Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hanne Ludvigsen

[#62525] Hjelp til 100 rett tydning av dna svar

Recommended Posts

Guest Hanne Ludvigsen

Har fått svar på en dna i dag, vill være 100 %.Det står'person 1' og 'person 2' are 0.15311 times more likely to be siblings as compared to an untested persons of population. The tow people tested are unlikely to bebiologically related as full sibling( shering both a common mother and father)Takk for hjelp. Mvh Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Ludvigsen

Skulle stå 100 % å¨overskriften, beklager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Ludvigsen

Jeg tyder det til at disse personene ikke er hel søsken. Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

er det talverdien 0.15311 du ønskjer ei tolking av, eller er det den engelske teksten du lurer på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

oversat: 'person 1' og 'person 2' er 15,3 % mere sandsynligt söskende sammenlignet med en ikke testet person i populationen. Det er usandsynligt at de er helsöskende (dvs har både far og mor fälles)'Min tolkning: 1 de er höjst sandsynligt i slägt på en eller anden måde. 2 For at väre '100%' sikker behöves nok DNA fra den mistänkte fälles forälder.Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

oversat: 'person 1' og 'person 2' er 15,3 % mere sandsynligt söskende sammenlignet med en ikke testet person i populationen. Det er usandsynligt at de er helsöskende (dvs har både far og mor fälles)'Min tolkning: 1 de er höjst sandsynligt i slägt på en eller anden måde. 2 For at väre '100%' sikker behöves nok DNA fra den mistänkte fälles forälder.Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

omsetjinga til Lars er grei nok. Men talet 0.15311 (eller 15.3%) må du be om å få ei betre forklaring på frå dei som har gjort testen. Teksten er dårleg formulert. Den andre setninga er grei nok: dei er (høgst sannsynleg) ikkje heilsysken. Men den første setninga er ugrei.Sannsynet er svært lite for at ein tilfeldig 'person 3' frå folket ('populasjonen') skulle vere ein nær slektning (enn seie heilsysken) til 'person 1' eller 'person 2'. Og eit svært lite tal delt på 0,153 er framleis eit lite tal. Skal ein lese teksten bokstaveleg, er 'person 1' og 'person 2' berre fjerne slektningar. (Dersom folk i gjennomsnitt er 50-menningar (for å ta eit tal), er dei to kanskje 47-menningar?) Men i så fall har det ikkje så mykje meining å dra inn spørsmålet om heilsyskenskap - og det tyder på at den bokstavelege tolkinga av den første setninga ikkje er den rette. Du må altså få ei betre forklaring frå leverandøren - eller sjå om du har fått ei forklaring du har oversett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Jeg mener at skalaen skal forstås som en 'absolut' % skala fra 0-100. Ellers bliver der ingen mening i det.I praksis er chansen for at to tilfäldigt valgte mennesker er söskende forsvindende lille, dvs så när ved nul man kan komme.Hvis skalaen skulle forstås som en 'relativ' % skala skulle man gange ca 0 med 1,15. Og da får man resultatet ca 0, dvs igen et forsvindende lille tal, som Ivar siger. Men da bliver det meningslöst at blande helsöskende ind.Derfor skal 0,15311 (15,311%), som jeg forstår teksten, adderes til cirka 0.Forenklet: der er ca 15% chanse at de er söskende. Dvs at slägtskabet er temmeligt närt, men sandsynligvis ikke helsöskende. Derimod halvsöskende, Fätter/kusine eller tremenninger. dvs med en forälder fälles eller en fälles beste- eller oldeforälder.Men jeg holder med om at det er udtrykt utydeligt, så det er nok sikrest at spörge hvad de mener

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Ludvigsen

Lars og Ivar.Testen var så kronlete å forstå. Skal sende en email å be de gjøre forklaringen litt mere lettlest. Samtidig er det jo komplisert med dna. Setter stor pris på oversetting og forklaring. Testen gjorde det mulig for min bestemor til å fortelle at min ene forelder har blitt oppført med feil far. Så nå har jeg fått en besteforelder(for jeg har ingen å miste) til pluss 2 onkler, en tante med ektefeller og 6 kusiner og fettere. Kan det bli bedere da. Takk til dere begge. Mvh Hanne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.