Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Helge Berntsen

[#62587] Hallo Danmarkspesialister ! Søkehjelp på Anders Sørensen Mørck ?

Recommended Posts

Guest Helge Berntsen

Anders Sørensen Mørck (Mørch, Mørk) skal ha blitt født i Ålborg i 1758, og kom i ung alder til Risør i Norge, der han fikk stilling på byfogdkontoret. I 1818 er han registrert som kjøpmann i Risør, gift med den 35 år yngre Siri Christensdatter. Siri ble født i Risør omkring 1793, muligens datter av en Christen Thorsen, som også stammet fra Danmark ? Skifte etter Anders skal ha sluttet 25/6-1836, men jeg har ikke funnet dette. Anders og Siri fikk følgende barn:Severin Christian f. 1811 i Risør d. 1905 Andreas f. 1814 i Risør d. 1904 Juliane Marie f. 1816 på Vestre Sandøya d. 1877Både Siri og datteren Juliane arbeidet som jordmødre. Siri giftet seg på ny i 1835 med enkemann Peder Olsen Vestre Sandøya f. 1792 d. 1854, og hun overlevde også han med 30 år, før hun selv døde i 1884. Hun skjøtet sin eiendom på Vestre Sandøya til sin stesønn Ole Peder Olsen i 1880.Anders og Siri fikk stor etterslekt både på Vestre Sandøya, og etterhvert også i USA, og jeg er meget takknemlig for enhver hjelp til å finne deres danske aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

En mulig kandidat er å finne i folketellingen fra 1787: Aalborg (amt), Nørresund Købstad, Sundbye. Her bor Sognedegn Søren Mørch, 62 år, gift med Anne Andersdatter, 61 år og datteren Catrine Marie Mørch, 21 år og ugift.Ta en titt på bloggen jeg har laget med danske slektshistoriske lenker. Du finner skannede kirkebøker, folketellinger, skifteutdrag og mye mer på Internett. Se: http://genealogi-dk.blogspot.com/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Søker du på 'Søren Mørch' i Google, får du opp et par skifter som kan være av interesse. Det var en eldre sognedegn med samme navn. Kanskje faren eller en onkel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Brøndsted

De fleste Danmarkspecialister finder du afgjort på det danske debatforum http://www.dis-danmark.dk/forum/list.php?1(du skal tilmelde dig, men det er gratis).I Aalborg Købstad er der to kirkesogne: Budolfi og Vor Frue. Der er ingen der matcher din Anders Sørensen Mørch døbt i de to sogne i 1757-59. Degnen i Nr. Sundby (lige på den anden side af fjorden) er derfor et godt bud.Fornavnet Juliane Marie må være opkald efter en ældre slægtning (født omkring 1750-80), opkaldt efter Frederik V's dronning Juliane Marie - måske også et spor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Både Helge (i innlegg 1) og Oddbjørn Johannesen (innlegg 30 i tema 60800 [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=60800&sok=Tvedestrand&nr=4&antinnlegg=73&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke ), sitter med en kilde (samme kilde?) som forteller ar Anders Sørensen Mørch er født i Danmark (Aalborg?) . Fødsels-året blir stipulert til 1758 (Helge) og 1753 (Oddbjørn), mens FT1801 heller til 1762.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Navnelikhetene i denne kilden (5) kan tyde på at det var slekt. Det var spesielt gjenbruk av navnet Juliane Marie som var litt spesielt.Vi har atså en Søren Mørch i Aalborg i 1787 som er i passende alder for en som er født i ca 1758, mens se også på dette skiftet fra Aalborg:Aalborg Hospital Skifteprotokol Bog nr. 3. 1755 til1779 Film nr. M. 9169 B. Arkiv nr. C.649 løbenummer 111:Skifte 4-02-1764 fol. 358.THOMAS SØRENSEN MØRCH i GandrupFader, sal. SØREN MØRCHArvinger Søskende,Halvbroder, Peder Mørch i Hest--??Broder, Mouritz Mørch i Stae.Søren Mørch i AalborgSøster, Anne Marie Mørch i AalborgSøster, Sal. Anne Kjerstine var gift med Peder Lerche i Ridemands Møllederes børn: Peder og Ole Pedersen myndige.Cathrine og Karen Pedersdatter...Her er det en sognedegn til som het Søren Mørch i Ålborg, men det er ikke de samme barna som han i skiftet så det må være en annen: http://home6.inet.tele.dk/niels_ma/nsl96.htmDet er definitivt også slekter i Ålborg med de samme navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hallo fra Tallinn, og takk for alle innspill, som jeg nå skal egne min tid til. Kilden for min (og trolig Oddbjørns) informasjon er Dypvågboken, og jeg gjengir utskrift som følger fra s. 760:'Andreas Sørensen Mørck som var f. ca. 1753 og etter familie-tradisjonen dansk av fødsel, nærmere bestemt fra Aalborg. Han kom i ung alder til Risør og fikk post på byfogdkontoret, men i 1818 var han kjøpmann i Risør, g. m. den mye yngre Siri (en enkelt gang også kalt Martilie) Christensdtr., som også skal ha hatt dansk blod i årene. Hun er en gang kalt Siri Thorsen, så hennes far har kanskje hett Christen Thorsen. Av barna deres kjenner vi:Severin Christian Mørck, Vestre Sandøya, f. i Risør 1811; Andreas Mørck, Vestre Sandøya, f. i Risør 1814; Juliane Marie Mørck, f. i Risør 1818, konf. i Dypvåg 1833, g. a) 1840 m. enkemannen Clemet Olsen V. S. (2 barn med ham), b) m. skomaker Johan Henriksen V. S. (fra Risør?), d. 1877.Andreas (ved dødsfallet kalt Anders) Sørensen Mørck døde på V. S. 1831, 78 år gl. Siri drev jordmorpraksis. Som enke ble hun i 1835, 47 år gl., g. m. enkemannen Peder Olsen V. S. (f. 1792, d. 1854, sønn til Ole Pedersen Yt. Borøya - V. S.). Skiftet etter Andreas Mørck sluttet først 25/6 1836.'Jeg beklager å ha bragt forvirring med å feilskrive fødselsåret til Andreas og Siri, uvisst hvorfor, og helt sikkert uten kildegrunnlag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hei gode hjelpere,Etter en foreløpig gjennomgang synes kandidaten til Kari i (5)å være en klar kandidat: 'Anders Mørch født 1760, Nørresundby, død ?. Anders Mørch tjente i 1801 hos købmand Bernt Andersen i Ø. Risør, Norge'. Skiftet etter Anders fra 1836 kunne muligens bekrefte dette. Er det noen som vet hvor jeg kan oppspore det ? Kan man også finne hvem som har utarbeidet Mørch-oversikten som fremkommer i (5) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Karis lenke i innlegg 5 fastslår at ”vår” Anders Sørensen Mørch , var sønn av Søren Sørensen Mørch. (1729-) og Anne Andersdatter Skaarup 1728-1801). Anders kom altså fra Aalborg, hvor faren var degn i Nørresundby de siste 29 årene av sitt liv.Kilden bemerker også at Anders tjente hos købmand Bernt Andersen i 1801. Og kilden gir aner tilbake til tidlig 1600-tall IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Et mulig skifte etter Anders fra 1836 bør kunne finnes på Statsarkivet i Kristiansand. Jeg skal ha øynene åpne ved neste besøk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Takk, Iver og Oddbjørn ! Jeg finner imidlertid ikke den nevnte Anders, hverken i kirkebøkene for Nørre Sundby, eller Volstrup-Hørby under Hjørring, i det aktuelle tidsrommet. Er jeg på feil distrikter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Jeg fant heller ikk Anders i Nørre Sundby, men jeg så bare på årene 1757-59.Send en mail til Preben Mørch som har laget websiden (innlegg 5). Du finner hans e-postadresse her: http://home4.inet.tele.dk/terpet/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Brøndsted

Der er skifte efter degnekonen Anne Andersdatter Schaarup i 1801 under Kjær Provsti (dvs. gejstelig skifteprotokol, som man kan forvente, når manden er degn):ANNE ANDERSDATTER SCHAARUP (d:)12 MAR 1801N. SUNDBY, KAER PROVSTI,KAER,Aalborg 569B. / 1717-1811 / 43445(S:)SOREN MORCHSkiftet kan så ses i Viborg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Her er Søren Mørch og kona i folketellingen for 1801: Aalborg, Kær, Nørresundby Købstad, Sundbye, ingen, Familie 152, FT-1801, B2291:Søren Mørk, 75, Gift, huusbonde, sognedegn og skoleholder Anne Andersdatter, 72, Gift, hans kone Christen Nielsen, 23, Ugift, hører i skolen Christiane Christiansdatter, 23, Ugift, tjenestepige Maren Larsdatter, 12, Ugift, tjenestepige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

I en debatt på DIS-Danmarsk forum dukker det opp 2 personer med samme etternavn som Anne: Karen Andersdatter Schaarup, f. 1719, og Niels Andersen Scharup, trolovet og copulere i 1746. Dette er i Thisted Amt. Aldersmessig kan de være søksen til Anne Andersdatter Schaarup: Se debatten: http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,433523,433576

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Tusen takk for utmerket hjelp, Kari ! Jeg finner dog ikke Anders i kirkebøkene, så jeg vil kontakte Preben som forhåpentlig kan gi forklaringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Lykke til. Fortell gjerne hvordan det går.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Ref. 8 - etter gransking av Risørs kirkebøker:Kjøpmann Anders Sørensen Mørch og Siri Thorsen ble viet i Risør 15/7-1810. Severin Christian Mørch ble født i Risør 2/9-1811, døpt i Risør 16/9-1811. Andreas Mørch ble født i Risør 29/9-1814, døpt i Risør 9/11-1814. Juliane Marie Mørch ble født i Risør 10/1-1818, døpt i Risør 28/1-1818.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hej Oplysningerne er fundet i en af præsteindberetningerne, som er nævnt under afsnittet dokumentationm. v. h. Preben Mørch--- Ikke så mye hjelp fra den kanten, men jeg har funnet familien i FT1801 i Nørresundby, så jeg får stole på presten..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Kanskje man foreløpig kan la Mørchene ligge, siden vi i alle fall har fått rede på Anders Sørensen Mørch sitt opphav.Men opphavet til ektefellen Siri Christensdatter (Thorsen ?), er også en liten nøtt. I innlegg 1 antydes dette: 'Siri ble født i Risør omkring 1793, muligens datter av en Christen Thorsen, som også stammet fra Danmark ?'Siri kan altså meget mulig være født i Danmark, Men det finnes en familie i Risør innenfor det aktuelle tidsrommet, hvor faren heter Christen Thorsen, og moren heter Inger Jensdatter. Dette paret fikk følgende barn:Jens (1778), Niels (1781), Thore (1790), Jahn (1792), Chresten (1795), Maren (1784), SIRI (1787),Hele familien (inkl. SIRI/SIGRI) minus familiefaren (Christen Thorsen ser ut til å være død i 1801) gjennfinnes i FT1801-Risør: [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=21&filnamn=f10901&gardpostnr=89&personpostnr=520&merk=520#ovre>Lenke .Det er vel dette opphavet Dypvågboka sikter til vedr. Siri Christensdatter. Det er vel verd å merke seg at hun ved senere kirkebok-innførsler kalles vekselsvis Christensdatter og Thorsen.Men spriket i fødselsår (1787 til ca.1793 i innlegg 1) er meget stort. Men jeg tror at den SIRI OLS. som vi finner på Vestre Sandøya i FT1865

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hallo Iver, og tusen takk for dette innspillet. Fødselsåret i innlegg (1) skal du ikke legge noe vekt på. Mer viktig at hun var en 47-år gammel enke, da hun giftet seg for andre gang med Peder Olsen i 1835, og det stemmer utmerket. Og hun var født i Risør, selv om det antydes at hun har danske aner, så jeg tror du har løst nøtten ! Om Oddbjørn finner skifteprotokollen etter Anders, så kan det muligens gi ytterligere dokumentasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg lette etter Anders i skiftekortkartoteket på SAK i dag, dessverre (nesten) uten resultat. Skiftekortene for Arendal og Øster-Risør er katalogisert på navn, og under 'Mørch' var det et henvisningskort med teksten 'Anders Sørensen Mørch, se under Anders'. Jeg så da 'under Anders', men der var det ingenting. Det yngste skiftet der var fra 1804. Dessverre hadde jeg ikke tid til å sjekke de originale skiftene på mikrofilm, men jeg har grunn til å tro at skiftet etter Anders finnes der. Det må imidlertid vente til neste besøk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En liten 'privat' link til Anders Sørensen Mørck: Hans sønnesønn, Amandus Andreas Mørck (Vestre Sandøya) - sønn til fraktemann Andreas Mørck V. S. (1814-1904) og Anne Inger Evine Ingebretsdtr. Østre Sandøya (1833-1894)- var gift med Karen Nicoline Pettersen fra Ytterbø i Flosta. Amandus Andreas var f. i 1865, og 12/4 1889 døde han i Rio de Janeiro på barken 'King Henric' av Drammen.Enken Karen Nicoline giftet seg så flere år senere (nærmere bestemt 17/3 1910) i Flosta med min oldemors fetter, Thor Thorsen (f. i Holt 1864), som var sagbruksarbeider på Øytangen i Flosta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.