Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#62216] Ane Margrethe Broch f. 1671 i Herøy/Lorents Mortensen Angell f 1666

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Holder jo på med slektsforskning for andre, og har kommet til Lorents Mortensen Angell og kona Ane Margrethe Broch. Jeg har ingen problemer med å finne aner på disse, men problemet er de sprikende opplysningene om dem når det gjelder tidspunktet de døde på og navnet på Ane Margrethe.Hos Svein Tore Dahl i boka 'Embetsmenn i Nord-Norge 1536-1700' har kona til Peter Lorensten Angell fått navnet Else Margrethe Broch. I alle andre kilder jeg har sett heter hun Anna Margrethe Broch. I den samme boka er det påstått at hun døde i 1715, men jeg finner henne ikke gravlagt i Brønnøy i 1714-1715. I boka 'Vær hilset mine børn' av Øystein Røtvoll Angell døde hun i 1732. Jeg har heller ikke greid å finne Ane Margrethe eller Else Margrethe som gravlagt i Brønnøy 1731-32.Når det gjelder Lorents Mortensen Angell så er det påstått i 'Embetsmenn i Nord-Norge 1536-1700' av Svein Tore Dahl at han døde i 1725, mens i 'Vær hilset mine børn' døde han 17.11.1726 på Torget i Brønnøy. Jeg finner han ikke som gravlagt i Brønnøy i 1725, 1726 eller 1727. Er det jeg som er dårlig til å lete? Er det noen som har funnet disse som gravlagt, og når de egentlig døde. Jeg har disse barna på dem. Kanskje har noen noe mer om dem enn det jeg har, og kanskje har jeg også noe som andre kan dra nytte av. Barna jeg har er:1)Peder Broch Angell født ca 1693, og han er nevnt som fogd på Helgeland i 17512)Margrethe Angell som var død søster ved skiftet etter broren Hans Christian i 1746. Hun må ha vært gift med en som het Sverdrup til etternavn, siden henens sønn het Jørgen Sverdrup i 1746.3)Maren Angell var død søster i 1746 ved skiftet etter broren Hans Christian, og må ha vært gift med en som het Claus siden sønnen kalles Peder Clausen Angel.4)Abel Margrethe Angell født ca 1697, og død i Januar 1679. Gift 1 med Jacob Brønlund som var kapellan i Helsingør. Gift 2 med Iver Forst5)Lorents Angell som døde som ung6)Elsebe Angell som døde som ung.7)Kristoffer Angell født ca April 1700, og oppgitt å være 14 år, 10 måneder og 2 dager da han ble gravlagt på Brønnøy kirkegård 13.02.1715(han dukket bare opp da jeg så etter dødsfall på moren hans).8)Peter Angell født 21.02.1702, og død 19.02.1781. Han var prest i Sorø.9)Hans Christian Angell som det var skifte på i Nord-Herøy på Helgeland i 1746. Han var ugift og uten barn, og derfor arvet hans søsken. Jeg har ikke funnet noe dødsfall på han i Herøy.10)Anne Cathrine Angell11)Anne Rebekka Angell født 1710, og gift med Peder Brønlund12)Albrigt Angell født ca 1712, og han døde som ung.13)Bolethe Angell som ble født ca 1714, og var gift med Philip Nicoll(det er disse jeg skal videre på). Dødfør broren Hans Christians skifte i 1746.14)Petronella Angell gift mellom 1738 og 1746 med Jens Lessøe, som var sorenskriver på Helgeland. Det var skifte på han i 1769 i Sør-Herøy.15)Maren Angell som må ha vært gift med en som het Claus. Hun var død ved skiftet etter broren Hans Christian i 1746, og navnet på sønnen som var Peder Clausen Angel skulle jo tilsi at hun hadde vært gift med en som het Claus.Mine spørsmål er altså:1)Hva var det egentlige navnet på kona til Lorents Mortensen Angell(født 1666 i Trondheim)? Var det Ane Margrethe Broch eller Else Margrethe Broch?2)Når døde Ane Margrethe, eventuelt Else Margrethe Broch? Døde hun i 1715 eller i 1732, eller eventuelt på et helt annet tidspunkt? Jeg har lest kirkeboka for Brønnøy 1732, og også for Herøy i Alstahaug uten å finne henne.4)Når døde Lorents Mortensen Angell i Brønnøy? Var det i 1725 eller 1726, eller på et helt annet tidspunkt. Han skal iallefall være død på Torget i Brønnøy.3)Ane Margrethe eller evt. Else Margrethe skal ha blitt gift i 1690 med Lorents Mortensen Angell, og det var vel kanskje da i Trondheim? I hvilken kirke ble de gift? Jeg har lest kirkeboka 1690 for Trondheim Domkirke(trolovelseserklæringer) uten å finne dem som trolovet der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg sitter nå og ser på anelista til Angell, og den stemmer ikke med din.Peter Lorentzen Angell f. 29/11 1666, død 1725 på Torget. Laugmand i NOrdland, bodde på Hellesvig. Gift 1690 med Anne Margrethe Broch dpt. 18/10 1671 død 1707. (FOreldre fogd på Helgeland Peder Christophersen Broch, død 1/2 1707 på NOrd-Herø, og 1.kone Ane Margrethe. (Kan dette være årsak til navneforkludringen?)Peter Lorentzen A. var sønn av Lorentz Mortensen Angell 1626 Angeln - 1697 Trondheim og 1.kone Margrethe Hansdt. Puls 1631 Hamburg - 1670 Trondheim.De 15 barna du ramser opp står oppført som barn av Peter L.A.Se nesten nederst på siden under Datautskrift av J.Hornemanns ..... Lenke Det står om barna til Peter L:A: side 60, og om Peter L:A: side 7.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for svaret. Anne Margrethe kan iallefall ikke være død i 1707 hvis hun får barn så sent som ca 1715. Peder Christophersen Broch var jo gift med mor til Anne Margrethe som var Maren Pedersdatter, og hans første kone Anne Margrethe må jo være død før 1671(Anne Margrethe født ca 1671 var nok oppkalt etter farens første kone).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg tror nok årstallet 1707 kommer fra farens dødsfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Selvfølgelig skulle det være Peder Lorensten Angell som var gift med Anna Margrethe Broch, så her ble det jo feil i overskriften. Jeg har prøvd å se i kirkebøkene for Brønnøy 1710-1716(den som går fra 1669-1718), 1714 og 1715 i den som går fra 1714 til 1724 uten å finne noen barn av Peder Lorentsen Angell der. Han var jo iallefall i Brønnøy ved sønnen Kristoffers begravelse 13.02.1715.Det kan jo også være at Anne Margrethe rett og slett ikke er mor til alle barna, og at Peder Lorensten Angell ble gift pånytt igjen etter 1707?(får ikke håpe det, for da er det mye jeg må stryke i dokumentet jeg skriver på).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Takk til Anne Lise for innlegg 3. Eg ser at dei same opplysingane som Berit kjem med (2), vert kolportert i Ida Bulls si bok om Thomas Angell (Thomas Angells stiftelser 1992) (s. 270-271). Der manglar fødselsår for dei seinaste barna, men i alle høve Anna Rebekka er oppgitt å vera født i 1710, altså tre år etter at mora skulle vera død. Ida Bull har basert stamtavlene sine på stamtavleverket til Hornemann som Berit viser til (og som inneheld same feilaktige opplysing om dødsåret til Anna Margrete Broch).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk til deg Olav Helge for deg svaret. Så da er det altså sikkert at Ane Margrethe Broch var mor til Bolette som skal være født i ca 1714. Jeg forstår ikke helt hvor Svein Tore Dahl har fått fra at hun skal hete Else Margrethe Broch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

I 'Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700' kaller Dahl henne Anne Margrethe Broch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Da kan en vel iallefall slå fast at Anne Margrethe Broch på være riktig navn her. Det er på side 65 i boka 'Embetsmenn i Nord-Norge' at Svein Tore Dahl skriver Else Margrethe Broch, og da er det vel bare en enkeltstående feilskriving der. Jeg syns ellers det er merkelig at jeg ikke finner noen av de yngste barna som døpt i Brønnøy, og en vet jo iallefall at familien var i Brønnøy 13.02.1715 da Peter Lorensten Angells og Anna Margrethe Brochs sønn Kristoffer ble gravlagt. De kom kanskje til Brønnøy i ca 1714? Før den tid holdt vel til i Herøy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Før jeg lese alle her, la meg si: Petter Lorentsen Angell d. 1726 (fra lagting protokoll). 'Ane Margrete Broch sal Angels' var fadder i 1730 for sønnen Peders barn sammen med Ane Rebefcca Angel og Peternelle Angel.Det er feiler i Svein Edvardsens skifte etter Hans Christian Angell. Skiftet skal vaere: 1745. Arvinger er hans sosken: 1. veledle Sr. Peder Broch Angell, kgl fogd over Helgeland 2. veledle og velaefverdige Hr. Peter Angell, sogneprest i Bolsnes Trondheim stift, 3. Madame Margrethe Angell, sl. Jørgen Sverdrups enke, 4. Madame Maren Angell, sl. sorenskriver Peder Claussen Angells enke, 5. vededle jomfru Else Angell, 6. veledle Madame Abel Angell, sl. Hr. Iver Førstes enke, 7. veledle velbyrdige frue Anne Rebecca Angell, sl. Hr. overauditeur Brøndlunds enke, 8. Madame Petronelle Angell gift med Jens Lessøe, kgl. sorenskriver over Helgeland, 9. sl. frue Bollethe Angell, gift med veledle og velbaarne Hr. Capitain Phillip Nicoll, barn: a) Msr. Peter Lorentz Nicoll, b) Msr. Johan Wilhelm Nicoll, c) Jomfru Bolletha Nicoll.For barna har jeg ogsaa Else Angell f. ca. 1704 d. 1766 Rodal Brø. ugift. og et barn Anne Margrethe Angell (fra samme bok)Død til Petter Lorentsen og Ane Margrete Broch er ikke i kirkeboka for Brø. (mange død mangler!) Ingen av deres barn ble døpt i Brø. heller, men familien staar ofte som faddere.Du har Maren to ganger (#3 og #15)Fra ei bok om Thomas Angells Slekt var Peder Lorentsen Angell f. 29/11 1666, sønn av Lorents Mortensen Angell (1626-1697) og første kone Margrethe Hansdtr. Puls (1631-1670)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svaret Margaret. Beklager at jeg gikk litt surr i føringen av barna til Ane Margrethe Broch og Peder Lorensten Angell og førte Maren 2 ganger. Ifølge Family Search skal Maren ha blitt gift i Nesna i 1724 med Peder Claussen Angell, mens Øyvind Jensen i bygdebok for Nesna bind 1 påstår de ble gift der 1718. Jeg har ikke greid å finne dette giftermålet i kirkeboka for perioden 1718-1724 hverken i Nesna eller Herøy sogn av Alstahaug. Peder døde jo 05.03.1724, så det er vel lite sannsynlig at de ble gift i 1724 iallefall. Ser ellers at han ble gift i Alstahaug(herøy sogn) i 1714 i sitt første ekteskap med Ane Elsebe Jacobsdatter Dass, og tenkte derfor at det var naturlig å lete der også etter 2. ekteskap.Jeg fant også en Else Angell etter at jeg skrev første innlegg her, og det er da påstått at hun døde etter 1742. Fint å få fødselsår og dødsår på henne på plass også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Peder Clausen Angell (g.2. m. Maren Pedersdatter Angell) sin første kone Anna Elisabeth Lucia Jacobsdatter Dass døde såvidt jeg har notert i 1721.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Det kan sikkert stemme Per Nermo, for det er skifte på henne i Handnes i Nesna i 1722. Det merkelige er at jeg ikke finner Peder Clausen Angell og Maren Pedersdatter som gift i Nesna 1721-1724, og heller ikke Alstahaug eller Herøy. Er det andre steder de kan ha giftet seg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

De giftet seg i 1723 i Brønnøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Jeg mente jo det var mest naturlig at de giftet seg Nesna siden Peder Clausen Angell holdt til i Handnes der som sorenskriver. Øyvind Jensen skriver jo en del om han i bygdebok for Nesna bind 1. Hvordan bygdebokforfatteren har funnet ut av de ble gift i Nesna kirke i 1718 er for meg en gåte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.