Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#62692] Distriktslækjar Even Olson Karum frå Løten (1867-1947) - opphav og lagnad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Even Olson Karud, fødd på Løten 29.12.1867 (Lenke) var son av gardbrkar Ole Halvorson på Karud NEDRE og kona Kirstina Haraldsdotter.Desse foreldri finn eg att i FT1865 for Karud SØNDRE i Løten:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ole Halvorsen Huusfader g Bruger og Selveier 1823 Næss Prgj.Kirstine Haraldsdatter hans Kone g 1821 Næss Prgj.Marte Olsdatter deres Datter ug 1849 Næss Prgj.Gine Olsdatter deres Datter ug 1852 Næss Prgj.Olava Olsdatter deres Datter ug 1865 Næss Prgj.Harald Olsen deres Søn ug 1855 Næss Prgj.Jørgen Olsen deres Søn ug 1859 Næss Prgj.Johan Olsen deres Søn ug 1861 Næss Prgj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Det ser ut til at huslyden må vera flytt frå Nes til Løten mellom 1861 og 1865, men kan nokon fortelja meg:* Frå kva gard i Nes hadde Ole Halvorson opphavet sitt?* Frå kva gard i Nes hadde Kirstina Haraldsdotter opphavet sitt?* Og kva heitte Karud-garden dei budde på i Løten - Karud søndre eller Karud nedre?Even Karud var ''kandidat'' i Akersgata i 1900, tydeleg på Christiania jordmorskule eller fødselsstiftelsen(?), men noko seinare gifte han seg med Øllegaard Johannesdotter Hillestad, fødd i Hafslo 21.12.1880. Ho var i 1900 guvernante på Arneberg i Hof i Vestfold.* Kan nokon fortelja meg meir om lagnadern til dette parfolket? Dato og stad for vigsli deira, og kvar dei budde til ulike tider?* Som pensjonistar budde dei i alle fall på Ski i Akershus, og me veit at Even døydde 17.2.1947, medan Øllegaard døydde 20.8.1948. Kan henda døydde dei båe på Ski?* Even og Øllegaard fekk to søner, Einar Karud (1909-1988) og Ove Karud (1915-1942). Kanskje finst det biografiske opplysningar om ein eller båe?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

God morgen LarsEven Olsen Karud, søn av gaardbruger Ole Halvorsen Karud (f.18-5-1823, død 19-8-1875) og Kirstine Haraldsdtr. Sigstad (f.30-8-1821, død 1-7-1916), er født i Løiten 29-12-1867, tog ved Hamar skole i 1888 eks.art., i decbr. 1889 anden eks. og i juni 1896 med.eks.Han har utført følgende kandidattjeneste: I decbr. 1896 ved Rigshospitalets kir.avd. A, i 1. halvaar 1897 ved Bergens sugehus kir.avd., 1.septbr. - 31. decbr. 1900 ved Kr.ania fødselsstiftelse, 1.janr. - 30.april 1901 ved Rikshospitalets med.avd. B. Forøvrig har han vikariert for kolleger i Løiten, Storelvedalen, Romedal, Nes, Røros og Melhus.Fra 1.janr. 1898 til 31.juli 1900 var han ansat som kommunelæge i Fyredal, og fra 1.oktbr. 1901 har han lignende stilling i Hof, Solør, hvor han siden 15.janr. 1903 er ordfører i sundhedskommisjonen. Han er medlem av Hof vergeraad, medlem av DNLF. Ble 23.juni 1916 beskikket til distriktslæge i Hof distrikt, 10.nov. 1922 befordret til Kraagstad distrikt med bopel ved Ski st. og 12.nov. 1937 entlediget fra 1.jan. 1938 å regne, men har blitt boende ved Ski uten å praktisereGift i Kr.ania 26.aug. 1907 med Øllegaard Hillestad, f. i Hafslo 21.decbr. 1880, datter av gaardbruger Johannes Johannesen Hillestad (f.29.aug. 1842, døde 4.april 1888) og Kari Venjum (f.1.juni 1849, døde 16.janr. 1886). 1 sønn lever, 1 sønn død. (Norges Læger 1800-1908).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Einar Karud, sønn av distriktslæge Even Olsen Karud og Øllegaard Hillestad, er født i Oslo 15-2-1909, tok eks.art. i 1927, og i des. 1935 med.eks. I studietiden hospiterte han ved Ullevål sykehus' med.avd. 1.sept. 1930 - 30.mai 1931, ved Oslo militære sykehus 20.aug. - 30. des. 1931, ved Ullevål sykehus' røntgenavd. i 3 mndr. og vikarierte for assistenlægen ved denne avd. i 3 mndr. Fra 15.des. 1935 var han amanuensis hos distriktslægen i Kråkstad, og fra 15.novbr. 1936, har han bestyrt stillingen som kst. under innehaverens tjenestefrihet, med bopel i Ski. Ugift. (Norges Læger 1926-36).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Adele Goa

Det er feil i 1865 FT. Ole Halvorsen, Kristine Haraldsdatter og minste datter Gine var født i Løten. Ole Halvorsen var bror til min tippoldefar.Ole Halvorsen f. 18 May 1823, Grimseth, Løten, Hedmark son av Halvor Jørgensen Grimseth og Gønner Helgesdatter Myhr. Hedmark fylke, Løten, Ministerialbok nr. 5 (1814-1832), Fødte og døpte 1823, side 176-177.Kjerstine Haraldsdatter f. 30 August 1821, Sigstad, Løten, Hedmark datter av Harald Petersen Sigstad og Martha Thoresdatter. Hedmark fylke, Løten, Ministerialbok nr. 5 (1814-1832), Fødte og døpte 1821, side 154-155. 1900 FT hun var enke på Karud søndreGift 7 November 1846 Hedmark fylke, Løten, Ministerialbok nr. 6 (1832-1849), Ekteviede 1846, side 460-461Min famillie i Norge har kopi av noen brev til Ole Halverson Karud fra tippeoldefar i 1852. Jeg er sikkert det er andre Karud informasjon også. Jeg skal snakke med han om dette og kanskje han skal kom i kontakt med De.mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Når det gjelder opphavet til Even, vil du finne mange av forfedrene omtalt i Løtenboka. Bestiller du alle 3 bindene på biblioteket har du mye lesestoff. Folketellinga for 1865 må ha en feil når alle står oppført med fødested Nes. De er så langt jeg har oversikt alle født i Løten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten, Adele og Sverre for spennande og nyttige opplysningar. Eg har med dette fått tak i alt eg treng om opphavet til denne ætti; no startar jakti på opplysningar om borni...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.