Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#62691] Oppslag bygdebøker Vestfold - garden Holm i Sande/Holmestrand/Våle/Ramnes/Hedrum

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Gardbrukar Johannes Johannesson Hillestad døydde i Hafslo i Sogn i 1888. Enkja Kari Eriksdotter (Hillestad) skal med dei fleste borni deira kort etter vera flytt til ''garden Holm i Vestfold'', men døydde der kort tid etter, og borni kom til farbrørne deira i Christiania og voks opp der.Eg har vore inne i kyrkjebøkene for fleire av desse stadene i Vestfold, men finn ikkje noki Kari Hillestad avlidi. Eg ville tru Sande ligg nærast, for der budde det fleire sogningar på den tidi, men kanskje me lyt lenger sør i fylket?Eg vonar at nokon sit med bygdebøker som eventuelt kan fortelja noko under garden HOLM om der nokon gong på 1880/1890-talet budde Hillestad-folk frå Sogn?Eg takkar so mykje på førehand fpr alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for både dette og andre spennande innlegg som vedkjem denne huslyden!Jau, eg har oversett dødsfallet til Kari Eriksdotter i Hafslo i 1886. Men dette tyder då på at det var JOHANNES HILLESTAD, mann hennar, som kjøpte gard på Holm, og det må ha skjedd våren 1888, kort før han døydde. Men det er framleis eit spørsmål kva Holm-gard dette var? Sande er mest truleg, men eg veit ikkje...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Under Holm (g.nr. 3) i Sande Bygdebok står det ikke noe om Johannes Hillestad. Imidlertid står det om bruk 6 (løpenummer 3f) at det på slutten av 1800-tallet '... kom flere eiere her... ' sitat slutt.Jeg prøvde å se i de skannede tingslysningsdokumentene, men klarte ikke å finne noe....en nitidig granskning kan kanskje skaffe oss svar....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

En mulig kompliserende faktor ligger i at Hillestad-navnet også finnes naturlig i Vestfold. Dette er navnet på et anneks/kirkested i Botne, samt 4 matrikkegårder samme sted. Ja foruten at ordføreren i nåværende Re kommune også heter Hillestad.Hva med utflyttingslistene for Hafslo? Hva er egentlig registrert der?Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon og Are for interessante innlegg. Når det gjeld utflyttingslistene for Hafslo for slutten av 1880-åri, som framleis ligg på prestekontoret i Gaupne, so har eg undersøkt dei, men der står ikkje noko meir.Eg fryktar me kjem ikkje nærare ei løysing her utan ''nitidig'' gransking av panteregisteri for Sande...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.