Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sigurd Høst

[#63066] Var Anne, datter av Otte lagmann (- 1660), gift m Hans Larsen Hammer, Bragernes?

Recommended Posts

Guest Sigurd Høst

To forskjellige kilder sier at svaret er ja, dvs at vinhandler Hans Larsen Hammer var lagmann Otte Mogenssøns svigersønn. Grunnen til at jeg likevel spør, er at det dreier seg om sekundærkilder der det ikke går frem hvor opplysningene egentlig kommer fra.Den ene kilden er Vegard Elvestrand (2004) i boken om Christopher Hammer. Elvestrand godtar slektskapet under en viss tvil. Tvilen skyldes at Christopher Hammers notater er hans eneste kilde. Elvestrands konklusjon er at [derfor] ”anerkjenner vi foreløpig Anne Ottesdatters eksistens og ekteskap med Hans Larssen Hammer, men den som kan oppspore en navngitt Anne Ottesdatter (evt. sal.) Hans Hammers og hennes aktiviteter (f.eks. i Bragernes) er like fullt velkommen til å avgi rapport” (s. 782).Den andre kilden er E.A. Thomle, i artikkelen ”Tvende Testamenter” fra 1887 (Personalhistorisk Tidsskrift, 2. rekke, bind 2). I en fotnote på s. 163 skriver han at Otte Mogenssøn hadde syv døtre, og at dette er dokumentert gjennom et skifte på Stav i Øyer 7. september 1717. Han skriver også hva døtrene het og hvem de var gift med. Anna Ottesdatter er nr. 6 på listen, hun er ”gift med Hans Larsen Hammer, Kjøbmand på Bragernæs”.Skiftet levner ingen tvil om at det faktisk har eksistert en Anne Ottesdatter, død før 1717, som var datter av Otte lagmann på Oppland. Skiftet har imidlertid ingen opplysninger om hvem hun var gift med. Denne opplysningen har Thomle altså hentet fra et annet sted.Normalt pleier jeg å stole på Thomles opplysninger. De to opplysningene om ekteskapet mellom Anne Ottesdatter og Hans Larsen Hammer har også helt forskjellig utgangspunkt: Christopher Hammer skriver om sin egen familie, og Thomle skriver om Otte Mogenssøns etterkommere. Likevel gjenstår det en liten frykt for at det egentlig er den samme kilden, dvs. at Thomle har kjent til Hammers notater og brukt opplysningen om at Anne Ottesdatter var gift med Hans Larsen Hammer da han lagde sin fotnote.Spørsmålet blir altså om det er noen som han andre opplysninger enn Hammer/Elvestrand og fotnoten hos Thomle som viser at Otte Mogenssøns datter Anne Ottesdatterer var gift med vinhandler Hans Larsen Hammer?Hvis hun var gift med Hans Larsen Hammer var Anne Ottesdatter trolig mor til hans barn Else (ugift), Karen gift med kapellan Simen Bertelsen Hoff, Maren gift med sogneprest Christopher Møller, og Lars Hansen Hammer gift med Anne Jørgensdatter (Neumann).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.