Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest anita bakken

[#62680] Sogneprest Christen Lauritsen Aure fra 1578-1622

Recommended Posts

Guest anita bakken

Hei Jeg finner denne presten i Norsk Prestehistorie for Aure. Han etterfølger Jens Olson Bratt 1533-1540 og Tidemann Brynjulfson 1544. Flere prester ved navn Laurits og Lauritsen Krabbe følger i årene etter.Det har vært nærliggende og tro at denne Christen Lauritsen også var en Krabbe,men Finn Oldervik avkrefter dette. Jeg finner denne Christen Lauritsen nevnt i forbindelse med en odelsgård Eggen på Byneset.Senere Krabber har også odelsrett på denne.Kan det være mulig at han tidligere var knyttet til Trøndelag.? Kan han knyttes til slekten Lindved? Christen Lauritsen er en av mine aner fra Aure via Tevik slekt. Det hadde vært morsomt om noen har noen synspunkter /kunnskap om han. Hilsen Anita Bakken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Hei Anita1Kva er kjelda di for at Krabbane åtte i same gard som Hr. Christen i Aure?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei igjen. I fra Byneset bygdebok under gård Eggen.Jeg skriver av det som står uten at jeg vil påstå at jeg skjønner helt hetydningen. -Peder Krabbes konfirmasjon på Fredrik Urnes makeskifte på vegne av Fredrik 111 i 1652 viser ar Krabbe som var pastor i Aure overdro sin odelsjord Eggen på Byneset,2 spann med full bygsel og flere gårder i Nordland til Kronen mot kongens eiendommer Rodal og Skei i Hemne.Fredrik Urne var kongens befalingsmann over Trondhjems len. Jeg fant Christen Lauritsen koblet til Eggen via hjemmesider til Simon Ellefsen og Per Nermo. Jeg skulle ønsket å ha Thurn Christiansens skrifter angående Krabbe og Hals-Iversen slekta som finnes på Biblioteket i kristiansund. Kanskje det finnes noen som legge ut hans arbeid på nettet? Hilsen Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Dette var ei interessant oplysning som eg ikkje kjende til frå før. Eg går ut frå at det er same Eggen-garden det er snakk om.Eg er elles ganske overtydd om at Krabbane i utgangspunktet ikkje åtte odelsgods nordafjeldsk, men at Hr. Peder Lauritsson d.e. Krabbe i Aure fekk mykje jordegods med kona si. Om eg ikkje hugsar feil, så heitte ho Susanna Olsdotter og var dotter til Oluf Jensson Skriver i Trondheim. Kven denne sistnemnde karen var son til kan ein jo grubla ein del på, men sidan han var eigar av jordegods både i Trøndelag, på Møre og slik det synest, også i Nord-Noreg, så kan ein jo gjera seg tankar om så mangt.Førebels har eg heller ingen teori om korleis Her Christen i Aure, eventuelt kona kan vera i slekt med Krabbane. Vi veit jo ingenting om kva kona event. konene til Hr. Christen heitte, heller ikkje kor mange born han hadde. Det vi veit for visst er at han hadde sonen Peder Christensson på Sundsby i Mjosundet og at denne Peder ved hjelp av kona, Gyda (Gjøa) vart foreldre til ei mengd med søner der dei fleste vart gardbrukande bønder i Aure prestegjeld og slik er mellom stamfedrane til dei fleste aurgjeldingar. Så vidt eg hugsar er det denne Peder som er nemnd i samband med Eggen.Når eg tenkjer meg om, så var det vel farfar til Peder Lauritsson Krabbe som er nemnd i samband med jordegods i Noreg. Kanskje det er ein samanheng der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Takk skal du ha for svaret. Jeg vet at dette er områder jeg ikke har det minste peiling på men er villig til å lære. Ifølge opplysningene jeg har skulle det vøre samme gård. Kanskje denne Hr Christen ikke er er Lauritsen men en Bratt? Hvem var prest i Aure mellom 1544 og 1578? Brattspøkelset mitt vil ikke slepp mæ.Ja ja man får ikke svar om man ikke tør spør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Takk skal du ha for svaret. Jeg vet at dette er områder jeg ikke har det minste peiling på men er villig til å lære. Ifølge opplysningene jeg har skulle det vøre samme gård. Kanskje denne Hr Christen ikke er er Lauritsen men en Bratt? Hvem var prest i Aure mellom 1544 og 1578? Brattspøkelset mitt vil ikke slepp mæ.Ja ja man får ikke svar om man ikke tør spør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Anita, kan du legge inn linkar til dei sidene du viser til i innlegg 3?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Det med linker kan æ ikke men kan skriv det av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Nermos side Christen Lauritsen 1550-1622 -1618.Eide halvannet spann odel i Eggen på Byneset. -sogneprest 1578-1622 -født 1550(meget usikre foreldre -død 1622AureFar Laurits Krabbe Barn Peder Christensen Marit Christensen Det står skrevet kan Christen Lauritsen være en farbror av Peder Lauritssøn Krabbe i Aure?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg meiner bestemt at det var sonen, Peder Christensson Sundsby som er nemnd i samband med Eggen, ikkje faren Hr. Christen. Det kan vera at kona til Peder Sundsby, Gyda var ei dotter til Oluf Jensson Skriver og søster til Susanna Olsdotter gift med Peder Larsson Krabbe. Dei kunne begge ha fått ein part i Eggen i arv etter faren. Det som talar mot denne løysinga er at Oluf Skriver første døydde i 1634 og at Peder Sundsby er nemnd med part alt i 1618?.På grunn av at eg ikkje kjenner originalkjeldene, så vert dette berre gissing frå mi side, og kanskje tek eg heilt feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Takk ska du ha Finn inspirerende når ein får vettuge svar.Eg får berre lese vidre.Hilsen Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Steinar Hansen

Svein Tore Dahl skriver i sin bok om geistligheten i Midt- og Nord-Norge at hr. Christen i Aure i 1618 er oppført med 1 1/2 sp. odel i gården Eggen på Byneset. Videre at i 1624 så var hr. Augustinus Jensen og 'en Peder Christensen i Aure' eiere av dette. Det var vel da sønn og svigersønn, formodentlig.Dahl skriver også at han i 1618 var oppført med 1 sp. 2 øre odel i Vik tinglag. Gårdnavn nevnes ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Takk for den oppklaringen. Da veit vi altså at Hr. Christen i Aure, event. kona åtte ein part i Eggen på Byneset og at dette var odelsjord. Kunne dette vera den same parten som Krabbe hadde fått tak i i 1652, og som også kaller det sin odelsjord? Eller var dette to ulike partar av garden. Lurer da på kor stor denne Eggengarden var og korleis lanskylda var fordelt til dømes i 1647? Er det nokon som kan gje svar på dette?Uansett, så kan ein ut frå dei opplysningane som Lars Steinar Hansen kjem med, gravleggja den usikre hypotesa eg sette fram i innlegg (10). Parten i Eggen måtte ha kome enten frå Hr. Christen sjølv eller frå kona hans og mor til Peder og Marit.Ein stad står det elles at Augustinus Jensson (Wivel) var gift med enkja etter Christen, men det rette er nok at han var gift med dotra. Seinare vart han visstnok gift med dotter til Hemnepresten, Michel Christensson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Takk for den oppklaringen. Da veit vi altså at Hr. Christen i Aure, event. kona åtte ein part i Eggen på Byneset og at dette var odelsjord. Kunne dette vera den same parten som Krabbe hadde fått tak i i 1652, og som også kaller det sin odelsjord? Eller var dette to ulike partar av garden. Lurer da på kor stor denne Eggengarden var og korleis lanskylda var fordelt til dømes i 1647? Er det nokon som kan gje svar på dette?Uansett, så kan ein ut frå dei opplysningane som Lars Steinar Hansen kjem med, gravleggja den usikre hypotesa eg sette fram i innlegg (10). Parten i Eggen måtte ha kome enten frå Hr. Christen sjølv eller frå kona hans og mor til Peder og Marit.Ein stad står det elles at Augustinus Jensson (Wivel) var gift med enkja etter Christen, men det rette er nok at han var gift med dotra. Seinare vart han visstnok gift med dotter til Hemnepresten, Michel Christensson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Ser av skattematrikkelen at Eggen på Byneset er skattlagd for 2 spd i 1647. Videre at garden er delt i to like store partar, der Peder Krabbe har bygselrett og rett til lansskylda for begge. Berre det eine spannet er kalla Peder Krabbes odel, men dette trur eg ikkje ein skal vektleggja for mykje. Det må da vera det som Hr. Christen i Aure tidlegare hadde eigedomsretten til som Peder Krabbe hadde tileigna seg ein gong mellom 1624 og 1647., samt at det hadde kome 1/2 spd. i tillegg. Ei nitid gransking av lensrekneskap m.m. kunne kanskje ha svslørt meir om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Svein Tore Dahl opplyser i ein fotnote at det var ein Jakob Pedersson som åtte det siste halve smørspannet i Eggen sammen med Hr. Christen Lauritsen i Aure. Det kunne ha vore interessant å få veta kven denne karen var?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei.I det berømte skandalebryllupet i Hemne nevnes en lagmann Jacob Pedersen i 1633 . Han skal være svigerfar til Milde Oudensdatter (NST XIX:214) Hun skal være enke etter Hr Michel Cristensen og gift med Melchior Jakobsen.Hilsen Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det mykje omtalte bryllupet var vel i 1618 og Jakob Pedersson var brudgommens far. Eg ser ikkje bort frå at det er ein riktig identifikasjon av medeigaren av Eggen. Eg trur likevel ikkje at dette på nokon måte indikerer slektsskap mellom Falch og Hr. Christen i Aure, men ein kan sjølvsagt ikkje utelukka ein slik samanheng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

I det samme fuktige laget var også byfogden i Trondheim Peder Lauritsen som var inngiftet i Aspaslekta. Milde Audensdatter var å Aspaslekt.Cristen Lauritsen må vel være ordinert som prest helst i Danmark. Kan man eventuelt finne noe der?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.