Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje E Skrolsvik

[#62909] Gamle Ofoten slekter.

Recommended Posts

Guest Terje E Skrolsvik

Er det noen som har forsket i Ofoten. Trenger litt hjelp. Jeg har en Gulbrand Larsen f ca1680 Vold i Ofoten død/begravet 3/7-1760 80 år gml. Gift 1718 med Kirsten Pedersdatter død/begravet 23/5-1759, 82 år gml. Noen som vet noe om disse event deres aner ? Datteren Kiersten blir g med Hans Knudsen Aas, med aner tilbake til slekten som diskuteres i tema 58150 Lund slekt. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Du finner noe på sidene winnem.comMvh Gro Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Jeg har Hans Knudsen Aas, med den anerekken du antyder, men har ham som gift 17. juli 1757 med Berit Gabrielsdatter f. 22.april 1733. Jeg finner ikke at denne Hans også var gift med en Kiersten Gulbrandsdatter, men det er jo mulig. Jeg har dessverre ingenting om Gulbrand Larsen.Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

I Geir Moens rom på Digitalpensjonatet under Vielser 1748-1763 finner jeg Kjirsten Gulbrandsdatter, Vold, 36 år, den 31.12.1759 gift med Anders Olssøn, Laxaa,35 år. Dette må vel være Gulbrand Larsens datter Kiersten?Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Far til Gulbrand Larsen var trolig en Lars Povelsen som rundt 1700 var bruker på Volden. Men det er de som mener at Gulbrand kan være sønn av en Lars Andersen i Bergvik i Evenes. Hvis han var sønn av Lars Povelsen så er han født ca 1693. Jeg har ingen opplysninger om Kirsten Pedersdtr. Datteren Kirsten (Kjersten) Gulbrandsdtr. var først gift med Hans Knudsen, født 1720 i Lien i Evenes, sønn av Knud Torstensen og Kirsti Hansdtr. Gift (2) som nevnt i innlegg 4. Hun hadde barn i begge ekteskapene.Hilsen Alfred

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk for den Alfred. Da er det gjort en 'feilkopling' her. Det er Hans Knudsen f 1720 i Lien som såklart er gift med Kiersten Gulbrandsdatter.Som faddere til barnene har jeg: Kirsten f 1751:Peder Hansen Harr,Gulbrand Larsen,Ingeborg Meier,Anna Gulbrandsdattter,Anna Pedersdatter.Til Ole f 1753: Gabriel Jørgensen,Knud Torstensen,Svend Thomasen,Mette Olsdatter Nysted og Anna Pedersdatter. Til Knud f 1755: Gulbrand Larsen,Pouel Gabrielsen,Peder Pedersen,Dordi Knutsdatter,Barbra Jonsdatter .Til Gulbrand f 1758:Christen Hveding,Gabriel Jørgensen,Gabriel ??,Mette Hvedings og Karen Mortensdatter ?. Til Harry (4) Kiersten var g 1 med Hans Knudsen som dør 1759. De hadde 6 barn.I annet ekteskap,med Anders Olssøn har jeg notert 2 barn. Gulbrand kan ikke være født ca1693. Iflg begravelsen 3/7-1760 var han 80 år altså f 1680. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Det var spennende å jobbe litt med gamle Ofoten slekter. Sitter nu og skriver av den eldste kirkeboken. Etter at vi oppdaget at Hans Knudsen f 11/12 1727 hadde Knud Tostensen og Kirsti Hansdatter som foreldre, dukket nye spørsmål opp. En Ole Skredder dukker opp som fadder foreløpig til to av Knud Tostensen barn . Har og funnet en Tosten Skreder. Mitt spørsmål er nu om noen vet hvem disse Skredderne/Skrederne er ? Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Tak for svar. Jeg har sjekket en del av de slektene som der er notert, men har foreløpig ikke funnet noe om Tosten eller Ole Skredder. M v h Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Den meget anerkjente slektsforskeren Konrad Naustvik har Torsten Olsen Skredder i Lien som født 1688 på Sørrollnes i gamle Tondenes, sønn av Ole Olsen (1632 - 1714). Og det er ingen tvil om at mannen fra Sørrollnes var omreisende skredder. Men basert bl.a. på hva Lysaker skriver i Trondenes bygdebok og Bjørkenes - Jensen i 'Folk og slekt i Trondenes'(data fra kirkebøkene) er jeg tvilende til om det er denne skredderen som bodde i Lien. Og da står vi tilbake med at det var en annen mann med samme navn og profesjon som omtrent samtidig hadde tilhold i Lien i Evenes. Denne siste Torsen Skredder var trolig gift 2 ganger, og man mener, med noe usikkerhet, at han hadde 3 barn som levde opp. Konas navn er ikke kjent.Ole Skredder er identisk med Ole Jørgensen, født ca 1695, og gift i desember 1719 med ei Ane Larsdtr. Og dette paret bodde i Lien i Evenes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk for svar. Jeg stusset og litt på denne Tosten Skredder og muligheten for at det var to stk med samme navn. 14/9-1704 ? var Tosten Skreder caveringsmann ved trolovelse mellom Hans Erichsen og Synev Tomasdat Lilandskar. Den 19/8-1705 hadde Tosten Olsen første barn til dåp, Ole f. 19/8, med faddere Hans Rasmussen Tielle,Peder Einersen,Lars Ingebrigtsen Torstad,Elen Hr Mathis,Anne Daniel klochers. Men så kom det :Døpt Tosten Skreders annet barn Elen f.22/5-1707? .Faddere:Carl Edisen,Hendrich Munk,prestens kone,Elen Ponsvigen,Emerense.. Den 4/2-1709 fødtes Tosten Skreders tvillinger til verden:Beritte og Maren. Så der har vi vel styr på Skreder familien. Men sålangt har jeg ikke sett noen Tosten som kan være far til 'min' Knud Tostensen g ca 1715 med Kirsti Hansdatter. Vet noen om Konrad Naustvik har skrevet noe om de ? Tok desverre ikke opp den delen av familien da jeg for endel år tilbake hadde kontakt med han. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Har nu skrevet av den eldste kirkeboken for Ofoten -døpte,trolovede/gifte og døde, men den ga ikke så mange svar på mine spørsmål.Så og at ved å sjekke eldste bok for Løddingen kom det opp en del suppleringer som er god å ha med.Det så vel ut som jeg mistet tilhørigheten til debatten i tema 58160, men det stemmer ikke. Har innpass to ggr gjennom en Kristen Jacobsen f. 1626 g m NN Axeldatter. Ser frem til og håper at Pantobligasjonene for Nordland snart vil bli lagt ut. M v h Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Terje - det er vel tema 58150 du mener. Det er iallefall interessant! Jeg har også tilknytning til den omtalte slekten via Christen Jacobsens søster Øllegaard. Jeg har forøvrig navnet Berit Axelsdatter på Christens kone. Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk for den. Du har helt rett (58150). Har ikke sett noe navn på Kristens kone. Jeg har notert at Berit Axelsdatter f 1620 var gift med Anders Pedersen d ca 1663. Men dette munner i alle fall ut i en Ole Axelsen f jan 1715, sønn av Axel Larsen f ca 1681 og Karen Olsdatter. Karen var datter av Ole Gabrielsen Langnes i Ofoten d 1721 og Anne Kristensdatter f 1650. Jeg vet foreløpig ikke hvem Ole Gabrielsen er sønn av.Men jeg har nu sett at veldig mange av disse slektene her har tilknytning til Løddingen og områdene rundt Tjeldsundet bl annet Ramstad. Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Den Berit Axelsdatter som jeg har, er notert med far Axel Axelsen. Ytterligere opplysninger om henne har jeg dessverre ikke. Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Har notert Axel Axelsen jekteskipper (sønn av Axel Olsen)eiet gårdene Lundenes og Helsingen i Trondenes sammen med sin bror Christopher .Notert barn: Kristen, Axel,Berit g m Anders Pedersen ,Balsnes,Lisbeth,Lars og NN Axeldatter g m Kristen Jacobsen. Har vel en god del av dette fra Konrad Naustviks notater.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Da er det vel slik at enten var Berit gift to ganger, både med Anders Pedersen og Christen Jacobsen, eller så er NN Axelsdatter en søster av Berit, som det fremgår av dine notater. I sistnevnte fall er min notering feil. Du kan kanskje avklare det hvis du har de respektive vielsesår og/eller fødselsår?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Konrad Naustvik har Berit Axelsdtr. gift (1) med Anders Pedersen, gift (2) med Søren Nilsen på Balsnes i Ballangen. Han har NN Axelsdtr. som søster til Berit. Ole Gabrielsener sønn av Gabriel Olsen (ca 1624 - ca 1684) fra Djupvik i Astafjord. Man mener at Jørgen Gabrielsen på Skårnes i Ballangen er bror til Ole. Etter at Ole Gabrielsen ble gift med Anne Christensdtr. bodde de på Liland til 1714 - 1720, da de flyttet til Lengenes i Skjomen. Også de tre sønnene forlot Liland i samme tidsrom, og alt taler for at flyttingen skyldes at Hans Pedersen Harr kjøpte 2 våg i Liland i 1714, og flyttet fra Ørsnes i Lofoten til Liland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk for den Alfred. Da var mine notater rett.Når det gjelder giftermål var vel Anders Pedersen og Berit Axelsdatter gift ca 1650. Kristen Jacobsen og NN Axelsdatter var vel gift ca 1648? Noen som vet hvor denne Aas familien kom fra. Det er mye Aas og Aasen på Røros i den tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Spørsmål til deg, Alfred. Den Aas-slekten som Terje nevner er vel den til kirkebyggeren Ingebrigt Olsen Aas fra Misvær. Men jeg har hans far Ole Olsen Aas notert som bosatt i Djupvik, Astafjord. Dennes far igjen var Oluf Johnsen. Jeg har Gabriel Olsen notert med faren Ole Johnsen, og ser nå at Oluf og Ole har samme fødselsår,1567. Da er vel disse to samme person, slik at Gabriel Olsen og kirkebyggerens far Ole Olsen var brødre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Det jeg har notert om Gabriel Olsen og Ingebrigt Olsen Aas har jeg hentet fra forskjellige kilder, bl.a. det som Konrad Naustvik, Torleif Larsen og andre har skrevet.Gabriel Olsen (ca 1624 - ca 1684) var sønn av en Ole Jonsen, født 1597 i Misvær i Salten. Han flyttet til Djupvik i Astafjord, hvor han døde 1684. Ole Jonsens far skulle være en Jon Olufsen, født 1567.Ingebrigt Olsen Aas var født ca 1643 i Salten. Tradisjonen vil ha det til at han var med og bygde Ankeneskirka i tiden 1658 - 1661, og det har fått noen til å anta at det kan være han som i 1664 - 1666 var dreng hos Carl Eidissen på Tjelle. Sikker er det at han var med på byggingen av Eveneskirka 1675 - 1677, hvor han finnes i Amtsregnskapet for Norland, første gang i 1675. Han er en gang kalt Ingebrigt Kjerkebygger i Amtsregnskapet, et navn som ble hengende ved han. Han ble gift, trolig ca 1675, med Anna Larsdtr. fra Tårstad, hvor de bosatte seg. Fra 1693 var han lensmann i Ofoten. Jeg har ikke vært borte i kilder som har I O Aas som sønn av en Ole Olsen i Djupvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Alfred - Jeg har sett flere slektsoppsett som har en Ole Olsen som far til Ingebrigt Olsen Aas, men kan dessverre ikke peke på primærkilder som bekrefter dette. Ellers så stusser jeg litt når du sier Ingebrigt var med å bygge Ankeneskirka 1658-1661, - var det kirke i Ankenes på den tiden, og evt. hvor sto den? Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Harry, opplysningen om Ankeneskirken har jeg fra en artikkel som Konrad Naustvik hadde om Ingebrigt Kirkebygger i 'Ofoten i historien' i 1978, og dessverre vet jeg ikke noe mer. Og KN sier heller ikke noe om hvor kirka sto.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Her er fra 150 års jubileet til Ankeneskirken .

bilete5739.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Takk for det, Terje. Da ble det altså bygget en kirke på Ankenes på 1650-tallet, slik at Alfreds anførsel er korrekt, og jeg lærte noe nytt (det gjør jeg stadig vekk ved å følge med på dette forumet). Konrad Naustviks opptegnelser er nok svært så etterrettelige, har jeg skjønt. Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.