Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#62670] Andreas J. Hillestad (1852-1936) - ullvarefabrikkeigar i Christiania - huslyden?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

FT1900 for Meltzers gate 7 i Christiania syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Andreas J. Hillestad hf g Farver og Fabrikeier Uldvarefabrik 1852 Hafslo i Sogn - {fødd i Hafslo 26.1.1852}Agnes Hillestad hm g 1864 Fredrikstad - {fødd i Glemmen 14.2.1862 - vigde på Nøtterøy 12.8.1892}Ninni Sondell Hillestad d ug* 1893 Kristiania - {fødd ?, Chra. 27.8.1893}Johnny Sondell Hillestad s ug* 1895 østre Aker - {fødd Austre Aker 21.5.1895}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Andreas Hillestad døydde som fabrikkeigar i Oslo 23.4.1936, medan Agnes Hillestad døydde same staden 11.4.1951.Av dei to borni skal Johnny vera daud i ung alder, medan Ninni (27.8.1893-1.5.1985) vart gift med Johannes Øines (18.11.1887-30.3.1957), og dei ligg gravlagde i lag med Andreas og Agnes på Nordre Gravlund.Let det seg gjera å finna ut:* Dato og stad for dødsfallet til Johnny Sondell Hillestad?* Dato og stad for vigsli til Ninni Sondell Hillestad og Johannes Øines?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Johannes Øinæs, f. i Vestby 18-11-1887, sønn av gårdbruker Herman Øinæs og Thora Kinde. Eks. Krigsskolens øverste avd. 1915, Mil. Høiskoleeks. 1919, premierløitnant i Infanteriet 1915, i Festningsartilleriet 1915, kaptein 1928.Tjenestegjort ved Agdesidens I.R. nr. 7 1915, nøitr.vern ved Oscarsborg m. Svelvik bef. 1916, chef for Verdalens bef. 1917, ved Tønsberg bef. og Fr.stads mineforsvar 1917-19, aspirant i teknisk fellesetat, Raufoss, Kongsberg og Kanonkontrollen 1919-20, innbeordret til artillerikonstruktøren som assistent 1919-20, ved Oscarsborg med Svelvik bef. 1922-28, garn.chef for signalavd., Bergens bef. fra 1928.Eks.art 1912. Utdannelse i branchen 'Farving og Kemisk Rensing' i Sverige, Danmark og Tyskland. - Fabrikkeier. (A.Hillestad, kem. renseri & farveri). Gift i Kr.ania 8-5-1920 med Ninni Sondell Hillestad f. i Kr.ania 27-8-1895. 1 sønn og 1 datter. (Norges Militære Embedsmenn 1929).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for overraskande fine opplysningar. Eg er på ny overvelda! No står det vel her berre att å finna ein dødsdato for Johnny Sondell Hillestad samt å stadfesta bustad(er) og dødsstad(er) til Johannes og Ninni Øinæs. MEN, eg har oppdaga ei sannsynleg etterkomar etter Ninni Øinæs i telefonkatalogen, som eg vil freista i morgon; kanskje me får dei manglande opplysningane...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.