Jump to content
Arkivverket

[#62165] Bergen 1912 - og seinare lagnad/vigsle (Iversen)


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

FT1912 for Bergen syner at denne huslyden budde i Claus Ockenssmuget 2, 2. etasje:~~~~~~~~~~OLUFSEN, Karl Johan - f. Bergen 4.8.1878 - 2. maskinistOLUFSEN, Marie - f. Sogndal 17.10.1882 - hustru - innfl. 1908OLUFSEN, Karl Martin - f. Bergen 12.3.1910 - sonIVERSEN, Kristine - f. Sogndal 9.12.1878 - fabrikkarbeidar - innfl. 1909~~~~~~~~~~Eg er på leiting etter opplysningar om lagnaden til denne Kristine Iversen (Sogndalsfjæren) - søster av Marie Olufsen - Kristine var ifølgje kyrkjeboki for Sogndal fødd 24.9.1877.Er det mogeleg å:* følgja Kristine Iversen gjennom Folkeregisterkorti?* finna ei vigsle i Bergen for Kristine Iversen mellom 1912 og 1930?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Alle tre står mellom døde i Bergen 1912-1972:Maskinist Karl Johan Olufsen døde 7. juni 1924, hans enke Marie Olufsen døde som maskinists enke 14. januar 1957. Hun etterlot seg sønnene Karl, i Welhavensgate, og Arne, adresse Skoglund 14, Bergen.Kristine Iversen døde 28. oktober 1924 som ugift fabrikkarbeiderske, bosatt hos søsteren Marie Olufsen i Solheimsgaten 45. Som arvinger står søster Anna, g.m. Ole Mjelde, søsteren enke Marie Olufsen og søsteren Sofie Iversen, Sogndal.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.