Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Asbjørn Voster

[#63307] Bygdabøker m ulik info - kva er rett

Recommended Posts

Guest Asbjørn Voster

I Folk i Strand 1 side 83 står det om ei dotter til Peder Voster som er nemnd i januar 1623. Siri Byrkja er stemna for å ha pynta Peder Voster si dotter til brud som om ho var jomfru utan at ho var det. I Hjelmeland - Gardar og folk 1 side 221 står det at brura var Herborg Ivarsdotter, Odd Jonson si brur. Av navnet Ivarsdotter er ho då ikkje dotter til Peder Voster. Veit nokon meir om dette og kva som evt er rett her? Asbjørn Voster

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Haavard Hjorteland

Sent svar, men siden jeg tilfeldigvis har printa utgave av akkurat denne tingboka kjøpt på Statsarkivet i Stavanger slo jeg opp. Begge deler er riktig. Dette var to separate saker på dette Hjelmelandstinget, med en annen sak klemt i mellom. Så her har futen gjordt et godt dagsverk for majestetens slunkne kasse, til irritasjon for flaue fedre og altfor utålmodige ektefolk.(Avskrift med forbehold om stavefeil, mye c'er og z'er her) Hielmelantzs sciebredtzting holdit thennd 27 januarij:'Anders hansenn haffde wdj Rete ladit steffne Sirj Birche, som haffde med sølff och kieder wdsmyckide peder Wosters dater till Brud, med Obit haar, som icke, wor mø, Men miere Fructsommelig med Barnn, begierede At wide megit sølff hun haffde paa, Imod huilcit hindis mand Lauritz Møte, och Berete at hun wor syug och Icke kunde Møde, Er derforre Optagen Thill hesbye fierdingstingh'Kan ikke se at saken er tatt videre til det nevndte Hesby fjerdingstinget 3 dager senere, så bøter er vel betalt.Ordlyden i den andre saken er omtrent den samme, her møter Siri Foss sin far Jon Foss opp og erkjenner at det er hans datter Siri og Marit Håland som har smykket den fruktsommelige bruden med hans sølv, men at de 'ey Wiste Andit Ind hun Jo wor møe'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Asbjørn Voster

Hei Haavard, tusen takk for oppklarande svar og avskrift frå tingboka! Vh Asbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.