Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#63013] Heraldikk laget av menneskeknokler

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

Ta en titt på dette spesielle våpenskjoldet: [url=" Schwarzenberg coat of arms, rendered in human bones utgangspunktet (Schwarzenberg):

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Det ville nok de innbefattede aldri ha kunnet forestille seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

det finnes mye mer spennende i samme sjangerskjønt, Schwarzenbergers våpen består jo ikke av knokler, men av et avkappet hode, et slikt hode (av en tyrkisk høyere offiser) finnes også i norsk heraldikk, nemlig for admiral Cort Adeler !Hvis dere finner det frem, skal jeg legge ut historien bak !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Her er Adeler - når det gjelder begrensninger i bruken av bildet, se Lenke

bilete5667.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

For å gjøre bildet større, gå hit Lenke og trykk på forstørrelsesglasset til høyre for bildet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Her et litt større bilde (utdrag)

bilete5668.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

og her et annet - se her når det gjelder begrensninger i bruken av bildet Lenke

bilete5669.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

og ett til - se her når det gjelder bruk av bildet Lenke

bilete5670.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Fra Joachim Wielands dansk-norske adelsleksikon (1724):Adelaer. Vaabenet er fordeelt udi 4 deele, udi det første er en halv sort Orn med fuldkommen udstrakt Vinge og Kloe i hvidt feldt, Nebbet og Kloen paa Ørnen er forgyldt. I den anden Deel, som er forgyldt, ud kommer af Skyen en Haand, som holder paa en Kaarde Klinge opret et afhugget Tyrcke-Hoved. Den tredie Deel er sort og derudi sees et hvidt Casteel med paalagte 9 Metal Canoner i trende Rader, 3 i hver Rad, udaf Muuren udstuckne. I den 4 Deel, som er blaat, findes 3 Sølf halv Maaner med Spidserne vendende op ad, den ene over den anden. Udi midten af Vaabenet er et Hierteskiold og derudi et Skib for fulde Seyl med Dansk Vimpel og Flag og alle sine Styk-Porte aabne. Paa Hielmen findes en nøgen Fortun staaende paa en Blaa Klode og holdeinde sit ordinaire Gevandt over sig. Ved Kloden er paa dend venstre Side 3 og paa dend høyre 4 Gallioner eller Spidser af Galleer, og af hver opkommer en Flyvende Standar med hvide halve Maaneder i blaae Grund.Dend første af dette Vaaben var Hr. Cort Sivertsen Adelaer til Bratzberg og Giemtze, Ridder af Dannebroge og S: Marco, General Admiral og Vice Præsident udi Admiralitetets Collegio, som dermed af Salig og Høylovlig Jhukommelse Kong Friderich dend 3die den 7 Febr. 1666 er bleven benaadet : dend Salige Herre var Fød i Brevig udi Norge 1622, hvorfra Hand meget Ung kom til Holland, og lagde under dend brave Hollandske Admiral Morten Harbr: Tromp de første Fundamenter til sin Krigs Forfarenhed til Søes, hvoraf hand siden lod see saa store Prøver.I de samme Tider forfaldt Venetian: med Tyrckerne i Krig, og denne Feyde lokkede dend Salig Herre udi de Forvande med Capitain Johan Reyers, efter hvis Død hand fik det hin forhen anfortroede Skib at føre, udi hvilcken Charge hand opførte sig saaledes, at hand til Venedig af alle de fornemste var meget vel lidt og afholden, særdeles yttrede dend Salig Herres Mod og Mands Hierte sig udi det Berømmelige Slag med Dardanellerne 1654. Da hand som de Venetianers General efter at have holdt med Tyrckerne et Blodigt Slag, og omsider forladt af sine Underhavende og Omringet af 75 Fiendtlige Galleer ey alleene holdt sig saa Mandig med sit eniste endog forskudte Admiral Skib, at Fienden efter at endeel Galleer vare Brændte, 15 deraf skudte i Senk, og nogle 1000 Tyrsker omkomne skammelig, maatte tage Flugten, men hand Erobrede og deres Admiralskab Skib, gav sig i Tvekamp med dend berømte Admiral Ibraham Bassa, med hvis egen Sabel Adelaer afhug ham Hovedet, og nedlagde ved sin Hiemkomst for sin Konges Føder de i denne Træfning af dend Døve Admiral erholdne Trophæa, som dend Dag i Dag er til dend Salig Herres ævigværende Erindring ere at see paa det Kongelige Kunst-Cammer. De Venetianer vidste saa vel at skiønne paa Hans Tapperhed at de giorde ham til Ridder af St. Marco, igientog deres Tacknemmelighed siden ved efterhaanden at tilsende Ham skiønne Guldkiæder, og at aflegge hans Børn og Børne-Børn med en vis Aarlig Kiendelse. Denne Salige Herre Døde 1676 den 5 Novembr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Takk for den historien, Tore. Når det står at trofeet den dag i dag (1724) kunne ses på det kongelige kunstkammer, så regner jeg med at det da var snakk om tyrkerens sabel o.a. og ikke hodet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

jo, selvsagt var det hodet også - hodet til admiral Ibrahim Bassa . . .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.