Jump to content
Arkivverket
Guest Arve Rye

[#63185] Anders Bull fra Fyn, Danmark

Recommended Posts

Guest Arve Rye

Han var født ca. 1515 og prest i Horsens. Visstnok av engelsk adelsætt. Hans sønn var Jens Andersen Bull. Gift med Margrethe Staffansdatter. Noen som vet noe mer om disse? Årstall og aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

For å finne ut av slikt kan det være greit å se litt på personmiljøet rundt, og da er opphavet til Jens Anderssen Bulls kone også av interesse. I den forbindelse siterer jeg følgende fra 'Skanke ätten' s. 403 ang. hr. Ole Jonsen i Meldal (sønn av Jon Jonsson fra Jemtland, denne sønn av Jon Gunnarsson i Nordbyn i Alsen, Jemtland): 'Gift m Anne Jensdtr. Bull, dotter av sogneprest i Støren Jens Andersen Bull och Lucia Jensdtr. (---) Hon hade pantsatt en guldring enligt Anne Arentsdtr. och Jens Larsens i Lillefosens skifte 1682 7/8.'Dette må vel helst forstås dit hen at Annes mor, Lucia Jensd., antagelig er datter av Jens Larssen og Anne Arentsd. Hvor disse evt. holder til, om det er i Danmark, Norge eller evt. Jemtland (som også har vært antydet som opphavssted for slekten Bull i Trøndelag), vet ikke jeg, men det er vel i alle fall en tenkelig mulighet for at det kan dreie seg om et prestepar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Anne Jensdatter Bull kan, for alt jeg vet, være datter av Lucia Jensdatter. Men denne Lucia kan ikke være datter av et ektepar det sto skifte etter i 1682.Av sitatet til De Robelin i Skanka ätten kan ikke jeg slutte hva slektskapet skulle ha vært mellom Lucia Jensdatter og Anne Jensdatter Bull. Men jeg antar at forfatteren omtaler dette andre steder i bokas tekst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det er nettopp dette som er litt vanskelig å få klarhet i her: Dreier det seg om en ring arvet fra tidligere generasjoner, som ifølge nevnte skifte har vært pantsatt av en senere arving? (Da muligens Anne Jensd. Bull, men skiftet i 1682 gjelder nok ikke henne, men kanskje hennes etterslekt?) Det er altså slik jeg har valgt å 'tolke' den noe uklare teksten. (Gjør oppmerksom på at svensk 'enligt' vel betyr 'etter'.) Altså min foreløpige oppfatning: Skiftet i 1682 nevner en ring med inskripsjon, som har vært pansatt av et tidligere slektsledd, og av en eller annen grunn er dette nevnt i skiftet. Men det er kanskje noe annet som er ment?Så vidt jeg vet er Lucia Jensd. gift med prost Jens Anderssen Bull på Støren, og altså mor til Anne Jensd. Det sier jo også Robelin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt til:'Hon' i teksten må vel peke tilbake på enten Anne Jensd. Bull eller moren Lucie Jensd. Hvis denne 'hon' har pantsatt en ring etter 'Jens Larssen og Anne Arentsd.', så må vel disse to senest ha levd på 'hon' sin tid. Da kan det neppe dreie seg om folk som det skiftes etter i 1682.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Ser ut for at vi sporer litt av spørsmålet mitt, men OK det er interessant. Når det gjelder Jens Andersen Bull, var han født før 1550 på Fyn, død i Støren ca. 1610. Hans hustru, Lucia/Lucie Jensdatter skal være født ca. 1576 på Jylland, død i Støren 1657. Han var først skipsprest, senere sogne- prest i Støren. Regnes som opphav til den Nordenfjeldske slekten Bull. Han brukte visstnok ikke slektsnavnet Bull, men kalte seg bare Jens Andersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Mener at det ikke er noen avsporing, men derimot en ønskelig utdyping for bedre å anskueliggjøre hele personmiljøet. Hvis min oppfattelse av at Jens Larssen og Anne Arentsd. er noe av opphavet her faktisk skulle være riktig, er det vel i så fall litt sannsynlig at de nevnte personer enten er et dansk prestepar eller et trøndersk. Om så skulle være, bør de vel kunne lokaliseres, og når de sees i sammenheng med Margrethe Steffensd. (hvis navneformen Staffan er den rette, er hun vel helst av jemtlandsk eller svensk opphav, og som nevnt har jeg sett antydet muligheten av at Bull også muligens kan være det), danner det seg et et totalbilde som vel bør kunne bidra til å nøste opp litt mer her. Ganske merkelig at en så kjent norsk slekt ennå ikke er sporet litt videre bakover. En kjenner jo til norske prester helt fra reformasjonstiden, så slike bør det vel være mulig å finne litt data om i Danmark og Jemtland også.For øvrig finnes (i en liste fra 1616) en Staffan Olsen nevnt som kannik i Trondheim og sokneprest i Veøy (i Romsdal) inntil 1576, da han blir sokneprest i Alstadhaug (i Nordland). Data er hentet fra S.T.Dahls presteoversikt for Midt-Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.