Jump to content
Arkivverket

[#62799] Jakob Engelsen, Sørøy i Alstahaug


Guest André Martinsen

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Jakob Engelsen giftet seg med Anne Malena Olsd. i 1763 og fikk sønnen Ole i 1765. Ved F.T. 1801 Alstahaug finnes sønnen som selveier på Ytre Lund.Jeg har ved hjelp av FamilySearch forsøkt å finne Jakob Engelsen (databasen inneholder samtlige dåper i Alstahaug og Tjøtta fra 1714 og til siste del av 1700-tallet). Jeg finner kun en dansk person født i 1721 som sikkert kan utelukkes.Finnes det andre navne- eller stavemåter av navnet Engel? Jeg har merket meg Angel og Ingel. Kan Engel også tenkes å være en form av *Engvald, Ingvald, *Engelbrekt eller lignende?Jeg finner ingen med navnet Engel i skiftebøker frem til 1780. Kunne noen som har skiftebøker for tiden 1781-1810 gjøre et oppslag?Jeg mottar gjerne opplysninger fra de som har. Takk på forhånd.

Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Må nu ha bodd folk der en stund, for i 1799 er et annet skifte på Ole Andersensøen, Alstahaug: Arent Olsen, hovedperson, Anna Olsdatter, søster og Karen Olsdatter, søster

Link to post
Share on other sites
Guest marit johansen

Jeg tror Engelsen er et 'Tatt' navn .. sett i skrifter fra Vefsen ,Herøy,Alstadhaug,Tjøtta etc . ingen som heter Engelsen i skriftene ,finner et par personer i 1870 som heter Engelsen..Kan han komme fra Engelsvik!!!

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

I manntallet fra 1769 for Alstahaug finner vi en Jacob Engelsen som husmann på Skarvøen, 35 år gammel og gift. Oppgitt fødested er Steroe (Steiro). Nå kjenner jeg ikke kirkeboka for Alstahaug godt nok til å kunne si om eventuelle lakuner kan være forklaringen på at dåpen ikke er funnet. Man kunne forvente at det ble døpt flere med samme far i årene før, og etter, men det har jeg ikke funnet.Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Line Osberg Eide

På familysearch (igi) er det registrert flere med engelsen til etternavn, og det finnes mange med engel til fornavn. Mest kvinner, men noen menn også. Så Engelsen er nok ikke et 'tatt' navn.- hanne line -

Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Finnes det 1769-manntall for Alstahaug! Det har jeg tross undersøkelser aldri funnet eller visst om.Finnes det 1769-manntall for Tjøtta, Herøy og andre daværende fjerdinger på Helgeland; isåfall hvilke? Av 1769-manntall kjenner jeg kun til manntallet for Vefsn som du har bearbeidet og lagt ut (Geir Tverå).Takk for hjelpen.Marit Johansen: Ja, det var en aktuell teori. Engel og tilsvarende er iallfall et uvanlig navn, og desto merkeligere er det at hverken Engel eller hans sønn skulle la seg finne. Takk for hjelpen.Hanne L.O. Eide: Jeg skal ta en nærmere titt. Takk for hjelpen.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Folketellingen 1769 for Vefsn er lagt ut av Terje Christoffersen. I tillegg har Svein Edvardsen transkribert, og gitt ut i bokform, innrulleringsmanntallene for 1766/69 for Helgeland. Sistnevnte har bare med voksne menn. Der finner jeg kun en Jacob Engelsen, og han befant seg i Alstahaug.Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Andre Martinsen. Du spør om det finnes manntall for 1769 for andre steder på Helgeland, og jeg kan fortelle at manntallet for Lurøy og Træna er å finne på Statsarkivet i Trondheim. Nå var det vel kanskje ikke fra disse stedene du trengte akkurat nå. Manntallet for Lurøy og Træna er med brukeres navn, alder osv. i likhet med for Vefsn. Dessverre er ikke manntallet for Lurøy og Træna mikrofilmet. Det finnes dessverre ikke det samme for Rødøy. Jeg har ikke undersøkt om det finnes for andre steder på Helgeland. Det er flere år siden jeg leste i manntallet 1769 for Lurøy og Træna på Statsarkivet i Trondheim. Siden manntallet for Lurøy og Træna ikke er mikrofilmet, skulle jeg ønske at noen tok på seg å legge det ut på Digitalarkivet, eller ga det ut i bokform. Det er jo lov til drømme :o)

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Edvardsen

heiDet finnes kun et manntall/innrull.manntall på Helgeland i 1769, og de er transkribert og gitt ut i bokform.Det var nok et til og det var ekstraskatten, men den er forsvunet for Helgeland. Nå skal det finnes noen kopier som jeg prøver å få takl i, hva de inneholder veit jeg ikke enda før jeg har fått sett dem.Svein

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

I tillegg til innrulleringsmanntalet i 1769, er det også gjennomført en folketelling/manntall som har med både kvinner og menn. Jeg finner følgende et annet sted på Digitalarkivet: 'Den første eigentlege folketeljinga her i landet vart halden i 1769. No vart også kvinnene talde med, berre dei yrkesmilitære er haldne utanfor. I motsetnad til dei eldre manntala inneheld denne teljinga ingen individualopplysningar, berre prestegjeldsvise summariske data om alder, kjønn og yrke.'Selv om tellingen de fleste steder var nummerisk, vet vi at tellingen for Vefsn inneholder navn, bosted og alder på alle innbyggerne. Hvordan denne tellingen ser ut for Alstahaug og resten av Helgeland, vet jeg ikke. Men som Anne Lise er inne på i innlegg 10, så er materialet kanskje lite tilgjengelig. Det kunne vært nyttig i denne saken å hatt det for hånden.Mvh Geir

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Svein Edvardsen: Jeg kan ikke forstå at manntallet for Vefsn skulle være det eneste som finnes for 1769 for Helgeland, og jeg mener å ha sett manntallet 1769 for Lurøy og Træna på Statsarkivet i Trondheim. Jeg har blant annet ført denne som kilde for min ane Hans Joensen Hiart som bodde i Hiart med sin familie i 1769 og er oppgitt å være 60 år. Jeg har også funnet opplysninger om mine i Træna der, og blant annet at Benoni Joensen Sande da var i tjeneste hos enken Kirsten Pedersdatter(Benoni var halvbror av en formor, og Kirsten var min formor som tidligere var gift med Erland Gregussen Sande som døde ca 1768).

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Når jeg tenker meg om så mener jeg å huske at Lurøy og Træna for 1769 var registrert under Rødøy, men selve manntallet var altså ført for bare Lurøy og Træna. Dessverre var jeg den gangen i ca 1998-99 for lite flink til å notere kilder nøyaktig.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Edvardsen

hei Det er riktig som du sier at det finnes for Lurøy, Træna og Rødøy under Rødøy, men det er så vidt jeg husker det eneste ved siden av Vefsn som finnes. Svein

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg fant ikke noe manntall for Rødøy 1769 den gangen under Rødøy prestegjeld, men det kan godt eksistere selv om jeg ikke fant det. Det var kun for Lurøy og Træna jeg fant manntall for 1769. Den gangen i 1998-99 hadde jeg ikke kommet langt nok tilbake tid på andre steder på Helgeland når det gjelder min slekt, til å se etter noe manntall for 1769.

Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Nesna Historielags sider inneholder mye nyttig stoff og kildetilfang, ser jeg, blant annet bearbeidede manntall for 1610, 1629, 1666, 1701 og 1816! Storartet! Det burde være et eksempel til etterfølgelse for flere historielag på Helgeland.Takk for lenken.

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

I Rennebu og tilgrensende sogn har jeg registrert:40 med navn Engel80 med navn Engelsen eller Engelsdatter60 med navn Malene90 med navn MaliMin tipp-4-oldemor var Mali Engelsdatter Brattset f. 1680

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.