Lars Eriksen var fra Løkvika. Han oppholdt seg noen få år på Musvær hvor han giftet seg i 1785 med Margrethe Andersdatter. Det er vel litt uklar hvem hun var. Aldersangivelsene på henne spriker svært mye: 38 år i 1801, og 74 år da hun døde som kårenke i 1829. Deres eldste barn Ane Margrethe var født på Musvær i 1786, men da de døpte sønnen Erik i 1788, var de i Løkvik. Lars og broren Hemming delte bygselen av hjemplassen Løkvik. Ane Margrethe var i 1815 i tjeneste på handelstedet Trondjord i Kvalsusnd hos Madam Bangsund. Der vanket mye fremmedfolk, og vel også Sivert Olsen. Han og Ane Margrethe giftet seg fra Trondjorda i 1818. Sivert var en fremmedkar i området. Kunne han være fra Watvold i Kvæfjord, se F.T. 1801. Sivert og Ane Margrethe har så slått seg ned på hennes hjemplass Løkvik, hvor sønnene Ole Christian Heggelund 1819 og Lars Andreas 1824 ble født. I 1824 kalles Sivert for 'Gm', altså gårdmann. Han skulle da sitte på en bygsel om Gm. er rett. Men Sivert må ha falt fra tidlig, men det må finnes et skifte etter ham. Ole ble konfirmert i 1836, hans husbonde var da Lars Nilsen på Kraknes (=Sør-Helle=Futrikelv). Var så Ole dreng eller hadde han blitt oppfostret der. Lars Nilsen var ikke gift med Ane Margrethe! Lars Andreas ble konfirmert i 1841, da er hans biologiske foreldre nevnt. Det står da at Lars Andreas var født på Skulgam, men det er feil. Det menes nok at han oppholdt seg der, dreng? oppfostret? Hvorfor kommer så begge brødrene inn til Ramfjorden og ble gift der? Straks Ole giftet seg, ble han bygselmann på en del av Fagerelv i Ramfjord. Da han så døpte sitt første barn sønnen Søren Bertheus i 1846, er ovennevnte Lars Nilsen en av fadderne. Og så kommer det viktige: Barnet ble hjemmedøpt 'af Farmoderen'! Og farmoderen Ane Margrethe Larsdatter døde som enke på Fagerelv i 1855, og var da 71 1/2 år gammel. Som vi vet, kjøpte Ole Christian Skarsfjord i 1868 og forlot da Ramfjorden. Du sier at Lars Andreas bodde på Mellomjord i Ramfjord. Nå satt Lars Andreas som husmann uten jord hos sin bror Ole Christian på Fagerelv, og der bodde Lars Andreas også i 1875. Det er først ved F.T. i 1891 at vi finner ham som husmann uten jord på Mellomjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Andreassen

I sagnet heter det at 'mange i slekta var stora av bygning fordi de var dølafolk', og det kan være gjennom Sivert. Det finnes et skifte i Tromsø i 1837 effer en Sivert Olsen, men i begravelser i Tromsø finnes ingen Sivert, og kanskje, for i februar 1836 begraves hattemaker Olsen av Tromsø 47 år. I 1824 kommer en hattemaker Sivert Olsen 35 år til sognet fra Trondhjem. Der er jo bare det, at barna Ole Kristian og Lars Andreas er født i 1819 og 1824.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Sivert Olsen fra Watvold i Kvæfjord er det ikke da han var bruker på hjemplassen sin i 1845 og døde der i 1855.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Andreassen

Har bestilt skiftet etter hattemaker Sivert Olsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Andreassen

Sivert hattemaker var ikke rigtige person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Johnny Sommer

Hei Alvin Mulige kandidater som foreldre til Margrethe Andersdatter,født 1762 Nord Langnes,døpt 13 mai 1763. Anders Kristoffersen ca 1734 Nord Langnes,død 1782,og Lena Mathiasdatter ca 1735,døpt 14 okt 1736 Karlsøy,død ca 1791 Langnes. Deres barn:Margrethe 1762 - Anne 1765 - Karen Maria 1767 - Martha 1770 - Elen 1774,alle Langnes. Margrethes dåp ,Tromsø 1753- 1778 side 50 venstre kolonne post 3 Trolovelse Anders og Lena ,Tromsø 1753- 1778 side 105 høyre kolonne,vielse 31 juli 1762.Barn av Lars Erichsen og Margrethe Andersdatter:Ane Margrethe 1786 - Erich 1787 - Dorthe Susanna 1790 - Hans Andreas 1791 - Andreas 1793 - Elisabeth Maria 1795 - Elisabeth Maria 1798 - Lars Kristian 1800 - Elen Sophia 1803 - Helene 1805 - Erich 1809.Barn av Lars Erichsens foreldre: Erich Hemmingsen født ca 1721,død ca 1786 Laukvik,og Elisabeth Samsonsdatter født ca 1716. Barn:Marit 1749 - Hemming 1753 - Dorothea Susana 1754 - Kristianna 1756,døpt 30 mai 1756 - Elisabeth 1758 - Lars 1761,døpt 27 aug 1761 - Samson 1766 - Vannel 1768,alle løgvigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Inge Nilsen

Om Margrethe Andersdatter Musvær/Laukvik var fra Langnes, hvem er da den Margrethe Andersdatter som bor på Langnes 1801, gift med Anders Thomassen fra Kaldslett?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Anders Christophersen var født ca. 1735 på Nord-Langnes. I 1762 giftet han seg med Lena Matiædatter som var født på Nord-Eidet (Karslsøy) ca. 1735. Men hun vokste opp i Grøtfjord (Hillesøy) da hennes mor som enke ble gift med Peder Andersen i Grøtfjord. I 1764 overtok Anders bygselen av 6 mark i farsgården. Anders døde i 1782. Lena overlot bruket i 1784 til svigersønnen Anders Thomasen fra Kaldsletta. Han hadde giftet seg i 1783 med Margrethe Andersdatter født i 1762. I Løkvika er det i 1801 ei fosterjente Magrethe Andesdatter 13 år gml. hos Hemming Erichsen. Hun var fra Gammelgård/Puskevik på Vengsøya. Hemming hadde første gang vært gift med Margrethes faster. I 1815 er Margrethe på Risøya hos en annen familiegren. Så vi vet fortsatt ikke noe om Margrethe Andersdatter kona til Lars Erichsen. Mellom familiene i Løkvika og familiene på Sandvær, Risøy og Skarsfjord ble det betydelig forbindelse med giftermål

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Innlegget oveenfor 9) ble sskrevet 13:10 kl.23.26, men det var ennå ikke kommet opp 14.10 kl. 09.45. Prøver igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Inge Nilsen

Da var det som jeg trodde. Takk for oppklarende hjelp, Alvin!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.