Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Karl Johnny Sommer

[#63061] Foreldre til Kirsten Jørgensdatter Bull

Recommended Posts

Guest Karl Johnny Sommer

Kirsten født 1701 Aursfjorden,Malangen.Hun var gift med Anders Olsen,også født 1701 i Aursfjorden. Deres barn Ingeborg ca 1745 - Karen ca 1749 - Ellen ? - peder ? Kan Jørgen Jørgensen Bull være hennes far,i så tilfelle var han 66 år ved Kirstens fødsel(Jørgen født 1635 i Støren Trondheim) Har jeg mistet et ledd,kan det være en Jørgen sønn av Jørgen årgang 1635,som er hennes far?Takknemlig for hjelp med dette.Karl Sommer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Enda en base som viser det samme,at Jørgen Tomesen er Kirsten's far. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Johnny Sommer

Hei Ann-Mary Mange takk for hjelpen.Karl Johnny Sommer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Værsågod,Karl Johnny,og lykke til videre! Hilsen Ann-Mary

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Inge Nilsen

Nesten litt skummelt å få sitt første barn 42 år gammel og det siste som 52-åring ;-)Koblingen til Bakkeby skal visst stå i 'Slekter i Malangen' (B. Ladnes). Er det noen som kjenner til om det finnes kildebelegg for dette, eller om det i verste fall bare er utgått fra den nærmeste Jørgen i passe alder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Dette har vært oppe i tema 16663. Ang. innlegg 2) og 3): Basene det henvises til har opplysninger som bør begrunnes. Ang. innlegg 6): B. Ladnes' 'Slekter i Malangen'. Her trekkes det ingen forbindelse mellom Aursfjord og Bakkeby. Lades holder seg til det N. A. Yreberg sier i Malangen Bygdebok 1946. Ladnes var jo en av støttespillerne til Yreberg. Ytreberg mener jo at Bull-navnet har forbindelse med Medfjord/Øyfjord på Senja, og derfra til 'den trønderske slekt Bull'. Peser Olsen og kona Gidschen Bull i Aursfjord gav i 1768 en sølvdisk til Medfjord Kirke på Senja. Når det gjelder Jørgen Thomasen på Bakkeby i Malangen vil jeg nevne at han satt på 1 pund 12 mark. Han avgav tidlig 12 mark til sønnen Povel. Jørgen satt ennå på plassen i 1743, men i 1746 er det hans enke som sitter på plassen. I 1748 har sønnen Peder overtatt denne delen. Peder var gift med Trine Ruppertsdatter. De hadde bare datteren Martha født ca. 1751. I skiftet etter Peder i 1773 kalles datteren for Martha Bull! Senere brukte hun bare Pedersdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Johnny Sommer

Hei Alvin Om jeg har forstått deg rett,så hadde Jørgen Thomesen to sønner , i tilegg til under tvil Kirsten og Gidsken.Da bør vel dette være disse:Peder f ca 1707 Bakkeby,gift med Trine Robertsdatter Moddy f ca 1696 Spildra Malangen,hun ble begravet 19 april 1781 Tromsø kirke.Deres barn:Martha Pedersdatter ca 1751 Bakkeby.Trine var tidligere gift med Jens Isachsen,født i Sverige 1796(vielse ca 1721 Tromsø)Deres barn:Robert 1724 - Isak 1726 - Jens 1735,alle født i Bakkeby. Paul(Povel)f ca 1712 Bakkeby,død ca 1788 Bakkeby.Han var gift med Synnove Pedersdatter f 1705 Sommerset Malangen.Deres barn:Peternille 1736 Sommerset - Ingeborg Marta 1737 - Peder 1747 Bakkeby - Adelus 1749 Bakkeby - Maren 1753 Bakkeby.Paul giftet seg igjenn med NN,Deres barn: Isak Bull Paulsen f ca 1756 (BULL?)Navnet Moddy(Moody)dukker vel opp i Troms første gang ved Robert Moddy,født 1590 i skottland.Han var handelsborger i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Inge Nilsen

Ang. innlegg 8:Jeg har merket meg at flere bruker Robert Moddy som en inngang til de tidligere europeiske og nordiske kongsættene, men - finnes det egentlig noen som helst dokumentasjon som viser foreldre/fødested?Det nærmeste jeg har kommet bevisførsel så langt, er denne uttalelsen: 'I know he came from Orkney but I am not sure where in Orkney', så det virker som det hele er basert på navnelikheten Moddy vs Moody.Huff, plutselig finner jeg meg selv i rollen som gledesdreper :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Johnny Sommer

Hei Per Inge Moddy-Moody,var vel ikke poenget eller spørsmålet i mitt inlegg.Saken var om Jørgen Thomesen hadde to sønner.Om andre kilder navngir Trine Ruppertsdatter som Trine Robertsdatter Moddy,får det stå får deres regning. Mvh Karl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Gjerde

Jeg har en fotokopi av skiftet etter Peder Jørgensen Bakkeby 29 april 1773, i følge dette etterlot han seg enken Trine Rubbertsdatter Modi og pigebarnet Martha Bull som da var 22 år gammel.På http://www.bjornnyheim.com/slektssider.php finner man 'Skifteutdrag fra Senja fogderi (1707-1775), og der på s. 13: Nergård, Bjarkøy, 1730 9/12, Robert Esausen Moddi. Enken var Marte Maltesdatter og blant barna finner man Trine 24 år ug., fraværende.Trine var vel neppe mor til Martha, dersom hun var den samme som nevnt i skiftet på Nergård var hun i så fall 45 år gammel da Martha ble født.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Gjerde

Jeg leita litt i gamle notater, og der fant jeg noen andre 'kandidater' til å være barn etter Jørgen:Ingeborg Jørgensdatter Ansnes (død mellom 1745 og 1751) Riborg Jørgensdatter (f. c. 1708) gm. Kristoffer Kristensen Aspenæs, Malangen.For kildehenvisninger se http://palgjerde.org/slekt/p6967.htmEllers har jeg gjort meg noen tanker rundt de litt spesielle navnene i denne mulige slektskretsen, særlig Øllegård (datter av Gisken) og Riborg. Jeg har en del slekt i Astafjord og i Astafjord Bygdebok Historie 2 på s. 310-311 finner man en slektstavle over Slektskretsene til Bull og Hveding. Jens Kristensen Hveding (1620-1661) gm Riborg Danielsdtr Bull (1625-1696), blant etterkommerne deres finner man både Øllegård og Riborg. Men jeg har dessverre ikke fnugg av bevis for noen sammenheng..Det kan også nevnes at både Gisken, Kirsten og Peder Jørgensen hadde døtre med navnet Ingeborg (i tillegg til den mulige søsteren deres). Er dette kanskje navnet på kona til Jørgen ?Er det forresten noen som vet i hvilken kilde Ytreberg har funnet Gisken med slektsnavnet Bull ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Inge Nilsen

Ang. innlegg 10:Neida, Robert Moddy kom i likhet med Jørgen Thommesen med under debattens gang.Det er ikke min mening å 'klanke' ned på noen, men når det dukker opp 'nye personer' i debatten, med 'fødselsdata' man ikke er sikker på riktigheten av, så må det være tillatt at man spør om det finnes noen dokumentasjon som man ikke kjenner til.Som jeg ser det, så er det ikke meningen at noen skal måtte stå til regning for noe, målet må jo være å få igang en diskusjon om hva som er kildebelagt og hva som er hypoteser.Om gamle slektshistoriske myter faller på veien, så ser jeg ikke det som noen ulempe ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Det har kommet frem flere interessante opplysninger som kanskje kan klargjøre en del ting. De fleste av oss har nok oversett navnet Modi i skiftet etter Peder Jørgensen i 1773. Jørgen Thommesen var bygselmann bare 23 år gammel i 1702, men ikke så tidlig som i 1698. Det var ikke vanlig å få bygsel i så ung alder. Men han satt på bygselen ennå i 1743, så han kan ikke ha vært så mye eldre. Det kan tyde på at Jørgen har vært en person med ressurser. I 1762 døde på Bakkeby Ingeborg Povelsdatter 88 år gml. Vi oppfatter henne som kona til Jørgen. I skiftet i 1730 er Trina Robertsdatter 24 år gml.,født ca. 1706. I 1769 er hun 64 år gml.,født ca. 1705. Dette passer. At hun var 85 år gml. da hun døde i 1781, viser bare det kjente at gamle folk ble eldre! Har vi så noe bevis for at hun var gift med Jens Isaksen, noe som høres sannsynlig ut. I Skoskatten 1711 neves Jens og kona samt ei taus, men ingen barn, som da måtte være mindreårige. Men i andre familier nevnes små barn, som: to små sønner eller et lite barn. Men jeg tror ikke at man skal legge for stor vekt på dette. Jørgen må ha hatt sønnene: Povel (jfr. Ingeborg Povelsdatter som døde i 1762) og Peder. Disse delte hjemplassen. Kjennere av Malanngsfolk i eldre tider mener at Kirsten og Gidsken var døtrer, dessuten Ribor, som ble gift på Aspenes. Ribor-navnet går visst igjen i Bull-slekta. Første kona til Jens Bull skal ha vært en Ribor Hansdatter. I innlegg 12) nevnes også Ingeborg Jørgensdatter på Ansnes som en mulig datter. I innlegg 8) nevnes Robert 1724, Isak 1724 og Jens 1726. Hvor finner man disse? Jens er 47 år gml. i 1769, altså født 1722. Jens, gift med Sibilla Svendsdatter, hadde barna: Malte 1756. Et svært sjeldent navn, så jfr. Marte Maltesdatter i skiftet i 1730. Videre barn: Isak 1763, død 1785. Robert 1765. Henrik 1768, død 1782. Sidsel Cathrine (=Sise Trine) 1773 og Kristiiana (=Kristine) 1777. Som vi ser, går navnene igjen. Jeg har sett at Jens, død før 1801, har blitt kalt enkemann, men det stemmer ikke. Hans enke Sibilla døde omk. 1803, selv om hun ikke nevnes i 1801. I innlegg 11) nevnes at Martha født ca. 1751 ikke kunne være datter av Trina. Dette er mulig. Men da burde det være et skifte etter Peder Jørgensens eventuelle første kone. Men jeg har ikke sett noe slikt. Om Ytreberg og Bull-navnet innlegg 12) får vi komme tilbake til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Litt tillegg til innlegg 8): det sies at Paul Jørgensen giftet seg igjen (omk. 1756). Men han var da fortsatt gift med Synøve Persdatter i 1769, og det er skifte etter henne i 1773. Til skiftet i 1773 etter Peder Jørgensen kan nevnes at datteren Martha Bull fikk sin farbror Paul Jørgensen som formynder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jeg må rett opp en feil i mitt innlegg 8) Jeg har kommet i skade for å si at andre kona til Jens Bull var Ribor Hansdatter. Jeg må nok gå et par generasjoner fremover før Ribor kommer inn i bildet. En annen ting. Det er kanskje et spørsmål om ikke Jøren Thomasen var eldre enn 23 år i 1702. I 1666 er det under Prestegården på Tromsøya en husmann Thomas Pedersen 32 år gml., og han har en sønn Jørgen Thomasen som er 26 uker gammel. Er dette vår Thomas, ville han være 36 år gml. i 1702 og 77 år gml. i 1743, da han vel døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karl Johnny Sommer

Hei Alvin Nå blir det mange navn og årstall å holde styr på.(til inlegg 15)Dåp 1756 (Tromsø 1753-78)side 37 høyre kolonne Paul Jørgensens barn Isach Bul,ingen mor er nevnt.På samme side dåpen til malthe.(jeg er dårlig på lenker)Når det gjelder Jens Jensen,så ser det ut til at han fikk 13 barn.Kilder er Root's Web.(David Kapells slektssider).De første 8 med Ane Sibylla(Anne Tibitta)Svendsdatter,født 1730 Hillesøy.Hun var datter av Svend Hendrich Svendsen Lind.Sibyllas barn:Malthe 1756 - Trine 1757 - Isach 1762 - Roberth 22 sept 1765 - Christen 1767 - Malena 1767 - Hendrich 1768 - Maria Elisabeth 1772,De neste fem i følge Root's Web,med Ingeborg Marta Paulsdatter,født ca 1737 Bakkeby,datter av Paul Jørgensen.Ingeborgs barn:Sissel Katrine ca 1773 - Lisbeth Maria 1775 - Marta 1776 - Kristiana 29 sept 1777 - Giertrud Judith 1779.Sissel havner jo her i klem,når vielsene her er angitt til henholdsvis 1755 og 1775.Til (inlegg 8)Roberth 1724 - Isak 1726 - Jens 1735,andre kilder på Root's Web angir fødselsår på Jens til 1722.Alle barn av Trine Robertsdatter og Jens Isachsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Her er det blitt rot, og slik vil det bli om man ikke går til primærkildene. Denne David Kappel, hvem han nå måtte være, blander sammen to Jens Jensen. Slikt har jeg ofte sett. I innlegg 15) sa jeg at Anne Sibilla levde til etter 1801, så da kunne ikke Jens ha giftet seg igjen i 1770-årene. Vi har 'Vår' Jens leilendingen som levde enn i 1799. I 1799 tinglyste hans svigersønn Zacharias Christensen 12 mark i Bakkeby som 'Jens Jensen har opgivet paa vilkaar at hand og konen skal være der sin levetid'. Jens må ha dødd straks etter, men dessverre mangler døde for 1799 i Kirkeboka, og vel delvis for 1800. Videre døde '4de S: eft. Paaske i 1804 Jens Jensens Enke Bacheby Ane Sybylla Svendsdt. 74'. Den andre er husmann Jens Jensen. Han giftet seg i 1772 med Ingeborg Paulsdatter. Denne Jens satt som husmann hos Sibilla-Jens. Men det var vel egentlig en del av hjemplassen til Ingeborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Gjerde

Takk for mye ny informasjon Alvin og Karl Johnny, Ingeborg Paulsdatter som sansynlig kone var ny for meg. Jeg har gått igjennom de mulige barna til Jørgen Thommesen og har kommet til følgende liste:Povel (Paul) Jørgensen (c. 1701 - før 1780), var i 1769 gm Synøf Pedersd. og hadde barna Ingebor (c. 1737, konf. 1757), Peternilla (Nilla) (c. 1742, konf. 1764), Peder (c. 1745, konf 1766 ?), Adelus (c. 1749, konf. 1767), Maren (c. 1753).Kirsten Jørgensdatter (c. 1701? - 1773), gm Anders Olsen Aursfjord og hadde barna Anders (f. 1742), Ingeborg (f. 1745), Karen (f. 1747) og Peder (f. 1750).Gisken Jørgensdatter ( c. 1703? - 1789), gm Peder Olsen Aursfjord og hadde barna Ingeborg (f. 1752), Katrina (f. 1755), Øllegård (c. 1756) og Olava (f. 1758).Peder Jørgensen (c. 1707 - 1773), gm Trine Robertsdatter Moddy, hadde datteren Martha Bull (f. 1751) i følge skiftet etter ham.Riborg Jørgensdatter (c. 1708 - ?), gm Kristoffer Kristensen Aspenæs, hadde datteren Lisbet i 1763, muligens flere barn ?Ingeborg Jørgensdatter ( ? - 1751), gm Peder Nilsen Andsnes, hadde barna Jørgen (f. 1744), Ingeborg (f. 1746), Nils (f. 1748) og Maria (f. 1750) ved skiftet etter henne i 1751.Fødselsårene på 'barna' til Jørgen er hentet fra Folketellinga 1769, de ser ikke ut til å være særlig nøyaktige. Ihvertfall Kirsten og Gisken bør vel være en del yngre. Alderen til barnebarna ser ut til å være mer nøyaktig når man sammenligner med andre aldersopplysninger (skifte og konfirmasjon).Når det gjelder Trine Robertsdatter er det vel svært sannsynlig at hun først var gift med Jens Isaksen, både Malte og Robert er sjeldne navn. Jeg var vel også litt rask med å avvise henne som mor til Martha, det er vel fullt mulig å få barn som 45-åring.. Man finner heller ikke noen vielse mellom Trine og Peder i kirkeboka, så de var vel gift før 1753 da kirkeboka starter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Gjerde

Legger ut litt av skiftet etter Jon Aamundsen Bakkeby, noen som kan hjelpe med å tyde navnene ? Jon Jonsen og Bredor Jonsdatter ?

bilete5702.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

-enken Eli Mogensdatter og hendis tvende u=myndige børn Hans Jonsen og Berette Jonsdatter. I 1694 er det skifte etter Aamund Joensen (et stort skifte har jeg notert) og kone Berette Gulbrandsdatter, som døde straks etter mannen. Arvingene var Joen Aamundsen, gift med Eli Mogensdatter, og Giertrud Aamundsdatter (fra 1. ekteskap har jeg notert). Giertrud var gift med Niels Joensen. Formynder for barna til Joen og Eli ble Matz Aamundsen. Han var 62 år gammel i 1702. Hvorfor nevnes ikke han i skiftet i 1694, han burde være sønn av Aamund. Har jeg oversett noe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alvin Andreassen

Jeg kommer tilbake til denne Mads Aamundsen som det er vanskelig å plassere. Aamund Joensen var en lang tid bruker på Bakkeby. Han nevnes alt i 1640 og satt til 1694. I Koppskatten 1645 nevnes Aamund med kone og en stesønn og stedatter, men ingen egne sønner (men barn under 12 år ble visst ikke medregnet). I 1666 er Aamund 54 år og hadde sønnene: Styrcher 14 (1652), Olle 11, Joen 7, Hans 5 og Ole 2 år gamle, men ingen Mads. Av disse nevnes bare Joen i skiftet etter Aamund i 1694, så livet var hardt den gang. Ifølge manntallet 1702 skulle Mads være født omk. 1640. Han nevnes som bruker på Bakkeby fra 1687, og Joen fra 1692. Mads er neppe født etter 1666 for da ville han neppe blitt bruker i 1687. Joens enke Eli nevnes som bruker i 1696, men utgår så. Som bruker i perioden 1670-1693 nevnes enken Malene. Hun var nok enke etter Ole Gundersen, som nevnes som bruker på indre Bakkeby i 1666. Aamund var gift med Berette Gulbrandsdatter (hans andre ekteskap). Hverken Aamund eller Gulbrand var vanlige navn i området på den tiden. Var så denne Berette mor til guttene som nevnes i 1666? Som tidligere nevnt, ble Mads Aamundsen verge for barna etter Joen Aamundsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pål Gjerde

Skal forsøke å blåse litt liv i denne debatten igjen med en opplysning som kanskje kan være interresant i forhold til å finne opphavet til Bull-navnet i Malangen.I Skiftet etter Lucia Jørgensdatter Bull 8. april 1701 på Tromsø prestegård ( [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25146/16?size=full&mode=0>Lenke ) (nederste avsnitt folio 14b) finner man nevnt en Jørgen Thomessøn. Så langt jeg kan tolke det var Jørgen Lucias fostersønn, og han var i vitners nærvær blitt lovet noen kyr? og en gammel hest etter Lucia. (Her kan med fordel noen som behersker gotisk skrift bedre enn meg komme med innspill). Lucia var forøvrig gift med soknepresten i Tromsø, Nils Pedersen Bredal, i Tromsø fra 1659 til sin død i 1697 (skifte). De var barnløse.Dersom dette er den samme Jørgen Thommesen som bosatte seg på Bakkeby gir det jo en god forklaring på hvorfor etterkommerne hans brukte navnet Bull. Som Karl Johnny skriver i innlegg 17 døpte Paul Jørgensen en sønn Isac Bul i 1756 (

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest karl johnny sommer

Hei Pål - Takk for ditt innlegg ! Tror du har rett i dine betraktninger/antagelser omkring Kirsten Jørgensdatter Bulls opphav ! Nå blir det en del rokkeringer på mine slekts sider. Jørgen Jørgensen Bull,var jo i utgangspunktet min kandidat som far til Kirsten . Mvh K J Sommer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(24:) Og Lucia var vel en eldre søster av nevnte Jørgen Jørgensen Bull ? Sistnevnte skal ha vært gullsmed, men 'seilede bort'. Var han ikke forresten født i Stadsbygd (ist.for Støren, slik du skriver, der hans far, sognepresten, kom fra) ? (http://nermo.org/slekt/d0047/g0000050.html#I5162)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.