Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest per evensen

[#63358] Fjernlån av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Recommended Posts

Guest per evensen

Jeg bor i Sverige og er avhengig av fjernlån når det gjelder norsk slektshisorisk materiell. Hvor i Norge henvender jeg meg for å låne eksemplarer av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Kan hende du kan få hjelp på Deichmans bibliotek Oslo? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Vet ikke om du har bruk for denne informasjonen? Lenke).pdfMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per evensen

Nok en gang,mange takk,Gunn! Jeg begynner med Deichmanske.Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Per, du bør starte med et bibliotek på Gotland og få dem til å finne ut hvor de skal bestille tidsskriftet i fra. Tidsskriftet finnes i mange svenske bibliotek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kalmar er nok et bedre alternativ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Det bör gå på dit närmeste hovedbibliotek på Öland: dvs i Mörbylånga eller Borgholm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Eller kan du få noen til å scanne artikkelen og sende den til deg. Det er for noen her betraktet som ulovelig, men hvis man kan lese loven, så er det lovelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Så jeg kan gjerne scanne artikkelen for deg.Blir litt lei av de som tydeligvis har den, men som tydeligvis ønsker å holde den for seg selv. Jeg scanner den, sender deg den, bare gi meg mer opplysninger.lars.ove.wangensteen@gmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Spørsmålet om å få låne er behørlig besvart av flere. Spørsmålsstiller har derimot ikke ytret ønske om skanninger.Om noen skulle ha behov for kopier så kan man ta kontakt med Norsk slektshistorisk forening via denne adressen: sekretar@genealogi.noMvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Are (11)Nå er det vel diskutert/påpekt diverse ganger her på forumet responsen fra utgiver når det gjelder viljen eller evnen til å framskaffe kopier. Den har vært fraværende.Derfor er det ingen stor jobb for undertegnede å være behjelpelig, selv om jeg vet at du synes det er en uting, og tildels ulovlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Lars Ove (12)Jeg skjønner ikke helt denne voldsomme agitasjonen din mot NSF og Are Gustavsen. Jeg har aldri hatt problemer med å få kopier av artikler fra NST de gangene jeg har bedt om det.Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Harry (13)Jeg kan ikke se at jeg har noen 'voldsom agitasjon' mot NSF eller Are. Jeg synes at NSF og Are har et ansvar for å fremskaffe vanskelig tilgjengelig materiale (tidligere utgivelser), og jeg kan ikke med min beste evne forstå at det skal være så problematisk å kunne skanne en artikkel til en person i et naboland.For øvrig kan jeg vise til tidligere debatter her på forumet hvor noen deltagere har hatt en helt annen opplevelse enn deg av viljen/evnen til å fremskaffe /kopiere tidligere publiserte artikler. Et eksempel er en person i USA som ikke fikk respons etter mange henvendelser.Jeg synes allikevel at vi alle kunne være litt mer behjelpelige. Det skal ikke være slik at vi om vi har abbonert på et tidskrift skal se på det som vår egen eiendom. Litt raushet må det være plass til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Lars Ove Wangensteen:(1) Det er innenfor rimelighetens grenser at de som er interessert i å skaffe seg NST eller andre publikasjoner som NSF utgir, blir opplyst om hvordan dette normalt skal skje, nemlig ved henvendelse til utgiver. Noe annet oppfatter jeg som svært merkelig.I dette tilfelle har Per Evensen i utgangspunktet ikke stilt spørsmål om å fremskaffe et eget eksemplar, men hvordan man kan få tak i NST ved hjelp av fjernlån. Dette fikk han da også svar på fra fire gode hjelpere.(2) Per Evensen, eller hvem som helst andre, må gjerne ta kontakt med deg, eller hvem som helst andre, om han/de ønsker at du/noen andre skal skanne NST til privat bruk.(3) Dine svært så selvopplevde problemer med NSF kan du ta opp ved å henvende deg til foreningen, eventuelt også ved å melde deg inn og derved ha muligheten til å få opp forslag til endringer gjennom styrebehandling eller også som egne saker til årsmøtet i foreningen.NSF har gjennom de siste 82 år drevet etter normale demokratiske prinsipper og har vært en foregangsorganisasjon i det å forsyne alle slektsinteresserte i hele Norge med umåtelige mengder av slektshistorisk matariale av til dels svært høy kvalitet. En av årsakene til at dette har vært mulig, er at man gjennom støtte i en stabil medlemsmasse har hatt de økonomiske rammevilkårene til å gjennomføre utgivelser med stabil kontinuitet.Du har mange gode ideer til hvordan ting kan gjøres, samt kritikk av av enkelthendelser. Om dette skal få gjennomslag i utviklingen av NSF, så ser jeg ikke helt hvordan dette skal kunne skje, uten at du samtidig melder deg inn i foreningen og fremmer dine ulike forslag på vanlig demokratisk vis.For det kan da ikke være slik at alle de tillitsvalgte i en ideell organisasjon skal måtte være spontat lydhøre for alle vilkårlige innfall fra personer som ikke ønsker å støtte den virksomheten man ofrer sin egen fritid på? Dette vil i så fall falle på sin egen urimelighet.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til Are Gustavsen (innlegg 15, underpunkt 3): Ifølge Wangensteens innlegg nr 56 i debatt-tråd 61844 meldte han seg inn i Norsk Slektshistorisk Forening om kvelden mandag 18.august.Så da ser vi frem til mange interessante diskusjoner og konstruktive forslag fra Wangensteen på foreningens års- og medlemsmøter fremover. Disse er da også riktigere fora enn Digitalarkivets brukerforum for hans mange utspill og tanker om foreningens virksomhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg skal ikke benytte Per Evensens debattråd til å krangle med Are Gustavsen. Det er gjort i andre tråder, og alle vet vel for såvidt at vi er uenige om så mangt.Det jeg påpekte i denne tråden var den, etter min mening, uviljen til å dele informasjonen mange sitter på. Jeg registrerer at også her at Gustavsens og min mening er hinsides langt fra hverandre.At man må være medlem i en forening for at foreningens styre og stell skal ta kritikk eller signaler på alvor, stiller jeg meg også kritisk til, men jeg tok Lars Løbergs signaler på alvor, og meldte meg inn i NSF, som Tore S. Falch riktig påpeker, kvelden den 18 august. Men nå vet ikke jeg om jeg ble ekskludert før jeg ble medlem, men saken er den at jeg pr dags dato ikke har hørt noe fra foreningen. Det er vel vanlig at man i alle fall får en bekreftelse på medlemsskapet? og en giro kanskje?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Lars Ove Wangsteen:Her må du nesten ha lest mer inn i den foreliggende kommunikasjonen enn hva som fremkommer: Det er faktisk ingen i denne tråden som har utvist uvilje til å dele. Dette er en holdning du i etterkant har tillagt de fire personene som faktisk har besvart spørsmålet som ble stilt i denne tråden.Du har heller ingen grunn til å stille deg kritisk til at en forening først og fremst er lydhøre overfor egne medlemmer før den låner øre til de som ikke er medlemmer. Dette er jo den normale fremgangsmåten, altså påvirkning innenfra. Hva annet kan en forening være, enn konsentratet av egen medlemsmasse gjennnom de vanlige demokratiske prosesser?Jeg tviler samtidig sterkt på at du skulle være ekskludert før du er blitt medlem. Normalt skal du få tilsendt en giro ved innmelding i foreningen. Det er mulig at denne først kommer samtidig med den første forsendelse av enten NST eller Genealogen.Uansett: Velkommen skal du være!Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg må nesten le litt nåÅ være lydhør bare fra sine egne medlemmer må jo nesten være litt 'Fred Flintstone'-system. Gammeldags og gammelmodig.Men det er greit. Det er vel NST.At det derimot ikke kan skjønnes at Evensen ønsket en kopi av nevnte artikkel, er for meg uforstålig. Selv om han spurte om fjernlån. Det han ønsket var teksten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

NST (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift) finns tror jag i alla årgångar på KB (Kungliga Biblioteket) i Stockholm. Även Genealogen finns där.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Lars Ove Wangensteen:Godt at du fortsatt har smilebånd å trekke på. :-)Først en beklagelse: Jeg er dessverre kommet i skade for å feilstave etternavnet ditt i mitt forrige innlegg. Trolig litt for rask på tatstaturet og litt blind på egen tekst før avsending.Samtidig: Jeg har da ikke hevdet at man må være lydhør overfor _bare_ egne medlemmer, jeg har derimot skrevet _først og fremst_ , samt _før_ man låner øre til andre. Jeg håper du ser forskjellen.Gammeldags? Ja, kanskje, men så er da også demokratiet en gammel institusjon om enn ikke så utbredt som man kunne ønske seg. :-)Og om Evensen ikke er blitt helt borte i de siste ordvekslinger, så er det altså fortsatt slik at han selvsagt skal hjelpes til å få tilgang til hvilken som helst artikkel og hvilket som helst bind av NST eller Genealogen. Hvilket også er hva jeg forsøkte å formidle i innlegg (4), men dette er altså blitt ettertrykkelig misforstått. :/Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Til Wangensteen (19): Du refererer til at trådstarter har bedt om kopi av ''nevnte artikkel'', og mener at det er helt uforståelig at man ikke forstår at han ønsker kopi av denne. Vennligst opplys oss andre om hvilken ''nevnte artikkel'' det er snakk om og i hvilket innlegg det bes om en scannet kopi. I denne tråden er det utvist lutter velvilje overfor trådstarter, både når det gjelder steder han kan få tak i NST og når det gjelder eventuelle scannede artikkel-kopier, så spar oss denne gang for dine forsøk på sarkasmer og din aggresjon overfor NSF og bruk heller dine våpen i de slagene det er verdt å slåss i.Forøvrig må det selvfølgelig være slik at det er en forenings medlemmer som kan og skal påvirke foreningens aktiviteter og prioriteringer - det er overhodet intet gammeldags eller gammelmodig ved det. Når jeg i innlegg 16 skriver at foreningens møter er bedre fora enn Brukarforumet for deg til å ta opp dine mange anliggender, så er det dessuten - og ikke minst - fordi jeg tror mange av dette forumets lesere forlengst er gått en smule lei dine stadige utfall her mot foreningen og dens tillitsmenn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

till Per Evensen, detta finns i KB:Exemplar i KB (Kungliga Biblioteket, Humlegården) * Norsk slektshistorisk tidsskrift. Oslo : Norsk slektshistorisk forening, 1928- ISSN: 0029-2141 Bd 1- (1927-) 1995/96 (35): 1-2 saknas i KB* Genealogen / Norsk slektshistorisk forening Oslo, 1996- ISSN: 0807-2191 Årg. 10- (1996-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Are (21)Smilet har jeg alltid på lur, uansett situasjon. At vi to 'barker' sammen i diskusjoner er vel gammelt nytt, og ordkløveri er vel blitt vårt varemerke :-)Tore S Falch (22)Man må vel ikke ha all verdens fantasi for å forstå at trådstarteren ønsket innholdet (kopi er vel like bra) av en eller flere artikler i NST. Da synes jeg det er vanlig folkeskikk å spørre trådstarteren om hva han ønsker, og hvis mulig, hjelpe han med det. Jeg kan ikke med min beste vilje se at velvillighet er en uting, derfor vil trådstarteren få det han ønsker av undertegnede. Det koster meg ingenting.At du mener at jeg er et uromoment i forhold til NSF og dennes praksis/arbeidsmåte ser jeg på som nesten en tillitsærklæring. At mine meninger blir gjort kjent/belyst her på forumet må jo være mer berikende for foreningen enn at de blir kun behandlet (kanskje) internt.Ares og din mening om foreningens synspunkter når det gjelder påvirkning fra 'utenforstående' er og blir for for meg uforstålig. En forening som ønsker å utvikles må alltid lytte til andre (ikke nødvendigvis meg) for å bli en forening flest mulig ønsker å bli medlem av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Begriper ikke at man kan holde på å bruke andres debatter til dette ordkløveriet!!! - dessuten, Per Evensen fikk svar fra meg 5.10.2008 om artiklene han etterspurte i en annen debatt: Dahl, A. D. 'Gyldenløves etterslekt. 2. artikkel.' NST 26 (1978): 237-246.Dahl, A. D. 'Gyldenløves mor og hendes efterslekt.' NST 25 (1976): 317-349.Forøvrig har jeg startet en debatt der dere gjerne kan holde på. LenkeA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.