Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#63109] Berthe Aschildsdtr., f. ca. 1715 i Halse/Mandal?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Berthe Aschildsdtr. giftet seg i Holt (A-A) i 1737 med Johannes Clemetsen, en straffange fra Akershus festning, som eieren av Baaselands/Næs jernverk hadde kausjonert for og gitt arbeid ved verket. Berthe Aschildsen var, så vidt jeg kan forstå, ikke fra Holt - men hun hadde antskelig søsken der - bl.a. verksarbeider Lars Aschildsen. I 1738 blir sønnen Clemet født i Holt.I desember 1739 befinner familien seg imidlertid i Halse/Mandal, der dattera Siri blir døpt 2. søndag i advent. Blant fadderne er det noen jeg mistenker for å være Berthes søsken: Haagen Aschildsen og Stian Aschildsen. En Ole Smed er også blant fadderne, og det er kona hans som bærer barnet. Denne Ole Smed ser ved senere innførsler ut til å være bosatt på Malmø (Mandal).Allerede i begynnelsen av 1740-årene er familien imidlertid tilbake igjen på Nes jernverk i Holt. Mer om familien og om Johannes Clemetsens 'grumme' skjebne her:LenkeDet jeg altså lurer på, er om noen her i forumet kan bidra til å oppklare Berthe Aschildsdatters opphav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Lenke til Siri Johannesdatters dåp i Halse 2. adv. 1739 (se nr. 5, høyre side): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det KAN være fadderen Haagen Aschildsen som trolover seg 8/10 1749 i Halse med Targer Olsdtr. Vestre Skogsfjord (vielse 11/11 s.å.). Det må være hans 2. ekteskap, for jeg mener det står at han er enkemann. Men hva står det etter navnet hans? 'Ved Kirchen'??Lenke (øverst, venstre side).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo ta med at navnet Askild (m/varianter) er et 'fremmed' navn i Holt, mens det ser ut til å ha vært relativt vanlig i Lister og Mandal på 1600- og 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå gått gjennom kommunikantprotokollene for Holt, og 14 februar 1742 er Johannes Clemetsen og Berthe 'till Guds Bord' der. De er imidlertid ikke å finne i 1740 og 1741. Det ser da ut tl at oppholdet i Halse/Mandal har vært relativt kortvarig - dvs. ca. 2 år (fra oktober 1739 til rundt årsskiftet 1741-42). De fikk tre barn som levde opp: Clemet (f. 1738 i Holt), Siri (f. 1739 i Halse) og Anne (f. 1747 i Holt). Dessuten antakelig et barn som ble født og døde i Holt i 1745. De fikk muligens også ei Anne døpt i desember 1741 i Holt - men kirkeboka inneholder for få holdepunkter til å kunne fastslå dette med sikkerhet. Hun må i så fall ha dødd som liten. Jeg kan ikke se at de fikk flere barn i Halse. I 1750 er kun tre barn nevnt i et brev som er bevart i kopiboka for Nes jernverk: Clemet, Siri og Anne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg har blafret gjennom Kleveboka, men finner ikke noen av navnene der.Sansynligheten for at Johannes som tømmermann har arbeidet sammen med Ole Smed i Kleven eller på Gismerøya er jo stor, og at han har bodd på Malmø, som mange andre som arbeidet samme sted gjorde er stor.Haagen er Hille-navn, Stian er Lande-navn og Askild er Vestre Skogsfjord-navn for å peke ut mulige steder å lete etter en Askild som kan være far til de tre søsknene?.De kan selvfølgelig komme andre steder fra. Når man ser på oppsitterne i Kleven utover slutten av 1600-tallet og fram til 1800 ser man et stort innslag av tilflyttere fra andre landsdeler og innvandrere fra andre land evd siden av tilflyttere fra landdistriktet rundt Mandal. Det samme gjelder nok Malmø.Foreløpig er det vel kun om man kommer over et skifte eller andre opplysninger som kan gi noe svar om Berte.Forøvrig er både Siri, Ane og Berte typiske Halsemavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Kristian.Jeg har vel en mistanke om at det her er snakk om relativt 'flakkende' folk. Haagen og Stian Askildssønner er antakelig brødre til Berthe, men jeg er nokså overbevist om at Lars Askildsen ved Nes jernverk også er broren (og kanskje er det et par søsken til i Holt).Jeg har ikke funnet noe skifte etter Berthe. Jeg 'mister' henne nemlig i 1753, i det hun (jf. Nes jernverks brevkopibok) drar til København for å 'tale med' ektemannen, som er 'slave' i Københavns Stokhus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder Lars Aschildsen, er han registrert som arbeider ved Nes jernverk i hvert fall fra 1743. Det første spor av ham i Holt er i 1741, så det året har han nok kommet flyttende dit. Fra Halse? Eventuelt i følge med Berthe Aschildsdtr. og Johannes Clemetsen når de returnerer til Holt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Det jeg hadde i tankene var et skifte etter foreldrene. Dvs Askild med kone.Med tanke på at disse barna var rundt omkring kan det tenkes at det finnes et testamente som nevner dem eller at det var mindreårige blandt dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Det jeg hadde i tankene var et skifte etter foreldrene. Dvs Askild med kone.Med tanke på at disse barna var rundt omkring kan det tenkes at det finnes et testamente som nevner dem eller at det var mindreårige blandt dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Selvsagt. Jeg misforsto deler av innlegget ditt. Den største utfordringen vil vel i så fall bli å stedfeste et slikt skifte (om det finnes).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Det er vel to muligheter:Det ene er å se gjennom skiftekortene på SAK for Halsegårdene fra begynnellsen av 1700-tallet og til litt etter 1750.Det andre er å la naturen gå sin skjeve gang til man eventuelt detter over et slikt skifte om det finnes.Hartmark-delen av bygdeboka lar stadig vente på seg, og det betyr at resten, Halse også står i stampe. En kontakt til forfatteren?Jeg har liggende avfotograferte skifte og pantekort i et antall av et par tusen, men jeg går på dem suksesivt og ettersom jeg får behov. Jeg skal ha det i mente, men det blir ikke noen prioritert oppgave.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for tips og gode råd. Jeg får lete litt ved neste besøk på SAK.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

En gjennomgang av skiftekortene for Mandal (som det er svært mange av) og Skogsfjord bragte ikke noe resultat. Jeg fant imidlertid følgende om Haagen Askildsen i Mandal bys historie, bind I (s. 115):...Haagen Askildsen i De danske boder, som på høsttinget 1720 erklærte at han ville overta en part på 7 1/2 engelsk i Kleiva under hegeland i Holum så snart han fikk odelsrett anerkjent og klarte å betale innløsningsbeløpet.Jeg fant ellers litt på s. 214 og 215 om en Askild Stiansen (som jo KAN ha vært en sønn av tidligere nevnte Stian Askildsen):Askild Stiansen, som bodde ved kirken, druknet på vei til Portugal i 1777.I desember 1763 døde Askild Stiansens hustru Giske Berntsdatter (25 år) etter å ha født tvillinger (Giske og Anne, som døde tre uker senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg har kikket litt på Hageland (29) bnr. 5 Kleivan i Holumboka.Gard Bjørnsson Hageland hadde i 1647 1 172 hud i Hageland, men svigersønnene pantet det i 1663 bort til Siver Ljødesson Vestre Haaland i Halse.Den gamle odelen fortsatte imidlertid på Kleivan som ikke var med i handelen og hvor datter til Gard, Sissel Gardsdotter sk. 1669, gm. Torkel Larsson ca. 1630-1712.ELdste sønn Lars gm Anne Sørensdotter Birkenes, var til sjøs, muligens drep i Lisboa 1692. Hans datter gm Nils Jonsen fikk bruket, men hadde hus i Mandal og leide bort bruket.De solgte i 1763 til Gunder Torgjesson fra Sveinall.Det er vel dette som har foranlediget odelssøksmålet.Andre barn etter Sissel er Ingvor (utene etterkommere?), Tyri gm Lars Tommasson i Amsterdam, som enke i Mandal, Inger (Ingen etterkommere?), Mari gm Ole Kristensson Fuskeland og Berte gm Peder Trondsen Møgland.For de to sistes vedkommende finner jeg ikke etterkommere som kan ha forbindelse til Askildsbarna.Dette er jo situasjonen i 1717 vel og da er problemstillingen om denne Tyri kan være linken til odelssøkmålet.En annen vei odelssøksmålet kan gå er via den andre svigersønnen Bjørn Larsen (muligens fra Hennestad i Vigm. i likhet med Torkel Larsson)Torkel bodde som nevnt på Kleivan og er drøftet sammen med Sissel.Bjørn flytter til Landaas i SA. Har ikke oversikten der.Odelssøksmålet ble enten ikke gjennomført, eller førte ikke fram.En årsak til at odelssøksmålet ikke førte fram er at denne Askild, Haagens far er av Syvert Ljødessons ætt.Den eneste muligheten der er Marte Syvertsdotter gm Ånen Olsson Skogsfjord.Ånon Olsson klarer jeg foreløpig ikke å plasser, men det er muligens innenfor slektskretsen rundt et skifte på Hogganvig 6.9 1706 med sterk tilknytning til Vestre SKogsfjord.Der finner jeg en Askild Aanonsson Vestre Skogsfjord/Toftenes. Han er ikke sønn av Aanon Olsson, men kan det være andre forbindelser?Jeg har ikke sjekket hans alder (om det er mulig), men det synes som brødrene hans er født rundt 1630-40.Han selv er død i 1706, men med to sønner, den ene gift, nemlig Ole gm med en Kirsten Simensdotter, og eldstemann Jørgen.Det er skifte etter Ole i 1716 på Tuftenes hvor jeg finner en sønn Askild f. i 1702 så han er for ung til å være den ettersøkte Askild. Men en sønn Simon synes å være myndig.Askild selv er det skifte etter i 1690. Det oppgis at Ole Kige er svigerfar. Det må være Ole Madsson Kige sk. 1668 hvor det oppgis at han har en datter Svane som er død med 2 sønner og to døttre. Det er mange rare årstall ute og går her.Askild har også to døtre, den ene gift med Hoskuld Pedersson i Svinør.Der kan det være en mulighet.Fortsatt virker det som om det er i slektskretsen rundt Vestre Skogsfjord det må letes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Mange takk igjen for nyttig og interessant innspill. Nå vet jeg jo selvsagt ikke om Haagen Askildsen og Stian Askildsen er brødre til (eller på annen måte i slekt med) Berte Askildsdatter - men fadderopptredenen (og felles patronymikon) er i det minste påfallende. Dessuten har jeg problemer med å se noen annen grunn til at Berte Askildsdatter og ektemannen Johannes Clemetsen skulle 'flykte' til Mandal/Halse for en periode, enn at de hadde bekjente/slekt der (og det var neppe Johannes' bekjente/slektninger).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Siden Berthe Aschildsdatter og noen mulige søsken også er diskutert i denne tråden, legger jeg en lenke her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.