Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Signe Sæbø

[#62740] Amerikaemigranter med skipet Hero i 1871

Recommended Posts

Guest Signe Sæbø

Som svar på ei skoleoppgave må jeg finne en oversikt over reisende med skipet Hero som i følge oppgava skal ha dratt fra Kristiania 1. september 1871. Problemet er at jeg ikke får oppgaveteksten til å stemme med dataene i arkivene: I FØLGE DIGITALARKIVET VAR DET 254 PERSONER SOM REISTE MED SKIPET HERO I 1871. DET STEMMER AT DE 70 FØRSTE HADDE REISEDATO 01.09.1871, MEN DE PÅFØLGENDE HAR REISEDATOER 15. SEPTEMBER, 29 SEPTEMER, 13. OKTOBER, 27. OKTOBER, 10. NOVEMBER, 24 NOVEMBER, 9. DESEMBER OG 22. DESEMBER. DET VIRKER OPPLAGT AT ETT OG SAMME SKIP IKKE KAN HA RUKKET FRAM OG TILBAKE OVER ATLANTEREN PÅ SÅ KORT TID. DET VIRKER OGSÅ BESYNDERLIG AT DE REISENDE BRUKTE MANGE FORSKJELLIGE LINJER. Hvordan kan dette henge sammen? Kan det tenkes at skipet kun trafikkerte mellom Norge og f. eks. Tyskland, og at passasjerene gikk ombord i en Amerikabåt der? Håper på snarlig svar, siden jeg har en tidsfrist på ei uke på denne oppgava.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

De ulike linjene refererer til linjen de skulle reise videre med over 'bekken' fra England. Du finner det du trenger i lenken jeg ga deg i innlegg (2).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Signe Sæbø

Tusen takk! Dette forklarte mye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldbjørg Lyngstad

Du har kanskje ikke bruk for dette, men det kan jo være interessant å se hvordan folk fra Norge opplevde møtet med England. Dette er skrevet av en som reiste i 1869:Den 20de bare Himmel og Hav paa Nordsøen, den 21de kl. 10 Formiddag kom vi til Schildo i England. Kl. 12 gik vi med et lidet Dampskib opgjenem Floden til Nevkastle, fra hvilket Sted vi afgik med Jernbane til Liverpool kl. 5 Efm., hvor vi ankom om Naten kl. 2, hvor vi paa Selskabets Regning blev indqvarteret i et Huus som kaldes ”Grenviks Hottel”.At tale om alle de Merkverdigheder vi saa over England, skjønt det var Nat, formaar ingen Pen at skildre, da det for en Normand er som om man kommer ind i det saakalte ”Feernes Land”. Ret som man gaar i fuld Fart kommer der et jernbanetrein lige det imod og krysser hverandre. Dette skjer i et Øieblik, saa er man igjen strax fjerned fra hinanden, saa nær at dersom man holdt sit Hoved ud gjenem Vinduet, vilde man strax miste det ved saadane Krystog. Det var omtrent ved midnat, ved en Station der vi stopede en liden Tid, da gikk der 3 Jernbanetog paa en Side og 2 paa den anden side os forbi, og saaledes kjører der hver eneste Nat og Dag i dette Land Aaret rundt. Agrerne stod til dels i pen Braad over England.Skjætorsdagsmorgenen 8 Formiddag gikk vi om bord i Monteraldampskibet Moravian, som da strax gikk ud af Dokken, men laa udenfor for at intage Kul. Kl. 5 forlod vi denne storartede By, og kom til Irland Langfredag kl. 2 Efm. Efterat Post og Pasagerer vare komne om bord, gikk vi derfra kl. 6 aften, og ankom til Portland den 5te Mai kl. 12 Midag, derfra kl. 5 Efm. og kom til Monteral Kl. 3 om Naten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Lunde

Artig at du la inn dette, Eldbjørg! Takk skal du ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Signe Sæbø

Ja, tusen takk, det var både interessant og nyttig. Er det mulig å få vite hvem som har skrevet det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Line Osberg Eide

Du finner mer om overfart på Norway Heritage.Lenke- hanne line -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldbjørg Lyngstad

Her er utflyttinga til han som skrev brevet: Lenke Etternavnet er feilskrevet, det skal være Kaldahl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.