Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#62826] Lars Johannesson Aaberge, f. Sogndal 1797 - til Bergen - enkjemann 1865 -lagnad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Lars Johannesson Aaberge, døypt i Sogndal 9.7.1797, gifte seg i Sogndal 4.11.1829 med Mildrid Jensdotter (Ølmeim), døypt i Sogndal 24.3.1793. Dei tok over heimebruket hans på Åberge i Sogndal, men garden vart i 1848 seld på tvangsdauksjon, og parfolket flytte til Bergen. Mildrid døydde der som almisselem på arbeidsanstalten i Allehelgensgate (18-1) 22.10.1865, og enkjemannen budde i desember 1865 som ''ungkar'' i 19. rode nr. 50:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lars Johannesen Aaberge - Logerende - u - 70 - m - Songdahl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg har søkt gjennom dødsbasene for Bergen etter 1865, men kan ikkje finna Lars nokon stad. Han døydde heller ikkje i Sogndal. Og ikkje hadde dei born som levde att etter dei.Alle gode tips om lagnaden til Lars Johannesson Aaberge vert motekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Pussig at enkemanden Lars er ført som ugift i 1865? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om det nå ikke er en feilføring av årstall her også da? LenkeSkal kikke litt bedre.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Legger inn Mildrids dødsfall også: LenkeHva med utflytter-lister i kirkebøker etter 1865?Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Er du helt viss på at paret ikke hadde barn?Fant en her som kunne passet bra som sønn?LenkeFortsetter å lete.Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

På fam s. fant jeg i alle fall ved foreldresøk på Lars Johannesson og Mildrid Jensdotter , to barn f. i Sogndal:Jens Larsen her : Lenkeog også en datter Anna Larsdotter dpt 1834.De kan selvfølgelig være døde før 1865?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Kommer dessverre ikke inn på scannede kirkebøker nå. Da må leting der fortsette senere .Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Lars er sikkert kjend med desse opplysningane:Frå Sogndal Bygdebok, band I, s. 402. Gnr. 14 Åberge. 1829 til 1848 Lars Johannnesson, f. 1797 på Åberge. Gift 1829 med Mildri Jensdotter, f. 1793 på Ølmheim.Born:a) Jens, f. 1832, d. 1832 på Åbergeb) Jens, f. 1832c) Anna, f. 1834, d. 1834 på Åberge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Gunn og Ottar for nye innlegg.Når det gjeld borni til Lars og Mildrid, so har eg drøfta saki direkte med medforfattaren av bygdeboki for Sogndal, og det er feil at dei fekk tre born. Dei fekk berre dei to, og båe døydde kort etter fødsli. Atle Larsson Aaberge i Bergen høyrer til ei anna ætt.So kvar det kan ha vorte av Lars etter 1865 er framleis eit ''mysterium''...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ja, nå kommer jeg inn på kirkebøkene igjen. Har lett etter Lars Johannesson Aaberge utflyttet fra Bergen i årene mellom 1865 og 1870 uten å finne noe spor til nå. Heller ikke under døde på hospitalet finner jeg han, så jeg er enig i at dette er vanskelig.Han kan jo ha reist hvor som helst i landet, og ikke alle steder dekkes av 1875-tellingen, så om han da fortsatt lever, kan han være et sted som ikke dekkes av folketellingen.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Gunn og Grethe for dei siste innleggi.Eg har no oppdaga at Lars framleis levde i 1875, for han er å finna i databasen for tvangsarbeidarar i Bergen 1850-1875:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4251 74 214 Lars Johanesen Aaberge 22.12 1874 2 Sogndal Enkemand 80 22.02 1875~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Han var på denne tidi nær 80 år gamal, men ifølgje ein av medarbeidarane til bygdebøkene for Sogndal hadde både han og kona Mildrid vore innom rettssystemnet fleire gonger frå 1851 og utover...Kan Lars ha hamna på Akershus festning på sine eldre dagar...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.