Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Hårstadsveen

[#62749] Gullaug og Helje Olsdøtre Askim i Nes på Romerike?

Recommended Posts

Guest Rune Hårstadsveen

I Bygdebok for Nes på Romerike bd. V finner en sist på 1600-tallet på to garder i Udnes sogn to kvinner (Gullaug og Helje) som kalles Olsdøtre Askim. Gullaug (ca. 1643-1717) var g.m. Even Pålsen på Vestre Berg og Helje (ca. 1667-1717) var g.m. Lars Hansen på Horgen.Men hvor er dette Askim som disse Olsdøtrene sies å være fra? Nå skal ikke jeg påberope meg å være lokalkjent på Romerike, men jeg har i hvert fall ikke klart å finne noe Askim i bygdebøkene for Nes. Eller er det øynene som bedrar meg?På forhand takk for all hjelp!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Kanskje gnr. 44 Askjum i Eidsvoll?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Takk for tipset! Kikket etter i bygdeboka for Eidsvoll, men kunne ikke finne noen aktuell Ole som far til Gullaug og Helle under Askjum der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg sjekket Rygh for gårdsnavn som begynner med Ask.., og så bare etter i Akershus og Østfold. Fant 4 muligheter: Gnr.61 Askjum i Ås, AK, gnr.44 Askjum i Eidsvoll AK. Gnr.2 Askim vestre i Askim, ØS og gnr.99 Askim prestegrd. i Askim, ØS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Takk for det søket! Kikket i sjeleregisteret for Nes som lå her på DA, og begynner å lure på om det rett og slett kan være ment at de kom fra Askim sogn (altså Østfold)? Kanskje det da er Askim gard i Askim sogn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

I kirkeboka for Nes finner en også at 17.9.1691 viste Helje Olsdatter pass av 20.6. Hun skulle til sin søster Gullaug på Berg. Hvor hun kom fra er dessverre ikke notert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lisbeth Løchen

HeiJeg så nettopp dette temaet etter søking her i debattforum. Jeg har også prøvd å finne ut hvor Gullaug og Helje kom fra. Det ser ut til å stå Askim S i sjeleregisteret, og tolker det til å være Askim sogn. Har ikke funnet noen Ole/Oluf på Askim gård i riktig periode, men det kan kanskje være hvilken som helst gård i Askim.I bygdeboken for Nes, under Horgen , er det omtalt at Ole Evensen Berg la frem for retten et skjøte på en part i Horgen fra 'salig Ole Willadsens barn'. Ole Evensen var sønn av Gulloug Olsdatter og Even Paulsen Berg. Ole Willadsen var høyst sannsynlig sønn av Willads Strømshaug i Råde, men det er ukjent hvor han har oppholdt seg. En mulighet kan kanskje være at Gulloug og Helje var Ole Willadsens barn? Jeg har prøvd å finne Ole Willadsen i Askim,bl.a. i manntallet 1664-66, men uten hell.Jeg lurer på om du har funnet ut noe mer om Gulloug og Helje? Kan du fortelle i hvilken forbindelse du forsker på disse to?mvh Lisbeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti aamodt

Hei LisbethJeg har lest at Willads Strømhaug var innblandet som eier av gårdparter i Nes på Romeriket20/6 1651.res. 23/2 1652 ..........i Nes. Wiilatz Hansen pl Strømshaug i Raade sogn (i Østfold) har stevnet Jens Tommesen Farset i Nes for endel mellemverende. Lensmann Erik Opaker tilstede. Lagrett: Peder Wogstad, Haagen Ihlang, Oluf Kjølstad, Gulbr. Wogstad, Bjørn Fenstad og Joen Wogstad. Willatz Hansen førte selv saken og fremla lagmannsdom dat. Chra. lagting 4. sogne efter vinternatten 1650, og forlangte dom med omkostninger. Hans Halvorsen forklarer at det på Horgen var innhøstet 128 tønner have, hvert trevor verd 3 skilling. Nemlig for foret 4 rdl. og de 11 tn. havre hver tønne 5 ort er 13 daler 3 ort. Jens Tommesen er villig til å betale dette, men Willats skylder ham 8 daler. Halvor Ruud skal ha budt ham disse penge men det benektes. Saken utsatt Kilde. Tingbok fra Øvre Romeriket, skannet på Romeriket historielgs internett sider. Jeg fant ikke mere.Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lisbeth Løchen

HeiDette var interessant. Denne saken kjente jeg ikke til , og visste heller ikke at Romerike historielag har lagt tingbøker ut på nettsidene. Tusen takk for tipset!Jeg har undersøkt en del om Willads Strømshaug i Råde (d. 1655) , og han eide 25 lispund i Horgen på Nes i 1647- I 1655 er også Gregers Willadsen Sogn i Råde oppført som eier av 15 lispund. Ole Evensen Berg overtok som nevnt en part fra Ole Willadsens barn i 1710. Han overtok også ca. 7 lispund fra Nils Olsen Finholdt i 1710. Dette hadde Nils Olsen fått overført fra Jens Jensen Sundby i Spydeberg i 1709. Hilsen Lisbeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lisbeth Løchen

På Romerikes historielags nettside ,tingbok 12, s. 137, fant jeg dette: 14.09.1668 har fogden tatt ut stevning mot følgende som ikke har betalt odelsskatt for eiendom i Nes, bl.a.: '5. Oluf Villatssønn Strømnes (stronnes) av Rade sogn (Raasogn) for odelsskatt av Horgen 5 fjerdinger, for 1665, 66, 67 og 68. Ingen møter på saksøktes vegner.' Dette var en viktig opplysning!Oluf Villadsen Strømnes i Råde var født ca. 1635, nevnt på Strømnes søndre fra ca 1659 iflg. Bassøe 'Gårder og slekter i Råde'. I bygdeboken er det også omtalt at han vistnok skal ha vært en sønn av Villads Ellingsen Augeberg i Råde. Dette viser seg altså å være feil- Oluf Strømnes må ha vært Willads Strømshaugs sønn fra 1. ekteskap, og identisk med den Ole Villadsen som er nevnt ifm. Ole Evensen Bergs overtakelse av parten i Horgen.Oluf Villadsen Strømnes hadde en kjent sønn , Oluf Olufsen, f. 1665. Man kan i hvert fall også trekke konklusjonen at Oluf Villadsen ikke kan ha vært Gullaug Olsdatters far, siden han var født så sent som ca. 1635. Lisbeth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Kjempefint å se at flere har engasjert seg i dette spørsmålet!Dessverre har jeg ikke noen flere/nye opplysninger å bringe på banen sjøl, men det har jo kommet opp noen interessante momenter her nå nylig.Til (7): Både Gullaug og Helje er formødre av min kone, gjennom ekteparet Lars Kristoffersen Eikeberg i Gjerdrum (dattersønn av Gullaug) og Marte Kristoffersdatter Horgen i Nes (datterdatter av Helje).Blir spennende å se om en kunne finne ut om opphavet til disse søstrene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lisbeth Løchen

Jeg har egentlig prøvd å finne ut Olsdøtrenes opphav pga den mulige koblingen til Oluf Willadsen, men nå er det altså ikke mulig at han var faren ( da går jeg ut fra at alder som er oppgitt i manntallene 1664-66 er nogenlunde riktig). Det kan kanskje være en annen kobling til Berg og familien der, men antagelig tidligere-Willads Hansen Strømshaug er min 8x tippoldefar i sitt 2. ekteskap med Karen Olufsdatter Strømshaug. Han var gift tidligere med en som døde på Gylder i Våler, skifte i januar 1636. Oluf var sønn i dette ekteskapet.Dette er vel ikke riktig tema å ta opp spørsmål om Willads Strømshaug, men det er jo interessant at han reiste i egen person til Nes ifm. saken mot Jens Tommesen. I tillegg til det som er sitert over fra 26.02.1652, ble saken også tatt opp 5.04.1652 og 8.03.1653 (tb.1 fol 31b og 72b). Det ser ut til at Hans Halvorsen og Halvor Rud har vært innblandet- Hans Halvorsen førte saken på Willads vegne 5.04.1652. Er det noen som kjenner til disse personene? Eller vet om noen forbindelse med Berg eller andre gårder på Nes og personer i Råde eller Våler?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.