Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest marit. elisebet totland

[#62699] Kontroll med 'far' oppgitt ved dåp?

Recommended Posts

Guest marit. elisebet totland

Var det noen kontroll med hvem som var den oppgitte far når en fødsel ble meldt, dåp skulle holdes?Måtte faren gi noen form for bekreftelse, eller måtte for eks. mor fremskaffe en attest fra han som viste hvem han var?Jeg befinner meg i tidrommet 1875-1895.Lurer også på hvor lenge det ble gitt straff for tredje barn utenfor ekteskap (konkubinat)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Jeg går ut fra at du spør om kontroll i forbindelse med barnefødsler utenfor ekteskap. Og ja, det var slik kontroll, men jeg går ut fra at denne ikke akkurat ble utøvd strengt når den oppgitte barnefaren samtidig var barnemorens ektemann. Kontrolloppgaven lå likevel i hovedsak på lensmannen mer enn på presten. Dette hadde sammenheng både med forsørgelsesansvar og med arverett.Straff for gjentatte barnefødsler utenfor ekteskap har vært diskutert og besvart her før, men barnefødsler utenfor ekteskap er ikke nødvendigvis det samme som konkubinat. Konkubinat forutsatte at partene også levde sammen, men uten å være gift med hverandre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Ja, det er fødsler utenfor ekteskap jeg mener. Burde ha presisert det. Hvordan utøvde lensmannen denne oppgaven? Kan det finnes spor etter den i lensmannen sine kopibøker/brevjournaler?Jeg er klar over at konkubinat har vært fremme her før. Mitt spørsmål er mer bestemt: Hvor lenge ble det praktisert at en kvinne som 'lot seg besvangre' av tre forkjellgie menn fikk straff? Jeg er klar over at konkubinat i sin alminnelighet ble brukt om et par som levde sammen 'på det jeven' uten å være gift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Konkubinat var straffbart i Norge helt fram til 1972. Hvorvidt forbudet ble håndhevet, er en annen sak.Saker mot barnemødre som ble straffet for tredjegangs leiermål - eller flere - finner du i fogdearkivet på statsarkivene. Lensmannen var forberedende instans, men lensmannsarkivene var i utgangspunktet private arkiv. Opplysninger om bidragssaker kan du også med litt hell finne i vedkommende kommunearkiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Takk! Det var nyttig informasjon. Da prøver jeg fogden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

I Sør-Østerdal Slektshistorielags medlemsblad ''Tjukke Slekta'' sto det i nr.1/2008 en interessant artikkel om Karoline Kristiansdatter, en Elverums-kvinne som i perioden fra 1883 til 1903 fødte ti barn utenfor ekteskap. Her står det også om lovreglene som gjaldt for slike forhold, om Karolines møter med rettsapparatet og om dommene hun fikk for sine leiermål.På denne tiden var straffen for ''kvalifisert leiermål'' (d.v.s. tre barnefødsler utenfor ekteskap, med forskjellige fedre) åtte dagers fengsel på vann og brød. Gjennom straffeloven av 1902 ble denne paragrafen fjernet, slik at Karolines tiende barn - en gutt født i 1903 - faktisk var den eneste av hennes barn som hun fødte ''lovlig''.Enkelteksemplarer av ''Tjukke slekta'' kan kjøpes fra slektshistorielaget - se her http://www.sor-osterdalslekt.no/Tjukke Slekta.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Takk for godt tips. Heftet er allerede bestilt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Jeg har vært på arkivet i dag og studert en del bøker. Kom blant annet over en prestejournal der det går fram at presten skriver til vedkommende som er oppgitt som far. Så i den grad de har en adresse, får de i hvert fall vite at de er meldt som faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Jeg har vært på arkivet i dag og studert en del bøker. Kom blant annet over en prestejournal der det går fram at presten skriver til vedkommende som er oppgitt som far. Så i den grad de har en adresse, får de i hvert fall vite at de er meldt som faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest marit. elisebet totland

Jeg driver fremdeles og svarer på mine egne spørsmål etter som jeg finner en del svar etter hvert som dagene går. Og det kunne jo være andre som er innom her som kan være interessert i svarene. Når det gjelder straff for å få barn med tre ulike menn, ble det i alle fall sendt anmeldelse fram til 1895. Jeg fant en slik sak i dag. Saken ble imidlertid henlagt etter råd fra statsadvokaten på grunn av at mora ikke ble regnet som mentalt på høyden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Og her i tidligere Bakke kommune ble det i 1950 åra satt ned en komite for å utrede om det var nødvendig å innføre seksualundervisning i skolen. Der var 'fagfolk' i komiten,presten var selvsagt med han hadde 1 barn,ordførern hadde 7 barn og tredje medlem 12 barn. Konklusjonen ble at det var unødvendig med undervisning på det området. De hadde jo klart seg uten undervisning ;-) Det ble først innført etter at komunen ble slått sammen med Flekkefjord. Dette ble jo litt utenfor tema,men kan også nevne at kvinnene var opptatt av samme sak, Bondekvinnelaget samlet underskrifter mot prevansjonsundervisning,og de fleste kvinner skrev under. Vi kan jo koste på oss en flir,men der er mange tragiske skjebner som kunne blitt anderledes med mere opplysning. God helg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.