Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv S. Hansen

[#62180] Våpenskjold - Gerlof Nettelhorst med fruer

Recommended Posts

Guest Liv S. Hansen

På bildet i neste innlegg(?)av den øvre delen av altertavlen ifra Berg kirke (Halden) finner vi den polske (Liveland) adelsmannen Gerlof Nettelhorst våpenskjold i midten, omkranset av sine to hustruer skjold. Han kom til distriktet Halden fra Christian V’s hoff i Danmark hvor hadde han vært ved hoffet fra 1599 til 1607. Det var vel omtrent på denne tiden han kom til Norge, som han giftet seg med Anne Johansdtr Due/Taube. De hadde vært forlovet i flere år før de giftet seg. Hun skrev seg til Geddeholm (Gedsholm) i Skåne. Hennes skjold til venstre på altertavlen. Hun brukte tydeligvis Taubes våpenskjold. I 1614 giftet han seg med Viveke Bjelke, datter av Ove Bjelke og søster av kansler Jens B. Gjennom henne fikk han det store Os-godset som besto av nordre del av Halden og store deler av Berg. Bjelkes skjold til høyre. Netterlhorst ble lensherre i Idd og Marker 1609. Han eide blant annet også etter hvert Berby herregård i Enningdalen og Blomsholm säteri i Bohuslän.Nettelhorst ga tomt til den første kirken i Halden, som ble bygget 1629. Til Berg kirke ga han i 1615 denne altertavlen som er avbildet her, og en like flott prekestol noen år etter. Begge skjært ut av Niels Snekker fra Fredrikstad. Dette var den første lutherske tavle i Berg kirke, og den skal være en av de fineste bevarte i norske kirker. Kirken er fra 1100 tallet. Da Nettelhorst døde 1643 (visstnok begravet i Berg kirke), etterlot han seg to sønner, Even som var døvstum og Willum som ikke hadde fått farens evner. De døde like etter hverandre. Det ble søsteren Margrethe og hennes mann rittmester Peder Bagge som tok over alt hva Nettelhorst hadde skaffet seg av gods og gull. Den norske mannlige grenen Nettelhorst døde ut med Willum og Even.Bildene ble tatt fra en 3 meters vaklende stige inne i kirken. Kvaliteten på bildene kunne vært bedre. Våpenskjoldene har nok ikke de rette heraldiske fargene, tavlen ble restaurert på 1800 tallet, og sikkert også senere.Liv

bilete5476.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg har slitt lenge med å legge inn bilder fra denne alteravlen (se 62175). Jeg prøvde å legge bildet inn i den debatten, og det smatt inn. Når jeg nå prøver å legge det inn som eget innlegg virker det!? Data er rare greier.Jeg kan legge inn nærbilde av hvert enkelt skjold om det er interesse for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Her er teksten på tavla (uskarpt)

bilete5482.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Et bilde av hele tavla. Hvem var egentlig denne Anne Due/ Taube som var den første konen til Nettelhorst?

bilete5484.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (1): Det sies her at den mannlige linjen av slekten Nettelhorst døde ut med Willum og Even. Det er neppe riktig, siden Nettelhorst også hadde en sønn Ove (ifølge nettsider f. 1615), med en utenomekteskapelig sønn, Gjerløv Ovesen Nettelhorst, som var lensmann på Hitra, bl.a. bosatt på Honnes nær Dolmøya og der gift med Mille Hansd. Bernhoft. Men fra disse går antagelig ingen mannlig linje videre. Navnet Gjerløv finnes likevel senere brukt på Hitra / Frøya, men jeg vet ikke om denne forekomsten kun har opphav fra slekten Nettelhorst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Jeg har bare brukt 'kilder' fra lokallitteraturen fra Halden, Idd og Berg om Nettelhorst. Jeg vet ikke mer enn det jeg har funnet der. Men på nettsider har han også fått en tredje hustru, Mette Bildt på Lunnestad i Berg. Det er iallefall helt feil.Mette Bildt var Nettelhorst og flere andre pengesterkes 'elskerinne'. Hun var stadig i mangel på penger. Men presten i Berg stoppet etterhvert denne 'usømmeligheten' på Lunnestad.Det er ikke for mye skrevet om Nettelhorst dessverre. Han har ihverfall satt sine spor i Haldendistriktet, hvor han hadde sitt bosted på Osgodset i Halden. Datteren og Peder Bagge bosatte seg på Berby herregård på Idd.Noen vennligsinnet mann var han nok ikke. Han laget stadig trøbbel for bøndene i området. Det finnes det en del skrevet om.Jeg skal se mere på dette senere. Det passer jo fint at han hadde en sønn med navnet Ove.Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Navnet til sønnesønnen, dvs. Gjerløv Ovesen Nettelhorst, viser jo godt nok hvem bestefaren er, så det er vel liten tvil om det. Ser at en nettside også oppfører en datter Øllegard, men det vet jeg ikke noe mer om.Legger en Lenke , som forteller litt om noe av etterslekten til Hitralensmannen. Se avsnittet som begynner med 'I gamle familieopptegnelser ---' et stykke nede i teksten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Slektsbase med navnet Gjerløv Ovesen Nettelhorst: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Til innlegg 4 Fra FS: Anne Johansdatter Due,gift med Gerlof Nettelhorst. Foreldrene heter,ifølge FS,Johan Ottesen Due og Olive Pedersdatter Skram: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Takk for interessen rundt Nettelhorst.Slektsbasen som er nevnt over her (8) er godt kjent. Også noen av barna til Nettelhorst som er tatt med der er godt kjent fra nettsider, debatter, bøker o.a. Nermo er også innlegger av det du har funnet på FS.Men hvem av de ektefødte sønnene som levde etter faren var død, er noe mer diffust. Evert er ikke nevnt hos Nermo. Heller ikke Christian, som lettest finnes på Vigerustsiden, som har samlet de fleste av Nettelhorst eiendommer under ”Adelige setegårder i Borgesyssel”. Lenke .Men hadde disse sønnene ektefødte levende etterkommere (arvinger)? Jeg har forstått det slik at alle sønnene til Nettelhorst døde med ganske korte mellomrom i tiden etter farens død, og at Evert og Willum var de siste som levde. Osgodset gikk først til Evert, deretter til sønnen Christian og så til Willum finner jeg også skrevet et sted. Hvem var da denne Willum? Ove Willum fra ekteskapet med Vibeke Bjelke døde i 1640 ifølge Nermo, altså før faren. Det var vel han som fikk sønnen Gerlof Ovesen Nettelhorst utenom ekteskap.I første ekteskap fikk Nettelhorst sønnen Wilhelm, som sikkert kan tydes til Willum. Han var nevnt, skriver Nermo, som løytnant i Trondheim rundt 1632. Født ca 1610. Nermo har ikke med ekteskap eller dødsdato på ham. Sønnen Hans (også nevnt hos Vigerust) er nevnt 1645, bosatt på Idd, fra 1648 til Berby på Idd. Sønnen Otto er det ingen opplysninger om.Jeg finner skrevet flere steder at ingen av sønnene hadde farens evner. Sønnen Willum var utpekt til Hans Könighams etterfølger som lensmann i Vardøhus og Finmarken, men det ble ingenting av.Datteren Olive Nettelhorst og hennes mann Knud Passeliks sønn, kaptein Frederik Passelik kjøpte Osgodset av Margrethe og Peder Bagge. Frederik solgte dette til admiral Christian Bjelke i 1674.Under anmerkninger fra den lille festlige boken ”Kort Historiske Beskrivelse over Friderichshald Paa Riim sammenskreben og med nødvendige Anmerkninger” av Mag. Johannes Schröder 1727, finner jeg dette: ”Ellers er det merckeligt, at velbemelte Hr. Gerlof Nettelhorst, som udi Bergs Kirke, ungefehr een halv Miil fra Byens Nordre Side, ligger begraven, haver haft een Søn navnlig Christian Nettelhorst, som var een voxen Karl førend hand døde, og haver været sin gandske Livstid dum, samme, endskiønt hand over et halv hundrede Aar haver været begraven, findes endnu hands Legeme i ovenmelte Kirke og Grav u-opraadnet, og hærdet som Træe eller Steen”.Utenomekteskapelige barn hadde Gerlof og sønnene ganske sikkert. Jeg har jeg kopiert (5) det du lenket meg til, og skal lese det etter hvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.